ľubica
apredsasatoci
Henta, tvoj hrdina Putin! 😱
ľubica