Clicks404
Edward7
2

Błaganie do Matki Bożej: "Pomóż przezwyciężyć plany diabelskiej tyranii!"

+ Carlo Maria Viganò, arcybiskup

Od ponad roku cały świat jest zakładnikiem elity, która pod pretekstem pandemii zamierza stworzyć warunki do "Wielkiego Resetowania" i powstania Nowego Porządku Świata. Ta ostatnia rewolucja, zaplanowana przez wrogów Boga i ludzkości, jest z pewnością piekielnym dziełem i jako tak, należy walczyć, uciekając się do duchowej broni modlitwy, postu i pokuty. Wzywam wiernych katolików do codziennego odmawiania Różańca Świętego w miesiącu poświęconym Najświętszej Dziewicy, dodając tę prośbę. Niech Pośredniczka Wszystkich Łask, Królowa Zwycięstw, pomoże nam swym patronatem w tych chwilach odstępstwa, obdarzy nas cnotą męstwa, abyśmy mogli przeciwstawić się złu i uzyskać nawrócenie grzeszników.

SUPPLICA alla Santissima Vergine Maria

Pani i Królowo Nieba, Zwróć oczy ku nam, Twoich dzieci, w tych chwilach ciemności i utrapienia. Nie Lekceważ naszej pokornej i ufnej modlitwy, Słuchaj jej, w czasie, gdy siły wroga mnożą się w piekielnym ataku na Boga, na Jego Kościół i na ludzką rodzinę.

Ty, Która Jesteś wzorem i przykładem pokory i posłuszeństwa woli Bożej, Oświeć naszych przywódców, aby pamiętali, że władza, którą sprawują, pochodzi od Pana i że muszą Mu za nią odpowiedzieć, i będą sprawiedliwie osądzeni, za dobro, które nie zostało zrobione i popełnione zło. Ty, która jesteś wierną Dziewicą, naucz tych, którzy rządzą, wypełniania obowiązków moralnych, do którego zobowiązują ich funkcje, gdy odrzucają wszelki rozum podążając za występkiem i błędem.

Ty, Która Swoim wstawiennictwem przed tronem Bożym, leczysz choroby duszy i ciała i słusznie jesteś wzywana jako Zdrowie chorych, kieruj lekarzy i personel medyczny w ich zawodzie, pomagając im w leczeniu chorych i pomaganiu najsłabszym i dodawanie im odwagi do konfrontacji z tymi, którzy próbują zmusić ich do zabijania i wywoływania chorób za pomocą nieodpowiednich metod leczenia i szkodliwych leków. Wołaj naszego Pana, Boskiego Lekarza dusz, aby obudził ich sumienia, ukazując im świadomość ich misji i obowiązku zapewnienia życia i zdrowia ciała.

Ty, Która w ucieczce do Egiptu uratowałeś swego Boskiego Syna przed rzezią Heroda, uwolnij swoje dzieci od moralnych i materialnych niebezpieczeństw, które je prześladują. Chroń dzieci przed poważną zarazą grzechu i występku, oraz przed zbrodniczymi planami ideologicznej dyktatury, która próbuje zaatakować ich ciało i ducha. Umożliwiaj rodzicom i wychowawcom powstrzymanie się od eksperymentowania z eksperymentalnie niebezpiecznymi i moralnie niedozwolonymi lekami na naszych dzieciach. Udaremnia próby tych, którzy usiłują przeciwstawić się ich niewinności, wypaczając ich od najmłodszych lat poprzez zepsucie zwyczajów i intelektualne dewiacje.

Ty, Która Pocieszasz obecnością Twojego Syna na drodze do życia wiecznego, pomagaj chorym, starszym i umierającym, zwłaszcza tym, którzy z powodu nieludzkich przepisów grozi śmierć w samotności szpitalnego łóżka, i gdy są pozbawieni sakramentów . Daj im pociechę i pobudź ich do pokuty za swoje winy i ofiarowania cierpień jako zadośćuczynienia za popełnione grzechy, aby mogli zamknąć oczy, z pociechą przyjaźni z Bogiem.

Ty, Która Jesteś wzywana jako Matka kapłanów, oświeć naszych pasterzy, aby otworzyli swoje oczy na obecne niebezpieczeństwa i byli konsekwentnymi świadkami Twojego Syna Chrystusa, odważnych obrońcami powierzonej im przez Pana trzody i by byli odważnymi przeciwnikami błędu i występku . Uwolnij ich od wszelkiej potrzeby ludzkiego szacunku i zmowy z grzechem. Rozpal ich miłością do Boga i bliźniego, oświeć ich umysły i pobudzaj ich wolę.

Ty, przed Kim uciekają demony piekła, pokonaj diaboliczne plany , tej nienawistnej tyranii, oszustwa pandemii, kłamstwa robotników nieprawości. Niech światło Prawdy świeci nad kłamstwem, tak jak prawdziwe światło Chrystusa oświetla ciemność błędu i grzechu. Zmyl swoich wrogów i upokórz pod stopami dumną głowę tych, którzy ośmielają się rzucić wyzwanie Niebu i chcą ustanowić królestwo Antychrysta.

Ty, Która z Boskiego postanowienia Jesteś Pośredniczką wszelkich łask i naszą Współodkupicielką, uproś nam łaskę ujrzenia triumfu Twojego Niepokalanego Serca, któremu my, nasza rodzina, nasze miasto, Święty Kościół, nasza Ojczyzna i cały świat poświęcamy się .

Niech tak będzie.
13 maja 2121
Objawienie Matki Bożej Fatimskiej

accademianuovaitalia.it/…a-cattolica/10127-supplica-alla-santissima-vergine
Wieczne Odpoczywanie Amen
Ty, Która Pocieszasz obecnością Twojego Syna na drodze do życia wiecznego, pomagaj chorym, starszym i umierającym, zwłaszcza tym, którzy z powodu nieludzkich przepisów grozi śmierć w samotności szpitalnego łóżka, i gdy są pozbawieni sakramentów . Daj im pociechę i pobudź ich do pokuty za swoje winy i ofiarowania cierpień jako zadośćuczynienia za popełnione grzechy, aby mogli zamknąć oczy, z …More
Ty, Która Pocieszasz obecnością Twojego Syna na drodze do życia wiecznego, pomagaj chorym, starszym i umierającym, zwłaszcza tym, którzy z powodu nieludzkich przepisów grozi śmierć w samotności szpitalnego łóżka, i gdy są pozbawieni sakramentów . Daj im pociechę i pobudź ich do pokuty za swoje winy i ofiarowania cierpień jako zadośćuczynienia za popełnione grzechy, aby mogli zamknąć oczy, z pociechą przyjaźni z Bogiem.

Ty, Która Jesteś wzywana jako Matka kapłanów, oświeć naszych pasterzy, aby otworzyli swoje oczy na obecne niebezpieczeństwa i byli konsekwentnymi świadkami Twojego Syna Chrystusa, odważnych obrońcami powierzonej im przez Pana trzody i by byli odważnymi przeciwnikami błędu i występku . Uwolnij ich od wszelkiej potrzeby ludzkiego szacunku i zmowy z grzechem. Rozpal ich miłością do Boga i bliźniego, oświeć ich umysły i pobudzaj ich wolę.

Ty, przed Kim uciekają demony piekła, pokonaj diaboliczne plany , tej nienawistnej tyranii, oszustwa pandemii, kłamstwa robotników nieprawości. Niech światło Prawdy świeci nad kłamstwem, tak jak prawdziwe światło Chrystusa oświetla ciemność błędu i grzechu. Zmyl swoich wrogów i upokórz pod stopami dumną głowę tych, którzy ośmielają się rzucić wyzwanie Niebu i chcą ustanowić królestwo antychrysta.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Ty, przed Kim uciekają demony piekła, pokonaj diaboliczne plany , tej nienawistnej tyranii, oszustwa pandemii, kłamstwa robotników nieprawości. Niech światło Prawdy świeci nad kłamstwem, tak jak prawdziwe światło Chrystusa oświetla ciemność błędu i grzechu. Zmyl swoich wrogów i upokórz pod stopami dumną głowę tych, którzy ośmielają się rzucić wyzwanie Niebu i chcą ustanowić królestwo …More
,,Ty, przed Kim uciekają demony piekła, pokonaj diaboliczne plany , tej nienawistnej tyranii, oszustwa pandemii, kłamstwa robotników nieprawości. Niech światło Prawdy świeci nad kłamstwem, tak jak prawdziwe światło Chrystusa oświetla ciemność błędu i grzechu. Zmyl swoich wrogów i upokórz pod stopami dumną głowę tych, którzy ośmielają się rzucić wyzwanie Niebu i chcą ustanowić królestwo Antychrysta.''