Czas przesladowań prawdziwych Katolików... świadectwo mojego znajomego...

😭 😭 😭 🥵 🥵 🥵 😡 😡 😡
Wojciech: ,,Dziś w drodze do Wilna wstąpiłem na Mszę Świętą w języku polskim do Kościoła zbudowanego przez polskiego proboszcza zamordowanego przez Niemców.
Spotkana Polka mieszkająca na tych dawnych polskich terenach poprosiła mnie abym odczytał Drugie czytanie w czasie Mszy List św. Pawła. Zgodziłem się. Gdy przyszedł czas na Eucharystię udałem się na koniec kolejki. Gdy ukląkłem do Eucharystii, "Ksiądz " odmówił Eucharystii, nazwał mnie też chorym psychicznie.
Po Mszy zaszedłem do zakrystii i poinformowałem go iż czyni to bezprawnie i zgłoszę to do Wilna.
Powiedział mi z pogardą iż mogę to zgłaszać choćby papieżowi...
Następnie zagrodził mi wyjście zaczął dzwonić na policję i groził zamknięciem w areszcie na 30 dni.
Zacząłem kierować się do wyjścia to kazał zamknąć Kościół.

Poszedłem przed Najświętszy Sakrament, gdzie przyszła policja po mnie i zabrała na komisariat.''
Wojciech: ,,Przetrzymali mnie parę godzin. Ksiądz powołał jakąś dziewczynkę jako świadka, że rzekomo na niego napadłem....
Policjant był rozsądny słuchał mnie rozumiał po polsku, po pewnym czasie zaczął rozumieć o co chodzi...
Mówi że musi mi dać mandat i odwiezie mnie gdzie chcę.''
Wojciech: ,,Odwiózł mnie do centrum w pobliże dworca pożegnaliśmy się. Podałem mu rękę i zaprosiłem do Polski.''
***************************************
Mój znajomy nie otrzymał Komunii Świętej, dlatego, że chciał przyjąć Pana Jezusa godnie czyli na kolanach i na język. ,,Kapłan'' dostał furii i zaczęło się... nie dość że bezprawnie nie udzielił Mu Eucharystii, to jeszcze dołączyły się szykany z kilkugodzinnym uwięzieniem w zamkniętym Kościele, wezwaniem policji, ukaraniem mandatem... a wszystko to było poparte kłamstwem o rzekomym napadnięciu na księdza i włączenie w te kłamstwo dziewczynki jako fałszywego świadka...
😡 😡 😡 😭 😭 😭 🥵 🥵 🥵
Stary cmentarz w Druskienniki, zamordowany proboszcz i obecna Apostazja
M K
„Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać.
Listek
opętany ksiądz :(
o tempora o mores...
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
J, 15, 18-27
Nienawiść świata Świadectwo Ducha Świętego
18 Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. 19 Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. 20 Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”. …More
J, 15, 18-27

Nienawiść świata Świadectwo Ducha Świętego
18 Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. 19 Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. 20 Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. 21 Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał. 22 Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu. 23 Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi. 24 Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i Mnie, i Ojca mego. 25 Ale to się stało, aby się wypełniło słowo zapisane w ich Prawie: Nienawidzili Mnie bez powodu.