ivik310
105.3K
Varovanie
Poselství Ježíše ze dne 29. března 2013 v 19:00.

NEPADNOU K MÝM NOHÁM. NEBUDOU TO MOJE NOHY, KTERÉ POLÍBÍ, ALE NOHY MÝCH SLUŽEBNÍKŮ, MÝCH NÁSLEDOVNÍKŮ, MÝCH HŘÍŠNÍKŮ.
Poselství k Velkému pátku 3

Má vroucně milovaná dcero,
když Mě Jidáš Iškariotský zradil, držel mou hlavu a políbil Mě na tvář. Když ti, kteří vedou mou církev, říkají, že Mě milují, a pak Mě zrazují, jasně …More
Poselství Ježíše ze dne 29. března 2013 v 19:00.

NEPADNOU K MÝM NOHÁM. NEBUDOU TO MOJE NOHY, KTERÉ POLÍBÍ, ALE NOHY MÝCH SLUŽEBNÍKŮ, MÝCH NÁSLEDOVNÍKŮ, MÝCH HŘÍŠNÍKŮ.
Poselství k Velkému pátku 3

Má vroucně milovaná dcero,
když Mě Jidáš Iškariotský zradil, držel mou hlavu a políbil Mě na tvář. Když ti, kteří vedou mou církev, říkají, že Mě milují, a pak Mě zrazují, jasně vidíš jejich polibek zrady.
Nepadnou k mým nohám. Nebudou to moje nohy, které políbí, ale nohy mých služebníků, mých následovníků, mých hříšníků.
Ukázat starost o potřeby vašich bližních je obdivuhodné. Ale když prosazujete zlepšení jejich tělesných potřeb před potřebami duchovními, nejsem to Já, Ježíš Kristus, koho následujete.
Humanismus není křesťanství. Být křesťanem znamená vše odevzdat Mně, vzdát se sebe ve vší pokoře u mých nohou. Znamená to dovolit Mi vás vést. Znamená to poslouchat mé zákony a dělat vše, co můžete, abyste ukázali příklad mé lásky k vám všem. Dnes jsem byl zrazen.
Nadále už nemůžete být, a ani nebudete, klamáni, vždyť je-li na Boží dům útočeno zevnitř, nemůže následovat nic než zmatek. Musíte pozvednout svůj kříž a následovat Mě, neboť vám brzy budou zakryty oči a vy klopýtnete a v temnotě padnete.
Bez Božího Světla nebudete schopni vidět.

Váš Ježíš
Varovanie
Poselství Ježíše ze dne 29. března 2013 v 00:15.

DNES BUDE MÁ CÍRKEV NA ZEMI UKŘIŽOVÁNA. DNEŠNÍ DEN OZNAČÍ ZAČÁTEK ZMĚN.
Poselství k Velkému pátku 1

Má vroucně milovaná dcero,
dnes bude má církev na zemi ukřižována.
Dnešní den označí počátek změn, které budou rychlé a které přivodí proměnu tváře katolické církve ve světě.
To přivodí sloučení všech učení, což bude vidět v každém veřej…More
Poselství Ježíše ze dne 29. března 2013 v 00:15.

DNES BUDE MÁ CÍRKEV NA ZEMI UKŘIŽOVÁNA. DNEŠNÍ DEN OZNAČÍ ZAČÁTEK ZMĚN.
Poselství k Velkému pátku 1

Má vroucně milovaná dcero,
dnes bude má církev na zemi ukřižována.
Dnešní den označí počátek změn, které budou rychlé a které přivodí proměnu tváře katolické církve ve světě.
To přivodí sloučení všech učení, což bude vidět v každém veřejném oznámení a záměrně předváděno, aby to viděla veřejnost.
Sledujte nyní, jak vše, co jsem vám řekl, vyjde na světlo. Vyzývám vás, abyste odmítli tu strašnou skutečnost, až budete nuceni spolknout lež.
Vy, moji následovníci, musíte chránit mé svátosti a být bdělí. Vy, moji posvěcení služebníci, budete brzy zkoušeni, až mé božství bude zpochybněno. Boží zákony budou přizpůsobeny, a jakmile má nejsvětější eucharistie bude pozměněna, ruka Boží sestoupí s takovou silou, že budete okamžitě vědět, že má poselství přicházejí z nebe.
Můj žal se stane vaším žalem. Váš zármutek, díky vaší znalosti Pravdy, vám znemožní přijmout svatokrádež, až budete vyzvání k jejímu přijetí.
Dokonce i potom, když nepřijmete mou prorokyni a Slova, která jí dávám, dám vám ještě čas. Protože velmi brzy po vás budou vaši vůdci žádat obnovení vašich slibů. Budou chtít, abyste přísahou zaslíbili váš život pohanským zákonům. Jestli to uděláte, budete pod vlivem Zlého a povedete boj s Bohem.
Musíte vytrvat a zůstat Mi věrni a musíte Mě snažně prosit o vedení v čase, kdy muž, sedící na Petrově stolci, který odmítá jít v jeho šlépějích, nebo nosit jeho boty, chce zničit vaši věrnost Bohu.
Když jste nyní svědky ukřižování mé církve na zemi, volám vás, abyste hlásali Boží Pravdu. Budu vás stále volat, abych vás ochránil. Postarám se, aby má církev, ta, která se drží mého učení, mých svátostí a Božího Slova, stále žila skrze zbytek, který Mě nikdy neopustí.
Dnes budou mezi vámi takoví, kteří Mě zradí. Jiní brzy odsoudí mé svátosti, protože budou příliš slabí, aby bránili Slovo Boží. Vy, kteří již podezíráte "pravdu" a kteří se pokoušíte šířit mé Slovo, budete trpět, protože nebudete mít odvahu postavit se za Pravdu. Přesto Mi zůstanete věrni, protože víte, že bez mé lásky nemůžete žít.
Naslouchejte mému hlasu. Opřete svou unavenou hlavu o má ramena a dovolte Mi v tomto čase vás vzít do náruče. Vždy vás budu chránit.

Váš Ježíš
Janko333
O falošnosti stránky "Ježiš Kristus varuje ľudstvo, vizionárky MBM,Mary Carberry ( Varovanie)

- otec. Eirene. Jedným slovom táto linka obsahuje veľa materiálu zo skutočných zjavení (tak to vídím), ale všade je v nej zamiešaný aj poriadny jed. Svätá Faustína - Satan chce len to, aby sa duša, túžiaca po svätosti, viedla sama, a vtedy je nemožné aby ju dosiahla ! Svätá Faustína. Duša musí názoru …More
O falošnosti stránky "Ježiš Kristus varuje ľudstvo, vizionárky MBM,Mary Carberry ( Varovanie)

- otec. Eirene. Jedným slovom táto linka obsahuje veľa materiálu zo skutočných zjavení (tak to vídím), ale všade je v nej zamiešaný aj poriadny jed. Svätá Faustína - Satan chce len to, aby sa duša, túžiaca po svätosti, viedla sama, a vtedy je nemožné aby ju dosiahla ! Svätá Faustína. Duša musí názoru duchovného vodcu ( spovedníka teda CIRKVI ) dávať prednosť pred mienkou samého Boha, lebo len vtedy bude chránená pred KLAMOM A VYBOČENÍM Z CESTY. Duša, ktorá by nepodrobila tieto vnuknutia prísnej kontrole Cirkvi, čiže duchovnému vodcovi, dáva tým najavo, že ju vedienedobrý duch ! Elias Vella Viac tu: youtube.com/watch?v=2i6PqNzg6gw
Iva Podzimková
Když má papež pokleknout před Nejsvětější Svátostí oltářní-při proměňování tak nepoklekne.
Jeho okolí to komentuje, že má nemocná kolena!
aqua
Dobrý odkazy 🤗 , na skutečnost zeleného čtvrtku pohlížím také jinak.Jaký byl skutečný důvod mladých lidí když se ateisté ,muslimové rozhodli podstoupit umývání nohou zda to byl důvod dobrovolný s donucení nebo za nějakých výhod.Zvláště z jiného náboženství,když podstoupí obřad křesťanský,může se počítat s jejich vyzrálostí v jejich víře,přesvědčením?!Jako křesťan pevný ve své víře bych nemohl …More
Dobrý odkazy 🤗 , na skutečnost zeleného čtvrtku pohlížím také jinak.Jaký byl skutečný důvod mladých lidí když se ateisté ,muslimové rozhodli podstoupit umývání nohou zda to byl důvod dobrovolný s donucení nebo za nějakých výhod.Zvláště z jiného náboženství,když podstoupí obřad křesťanský,může se počítat s jejich vyzrálostí v jejich víře,přesvědčením?!Jako křesťan pevný ve své víře bych nemohl podstoupit
obřad jiného náboženství a každý by mě tady za to dal políček kdybych tak učinil.Taktéž nyní můžou být v nebezpečí mladí lidé jiného náboženství když podstoupili křesťanský obřad.Obyčejný normální křesťan tohle pochopí,biskup římský by to měl vědět,ale on jim to udělal,dostal je do prekerky.
luciap
Ešte k odkazu pařeza.
Nepodobá sa dnešná doba ten Ježišovej, nepodobáme sa my farizejom? Zaleží nám na podstách, na vonkajšich veciach? Nepodobáme sa aj my na obielené hroby, ktoré sú plné mŕtvolných kostí ale zvonku krásne, ktoré dodržiavajú všetko dekórum? Nevyčítal toto Ježiš farizejom a zákonníkom? Ja poriadne o MBM ani neviem, nezaujimajú ma jej proroctvá už len preto že sa mi nezhodujú s …More
Ešte k odkazu pařeza.
Nepodobá sa dnešná doba ten Ježišovej, nepodobáme sa my farizejom? Zaleží nám na podstách, na vonkajšich veciach? Nepodobáme sa aj my na obielené hroby, ktoré sú plné mŕtvolných kostí ale zvonku krásne, ktoré dodržiavajú všetko dekórum? Nevyčítal toto Ježiš farizejom a zákonníkom? Ja poriadne o MBM ani neviem, nezaujimajú ma jej proroctvá už len preto že sa mi nezhodujú s písmom a Boh nejde proti sebe. Jediné zjavenie ktorým som viazaná je Ježiš Boží syn, ostatné aj tie pravdivé ma nezaväzuj lebo nehovoria nič iné čo on, iba pripomínajú. Odporúčam viac počúvať Božie slovo, svoje svedomie a hľadať pravdu, lebo pravda oslobodzuje.
luciap
I. Bol som vo väzení a prišli ste ku mne.... (Mt. 25, 36)
II. Autentickosť zjavení sa posudzuje podľa toho či sa zhoduje s Písmom, Ježiš by nikdy nehovoril proti pápežovi vizionárke, nikdy. Možno by povedal aby sa za neho modlila, aby sa modlil svet ale nikdy nie takéto veci.
III. Môj osobný názor: No a čo že to boli väzni? Odsudzujeme hriech nie hriešnika. Kto si dovolí súdiť iného, kto je bez …More
I. Bol som vo väzení a prišli ste ku mne.... (Mt. 25, 36)
II. Autentickosť zjavení sa posudzuje podľa toho či sa zhoduje s Písmom, Ježiš by nikdy nehovoril proti pápežovi vizionárke, nikdy. Možno by povedal aby sa za neho modlila, aby sa modlil svet ale nikdy nie takéto veci.
III. Môj osobný názor: No a čo že to boli väzni? Odsudzujeme hriech nie hriešnika. Kto si dovolí súdiť iného, kto je bez hriechu? Nikto. Boh takto nezmýšľa. On si želá obratenie každého hriešnika, každého chce vo svojom kráľovstve. Kto sme my že môžeme nikoho vylúčiť, niekoho súdiť. Toto je prvotný hriech, pýcha!!! Pýcha za ktorú bol potrestaný Lucifer a Adam s Evou . Pýcha matka každého hriechu a pýcha peklom dýcha ako hovorí príslovie, či nedýcha zrovna aj na dotyčnú pani. 😇
pařez
Já měl na mysli spíš tradičně orientované katolíky.
Za odkaz děkuji.
Peter(skala)
Pařez
máš pravdu, že M.Carbervá nie je jediná vizionárka,...


o Veľkom Varovaní dostávajú posolstvá aj iné vizionárky, ale ked porovnáme ich posolstvá,tak sú veľmi podobné tej od M.Carberovej.

Nie, že by to kopirovali ale vnímať tam toho istého ducha.

porovnaj:

Luz de María
pařez
Když se člověk rozhlédne kolem sebe, zjistí, že Marie Božího Milosrdenství není jediná, kdo upozorňuje na nesprávnost takového počínání.
www.monarchista.cz/…/365-david-hibsc…

A zajímalo by mne, zda toto "papežovo" počínání hájíte proto, že jste přesvědčena o jeho správnosti, nebo proto, že vám to dává možnost vystoupit proti MBM.
A odpověď na tuto otázku si ponesete na věčnost - tlačítko "smaza…More
Když se člověk rozhlédne kolem sebe, zjistí, že Marie Božího Milosrdenství není jediná, kdo upozorňuje na nesprávnost takového počínání.
www.monarchista.cz/…/365-david-hibsc…

A zajímalo by mne, zda toto "papežovo" počínání hájíte proto, že jste přesvědčena o jeho správnosti, nebo proto, že vám to dává možnost vystoupit proti MBM.
A odpověď na tuto otázku si ponesete na věčnost - tlačítko "smazat komentář" ji nevyřeší...