CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Ten eksperyment medyczny to zwykłe czipowanie bydła.

Operacja psychologiczna
COW ID - AI (1-A, 9-I) robiona na bazie grypy, przeziębienia, zapalenia płuc ma na celu zmusić ludzi do przyjęcia czipionki podłączającej do internetu rzeczy (czy jak to mówi Klaus Schwab intenetu ciał).

To nie jest
szczepionka bo nie zawiera szczepu żadnego wirusa, zwłaszcza fikcyjnego Sars-Cov2, który istnieje …More
Ten eksperyment medyczny to zwykłe czipowanie bydła.

Operacja psychologiczna
COW ID - AI (1-A, 9-I) robiona na bazie grypy, przeziębienia, zapalenia płuc ma na celu zmusić ludzi do przyjęcia czipionki podłączającej do internetu rzeczy (czy jak to mówi Klaus Schwab intenetu ciał).

To nie jest
szczepionka bo nie zawiera szczepu żadnego wirusa, zwłaszcza fikcyjnego Sars-Cov2, który istnieje tylko w mediach.

Tam jest
zestaw nanoczipów do całodobowego sledzenia i przechowywania tych danych, które zaczipowani podaja w formularzu rejestracyjnym (cyfrowe ID), preparat modyfikujący DNA żeby było podatne na sygnały z anten oraz coś, co powoduje namnażanie toksycznego białka kolca, które ma wywoływać cały zestaw chorób.

DNA jest anteną nastrojoną na odbieranie sygnałów od duszy, a oni przestrajają naturalną komunikację na chmurę ze sztuczną inteligencją do kontrolowania zaczipowach.
.
One more comment from CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
„Głos krwi nienarodzonych dzieci woła do Boga przez szczepionki skażone aborcją, przez lekarstwa skażone aborcją” - powiedział biskup Schneider. „Ten głos krzyczy na całym świecie i musimy się obudzić . ” I dodał: „Nikt, kto jest naprawdę zaniepokojony; obroną życia i prawem moralnym, nie może milczeć lub zachować spokój i pogodzić się z tą sytuacją .
henryk33 shares this
2116
KREW NA RĘKACH ODPOWIEDZIALNYCH ZA SZCZEPIENIA !
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
OSTRZEŻENIE przed szczepieniami dzieci w wieku od 12
do 15 roku.


psnlin.pl/…i-naukowców-do-dyrektorów-szkół-i-przedszkoli.html

24 czerwca 2021r.
Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców
Do
Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Pedagodzy, Rodzice

kierujemy do Państwa niniejszy list zaniepokojeni informacją, o której powzięliśmy wiadomość, …
More
OSTRZEŻENIE przed szczepieniami dzieci w wieku od 12
do 15 roku.


psnlin.pl/…i-naukowców-do-dyrektorów-szkół-i-przedszkoli.html

24 czerwca 2021r.
Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców
Do
Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Pedagodzy, Rodzice

kierujemy do Państwa niniejszy list zaniepokojeni informacją, o której powzięliśmy wiadomość, a mianowicie o prowadzeniu akcji promującej szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia.

Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców pragnie zauważyć, że dostępne szczepionki przeciwko COVID-19 nie mają jeszcze ukończonej III z IV faz badań klinicznych. Powyższa okoliczność powoduje, że szczepienia tymi preparatami są w istocie eksperymentem medycznym. Promowanie szczepień u dzieci jest więc w istocie zachęcaniem, a w pewnych okolicznościach może być zmuszaniem do uczestnictwa w eksperymencie medycznym, co jest niedopuszczalne.

Na stronie WHO można znaleźć rekomendacje:
„na chwilę obecną dzieci nie powinny być szczepione”.
„Nie ma jeszcze wystarczających dowodów na stosowanie szczepionek przeciw COVID-19 u dzieci, aby sformułować w tej sprawie zalecenia. Dzieci i młodzież mają tendencję do łagodniejszych chorób w porównaniu do dorosłych.” (who.int/…es/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice )
Gen. prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego: „Do szczepienia dzieci powinniśmy podchodzić bardzo ostrożnie. To zgodne z wytycznymi WHO.”
(gazetaprawna.pl/…awirus-szczepienie-dzieci-rekomendacje-mz-who.html )

Przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty definiują pojęcie eksperymentu medycznego oraz wskazują obowiązki ciążące na lekarzu w związku z przeprowadzaniem takiego eksperymentu.

Zgodnie z art. 21 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty:
1. Eksperyment medyczny przeprowadzany na ludziach może być eksperymentem leczniczym albo eksperymentem badawczym.
2. Eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie nowych albo tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby chorej. Może on być przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane metody nie są skuteczne albo jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca. Udział w eksperymencie leczniczym kobiet ciężarnych wymaga szczególnie wnikliwej oceny związanego z tym ryzyka dla matki i dziecka poczętego.
3. Eksperyment badawczy ma na celu przede wszystkim rozszerzenie wiedzy medycznej. Może być on przeprowadzany zarówno na osobie chorej, jak i zdrowej. Przeprowadzenie eksperymentu badawczego jest dopuszczalne, gdy uczestnictwo w nim nie jest związane z ryzykiem albo też ryzyko jest minimalne i nie pozostaje w dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatów takiego eksperymentu.
Udział uczestnika małoletniego w eksperymencie badawczym jest dozwolony tylko po łącznym spełnieniu następujących warunków:
1. spodziewane korzyści mają bezpośrednie znaczenie dla zdrowia małoletniego poddanego eksperymentowi badawczemu lub innych małoletnich należących do tej samej grupy wiekowej;
2. eksperyment badawczy przyniesie istotne rozszerzenie wiedzy medycznej;
3. nie istnieje możliwość przeprowadzenia takiego eksperymentu o porównywalnej efektywności z udziałem osoby pełnoletniej (art. 23a ust. 2 u.zaw.lek.).


Spodziewane korzyści ze szczepienia małoletnich są nikłe, natomiast ryzyko duże, co bezwzględnie uniemożliwia przeprowadzenie eksperymentu.
Nikłość korzyści wyraża się przede wszystkim w tym, że małoletni nie muszą być uodparniani przeciwko COVID-19, ponieważ nie są oni zagrożeni tą chorobą. Zakażenie wirusem Sars-Cov2 jest bardzo rzadkie w populacji dziecięcej, zwykle przebiega łagodnie, a wskaźnik wyzdrowienia wynosi 99,97%. Dzieci nie transmitują wirusa.
O szczepieniach u dzieci wypowiedział się ekspertka WHO dr Kate O’Brien, która jednoznacznie wskazała, że zachorowanie u dzieci jest bardzo, bardzo nikłe, więc ich szczepienie nie ma na celu ochrony ich przed zakażeniem.
Żródło: (pulsmedycyny.pl/…ieci-przeciw-covid-19-nie-jest-priorytetem-1118458 )

„Jak dotąd nie odnotowaliśmy w Polsce przypadku PIMS (Paediatric inflammatory multisystem syndrome), zespołu wieloukładowej reakcji zapalnej, przypominającego chorobę Kawasakiego, uogólnionego zapalenia naczyń o nieznanej etiologii w przebiegu COVID-19” Ernest Kuchar. Źródło: Puls Medycyny (pulsmedycyny.pl/…ykle-nie-przenosi-sie-z-dzieci-na-doroslych-991729 )
Na stronie pacjent.gov.pl znajduje się następujące stwierdzenie:
„Dzieci, jeśli zakażą się koronawirusem, na ogół przechodzą przez chorobę bardzo lekko, czasem wręcz bezobjawowo” Źródło (pacjent.gov.pl/aktualnosc/dziecko-i-koronawirus )

Co więcej, powstały opracowania naukowe, z których wynika, że dzieci są mniej podatne na COVID-19.
[Lee, Hu, Chen, Hsueh, Are children less susceptibleh to COVID-19? Elsevier Public Health Emergency Collection, 2020: 53(3):371-372] (nih.gov/pmc/articles/PMC7102573/ )

„(...) Każde doświadczenie jest dozwolone tylko wówczas, gdy istnieje perspektywa osiągnięcia istotnej korzyści przy stosunkowo niskim ryzyku (...). W przypadku eksperymentów badawczych (...) „znikoma wartość naukowa projektu badawczego zawsze będzie przemawiała przeciwko dopuszczalności eksperymentu, nawet jeżeli ryzyko jego przeprowadzenia byłoby niewielkie” (…).

(Kopeć M. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz. Art. 21. Opublikowano: WK 2016)

W przypadku szczepionki Pfizer-BioNTech: Badanie III fazy jest zarejestrowane na stronie Clinical- Trials.gov
pod numerem NCT 4368728 i kończy się dopiero w dniu 31 stycznia 2023 r. Z kolei w przypadku szczepionki firmy Moderna - III faza badania kończy się 22 października 2022 r. Również faza III badań (COV3001) szczepionki Janssen trwa nadal.
Przytoczyć należy w tym miejscu dane statystyczne (źródło:stat.gov.pl), które wskazują, że w Polsce liczba zgonów z powodu COVID-19 u osób w wieku od urodzenia do 17 roku życia wynosi 2, przy czym liczba zgonów w tym samym przedziale wiekowym osób z COVID-19 i chorobami współistniejącymi wynosi 11. Powyższe oznacza, że poziom zgonów w tej grupie wiekowej z powodu COVID-19 wynosi 0,00003%, natomiast liczba zgonów na COVID-19 wraz z chorobami współistniejącymi to 0,0001%.
Wskaźnik śmiertelności z powodu zakażenia tym wirusem wśród dzieci jest niezwykle niski- wynosi 1 na milion i jest znacząco niższy niż w przypadku grypy sezonowej. Znacznie częściej dzieci umierają z powodu wypadków komunikacyjnych (15x), chorób nowotworowych (12x) czy samobójstw (10x).
Powyższe jednoznacznie wskazuje, że nie ma podstaw do szczepienia małoletnich, zwłaszcza, że szczepienie dzieci obarczone jest wysokim ryzykiem, z uwagi na nieukończone badania kliniczne i brak badań na tej grupie wiekowej.
Wśród osób dorosłych szczepionych przeciwko SARS-CoV-2 zdarzały się często niepożądane odczyny poszczepienne ze zgonami włącznie. W USA łączna liczba zgonów po szczepieniach na COVID-19 jest większa niż łączna liczba zgonów po innych wykonanych do tej pory szczepieniach.

Wobec powyższego nie ma żadnego sensu podawanie dzieciom nieprzebadanych preparatów, o których już teraz wiadomo, że powodują wiele ciężkich działań niepożądanych, jak np: reakcje uczuleniowe na składniki preparatu (glikol polietylenowy), zaburzenia krzepnięcia krwi w naczyniach trzewnych i mózgowych, naruszenie bariery krew-mózg, zapalenie mięśnia sercowego czy nagły zgon.

Całkowicie nieznane są długofalowe skutki podania tych preparatów - niezwykle istotna kwestia w przypadku populacji dziecięcej, przed którą życie dopiero się zaczyna. Podejrzewa się, że obecnie używane preparaty mogą w przyszłości wywoływać choroby neurodegeneracyjne (prionowe), autoimmunologiczne oraz choroby nowotworowe. Nie wiadomo też jak będą one wpływać na płodność zaszczepionych dzieci. Producenci nie prowadzili badań także w tym kierunku i otwarcie zaznaczają to w ulotkach swoich produktów.
Czy więc polskie dzieci po szczepieniu tymi preparatami będą miały własne dzieci? Jaką kondycję zdrowotną będzie miało to kolejne pokolenie Polaków?
Jest zbyt wiele ważnych pytań, na które producenci sami nie potrafią odpowiedzieć.
Dla przykładu z ulotki szczepionki Pfizer-BioNTech przeciw COVID-19:
„Lista ta może nie zawierać wszystkich możliwych działań ubocznych szczepionki Pfizer- BioNTech przeciw COVID-19. Mogą wystąpić poważne i nieprzewidziane działania uboczne. Badania kliniczne nad szczepionką Pfizer-BioNTech przeciw COVID-19 nadal trwają” ( fda.gov/media/ 144622/download ).
Dowód: - wydruk ulotki szczepionki.
Dostępne w Polsce szczepionki w większości nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia. Producenci szczepionek wskazują jednoznacznie:
„Szczepionka COVID-19 Vaccine AstraZeneca nie jest zalecana do stosowania u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Obecnie nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.”

„Szczepionka COVID-19 Vaccine Janssen jest wskazana do czynnego uodparniania osób dorosłych w wieku 18 lat i starszych[…]”
„Szczepionka COVID-19 Vaccine Moderna jest wskazana do czynnego uodparniania osób w wieku 18 lat i starszych […]”

Dowód:
-wydruk charakterystyki produktu leczniczego — szczepionki firmy Moderna,
-wydruk ulotki szczepionki firmy AstraZeneca,
-wydruk charakterystyki produktu leczniczego — szczepionki firmy Janssen.
Co prawda producent szczepionki Comiranty (firma Pfizer i BioNTech) dopuszcza możliwość stosowania tego preparatu u młodzieży od 12 roku życia, niemniej sam producent ocena bezpieczeństwa stosowania produktu u młodzieży w wieku od 12 do 15 lat jest jeszcze w toku.
Charakterystyka produktu leczniczego Comiranty podaje również w zakresie dzieci i młodzieży, że:
„Europejska Agencja Leków wstrzymała obowiązek dołączania wyników badań produktu leczniczego Comirnaty w populacji dzieci i młodzieży w zapobieganiu
COVID-19 (stosowanie u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2).
Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu zgodnie z procedurą dopuszczenia warunkowego. Oznacza to, że oczekiwane są dalsze dowody świadczące o korzyści ze stosowania produktu leczniczego. Europejska Agencja Leków dokona, co najmniej raz do roku, przeglądu nowych informacji o tym produkcie leczniczym i w razie konieczności ChPL zostanie zaktualizowana.”
Dowód: -charakterystyka produktu leczniczego — szczepionki Comiranty.
Nie jest wiadomym na chwilę obecną na jak długo utrzyma się odporność po podaniu szczepionek.
„Tak, jak w przypadku każdej innej szczepionki, cykl 2 dawek szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca może nie zapewniać pełnej ochrony wszystkim osobom, które ją otrzymały. Nie wiadomo jak długo ochrona ta będzie się utrzymywać.
Dowód: -wydruk ulotki szczepionki firmy AstraZeneca.
„Okres utrzymywania się ochrony zapewnianej przez szczepionkę jest nieznany, ponieważ jest to nadal ustalane w badaniach klinicznych będących w toku.” (chpl szczepionki Moderna)
Niemalże identyczne stwierdzenie można znaleźć w chpl szczepionki Janssen i Comiranty.
Dowód:
-charakterystyka produktu leczniczego — szczepionki firmy Moderna,
-charakterystyka produktu leczniczego — szczepionki firmy Janssen
-charakterystyka produktu leczniczego — szczepionki Comiranty.
Wielkie wątpliwości budzi też pośpiech z jakim stworzono te preparaty oraz sposób wprowadzenia ich do programu szczepień wśród dzieci.
My lekarze mamy moralny i zawodowy (wynikający z Kodeksu Etyki Zawodowej Lekarzy) obowiązek zwrócenia Państwu uwagi, że Państwa działania są nieracjonalne w związku z nieproporcjonalnością ryzyka wykonania szczepień u Państwa wychowanków, a ochroną małoletnich przed zarażeniem COVID-19.
Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na niemożność wyrażenia świadomej zgody na szczepienia będące eksperymentem medycznym.
Możliwość wyrażenia świadomej zgody wymaga poinformowania uczestnika eksperymentu o wszystkich możliwych jego korzyściach i ryzykach, a przede wszystkim o tym, że bierze on udział w eksperymencie medycznym. Wobec tego w myśl nałożonych na lekarzy obowiązków wynikających z przepisów ustaw czy też Kodeksu Etyki Lekarskiej obowiązkiem lekarza jest poinformowanie i zwrócenie uwagi pacjenta na wszelkie korzyści i ryzyka płynące ze stosowanych metod leczniczych/ profilaktycznych.

Art. 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej:
1. Powołaniem lekarza jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom, leczenie chorych oraz niesienie ulgi w cierpieniu; lekarz nie może posługiwać się wiedzą i umiejętnością lekarską w działaniach sprzecznych z tym powołaniem.
2. Najwyższym nakazem etycznym lekarza jest dobro chorego - salus aegroti suprema lex esto. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady.

We wcześniejszym fragmencie listu wskazano, że jest wiele niewiadomych co do stosowanych szczepionek przeciwko SARS-CoV-2, zarówno pod względem skuteczności jak i niepożądanych, długoterminowych skutków ich podania oraz możliwości stosowania preparatów u dzieci. Powyższe powoduje, że nie możliwe jest wyrażenie świadomej zgody na uczestnictwo w eksperymencie medycznym. Zwłaszcza, że nie mówi się powszechnie o tym, że szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 są eksperymentem medycznym.

Kwestie wyrażenia zgody są szeroko komentowane w judykaturze oraz w orzecznictwie. Dla przykładu wskazać można postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna (z dnia 10 kwietnia 2015 r., sygn. akt III KK 14/15):

„Miarodajna, legalizująca działanie lekarza zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu leczniczego to taka zgoda, która stanowi wyraz jego własnej, świadomej (zarówno od strony zdolności psychofizycznej udzielającego zgody, jak i rozważenia niezbędnych jej przesłanek) oraz swobodnej i dobrowolnej (nieobciążonej wadą błędu, czy przymusu) decyzji.
2. Brak przy wykonywaniu zabiegu leczniczego któregokolwiek z elementów wypełniających istotę omawianej zgody oraz świadczących o samym fakcie jej udzielenia należy traktować jako równoznaczny z wykonaniem tego zabiegu bez zgody, wypełniającym znamię przestępstwa z art. 192 § 1 KK.
Określające typ przestępstwa z art. 192 § 1 KK znamię „bez zgody” ma w pewnym sensie charakter blankietowy. Wobec wielości udzielanych pacjentom świadczeń medycznych oraz wobec różnorodności unormowań zgody na czynności medyczne, jak też zniesienia jej wymogu w różnych regulacjach - niezbędne

jest każdorazowe skonkretyzowanie treści tego znamienia w przepisach prawa medycznego, mających zastosowanie do ocenianego zdarzenia. Należy jednak zaznaczyć, że roztrząsane wyrażenie nie zawiera wyraźnego dookreślenia, iż zgoda, bez której działa lekarz, ma odpowiadać wymogom przewidzianym w przepisach ustawy, co dopiero pozwalałoby uznać, że bezprawne, w myśl art. 192 § 1 KK, jest niezachowanie wszelkich warunków prawidłowości zgody na interwencję medyczną, także odnoszących się do formy jej udzielenia.”

Lekarz podczas badania kwalifikacyjnego winien obligatoryjnie przekazać (zgodnie z art. 25 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty) jasną i zrozumiałą, pisemną i ustną informację m.in. o:
1. celu, pełnym planie eksperymentu medycznego oraz ryzyku i korzyściach związanych z eksperymentem;

2. zakresie i długości trwania procedur, które mają być stosowane, w szczególności wszelkie uciążliwości i zagrożenia dla zdrowia uczestnika związane z jego udziałem w eksperymencie;

3. ustaleniach dotyczących sposobu reagowania na zdarzenia niepożądane oraz pytania i wątpliwości uczestnika;

4. zasadach dostępu do informacji istotnych dla uczestnika, uzyskanych podczas realizacji tego eksperymentu oraz do ogólnych jego wyników;

5. zasadach wypłaty odszkodowania w sytuacji powstania szkody;

Świadoma zgoda oznacza też akceptacje ryzyka jakie niesie ze sobą podanie szczepionki. Charakterystyka produktu leczniczego - szczepionki przeciwko SARS-Cov-2 zawiera szereg przeciwwskazań. Powikłania mogące wystąpić po podaniu szczepień wskazuje również załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania z dnia 21 grudnia 2010 r.

Dowód:
-rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r.

W związku z powyższym nie ma możliwości wyrażenia świadomej zgody.

Przytoczyć w tym miejscu należy, że w tym wieku człowiek podatny jest na sugestie, zwłaszcza jeżeli zachęca, go osoba będąca autorytetem. Mają Państwo silną moc oddziaływania na swoich uczniów, wobec czego powinni Państwo z dużą dozą ostrożności podchodzić do zachęcania uczniów do wykonania szczepienia, które jest eksperymentem medycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uporczywe zachęcanie małoletnich do wykonania dobrowolnego zabiegu medycznego nosi znamiona przestępstwa zmuszania opisanego w art. 190a kk.

Dobrem chronionym przez art. 190a kk jest wolność człowieka i prawo do życia wolnego od jakiejkolwiek formy zmuszania. Nękanie należy rozumieć jako wielokrotne powtarzające się prześladowanie wyrażające się w podejmowaniu różnych naprzykrzających się czynności, które to czynności mogą być legalne jeśli oceniane mają być pojedynczo.
Długotrwałe propagowanie określonego zachowania nosi znamiona uporczywego nękania.
Wobec wymienionych faktów, należy kwestie dotyczącą szczepień pozostawić całkowicie w zakresie wolnej i
w żaden sposób niewymuszanej decyzji przedstawicieli ustawowych małoletnich dzieci.
Proszę zważyć również, że akcje promujące szczepienia przyczynią się do niedopuszczalnej segregacji uczniów. Nie wszyscy mogą się zaszczepić i nie wszyscy będą chcieli, co jest oczywiście dopuszczalne. Propagując szczepienia przyczyniają się Państwo do pojawienia się dyskryminacji wśród dzieci i młodzieży.
Dodatkowo negatywnie na rozwój i wychowanie dzieci wpływa nauczanie zdalne. Prosimy o przemyślenie powrotu do zajęć w trybie stacjonarnym od przyszłego roku szkolnego z uwagi na dobro dzieci.
Obserwując sytuację polskich uczniów w mijającym roku szkolnym 2020/21, jako lekarze opiekujący się rodzinami naszych pacjentów oraz jako rodzice i członkowie rodzin wyrażamy również swoje zaniepokojenie skutkami zdalnego nauczania. Izolacja społeczna, brak kontaktów z rówieśnikami oraz wielogodzinne wpatrywanie się w ekran komputera stanowią dla rozwijającego się mózgu ogromne zagrożenie, na które w swoich pracach naukowych wskazuje m.in. wybitny naukowiec z dziedziny Neurofizjologii Prof Manfred Spitzer z Uniwersytetu we Fryburgu.
Uważamy, że wobec faktu, że dzieci rzadko chorują na Covid-19 i nie uczestniczą w transmisji wirusa, decyzje o zamykaniu szkól dla uczniów były nieuzasadnione i szkodliwe dla dzieci i młodzieży.
Apelujemy zatem do władz oświatowych, dyrektorów szkół, rad rodziców, kuratoriów, organów samorządów, aby dołożyć wszelkich starań, aby sytuacja zdalnego nauczania, która demoluje polską oświatę więcej się nie powtórzyła.
Prosimy głęboko przemyśleć swoje postępowanie, mające wpływ na wielu młodych ludzi.
Załączamy także link do raportu prezentującego wybrane, ilościowe aspekty tragicznych skutków „walki” z wirusem covid-19 w Polsce w okresie od marca 2020 do maja 2021. Raport ten oparty jest na danych urzędów państwowych.
psnlin.pl/…ia_narodu_polskiego_2020_2021_walka_z_covid_19.pdf
Z poważaniem,
W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców
Jan Zbigniew wojan
Największego przestępstwa dopuszczają się ci, którzy szczepią noworodki bez żadnych badań i nie stosują się nawet do zastrzeżeń przez producenta wpisanych na ulotce, a przecież na każdej ulotce jest wyraźnie zaznaczone, kiedy nie wolno preparatu stosować, a mimo to szczepią bez badań ! Osoby te /lekarze, pielęgniarki/ tłumaczą swoje postępowanie ustawą, którą to niezgodnie m. in. z Konstytucją …More
Największego przestępstwa dopuszczają się ci, którzy szczepią noworodki bez żadnych badań i nie stosują się nawet do zastrzeżeń przez producenta wpisanych na ulotce, a przecież na każdej ulotce jest wyraźnie zaznaczone, kiedy nie wolno preparatu stosować, a mimo to szczepią bez badań ! Osoby te /lekarze, pielęgniarki/ tłumaczą swoje postępowanie ustawą, którą to niezgodnie m. in. z Konstytucją RP przegłosowali parlamentarzyści, a podpisał prezydent, który powinien stać na straży Konstytucji.
Zarówno Kodeks norymberski z 1947 roku, jak i Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1976 roku, podobnie jak Konwencja o prawach człowieka i medycynie z 1997 roku oraz art. 39 Konstytucji RP, zabraniają, aby ktokolwiek, bez swojej swobodnie wyrażonej zgody, był poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym. Ponadto Art. 192. polskiego Kodeksu Karnego brzmi:
§ 1. Kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Zatem ustawa o obowiązku szczepień jest niezgodna z powyższymi prawami i każdy łamiący je musi zdawać sobie sprawę z tego, że staje się przestępcą i podlega najsurowszej karze, gdyż takie działanie stanowi zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia człowieka ! Nie można przyjąć tłumaczenia takiego postępowania złymi aktami prawnymi - posiadasz rozum więc powinieneś rozróżniać dobro od zła chyba, że robisz to celowo i musisz być przygotowany na to, iż kiedyś nadejdzie czas rozliczeń ! M. Gandhi tak uznawany i wychwalany przez wszystkie systemy i rządy Świata powiedział:
„Każdy, kto podporządkowuje się niesprawiedliwemu prawu, ponosi odpowiedzialność za to wszystko, co jest tego konsekwencją. Toteż, jeżeli prawo i sprawiedliwość są
w konflikcie, musimy wybrać sprawiedliwość i nieposłuszeństwo wobec prawa”
Mahatma Gandhi
Nad “szczepionkami“ mRNA prace trwają już od lat 80-tych, a trzeba było tylko "zrzucić jakąś zarazę" i pod wpływem strachu przeprowadzić "dobroczynne" szczepienia, aby je przetestować na jak największej populacji, bo chętnych “firmowych” było zbyt mało !
Naukowcy i lekarze piszą apele do rządzących, tłumaczą, wyjaśniają, ale nikt się z nimi nie liczy według zasady „Nie, bo nie!” - zgodnie zresztą z „Programem zrównoważonego rozwoju Agenda 2030”, na który to wyrazili zgodę już dużo wcześniej, a ukrywali to przed społeczeństwem, aby przeczekać do kolejnych wyborów i ponownie za nasze podatki zapewnić sobie i bliskim dostatnie życie udając zapracowanych i przyznając sobie coraz to nowe „plusy” ! A przed wyborami wszyscy jak aniołowie - wilcy w owczej skórze ! Rząd wprowadził Rozporządzenie o Eksperymencie Medycznym i obowiązkowym ubezpieczeniu przyznając, że szczepienia na Coviid-19 są jednak eksperymentem co przyznaje producent pisząc o przewidywanym zakończeniu badań nad szczepionką w 2023 roku. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 01.01.2021 roku. O początkach programu mówił J. Zięba już w 2017 roku: Tysiące polskich dzieci jest modyfikowanych genetycznie !!! - Jerzy Zięba (2017)
youtube.com/watch?v=-uDfUywNNvc
Chodziło o zmianę genów szczepionką mRNA i zrobienie z ludzi niewolników-robotów co się udaje dzięki demokracji, gdzie rządzą psychopaci dążący do takiego stanu rzeczy !
Św. Mateusz 25,40 „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili.”
A nieoznakowane samoloty ciągle latają, latają, kreśląc na niebie szachownice, gwiazdy, okręgi, jakby drwiąc z nas i bawiąc się jednocześnie rozpylają zagadkowe substancje w dodatku za nasze ciężko pożyczane pieniądze w obcych bankach, bo wg “kwaśniewskich” ustaleń konstytucyjnych nie wolno inaczej ! Ciekawe jest pojawienie się w 2017 roku nad wieloma państwami Europy Jodu 131 - izotopu promieniotwórczego i najwyższy poziom stwierdzono w Polsce ! To kolejny dziwny incydent !

Reakcje poszczepienne u 15 japońskich dziewcząt po szczepionce przeciwko HPV
youtube.com/watch?v=85PmJqBAfGQ
/skopiuj i poślij dalej w Internet/
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Ofiary eksperymentów medycznych

Poniżej, drobny wycinek listy osób poszkodowanych przez eksperymentalne preparaty reklamowane jako „szczepionki przeciwko Cov id-19”. To tylko przykład z ostatnich dni.

Czy Twoje lokalne media informują Cię o tych przypadkch?

Czy krajowe media i „dziennikarze” są zainteresowani przekazywaniem Ci informacji o największym niebezpieczeństwie jakie grozi KAŻDEMU …
More
Ofiary eksperymentów medycznych

Poniżej, drobny wycinek listy osób poszkodowanych przez eksperymentalne preparaty reklamowane jako „szczepionki przeciwko Cov id-19”. To tylko przykład z ostatnich dni.

Czy Twoje lokalne media informują Cię o tych przypadkch?

Czy krajowe media i „dziennikarze” są zainteresowani przekazywaniem Ci informacji o największym niebezpieczeństwie jakie grozi KAŻDEMU kto godzi się na wtłoczenie do swego organizmu eksperymentalnej substancji mogącej wywołać – w bliższej czy dalszej perspektywei – przerażające skutki, włącznie ze śmiercią?

Czy kogokolwiek interesują losy zaszczepionych osób?

Nawet lekarze mają administracyjno-techniczne trudności z dopisaniem kolejnej ofiary do „systemów śledzenia skutków ubocznych”. Systemów, z reguły zupełnie dobrowolnych (jak w USA system VAERS), do których trafia zaledwie około 1% poszczepiennych przypadków (tak stwierdzają badania uniwersytetu Harvard).

Innymi słowy: biorąc po uwagę ponad 200 tysięcy wpisanych do VAERS przypadków – w ciągu zaledwie 5 miesięcy (stan na koniec maja 2021, chociaż administracja manipuluje danymi wpisując je z opóźnieniem dochodzącym do 3 miesięcy), w systemie VAERS powinno być wpisanych rzeczywiście zaistniałych 20 milionów przypadków!

Ale im mniej wpisanych ofiar do dziurawego systemu, im mniej usłużne media o nich mówią, im mniej o nich wiesz, tym szybciej zakończony zostanie III etap „badań klinicznych”, który ma obecnie miejsce na świecie. „Badań” poprzez wyszczepianie ludności preparatem w ramach największego eksperymentu medycznego w historii ludzkości. Po zakończeniu tych eugenicznych „badań” – który oczywiście wykaże minimalne zagrożenie – wprowadzony zostanie bezwzględny OBOWIĄZEK zaszczepienia się, czymkolwiek i kiedykolwiek władza nakaże Ci.

Staniesz się bezwolnym robotem wykonującym każdą zachciankę władzy i nie będziesz mógł sprzeciwić się. Na sprzeciw będzie już ZA PÓŹNO.

Jeszcze dzisiaj możemy temu zapobiec – poprzez odmowę wyszczepiania i stanowczy sprzeciw. Jutro będzie już za późno.


Oto kilkanaście przykładów ofiar eksperymentalnej „szczepionki”. Więcej informacji wraz ze zdjęciami ofiar znajdziesz na stronie thecovidblog.com

Simone Scott: 19-letnia studentka Northwestern University. Zapalenie mięśnia sercowego po przyjęciu drugiej dawki preparatu firmy Moderna. Przeszła przeszczep serca. Zmarła w 6 tygodni po przyjęciu Moderny.


Camilla Canepa: 18-letnia Włoszka. Zakrzepy w dwa tygodnie po przyjęciu eksperymentalnego preparatu firmy AstraZeneca.

Dom Busby: 53-letni reporter sportowy BBC. Po zaszczepieniu utworzył się nowotwór mózgu. Zmarł w 11 tygodni po przyjęciu AstraZeneca.

Paul Bainbridge: 46-letni brytyjski deweloper softwarowy. Wyśmiewał „antyszczepionkowców”. Zdiagnozowano chorobę Guillain-Barré, w trzy tygodnie po przyjęciu trucizny firmy AstraZeneca.

Arlene Tolibas: 55-letnia filipińska aktorka. Zmarła w 3 tygodnie po zaszczepieniu się drugą dawką Sinovac Coronavac.

Barbara Buchanan: 63-letnia Amerykanka ze stanu Oregon. W stanie agonalnym z wielomiejscowymi zakrzepami, po przyjęciu „szczepionki” firmy Johnson & Johnson.

Peter Spann: 54-letni australijski producent filmowy – śmierć po 2 miesiącach po przyjęciu AstraZeneca.

Joel Kallman: 54-letni deweloper, pracujący nad softwarem Oracle APEX. Opracowywał system dla CDC. Zmarł w dwa miesiące po przyjęciu „szczepionki”

Jovita Moore: Amerykanka z Atlanty, dziennikarka. Rak mózgu w 12 dni po przyjęciu drugiej dawki Pfizera, na intensywnej terapii.

Lisa Stonehouse: 52-letnia Kanadyjka. Dwa
zatory w mózgu. Zmarła 12 dni po przyjęciu AstraZeneca.

Kirsty Hext: 26-latka z Wielkiej Brytanii. Przeżyła 14 szoków anafilaktycznych. Cały czas zachęca innych do zaszczepienia się…

Lynnae Erick: 50-letnia Kanadyja.
Śmierć po 7 dniach po przyjęciu Pfizera.

Jennifer Gibson: Kanadyjka; porażenie twarzy (Objaw Bella – Bells' Palsy) w dwa tygodnie po przyjęciu AstraZeneca. Dalej zachęca innych do zaszczepienia się…

Clive Haddon: 74-letni Australijczyk. Zmarł w szpitalu gdy lekarze odmówili leczenia
zakrzepów krwi, bo mogły być spowodowane „szczepionką” AstraZeneca.

Stephanie DuBois: 39-letnia brytyjska modelka. Zmarła w 16 dni po przyjęcia AstraZeneca.

Ellen Whitney: kobieta z New Jersey, znana propagatorka „szczepionek” i wyszczepiania. Zakrzepy, odma opłucnowa, w 10 dni po przyjęciu trucizny Johnson & Johnson.

Raam Laxman, znany jako Vijay Patil: 78-letni hinduski kompozytor z Bollywood music composer. Śmierć w 6 dni po przyjęciu Covishield (AstraZeneca).

Haziq Kamaruddin: 27-year-Malezyjczyk. Olimpijczyk. Zatory, śmieć w 10 dni po przyjęciu „szczepionki” Pfizera.

Ellie Peacock: 18-letnia australijska pielęgniarka. Trzy zatory po przyjęciu AstraZeneca.

NaTalia Johnson: 37-letnia ballerina. Zmarła w 2 tygodnie po przyjęciu „szczepionki”.

Dana Ottmann: 32-letnia niemiecka psycholog. Zatory. Zmarła w 12 dni po przyjęciu AstraZeneca.

Olivia Kingree: 75-latka ze stanu Wisconsin. Zmarła w 2 miesiące po przyjęciu 2 dawki Moderna.

Bill Scott: Prezydent związków zawodowych nauczycieli w Syracuse. Nie żyje po przyjęciu „szczepionki”.

Shaun Mulldoon: 43-letni Kanadyjczyk. Utracił 7 stóp (ponad 2 metry) jelita cienkiego po przyjęciu AstraZeneca. Kaleka do końca życia.

Jesse Hamm: artysta, rysownik komiksów.
Zatory, nie żyje po przyjęciu „szczepionki” Moderna.

Karen Tully: 59-latka ze Szkocji. Zmarła w 48 godzin po przyjęciu AstraZeneca.

Dave Mears: 58-letni Brytyjczyk. Konieczność amputacji nogi po infekcji krwi, dzięki „szczepionce” AstraZeneca.

Ronald Babb: 57-latek z Syracuse, znany z wyśmiewania „antyszczepionkowców”.
Nie żyje w 7 dni po przyjęciu Johnson & Johnson.

Thomas Flanigan: Lekarz z Ohio. Nie żyje w 11 tygodni po przyjęciu „szczepionki” Moderna.

Kamrynn Thomas: 16-latka z Wisconsin. Zakrzepy. Nie żyje w 11 dni po przyjęciu Pfizera.

Alan Sporn: 75-letni amerykanin z Chicago. Wyszedł z raka, zachorował „na Cov id-19” w dwa miesiące po przyjęciu drugiej dawki Pfizera.

Anne VanGeest: 35-latka z Michigan. Śmierć w 11 dni po przyjęciu trucizny Johnson & Johnson.

John Medved: 58-letni mieszkaniec Minnesoty. Zatory, śmierć po 21 dniach od przyjęcia „szczepionki” Johnson & Johnson.

Griselda Flores: 61-letnia mieszkanka Kaliforni. Nagła śmierć w 2 dni po przyjęciu drugiej dawki preparatu firmy Moderna.

Francine Boyer: 54-letnia Kanadyjka. Zatory. Śmierć po 14 dniach od przyjęcia AstraZeneca.

Genene Norris: 48-letnia Australijka. Zatory. Śmierć po 6 dniach od wstrzyknięcia AstraZeneca.

Jack Last: 27-letni brytyjski inżynier. Śmierć po 21 dniach od przyjęcia AstraZeneca.

Dan Kaminsky: 42-letni ekspert ds. bezpieczeństwa sieci komputerowych. Po przyjęciu Pfizera chwalił się tym na tweeterze. Nagła śmierć w 11 dni po zastrzyku.

. . .

. . .

Tysiące innych podobnych przypadków można znaleźć w systemach typu VAERS (w USA), czy YellowCard (UK). Jednak media nie interesują się tragicznymi losami osób zaszczepionych, cierpiących, chorujących, zmarłych.

Wiele, wiele podobnych przypadków tzw. niepożądanych skutków poszczepiennych, można znaleźć jedynie na niszowych stronach internetowych. Główne media MILCZĄ, a tym samym KAŻDY DZIENNIKARZ pracujący dla głównych mediów nie próbujący przerwać tego milczeni
a JEST WSPÓŁSPRAWCĄ dokonywanego ludobójstwa.

Źródło: The COVID Blog
Plandemia = depopulacja > szczepienia >chipy
Krew na rękach satanistów nikogo nie wzrusza !
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Śmiertelność z powodu tej szczepionki jest poza wykresami, jest większa niż suma śmiertelości z powodu wszystkich 70 szczepionek w ciągu ostatnich 30 lat łącznie!

Stan wstrzymania prac nad typową szczepionką to 25-50 zgonów. Ale tutaj nie zastosowano warunku do zatrzymania tej szczepionki!

Wygląda na to, że zabiliśmy ponad 25 800 osób (w oparciu o „niewyjaśnione zgony CDC”) i nikt nie …
More
Śmiertelność z powodu tej szczepionki jest poza wykresami, jest większa niż suma śmiertelości z powodu wszystkich 70 szczepionek w ciągu ostatnich 30 lat łącznie!

Stan wstrzymania prac nad typową szczepionką to 25-50 zgonów. Ale tutaj nie zastosowano warunku do zatrzymania tej szczepionki!

Wygląda na to, że zabiliśmy ponad 25 800 osób (w oparciu o „niewyjaśnione zgony CDC”) i nikt nie mrugnie okiem.

CDC koncentruje się na tym, jak zaszczepić więcej osób.

Obecnie kliniki zgłaszają przypadki związane ze szczepionką, w stosunku aż 10:1 do przypadków COVIDa.

A więc teraz mamy nowy stan zagrożenia zdrowia: zgony i kalectwo spowodowane szczepionkami.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
To, co uważam za głęboko niepokojące, to brak przejrzystości co do tego, jak niebezpieczne są obecne szczepionki przeciw COVID.

Zdrowi ludzie mogą skończyć martwi lub trwale niepełnosprawni w tempie, które jest „poza wykresami” w porównaniu z jakąkolwiek inną szczepionką w naszej historii.