Clicks4.7K

vizionárka MBM z írska označila umývanie nôh pápeža Františka za herézu

ivik310
11
Umývanie nôh ktoré urobil pápež František väzňom posolstvá varovania od írskej vizionárky MBM, čo šíri "pečať živého boha" vyhlásili za úplnú herézu. Dôvodom má byť to, že aspoštoli boli "niečo viac"…More
Umývanie nôh ktoré urobil pápež František väzňom posolstvá varovania od írskej vizionárky MBM, čo šíri "pečať živého boha" vyhlásili za úplnú herézu. Dôvodom má byť to, že aspoštoli boli "niečo viac" ako obyčajní väzni. (Teda, akoby sme všetci neboli hriešnici, ale určití ľudia sú podľa tejto vizionárky viac privilegovaní a určití menej)
Čo hovori Biblia ?
Ježiš mu na to: "Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci." 11 Vedel totiž, kto ho zradí, - preto povedal: "Nie všetci ste čistí." 12 Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: "Chápete, čo som vám urobil? 13 Vy ma oslovujete: “Učiteľ” a: “Pane” a dobre hovoríte, lebo to som. 14 Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. 15 Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. 16 Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal.
A čo samotní aspoštoli, ktorým umýval nohy?
Napríklad svätý Matúš bol mýtnikom- Lévi, vtedy bol veľmi neobľúbený, lebo u mýtnikoch bolo známe, že vždy vyberali navyše a prilešovali si do vlastného vrecka.
Neboli i apoštoli hriešnici? Koľko krát je aj v Biblii spomenuté ako sa medzi sebou hádali? Kto bude prvý z nich v nebeskom kráľovstve? Keď sa chcel aspoštol Peter rovnať Ježišovi a kráčať po vode, nakoniec sa začal topiť.
A teda, kto je ten, že si dovolí pasovať sa do pozície sudcu, keď samotný Ježiš Kristus neodsudzoval tých, ktorých si povolal. Keď dokázal umývať nohy Judášovi Iškariotskému a pritom vedel, že ho zdradí a zapredá?
"On odpovedal: Kto si so mnou namočil ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človeku, ktorý zrádza Syna človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa vôbec nebol narodil. Nato povedal Judáš, ktorý ho zrádzal: Či som to ja, Rabbi? Odpovedal mu: Ty si to povedal…" (Mt 26, 24-25)
Nie je to čisté farizejtvo obviňovať pápeža Františka, že umýval nohy väzňom? A nevyčítali to isté farizeji Ježišovi Kristovi s kým sa stýka? A ako im on odpovedal? - lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. A akoby naschvál si povolával hriešnikov.
Mária Magdaléna ? - bola prostitútkou.
Kristus jej odpustil mnohé hriechy, lebo preukázala veľkú lásku. Západní cirkevní otcovia spájali túto udalosť so zmienkou evanjelií, že Ježiš vyhnal z Márie Magdalény sedem zlých duchov (Mk 16,9; Lk 8,2).
Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? - aspoštol Pavol sa podieľal na zabíjaní kresťanov a ich zatýkaní.

Pýtam sa ďalej, naozaj by Ježiš Kristus prišiel a hovoril pápežove chyby nejakej vizionárke? Naozaj to zjavil maličkým, ktorí sa bez hanby to takejto pozície sami pasujú? A sú naozaj maličkí keď bez hanby idú ľudí obviňovať z pýchy, lebo si dovolili povedať svoj názor na posolstvá, ktorý nie je v súlade s tým ich? Alebo dokonca ohovárať kameň - hlavu Cirkvi pápeža? Sú vari lepší ako on? Alebo sa pasujú už do pozície sudcu - Ježiša Krista, keď si takéto niečo dovolia, bez hanby? Ako sa to hovorí, kto je bez viny, nech prvý hodí kameňom - alebo nesúďte, aby ste neboli súdení. Horšie však je to, že výsmech a rúhanie sa voči pápežovi je už hriech proti Duchu Svätému.

Viac tu: www.nebezpecenstvo-posolstiev-irskej-vizionarky-varovania.com/…/par-z-hlavnych-…
Varovanie
Poselství Ježíše ze dne 29. března 2013 v 19:00.

NEPADNOU K MÝM NOHÁM. NEBUDOU TO MOJE NOHY, KTERÉ POLÍBÍ, ALE NOHY MÝCH SLUŽEBNÍKŮ, MÝCH NÁSLEDOVNÍKŮ, MÝCH HŘÍŠNÍKŮ.
Poselství k Velkému pátku 3

Má vroucně milovaná dcero,
když Mě Jidáš Iškariotský zradil, držel mou hlavu a políbil Mě na tvář. Když ti, kteří vedou mou církev, říkají, že Mě milují, a pak Mě zrazují, jasně …More
Poselství Ježíše ze dne 29. března 2013 v 19:00.

NEPADNOU K MÝM NOHÁM. NEBUDOU TO MOJE NOHY, KTERÉ POLÍBÍ, ALE NOHY MÝCH SLUŽEBNÍKŮ, MÝCH NÁSLEDOVNÍKŮ, MÝCH HŘÍŠNÍKŮ.
Poselství k Velkému pátku 3

Má vroucně milovaná dcero,
když Mě Jidáš Iškariotský zradil, držel mou hlavu a políbil Mě na tvář. Když ti, kteří vedou mou církev, říkají, že Mě milují, a pak Mě zrazují, jasně vidíš jejich polibek zrady.
Nepadnou k mým nohám. Nebudou to moje nohy, které políbí, ale nohy mých služebníků, mých následovníků, mých hříšníků.
Ukázat starost o potřeby vašich bližních je obdivuhodné. Ale když prosazujete zlepšení jejich tělesných potřeb před potřebami duchovními, nejsem to Já, Ježíš Kristus, koho následujete.
Humanismus není křesťanství. Být křesťanem znamená vše odevzdat Mně, vzdát se sebe ve vší pokoře u mých nohou. Znamená to dovolit Mi vás vést. Znamená to poslouchat mé zákony a dělat vše, co můžete, abyste ukázali příklad mé lásky k vám všem. Dnes jsem byl zrazen.
Nadále už nemůžete být, a ani nebudete, klamáni, vždyť je-li na Boží dům útočeno zevnitř, nemůže následovat nic než zmatek. Musíte pozvednout svůj kříž a následovat Mě, neboť vám brzy budou zakryty oči a vy klopýtnete a v temnotě padnete.
Bez Božího Světla nebudete schopni vidět.

Váš Ježíš
Varovanie
Poselství Ježíše ze dne 29. března 2013 v 08:45.

MŮJ MILOVANÝ PAPEŽ BENEDIKT BRZY POVEDE BOŽÍ DĚTI ZE SVÉHO EXILU
Poselství k Velkému pátku 2

Má vroucně milovaná dcero,
dnešní den tvoří dějiny. Připomínka mého utrpení bude, vpravdě, představovat ukřižování katolické církve.
Ve dnech, vedoucích ke zradě vykonané na Mně v době mého pobytu na zemi, tehdejší kněží všemi způsoby bojovali, …More
Poselství Ježíše ze dne 29. března 2013 v 08:45.

MŮJ MILOVANÝ PAPEŽ BENEDIKT BRZY POVEDE BOŽÍ DĚTI ZE SVÉHO EXILU
Poselství k Velkému pátku 2

Má vroucně milovaná dcero,
dnešní den tvoří dějiny. Připomínka mého utrpení bude, vpravdě, představovat ukřižování katolické církve.
Ve dnech, vedoucích ke zradě vykonané na Mně v době mého pobytu na zemi, tehdejší kněží všemi způsoby bojovali, co mohli, aby Mě dokázali obvinit z viny kacířství.
Vzali to, co jsem učil – Slovo Boží a překroutili je. Výmysly, které pak šířili, obsahovaly lži a říkali, že jsem se pokoušel odtáhnout lid od pravého učení tehdejší církve. Při kázání v chrámech varovali lid, aby se držel dál ode Mne, jinak že urazí velekněze. Byli varováni, že jestli budou pokračovat v šíření mých poselství, budou vyhnáni, jako nakažení leprou, ze svatého chrámu. V některých případech mým stoupencům bylo řečeno, že budou trpět fyzickým trestem a že budou zatčeni.
Ačkoliv se rouhali proti Duchu Svatému – popírali, že jsem mluvil Pravdu a řekli, že mé Slovo bylo od Satana – i nadále uctívali Boha v chrámu. Oblečeni v rouchu králů, bojovali o svá místa před oltářem v chrámu. Všechny nižší služebníky nechávali hodiny stát, zatímco sami seděli v křeslech, která byla určena pro krále. Oltář byl tak plný vůdců církve, že obyčejní lidé byli zmatení. Byli povinni prokazovat čest Bohu, zatímco byli nuceni uctívat nejvyšší Boží služebníky. Tito velekněží vyžadovali respekt od těch, kteří navštívili chrám. Navenek ukazovali všechny znaky lásky a pokory, které byly od nich očekávány, a přesto se oblékali a chovali jako páni v domě mého Otce, a ne jako sluhové, jimiž měli být.
Lidé se obávali, že urazí farizeje, když Mě následovali. Kněží byli zastrašováni a varováni, že pokud nezastaví šíření mého Slova, budou zbaveni svých titulů. Obyčejní lidé věděli, že jestli budou chyceni při šíření mého učení, že jejich vlastní osud bude mnohem horší.
Ukřižování mého těla na zemi naplnilo první část smlouvy s mým Otcem k záchraně lidstva.
Ukřižování mého mystického Těla – mé církve na zemi – zahajuje dnes počátek posledního pronásledování, když zednářský plán na znesvěcení mého domu se nyní stane zřejmým všem, kteří znají Pravdu.
Historie se bude nyní opakovat, ale Pravda nebude popřena. Ti, kteří Mě zapřou, se časem ke Mně obrátí. Ti, kteří vědí, že předpověděná proroctví, oznamující, že moje církev bude konečným cílem v odstranění všech stop po Mně, Ježíše Krista, ze světa – vědí také, že se nyní uskutečňují. Budou Mě následovat v mé armádě zbytku církve a zůstanou věrni mému učení až do konce času.
Nikdo nemůže zastavit šíření pravého Božího Slova. Nikdo. Vláda v domě Petra bude krátká a můj milovaný papež Benedikt brzy povede Boží děti ze svého exilu. Petr, můj apoštol, zakladatel mé církve na zemi, ho povede v těchto posledních těžkých dnech, kdy má církev bojuje o svůj život.

Váš Ježíš
One more comment from Varovanie
Varovanie
Poselství Ježíše ze dne 29. března 2013 v 00:15.

DNES BUDE MÁ CÍRKEV NA ZEMI UKŘIŽOVÁNA. DNEŠNÍ DEN OZNAČÍ ZAČÁTEK ZMĚN.
Poselství k Velkému pátku 1

Má vroucně milovaná dcero,
dnes bude má církev na zemi ukřižována.
Dnešní den označí počátek změn, které budou rychlé a které přivodí proměnu tváře katolické církve ve světě.
To přivodí sloučení všech učení, což bude vidět v každém veřej…More
Poselství Ježíše ze dne 29. března 2013 v 00:15.

DNES BUDE MÁ CÍRKEV NA ZEMI UKŘIŽOVÁNA. DNEŠNÍ DEN OZNAČÍ ZAČÁTEK ZMĚN.
Poselství k Velkému pátku 1

Má vroucně milovaná dcero,
dnes bude má církev na zemi ukřižována.
Dnešní den označí počátek změn, které budou rychlé a které přivodí proměnu tváře katolické církve ve světě.
To přivodí sloučení všech učení, což bude vidět v každém veřejném oznámení a záměrně předváděno, aby to viděla veřejnost.
Sledujte nyní, jak vše, co jsem vám řekl, vyjde na světlo. Vyzývám vás, abyste odmítli tu strašnou skutečnost, až budete nuceni spolknout lež.
Vy, moji následovníci, musíte chránit mé svátosti a být bdělí. Vy, moji posvěcení služebníci, budete brzy zkoušeni, až mé božství bude zpochybněno. Boží zákony budou přizpůsobeny, a jakmile má nejsvětější eucharistie bude pozměněna, ruka Boží sestoupí s takovou silou, že budete okamžitě vědět, že má poselství přicházejí z nebe.
Můj žal se stane vaším žalem. Váš zármutek, díky vaší znalosti Pravdy, vám znemožní přijmout svatokrádež, až budete vyzvání k jejímu přijetí.
Dokonce i potom, když nepřijmete mou prorokyni a Slova, která jí dávám, dám vám ještě čas. Protože velmi brzy po vás budou vaši vůdci žádat obnovení vašich slibů. Budou chtít, abyste přísahou zaslíbili váš život pohanským zákonům. Jestli to uděláte, budete pod vlivem Zlého a povedete boj s Bohem.
Musíte vytrvat a zůstat Mi věrni a musíte Mě snažně prosit o vedení v čase, kdy muž, sedící na Petrově stolci, který odmítá jít v jeho šlépějích, nebo nosit jeho boty, chce zničit vaši věrnost Bohu.
Když jste nyní svědky ukřižování mé církve na zemi, volám vás, abyste hlásali Boží Pravdu. Budu vás stále volat, abych vás ochránil. Postarám se, aby má církev, ta, která se drží mého učení, mých svátostí a Božího Slova, stále žila skrze zbytek, který Mě nikdy neopustí.
Dnes budou mezi vámi takoví, kteří Mě zradí. Jiní brzy odsoudí mé svátosti, protože budou příliš slabí, aby bránili Slovo Boží. Vy, kteří již podezíráte "pravdu" a kteří se pokoušíte šířit mé Slovo, budete trpět, protože nebudete mít odvahu postavit se za Pravdu. Přesto Mi zůstanete věrni, protože víte, že bez mé lásky nemůžete žít.
Naslouchejte mému hlasu. Opřete svou unavenou hlavu o má ramena a dovolte Mi v tomto čase vás vzít do náruče. Vždy vás budu chránit.

Váš Ježíš
Janko333
O falošnosti stránky "Ježiš Kristus varuje ľudstvo

o posolstvách falošnej vizionárky MBM,Mary Carberry ( Varovanie)
- otec. Eirene. Jedným slovom táto linka obsahuje veľa materiálu zo skutočných zjavení (tak to vídím), ale všade je v nej zamiešaný aj poriadny jed. Svätá Faustína - Satan chce len to, aby sa duša, túžiaca po svätosti, viedla sama, a vtedy je nemožné aby ju dosiahla ! Svätá …More
O falošnosti stránky "Ježiš Kristus varuje ľudstvo

o posolstvách falošnej vizionárky MBM,Mary Carberry ( Varovanie)
- otec. Eirene. Jedným slovom táto linka obsahuje veľa materiálu zo skutočných zjavení (tak to vídím), ale všade je v nej zamiešaný aj poriadny jed. Svätá Faustína - Satan chce len to, aby sa duša, túžiaca po svätosti, viedla sama, a vtedy je nemožné aby ju dosiahla ! Svätá Faustína. Duša musí názoru duchovného vodcu ( spovedníka teda CIRKVI ) dávať prednosť pred mienkou samého Boha, lebo len vtedy bude chránená pred KLAMOM A VYBOČENÍM Z CESTY. Duša, ktorá by nepodrobila tieto vnuknutia prísnej kontrole Cirkvi, čiže duchovnému vodcovi, dáva tým najavo, že ju vedienedobrý duch ! Elias Vella Viac tu: www.youtube.com/watch
Iva Podzimková
Když má papež pokleknout před Nejsvětější Svátostí oltářní-při proměňování tak nepoklekne.
Jeho okolí to komentuje, že má nemocná kolena!
Ostrik likes this.
aqua
Dobrý odkazy , na skutečnost zeleného čtvrtku pohlížím také jinak.Jaký byl skutečný důvod mladých lidí když se ateisté ,muslimové rozhodli podstoupit umývání nohou zda to byl důvod dobrovolný s donucení nebo za nějakých výhod.Zvláště z jiného náboženství,když podstoupí obřad křesťanský,může se počítat s jejich vyzrálostí v jejich víře,přesvědčením?!Jako křesťan pevný ve své víře bych …More
Dobrý odkazy , na skutečnost zeleného čtvrtku pohlížím také jinak.Jaký byl skutečný důvod mladých lidí když se ateisté ,muslimové rozhodli podstoupit umývání nohou zda to byl důvod dobrovolný s donucení nebo za nějakých výhod.Zvláště z jiného náboženství,když podstoupí obřad křesťanský,může se počítat s jejich vyzrálostí v jejich víře,přesvědčením?!Jako křesťan pevný ve své víře bych nemohl podstoupit
obřad jiného náboženství a každý by mě tady za to dal políček kdybych tak učinil.Taktéž nyní můžou být v nebezpečí mladí lidé jiného náboženství když podstoupili křesťanský obřad.Obyčejný normální křesťan tohle pochopí,biskup římský by to měl vědět,ale on jim to udělal,dostal je do prekerky.
luciap
Ešte k odkazu pařeza.
Nepodobá sa dnešná doba ten Ježišovej, nepodobáme sa my farizejom? Zaleží nám na podstách, na vonkajšich veciach? Nepodobáme sa aj my na obielené hroby, ktoré sú plné mŕtvolných kostí ale zvonku krásne, ktoré dodržiavajú všetko dekórum? Nevyčítal toto Ježiš farizejom a zákonníkom? Ja poriadne o MBM ani neviem, nezaujimajú ma jej proroctvá už len preto že sa mi nezhodujú s …More
Ešte k odkazu pařeza.
Nepodobá sa dnešná doba ten Ježišovej, nepodobáme sa my farizejom? Zaleží nám na podstách, na vonkajšich veciach? Nepodobáme sa aj my na obielené hroby, ktoré sú plné mŕtvolných kostí ale zvonku krásne, ktoré dodržiavajú všetko dekórum? Nevyčítal toto Ježiš farizejom a zákonníkom? Ja poriadne o MBM ani neviem, nezaujimajú ma jej proroctvá už len preto že sa mi nezhodujú s písmom a Boh nejde proti sebe. Jediné zjavenie ktorým som viazaná je Ježiš Boží syn, ostatné aj tie pravdivé ma nezaväzuj lebo nehovoria nič iné čo on, iba pripomínajú. Odporúčam viac počúvať Božie slovo, svoje svedomie a hľadať pravdu, lebo pravda oslobodzuje.
luciap
I. Bol som vo väzení a prišli ste ku mne.... (Mt. 25, 36)
II. Autentickosť zjavení sa posudzuje podľa toho či sa zhoduje s Písmom, Ježiš by nikdy nehovoril proti pápežovi vizionárke, nikdy. Možno by povedal aby sa za neho modlila, aby sa modlil svet ale nikdy nie takéto veci.
III. Môj osobný názor: No a čo že to boli väzni? Odsudzujeme hriech nie hriešnika. Kto si dovolí súdiť iného, kto je bez …More
I. Bol som vo väzení a prišli ste ku mne.... (Mt. 25, 36)
II. Autentickosť zjavení sa posudzuje podľa toho či sa zhoduje s Písmom, Ježiš by nikdy nehovoril proti pápežovi vizionárke, nikdy. Možno by povedal aby sa za neho modlila, aby sa modlil svet ale nikdy nie takéto veci.
III. Môj osobný názor: No a čo že to boli väzni? Odsudzujeme hriech nie hriešnika. Kto si dovolí súdiť iného, kto je bez hriechu? Nikto. Boh takto nezmýšľa. On si želá obratenie každého hriešnika, každého chce vo svojom kráľovstve. Kto sme my že môžeme nikoho vylúčiť, niekoho súdiť. Toto je prvotný hriech, pýcha!!! Pýcha za ktorú bol potrestaný Lucifer a Adam s Evou . Pýcha matka každého hriechu a pýcha peklom dýcha ako hovorí príslovie, či nedýcha zrovna aj na dotyčnú pani.
pařez
Já měl na mysli spíš tradičně orientované katolíky.
Za odkaz děkuji.
Peter(skala)
Pařez
máš pravdu, že M.Carbervá nie je jediná vizionárka,...


o Veľkom Varovaní dostávajú posolstvá aj iné vizionárky, ale ked porovnáme ich posolstvá,tak sú veľmi podobné tej od M.Carberovej.

Nie, že by to kopirovali ale vnímať tam toho istého ducha.

porovnaj:

Luz de María
pařez
Když se člověk rozhlédne kolem sebe, zjistí, že Marie Božího Milosrdenství není jediná, kdo upozorňuje na nesprávnost takového počínání.
www.monarchista.cz/…/365-david-hibsc…

A zajímalo by mne, zda toto "papežovo" počínání hájíte proto, že jste přesvědčena o jeho správnosti, nebo proto, že vám to dává možnost vystoupit proti MBM.
A odpověď na tuto otázku si ponesete na věčnost - tlačítko "smaza…More
Když se člověk rozhlédne kolem sebe, zjistí, že Marie Božího Milosrdenství není jediná, kdo upozorňuje na nesprávnost takového počínání.
www.monarchista.cz/…/365-david-hibsc…

A zajímalo by mne, zda toto "papežovo" počínání hájíte proto, že jste přesvědčena o jeho správnosti, nebo proto, že vám to dává možnost vystoupit proti MBM.
A odpověď na tuto otázku si ponesete na věčnost - tlačítko "smazat komentář" ji nevyřeší...