CÓRKA MARYI
1299

JEZUS: Mogą nie słuchać, ale muszą otrzymać Słowo Boga

JESUS: They may not listen but they must be given the Word of God

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

sobota, 7 lipca 2012 roku, godz. 15.30

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy proszę ludzkość, aby słuchała Mojego Głosu, to rani Mnie, kiedy ci, którzy Mnie kochają, mówią, że nigdy nie przemawiałbym w ten sposób.

Gdyby tylko posłuchali, to Moje Serce uradowałoby się i o wiele więcej dusz byłoby zbawionych. Moje Boskie Usta dokonują przez te Orędzia przygotowań na Moje Powtórne Przyjście.

Przygotowanie do Moich narodzin zostało także zawczasu oznajmione przez proroków, aby uprzedzić dzieci Boże przez przyjściem Mesjasza.

Dlaczego Moi uczniowie na ziemi nie chcą przyjąć, że Mój Ojciec posłałby Swoich proroków, aby zapowiedzieli Moje Powtórne Przyjście? Jak niewiele tak naprawdę wiedzą o tym, w jaki sposób Mój Ojciec Przedwieczny przygotowuje ludzkość na Wielkie Wydarzenia.

Moi duchowni, Moi wyświęceni słudzy, muszą usłyszeć teraz Moje wezwanie, bo potrzebuję ich pomocy. Ale wielu z nich nie odpowie. Odrzucą Mnie, odrzucając Moje Orędzia. Uświadomią sobie prawdę, ale dopiero wtedy, gdy będzie za późno.

Moja córko, nigdy się nie lękaj publikować Moich Orędzi, łącznie z tymi, które są dla ciebie dziwne lub przerażające. Mogą nie słuchać, ale muszą otrzymać Słowo Boga. Człowiek nie może ci nakazać, żebyś przestała przekazywać święte Słowo Boga. Zatkaj uszy i ignoruj pogardliwe opinie, bo nie jest to ważne.

Tym z was, którzy nazywają siebie chrześcijanami, a którzy pogardzają Moimi Orędziami, to mówię. Rozrywając Moje Słowo na kawałki, twierdząc, że Moje Orędzia są obraźliwe i wyśmiewając Moje Słowo, zrywacie łączność z Moim Sercem.

Nie potraficie przyjąć Moich Orędzi, bo myślicie, że Mnie znacie i rozpoznajecie Moje Słowa, gdy je wypowiadam. Zamiast tego padliście ofiarą zwodziciela, który was zaślepia na prawdę.

Wzywam was wszystkich raz jeszcze, abyście wołali do Mnie, waszego umiłowanego Jezusa, i pozwolili Mi otworzyć wasze serca. Pozwólcie Mi napełnić was Mocą Ducha Świętego, abyście Mnie rozpoznali.

Przynaglam kapłanów, aby zrozumieli, że nadszedł czas na wypełnienie się proroctw Daniela i na otwarcie przeze Mnie, Baranka Bożego, Pieczęci z Księgi Apokalipsy.

Przypomnijcie sobie o Mojej obietnicy. Przyjdę powtórnie sądzić żywych i umarłych. Moja obietnica przyniesienia Życia Wiecznego tym wszystkim, którzy są Mi wierni, ma się wkrótce wypełnić.

Musicie się upewnić, że odpowiednio się przygotowaliście na to chwalebne Wydarzenie.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl
They may not listen but they must be given the Word of God.

_______________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Przygotowania na Moje Powtórne Przyjście są już bardzo zaawansowane

JEZUS: Pomóżcie Mi i przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście

_______________________________________________________________