Clicks3.9K
Edward7
4

Genetycznie zaprojektowane białka „Magnetyczne”, czy można zdalnie kontrolować mózg i zachowanie

"Dlaczego w szczepionkach są metaliczne, magnetyczne składnik" "Argentyński lekarz potwierdza fenomen magnesów i miejsca szczepienia" - t.me/earth_and_dome/3887
The Guardian w 2016 roku (co oznacza, że ta technologia jest starsza) Genetycznie zmodyfikowane białko `` Magneto '' zdalnie kontroluje mózg i zachowanie Nowa metoda „Badass” wykorzystuje namagnesowane białko do szybkiej, odwracalnej i nieinwazyjnej aktywacji komórek mózgowych.

Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych opracowali nową metodę kontrolowania obwodów mózgowych związanych ze złożonymi zachowaniami zwierząt, wykorzystując inżynierię genetyczną do stworzenia namagnesowanego białka, które aktywuje określone grupy komórek nerwowych na odległość. W ostatnich latach naukowcy opracowali szereg metod, które umożliwiają zdalne sterowanie określonymi grupami neuronów i badanie działania obwodów neuronalnych.

Kilka wcześniejszych badań wykazało, że białka komórek nerwowych, które są aktywowane przez ciepło i ciśnienie mechaniczne, można zmodyfikować genetycznie, tak aby stały się wrażliwe na fale radiowe i pola magnetyczne, przyłączając je do białka magazynującego żelazo zwanego ferrytyną lub do nieorganicznych cząstek paramagnetycznych. Metody te stanowią ważny postęp - na przykład były już stosowane do regulowania poziomu glukozy we krwi u myszy - ale obejmują wiele składników, które należy wprowadzać osobno.

Nowa technika opiera się na tej wcześniejszej pracy i opiera się na białku o nazwie TRPV4, które jest wrażliwe zarówno na temperaturę, jak i siły rozciągające. Te bodźce otwierają jego centralny pory, umożliwiając przepływ prądu elektrycznego przez błonę komórkową; wywołuje to impulsy nerwowe, które wędrują do rdzenia kręgowego, a następnie do mózgu.

Guler i jego koledzy doszli do wniosku, że momenty magnetyczne (lub siły obrotowe) mogą aktywować TRPV4, szarpiąc jego centralną porę, więc wykorzystali inżynierię genetyczną do połączenia białka z paramagnetycznym regionem ferrytyny, wraz z krótkimi sekwencjami DNA, które sygnalizują komórkom transport. białka do błony komórki nerwowej i wstaw je do niej.

Kiedy wprowadzili ten konstrukt genetyczny do ludzkich embrionalnych komórek nerek rosnących na płytkach Petriego, komórki zsyntetyzowały białko „Magneto” i wprowadziły je do swojej błony. Zastosowanie pola magnetycznego aktywowało zmodyfikowane białko TRPV1, o czym świadczy przejściowy wzrost stężenia jonów wapnia w komórkach, który wykryto za pomocą mikroskopu fluorescencyjnego.

Następnie naukowcy wprowadzili sekwencję DNA Magneto do genomu wirusa wraz z genem kodującym białko zielonej fluorescencji oraz regulatorowymi sekwencjami DNA, które powodują, że konstrukt ulega ekspresji tylko w określonych typach neuronów. Następnie wstrzyknęli wirusa do mózgów myszy, celując w korę śródwęchową i wycięli mózgi zwierząt, aby zidentyfikować komórki emitujące zieloną fluorescencję. Za pomocą mikroelektrod wykazali następnie, że przyłożenie pola magnetycznego do skrawków mózgu aktywowało Magneto, tak że komórki wytwarzają impulsy nerwowe.

Zdalna kontrola aktywności mózgu dzięki podgrzewanym nanocząsteczkom. Czytaj więcej

Aby ustalić, czy Magneto można wykorzystać do manipulowania aktywnością neuronalną żywych zwierząt, wstrzyknęli Magneto larwom danio pręgowanego, celując w neurony w tułowiu i ogonie, które normalnie kontrolują reakcję ucieczki. Następnie umieścili larwy danio pręgowanego w specjalnie zbudowanym namagnesowanym akwarium i odkryli, że wystawienie na działanie pola magnetycznego wywołuje zwinięcia podobne do tych, które występują podczas reakcji ucieczki. (Ten eksperyment obejmował łącznie dziewięć larw danio pręgowanego, a kolejne analizy wykazały, że każda larwa zawiera około 5 neuronów wyrażających Magneto.)

Naukowcy odczytują i zapisują aktywność mózgu za pomocą światła. Czytaj więcej

W jednym końcowym eksperymencie naukowcy wstrzyknęli Magneto do prążkowia swobodnie zachowujących się myszy, głębokiej struktury mózgu zawierającej neurony wytwarzające dopaminę, które biorą udział w nagrodzie i motywacji, a następnie umieścili zwierzęta w aparacie podzielonym na namagnesowane nie namagnesowane sekcje. . Myszy z ekspresją Magneto spędzały znacznie więcej czasu w namagnesowanych obszarach niż myszy, które tego nie robiły, ponieważ aktywacja białka spowodowała, że neurony prążkowia wyrażające je uwolniły dopaminę, dzięki czemu myszy znajdowały się w tych obszarach, przynosząc satysfakcję. To pokazuje, że Magneto może zdalnie kontrolować wyzwalanie neuronów w głębi mózgu, a także kontrolować złożone zachowania.

Neurobiolog Steve Ramirez z Uniwersytetu Harvarda, który wykorzystuje optogenetykę do manipulowania wspomnieniami w mózgach myszy, twierdzi, że badanie jest „złe”.

Komentarz: ta technologia jest stara. Wystarczająco dużo, aby to wszystko zostało powiedziane w raporcie z 2016 roku. Kiedy to zostało odkryte, nie ma wątpliwości, że Gates i inni zaczęli natychmiast wymyślać, jak zrobić zastrzyk, który po wstrzyknięciu w ramię był w stanie zbudować wszystko, co było potrzebne w mózgu. Strzał prawdopodobnie nakazuje organizmowi wyprodukowanie nanobotów, które budują, co chcą, gdziekolwiek chcą i muszą zaatakować krew, aby uzyskać żelazo dla białka magneto, w wyniku czego powstają skrzepy.

Odniesienie;
Wheeler, MA, i in . (2016). Genetycznie ukierunkowana kontrola magnetyczna układu nerwowego. Nat. Neurosci ., DOI: 10.1038 / nn.4265 [ streszczenie ] fragment , więcej - theguardian.com/…r/24/magneto-remotely-controls-brain-and-behaviour

Dlaczego szczepionka przeciwko COV powoduje zakrzepy krwi

Twierdzą, że robi to białko szczytowe i tak dalej... Wcale nie o to chodzi. Prawdziwym powodem, dla którego szczepionka przeciwko COVID powoduje zakrzepy krwi, jest to, że jedynym łatwo dostępnym metalem w twoim ciele jest żelazo we krwi, a szczepionka zawiera nanoboty, które atakują krew, aby zdobyć to żelazo, aby mogły z niego coś zbudować. A twoje ciało zostało przeprogramowane genetycznie po strzale, aby produkować więcej nanobotów, które bardziej atakują krew.

Miejsca wstrzyknięć szczepionek prawdopodobnie ulegną martwicy i zamienią się w ogromne otwarte rany
Jesteśmy dopiero na początku, ale jasne jest, że krzepnięcie ma miejsce, ponieważ szczepionka atakuje krew, więc w miejscu wstrzyknięcia można zbudować coś metalowego (lub gdziekolwiek indziej szczepionka programuje ludzkie ciała do budowania jakiś rzeczy, ) i nie jest to jeszcze znane - jednak patrząc na to, jak szeroki obszar są budowane w niektórych z tych miejsc wstrzyknięcia, staje się to oczywiste, że cokolwiek jest budowane, może zacząć odcinać dopływ krwi do otaczającej tkanki, a jeśli postępuje wystarczająco daleko, otaczająca tkanka obumrze. Prawdopodobnie za kilka miesięcy zobaczymy ogromne i otwarte rany na osobach "poszczepionych". Tak mówi prosta racjonalność.

Doniesienia o białkach Magneto są uzasadnione, szczepienie najwyraźniej służy do zdalnej kontroli umysłu
100 procent informacji z cytowanego raportu pochodzi z 2016 roku lub wcześniej, mieli czas nad tym popracować.
Szczepionka ma zainstalować zdalnie sterowany system w mózgach ludzi, który sprawi, że kontrolerzy będą w stanie zmusić ludzi do uwierzenia lub działania w cokolwiek kontrolerowie chcą
źródło - www.jimstoneis 208/.un2.html

Dostarczanie superparamagnetycznej nanocząstek w szczepionkach DNA

Skuteczność dostarczania szczepionek DNA jest często stosunkowo niska w porównaniu ze szczepionkami białkowymi. Zastosowanie superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza (SPION) do dostarczania genów poprzez magnetofekcję jest obiecujące w poprawie wydajności dostarczania genów zarówno in vitro... Do cennych cech nanocząstek tlenku żelaza w zastosowaniach biologicznych należy ścisła kontrola nad rozkładem ich wielkości, właściwości magnetyczne tych cząstek,oraz zdolność przenoszenia określonych biocząsteczek do określonych celów. Internalizacja i okres półtrwania cząstek w organizmie zależą od metody syntezy. Do produkcji nanocząstek magnetycznych do zastosowań biologicznych o różnych rozmiarach i ładunkach powierzchniowych wykorzystano liczne metody syntezy. Najpowszechniejszą metodą syntezy nanometrycznych cząstek magnetytu Fe3O4 w roztworze jest chemiczne współstrącanie soli żelaza. Metoda współstrącania jest skuteczną techniką przygotowania trwałych wodnych dyspersji nanocząstek tlenku żelaza. Opisujemy produkcję SPION na bazie Fe3O4 o wysokich wartościach namagnesowania (70 emu / g) pod 15 kOe przyłożonego pola magnetycznego w temperaturze pokojowej, z remanencją 0,01 emu / g metodą współstrącania w obecności cytrynianu trójsodowego jako stabilizatora ... Polietylenoiminę wybrano do modyfikowania powierzchni SPION w celu wspomagania dostarczania plazmidowego DNA do komórek ssaków ze względu na rozległą zdolność buforowania polimeru poprzez efekt „gąbki protonowej”.... więcej naukowego bełkotu; nih.gov/24715289/
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Mężczyzna pluł zakrzepniętą krwią, nie wiadomo czy jest jeszcze na tym świecie. Nie odpowiadam na …

PILNE!

Mike Yeadon, były główny naukowiec firmy Pfizer, stwierdził, że jest już za późno, aby uratować osobę, której wstrzyknięto szczepionkę Cov Id-19.

Wzywa tych, którym jeszcze nie wstrzyknięto śmiercionośnego związku, do walki o przetrwanie ludzi i życie ich dzieci...
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Dlaczego w szczepionkach są metaliczne, magnetyczne składnik" "Argentyński lekarz potwierdza fenomen magnesów i miejsca szczepienia" - t.me/earth_and_dome/3887

The Guardian w 2016 roku (co oznacza, że ta technologia jest starsza) Genetycznie zmodyfikowane białko `` Magneto '' zdalnie kontroluje mózg i zachowanie mózgowych.''