Posoborowe absurdy
CZĘŚĆ DRUGA - Franciszek jest umaczany po uszy i wdraża Prawo Noachickie. W grudniu 2015 r. powiedział, a właściwie "chlapnął" na Placu Św. Piotra, że te święta mogą być już OSTATNIMI. Teraz w w czasie "pandemi" jego niefortunne mają sens. W Południowej Ameryce żyje tysiące ŻYDÓW MESJAŃSKICH w tym w Argentynie, z którymi miał dobre relacje Bergoglio
Jedyny ratunek to przylgnięcie do Tradycji, …More
CZĘŚĆ DRUGA - Franciszek jest umaczany po uszy i wdraża Prawo Noachickie. W grudniu 2015 r. powiedział, a właściwie "chlapnął" na Placu Św. Piotra, że te święta mogą być już OSTATNIMI. Teraz w w czasie "pandemi" jego niefortunne mają sens. W Południowej Ameryce żyje tysiące ŻYDÓW MESJAŃSKICH w tym w Argentynie, z którymi miał dobre relacje Bergoglio
Jedyny ratunek to przylgnięcie do Tradycji, modlitwa Drogi Krzyżowej wg bł. Katarzyny Emmerich, Różaniec