Clicks490
Lech42

Posiedzenie Sądu Okręgowego we Wrocławiu w sprawie o znieważenie Narodu Polski przez sędziego Marka Górnego

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”

Artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowni Państwo,

Niniejsze pismo przesyłam do Państwa w interesie społecznym.
Jak Państwa informowałem w poprzednim piśmie, w dniu 24 stycznia br. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu III Wydział Karny odbędzie się posiedzenie w przedmiocie rozpoznania mojego zażalenia na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej w Oławie Jakuba Dłubacza o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnieniu przez sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia Marka Górnego w dniu 21.11.2016 r. przestępstwa z art. 133, znieważenia Narodu Polski, przez użycie sformułowania „polska tradycja antysemicka” w zaprezentowanym publicznie, ustnie, uzasadnieniu do wyroku skazującego przedsiębiorcę z Wrocławia Piotra Rybaka na karę 10 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności za spalenie kukły żyda.
Jak Państwa informowałem w poprzednim piśmie, z przedstawionych w nim przyczyn skierowałem pismo do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. dr. Krzysztofa Pobuty o przydzielenie mi konwoju w dniu 24.01 – w składzie dwóch funkcjonariuszy Policji – celem zapewnienia mi bezpiecznego przejazdu z Krakowa do Sądu Okręgowego we Wrocławiu i z powrotem.
W związku z w.w. posiedzeniem w dniu 24.01.2018 r. Sądu Okręgowego we Wrocławiu skierowałem także pisma do:
sędziego Sądu Okręgowego we Wrocławiu III Wydział Karny Artura Kosmali, referenta w w.w. sprawie, o wyłączenie się od jej rozpoznawania jeśli jest żydem lub osobą pochodzenia żydowskiego – Załącznik I,
Sądu Okręgowego we Wrocławiu III Wydział Karny o rejestrowanie przebiegu posiedzenia w dniu 24 stycznia za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk – Załącznik II,
Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, nadinsp. Tomasza Trawińskiego o zapewnienie obecności Policji w dniu 24 stycznia przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu krótko przed posiedzeniem jak wyżej i po nim oraz w Sądzie przed salą, w której odbywać się będzie posiedzenie – Załącznik III,
Edyty Sadowskiej, prezesa zarząduRingier Axel Springer Polska Sp. z o.o. i Roberta Felusia, redaktoranaczelnego „Faktu” ooddelegowanie dziennikarza „Faktu” na w.w. posiedzenie Sądu Okręgowego we Wrocławiu w dniu 24 stycznia oraz opublikowanie – po uzyskaniu zgody Sądu – informacji o postanowieniu, które wyda Sąd – Załącznik IV.

Przedstawiłem uzasadnienia dla wniosków.

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ZAŁĄCZNIK I
Kraków, dnia 11 stycznia 2018 r.
Zbigniew Kękuś
Pan
SSO Artur Kosmala
Sąd Okręgowy we Wrocławiu
III Wydział Karny
ul. Sądowa 1
50-046 Wrocław

Sygn. akt III Kp 3032/17

Dotyczy
:
Wniosek o wyłączenie się przez Pana od rozpoznawania sprawy do sygn. akt III Kp 3032/17 jeśli jest Pan:
Żydem, lub – patrz: pkt. b,
osobą pochodzenia żydowskiego.
Wniosek – w przypadku wyłączenia się przez Pana od rozpoznawania sprawy do sygn. akt III Kp 3032/17 i odwołania z tego powodu posiedzenia w dniu 24 stycznia 2018 r. – o przesłanie do mnie informacji o tym e-mail’em, na adres: kekus.zbigniew@wp.pl
Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie umieszczony na stronie kekusz.pl.

Szanowny Panie,

W dniu 24 stycznia br. odbędzie się w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu III Wydział Karny posiedzenie jak w Zawiadomieniu z dnia 17 listopada 2017 r. – Załącznik 1.1: „Sąd Okręgowy we Wrocławiu III Wydział Karny, ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław, Sygn. akt III Kp 3032/17 dot.(PR Ds. 134.2017) Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU SĄDU Sąd Okręgowy we Wrocławiu III Wydział Karny zawiadamia Pana o posiedzeniu Sądu w przedmiocie rozpoznawania zażalenia na postanowienie z dnia 22.02.2017 r. o odmowie wszczęcia śledztwa, które odbędzie się w dniu 24-01-2018 r. o godz. 10:00 w sali nr 101 w sprawie przy udziale Prokuratury Rejonowej w Oławie, Zbigniewa Kękusia. Stawiennictwo nieobowiązkowe.
Sekretarz Sądowy Sądu Okręgowego we Wrocławiu Kamila Juszczuk”

Dowód: Sąd Okręgowy we Wrocławiu III Wydział Karny, sygn. akt III Kp 3032/17, Zawiadomienie z dnia 17
listopada 2017 r. – Załącznik 1.1

Pan jest sędzią referentem w sprawie do sygn. akt III Kp 3032/17.
W załączeniu przesyłam moje pismo z dnia 10 stycznia 2018 r. do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. dr. Krzysztofa Pobuty zawierające m. in. Załącznik 1: „Pan nadinsp. dr Krzysztof Pobuta Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie ul. Mogilska 109 31-571 Kraków Dotyczy: Wniosek o przydzielenie mi, nieodpłatnie, konwoju policyjnego – dwóch policjantów – na mające się odbyć w dniu 24 stycznia 2018 r. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu /ul. Sądowa 1/, godz. 10:00, sala nr 101, posiedzenie w przedmiocie rozpoznania mojego zażalenia na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej w Oławie Jakuba Dłubacza z 22 lutego 2017 r. o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnieniu przez sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia Marka Górnego w dniu 21 listopada 2016 r. przestępstwa z art. 133 k.k.: „Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 10 stycznia 2018 r. do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
nadinsp. dr. Krzysztofa Pobuty – Załącznik 1

Z przyczyn podanych przeze mnie w uzasadnieniu do wniosku jak wyżej, w tym z powodu solidarności od wielu lat żydów w naruszaniu moich praw obywatelskich i pozbawianiu mnie możności korzystania z nich wnoszę jak na wstępie.

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś
Załączniki:
Pismo Z. Kękusia z dnia 10 stycznia 2018 r. do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. dr. Krzysztofa Pobuty
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ZAŁĄCZNIK II
Kraków, dnia 11 stycznia 2018 r.
Zbigniew Kękuś
Sąd Okręgowy we Wrocławiu
III Wydział Karny
ul. Sądowa 1
50-046 Wrocław

Sygn. akt III Kp 3032/17

Dotyczy
:
Wniosek o rejestrowanie przebiegu posiedzenia w dniu 24 stycznia 2018 r. za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk.
Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie zamieszczony na stronie kekusz.pl.

Uzasadnienie

W dniu 24 stycznia br. odbędzie się w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu III Wydział Karny posiedzenie jak w Zawiadomieniu z dnia 17 listopada 2017 r. – Załącznik 1: „Sąd Okręgowy we Wrocławiu III Wydział Karny, ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław, Sygn. akt III Kp 3032/17 dot.(PR Ds. 134.2017) Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU SĄDU Sąd Okręgowy we Wrocławiu III Wydział Karny zawiadamia Pana o posiedzeniu Sądu w przedmiocie rozpoznawania zażalenia na postanowienie z dnia 22.02.2017 r. o odmowie wszczęcia śledztwa, które odbędzie się w dniu 24-01-2018 r. o godz. 10:00 w sali nr 101 w sprawie przy udziale Prokuratury Rejonowej w Oławie, Zbigniewa Kękusia. Stawiennictwo nieobowiązkowe.
Sekretarz Sądowy Sądu Okręgowego we Wrocławiu Kamila Juszczuk”

Dowód: Sąd Okręgowy we Wrocławiu III Wydział Karny, sygn. akt III Kp 3032/17, Zawiadomienie z dnia 17
listopada 2017 r. – Załącznik 1

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś
Załączniki:
Sąd Okręgowy we Wrocławiu III Wydział Karny, sygn. akt III Kp 3032/17, Zawiadomienie z dnia 17 listopada 2017 r.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ZAŁĄCZNIK III
Kraków, dnia 11 stycznia 2018 r.
Zbigniew Kękuś
Pan
nadinsp. Tomasz Trawiński
Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław

Dotyczy
:
Wniosek o wydanie polecenia obecności funkcjonariuszy Policji:
przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu, ul Sądowa 1, w dniu 24 stycznia 2018 r., pół godziny przed rozpoczęciem – o godz. 10:00 – posiedzenia jak w Zawiadomieniu z 17 listopada 2017 r. – Załącznik 1,
przed salą nr 101 w III Wydziale Karnym Sądu:
pół godziny przed rozpoczęciem posiedzenia, jak w pkt. I.1,
w czasie posiedzenia,/proszę o obecność funkcjonariuszy Policji w sali, podczas posiedzenia, jeśli Sąd wyrazi na to zgodę/,
po zakończeniu posiedzenia,
przed Sądem, po zakończeniu posiedzenia, do czasu oddalenia się przeze mnie z budynku Sądu.
Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie zamieszczony na stronie kekusz.pl.

Szanowny Panie,

W dniu 24 stycznia br. odbędzie się w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu III Wydział Karny posiedzenie jak w Zawiadomieniu z dnia 17 listopada 2017 r. – Załącznik 1.1: „Sąd Okręgowy we Wrocławiu III Wydział Karny, ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław, Sygn. akt III Kp 3032/17 dot.(PR Ds. 134.2017) Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU SĄDU Sąd Okręgowy we Wrocławiu III Wydział Karny zawiadamia Pana o posiedzeniu Sądu w przedmiocie rozpoznawania zażalenia na postanowienie z dnia 22.02.2017 r. o odmowie wszczęcia śledztwa, które odbędzie się w dniu 24-01-2018 r. o godz. 10:00 w sali nr 101 w sprawie przy udziale Prokuratury Rejonowej w Oławie, Zbigniewa Kękusia. Stawiennictwo nieobowiązkowe.
Sekretarz Sądowy Sądu Okręgowego we Wrocławiu Kamila Juszczuk”

Dowód: Sąd Okręgowy we Wrocławiu III Wydział Karny, sygn. akt III Kp 3032/17, Zawiadomienie z dnia 17
listopada 2017 r. – Załącznik 1.1

W załączeniu przesyłam moje pismo z dnia 10 stycznia 2018 r. do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. dr. Krzysztofa Pobuty zawierające m. in. Załącznik 1: „Pan nadinsp. dr Krzysztof Pobuta Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie ul. Mogilska 109 31-571 Kraków Dotyczy: Wniosek o przydzielenie mi, nieodpłatnie, konwoju policyjnego – dwóch policjantów – na mające się odbyć w dniu 24 stycznia 2018 r. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu /ul. Sądowa 1/, godz. 10:00, sala nr 101, posiedzenie w przedmiocie rozpoznania mojego zażalenia na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej w Oławie Jakuba Dłubacza z 22 lutego 2017 r. o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnieniu przez sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia Marka Górnego w dniu 21 listopada 2016 r. przestępstwa z art. 133 k.k.: „Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 10 stycznia 2018 r. do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
nadinsp. dr. Krzysztofa Pobuty – Załącznik 1

Z przyczyn podanych przeze mnie w uzasadnieniu do wniosku jak wyżej wnoszę jak na wstępie.

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś
Załączniki:
Pismo Z. Kękusia z dnia 10 stycznia 2018 r. do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. dr. Krzysztofa Pobuty
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ZAŁĄCZNIK IV
Kraków, dnia 11 stycznia 2018 r.
Zbigniew Kękuś
Państwo:
Edyta Sadowska, Prezes Zarządu, Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa
Robert Feluś, Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa

Dotyczy
:
Wniosek o oddelegowanie przez Państwa dziennikarza „Faktu” na mające się odbyć w dniu 24 stycznia 2018 r. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu /ul. Sądowa 1/, godz. 10:00, sala nr 101, posiedzenie w przedmiocie rozpoznania mojego zażalenia na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej w Oławie Jakuba Dłubacza z 22 lutego 2017 r. o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnieniu przez sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia Marka Górnego w dniu 21 listopada 2016 r. przestępstwa z art. 133 k.k.: „Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy „doktryna wykluczania ludzi”.
Wniosek o:
skierowanie przez Redakcję „Faktu” wniosku do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, sygn. akt III Kp 3032/17, o wyrażenie zgody na opublikowanie w „Fakcie” informacji o postanowieniu, które Sąd wyda 24 stycznia 2018 r.,
opublikowanie – po uzyskaniu zgody Sądu – przez „Fakt”, w wydaniu ogólnopolskim, informacji jak w pkt. III.1.
Zawiadomienie, że skan niniejszego pisma zostanie zamieszczony na stronie kekusz.pl.

W wydaniu z dnia 17 listopada 2011 r. „Fakt” podał – Załącznik 1:

Ta historia musiała się tak skończyć.Piotr Rybak (58 l.), wrocławski przedsiębiorca,
który 18 listopada 2015 roku na Rynku we Wrocławiu spalił kukłę Żyda, w środę w nocy trafił do więzienia.
Cztery miesiące temu sąd skazał go na trzy miesiące odsiadki za nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Rybak jednak za kraty nie trafił, bo w październiku na jego prośbę, zamieniono mu więzienie na dozór elektroniczny. Kilkanaście dni po tym, jak założono mu elektroniczną bransoletkę, mężczyzna wziął udział w „Marszu Patriotów” we Wrocławiu. I to właśnie m.in. za jego zachowanie podczas tego wydarzenia oraz antysemicką działalność w internecie w środę sąd podjął pilną decyzję o wsadzeniu go za kratki.”

Źródło: „Piotr Rybak Spalił kukłę Żyda i pójdzie za kratki”; „Fakt”, 17.11.2017. s. 11 – Załącznik 1

W dniu 5 stycznia 2018 r. Piotr Rybak zakończył odbywanie kary.
Prezydent Andrzej nie skorzystał, niestety, wobec niego – jak uczynił w listopadzie 2015 r. w przypadku Mariusza Kamińskiego – z prawa łaski. W przypadku P. Rybaka zastosował najpewniej swą „doktrynę wykluczania ludzi”, którą zaprezentował w dniu 13 listopada 2017 r.:
Dla mnie Polak to ten, kto chce pracować dla Polski, dla mnie Polak to ten, kto chce, by Polska była na mapie,
dla mnie Polak to ten, kto chce, by Polska była państwem silnym, które potrafi realizować potrzeby mieszkańców – oświadczył Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Krapkowic. (…)
Nasz kraj jest dla wszystkich, którzy chcą żyć uczciwie i go budować – podkreślał.
– Nie ma w naszym kraju miejsca na ksenofobię, chorobliwy nacjonalizm, antysemityzm.
Taka postawa oznacza wykluczenie z naszego społeczeństwa.
Tacy ludzie są wykluczeni. Mają postawę, której nie da się inaczej nazwać, jak tylko postawą niegodną.”

Źródło: „Mocne słowa prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie Marszu Niepodległości: Nie ma w naszym kraju miejsca na
ksenofobię, chorobliwy nacjonalizm, antysemityzm”;wiadomosci.wp.pl/mocne-slowa-pre…,
13 listopada 2017
Prawda, że osobliwe. Szczególnie, że to powiedział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Pragnę poinformować, że w pierwszej instancji sprawę Piotra Rybaka rozpoznawał w dniu 21 listopada 2016 r. sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia Marek Górny i wydał wyrok skazujący go na karę… 10 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. W ustnym uzasadnieniu do wyroku podał m.in.:

(…) To już nie jest tylko zwykła jakaś polska tradycja antysemicka.”
SSR Marek Górny, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia, 21 listopada 2016 r., Źródło: „Spalił kukłę, pójdzie do więzienia.
Wyrok za „polską tradycję antysemicką”
; www.youtube.com/watch

To bardzo poważny, znieważający Polaków, kompromitujący nas w oczach świata i rujnujący nam opinię zarzut. Tym poważniejszy, że przedstawił go przedstawiciel władzy.
Tradycja to:
TRADYCJA”«zasady postępowania, obyczaje, poglądy, wiadomości przechodzące z pokolenia na pokolenie, występujące przez jakiś czas i utrwalające się potem zwyczajowo;
przekazywanie tych zasad, obyczajów następnym pokoleniom, kultywowanie ich»

Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1035
Zarzut postawiony Narodowi Polski przez sędziego Marka Górnego jest w całkowitej sprzeczności ze stanowiskiem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który w dniu 4 lipca 2016 r. takiej dokonał oceny relacji polsko-żydowskich przez… tysiąc lat:
Polacy i Żydzi na tych ziemiach to tysiącletnia tradycja współżycia dwóch narodów,
kultur, często małżeństw, pokrewieństwa, przyjaźni, znajomości.
1000 lat wspólnej historii i trwania razem –w Polin, ziemi przyjaznej żydowskiemu narodowi.”

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Kielce, 4 lipca 2016 r.

Sprzeczna z zarzutem przedstawionym Polakom przez sędziego Marka Górnego jest także opinia o nas, którą prezentuje bardzo znany w Polsce Izraelczyk, przewodniczący fundacji „From the Depths” /„Z Głębin”/, organizator m.in. spotkania Knesetu w Krakowie w styczniu 2014 r., z udziałem m.in. posła Andrzeja Dudy, oraz w ostatnich tygodniach kolacji szabasowej z udziałem m.in. wicepremiera – obecnie premiera – Mateusza Morawieckiego, Jonny Daniels:
– Na podstawie mojego kilkuletniego doświadczenia z Polską powiem nawet, żePolska dziś jest jednym
z najlepszych miejsc w Europie, żeby być Żydem – powiedział Daniels. Dodał, że gdy odwiedził Polskę, był zaskoczony: – Spodziewałem się czegoś zupełnie innego. Zastałem kraj i naród, który ma szacunek dla judaizmu.”

Jonny Daniels, Źródło: http://konflikty.wp.pl/kat,1020351,title,Inicjator-specjalnej-sesji-Knesetu-w-Auschwitz-to-nasza-ostatnia-szansa,wid,16084448,wiadomosc.html?ticaid=112071

W związku z całkowicie nieuprawnionym znieważającym nas zarzutem, przedstawionym Polakom przez sędziego Marka Górnego przez publiczne użycie sformułowania „polska tradycja antysemicka.”, pismem z dnia 14 grudnia 2016 r. skierowanym do prokuratora okręgowego we Wrocławiu Bogdana Wrzesińskiego złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przez sędziego M. Górnego przestępstwa z art. 133, znieważenia Narodu Polski – Załącznik 2.2:
Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 14 grudnia 2016 r. do prokuratora okręgowego we Wrocławiu Bogdana
Wrzesińskiego – Załącznik 2.2

Moje zawiadomienie przekazano do Prokuratury Rejonowej w Oławie i w dniu 22 lutego 2017 r. prokurator Jakub Dłubacz wydał postanowienie, którym orzekł – Załącznik 2.3: „Prokuratura Rejonowa w Oławie /adres – ZKE/ Sygn. akt PR.Ds.134.2017 Dnia 22.02.2017 r. POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia śledztwa
Jakub Dłubacz – prokurator Prokuratury Rejonowej w Oławie w sprawie mającego miejsce w dniu 21.11.2016 r. we Wrocławiu, przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego –sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia poprzez publiczne znieważenie Narodu Polskiego, podczas rozprawy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk i art. 133 kk w zw. z art. 11 § 2 kk
postanowił: odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie:
mającego miejsce w dniu 21.11.2016 r. we Wrocławiu, przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego – sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia poprzez publiczne znieważenie Narodu Polskiego, podczas rozprawy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk i art. 133 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.
– wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 kpk),
UZASADNIENIE
Prokuratura Rejonowa prowadziła czynności sprawdzające w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień przez Sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia poprzez wypowiedzeniu w ustnym uzasadnieniu wyroku słów „polska tradycja antysemicka”, które to słowa zdaniem osób zawiadamiających o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, miałyby znieważyć Naród Polski.
Mając na uwadze treść przekazanych do Prokuratury Rejonowej w Oławie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w świetle ugruntowanego w literaturze prawniczej stanowiska (komentarze do art. 133 autorstwa Natalii Kłączyńskiej i Piotra Kardasa), stwierdzić należy, że co następuje.
Przez znieważenie Narodu Polskiego lub Rzeczypospolitej Polskiej należy rozumieć zachowanie się sprawcy, które w jego zamyśle ma stanowić wyraz pogardy, ośmieszenia znieważenia podmiotu. Nie każda wypowiedziana publicznie krytyczna uwaga pod adresem Narodu lub Rzeczypospolitej Polskiej stanowi przestępstwo, nawet gdyby zawierała w swej treści dotkliwe oceny. Istotna dla bytu komentowanego czynu zabronionego jest bowiem nie tyle treść wypowiedzi, co jej obraźliwa forma i cel działania sprawcy.
Wedle ujęcia słownikowego znieważenie to „ubliżanie komuś lub czemuś słowem lub czynem, obrażanie kogoś lub czegoś”. Znieważanie oznacza więc zachowanie mające obelżywy, obraźliwy charakter, polegające na uczynieniu sobie z Narodu lub Rzeczypospolitej Polskiej pośmiewiska, okazywaniu pogardy czy uwłaczaniu szacunkowi oraz czci przysługującej Narodowi oraz Rzeczypospolitej Polskiej. Istotą znamienia „znieważa” jest niemożliwość dokonania oceny takiego zachowania w kategoriach wartości logicznej prawdy lub fałszu. Znieważenie ma bowiem charakter niezracjonalizowany, przejawiający się w zamierzaniu sprawcy do zdyskredytowania określonych wartości, przeciwko którym jest skierowane w oderwaniu od faktów.
Przestępstwo określone w art. 133 ma charakter umyślny, który może przybierać jedynie postać zamiaru bezpośredniego. Sprawca musi działać ze szczególnego rodzaju zamiarem, wyrażającym wolę znieważania. Zachowanie znieważające wartości wymienione w art. 133 kk, musi być w swej treści na tyle wyraźne, by mogło zostać uznane, przy zastosowaniu możliwie maksymalnie zobiektywizowanych kryteriów za przejaw poniżenia, pogardy, ośmieszenia, uwłaczania itp. Narodowi lub Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z powyższym, zdaniem oskarżyciela publicznego, wypowiedzenie przez Sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia przedmiotowych słów, nie wyczerpuje znamion ani przestępstwa z art. 231 § 1 kk (przekroczenie uprawnień), ani znamion czynu zabronionego określonego w art. 133 kk. prokurator Prokuratury Rejonowej Jakub Dłubacz”

Źródło: Prokuratura Rejonowa w Oławie, sygn. akt PR.Ds.134.2017, postanowienie prokuratora Jakuba Dłubacza
z dnia 22 lutego 2017 r. – Załącznik 2.3

Pismem z dnia 26 czerwca 2017 r. skierowanym do Sądu Rejonowego w Oławie – za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej w Oławie – złożyłem zażalenie na postanowienie prokuratora J. Dłubacza z 22.02.2017 r. – Załącznik 2.4:
Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 26 czerwca 2017 r. do Prokuratury Rejonowej w Oławie – Załącznik 2.4
W dniu 24 stycznia br. odbędzie się w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu III Wydział Karny posiedzenie jak w Zawiadomieniu z 17 listopada 2017 r., tj. w przedmiocie rozpoznania mojego zażalenia na postanowienie prokuratora J. Dłubacza – Załącznik 2.1: „Sąd Okręgowy we Wrocławiu III Wydział Karny, ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław, Sygn. akt III Kp 3032/17 dot.(PR Ds. 134.2017) Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU SĄDU Sąd Okręgowy we Wrocławiu III Wydział Karny zawiadamia Pana o posiedzeniu Sądu w przedmiocie rozpoznawania zażalenia na postanowienie z dnia 22.02.2017 r. o odmowie wszczęcia śledztwa, które odbędzie się w dniu 24-01-2018 r. o godz. 10:00 w sali nr 101 w sprawie przy udziale Prokuratury Rejonowej w Oławie, Zbigniewa Kękusia. Stawiennictwo nieobowiązkowe. Sekretarz Sądowy Sądu Okręgowego we Wrocławiu Kamila Juszczuk”
Źródło: Sąd Okręgowy we Wrocławiu III Wydział Karny, sygn. akt III Kp 3032/17, Zawiadomienie z dnia 17
listopada 2017 r. – Załącznik 2.1

Posiedzenie będzie prowadził sędzia Artur Kosmala.

W związku z posiedzeniem jak wyżej, pismem z dnia 10 stycznia 2018 r. skierowanym do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. dr. Krzysztofa Pobuty złożyłem m. in. Załącznik 2: „Pan nadinsp. dr Krzysztof Pobuta Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie ul. Mogilska 109 31-571 Kraków Dotyczy: Wniosek o przydzielenie mi, nieodpłatnie, konwoju policyjnego – dwóch policjantów – na mające się odbyć w dniu 24 stycznia 2018 r. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu /ul. Sądowa 1/, godz. 10:00, sala nr 101, posiedzenie w przedmiocie rozpoznania mojego zażalenia na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej w Oławie Jakuba Dłubacza z 22 lutego 2017 r. o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnieniu przez sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia Marka Górnego w dniu 21 listopada 2016 r. przestępstwa z art. 133 k.k.: „Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 10 stycznia 2018 r. do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
nadinsp. dr. Krzysztofa Pobuty – Załącznik 2

Przedstawiłem uzasadnienie dla mojego wniosku.

Uważam, że jeśli „Fakt” poinformował swoich czytelników po umieszczeniu Piotra Rybaka w zakładzie karnym, że – Załącznik 1: „Ta historia musiała się tak skończyć.Piotr Rybak (58 l.), wrocławski przedsiębiorca, który 18 listopada 2015 roku na Rynku we Wrocławiu spalił kukłę Żyda, w środę w nocy trafił do więzienia.” , tak samo – w imię rzetelności dziennikarskiej – powinien poinformować ich o orzeczeniu, które wyda Sąd w dniu 24 stycznia 2018 r. w sprawie przeciwko sędziemu Markowi Górnemu, który jako pierwszy skazał Piotra Rybaka, na 10 miesięcy pozbawienia wolności, z powołaniem się na nieprawdziwy, znieważający Naród Polski, groźny dla nas zarzut rzekomej „polskiej tradycji antysemickiej”.
W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

Zbigniew Kękuś

Załączniki: od 1 do 9 do ściągnięcia tutaj
Piotr Rybak Spalił kukłę Żyda i pójdzie za kratki”; „Fakt”, 17.11.2017. s. 11
Pismo Z. Kękusia z dnia 10 stycznia 2018 r. do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. dr. Krzysztofa Pobuty