24:41
Kresťanský pohľad na vakcíny a farmáciu. V starovekej pôvodnej gréckej Biblii sa uvádza slovo: G5331 φαρμακεία = farmakeia, z ktorého je odvodené dnešné slovo farmácia, v Biblii preložené ľudovo …More
Kresťanský pohľad na vakcíny a farmáciu.

V starovekej pôvodnej gréckej Biblii sa uvádza slovo: G5331 φαρμακεία = farmakeia, z ktorého je odvodené dnešné slovo farmácia, v Biblii preložené ľudovo ako čarodejníctvo. Znamená výrobu a užívanie jedov, drog, vakcín, nečistých zmesí, lektvarov, tabaku a podobne. Toto všetko je hriech, otravujú ľudské telo a ducha, spôsobujú posadnutie nečistými duchmi, resp. nečistými dušami a nečistú myseľ.
Farmakeia je hriech proti telu aj duši človeka. Falošne-ospevované vakcíny sú ohavnosťou pred Bohom. Sú to geneticky modifikované bunky z potratených=zavraždených detí, s vnesenými zvieracími a rastlinnými génmi, a jedovaté chemikálie nie sú nič iné, ako smrtiaci koktajl. Prijímanie vakcín a poškvrňovanie svojho tela z rúk farmakomafie je hriech.

Ľudové liečiteľstvo využíva čisté, očistené duchovné substancie pre podporu uzdravenia duše človeka: prírodné čaje a čisté požívateľné ovocie+potraviny. Farmakeia naopak: používa bunky zo zavraždených detí - čo je ohavnosť pred Pánom Bohom a nečisté jedy, škodiace nášmu telu i duši. Zvrátená farmácia a vakcínacia sú výsledkom bezbožného satanského konania Antikrista.

Galaťanom 5:19 A zjavné sú skutky tela, ktoré sú: cudzoložstvo, smilstvo, nečistota a nestudatosť, 20 modloslužba, čarodejstvo=farmakeia, nepriateľstvá, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty, 21 závisť, vraždy, opilstvá, hodovania a tomu podobné, čo vám predpovedám, ako som už aj prv povedal, že tí ktorí robia také veci, nebudú dediť Božie kráľovstvo.

Biblické proroctvo o Babylone, to jest o Spojených štátoch a aj o všetkých ľuďoch a cirkvách, ktorí podporujú čarodejníctvo a ohavné vakcíny:
Zjavenie 18:22 A nikdy viac nebude počuť v tebe hlas harfeníkov a iných hudobníkov, pískačov a trubačov. A nikdy viac sa nenájde v tebe nijaký remeselník nijakého remesla, ani sa viacej nepočuje v tebe hukot mlyna, 23 ani už nikdy viac nezasvieti v tebe svetlo sviece, ani sa viacej nepočuje v tebe hlas ženícha a nevesty, pretože tvoji kupci boli veľmožmi zeme, pretože tvojimi čarami=farmáciou zvedené boli do bludu všetky národy. 24 A našla sa v ňom krv prorokov a svätých a všetkých pobitých na zemi.

Zjavenie 9:3 A z dymu vyšli kobylky na zem, a dala sa im moc, ako majú moc zemskí škorpióni. 4 A bolo im rečené, aby neškodili tráve zeme ani ničomu zelenému ani niktorému stromu, iba jedine ľuďom, ktorí nemajú pečať Božiu na svojich čelách. 5 A bolo im dané, aby ich nezbíjali, ale aby boli mučení päť mesiacov. A ich mučenie aby bolo ako od škorpióna, keď bodne človeka. 6 A v tých dňoch budú ľudia hľadať smrť, a nenájdu jej a budú si žiadať zomrieť, ale smrť utečie od nich.

Vakcína je geneticky modifikovaná ohavnosť a súčasť Znamenia šelmy, vyvarujte sa jej, inak si ňou znesvätíte natrvalo vaše srdce a Boh sa odvráti od vás.
Dori-2000 shares this
79
Vakcíny
b8111
Peter(skala) shares this
30
ŽIVOTOSPRÁVA - Zdravie - Odev.
PôST, ODEV, Zdravá a nevhodná strava...More
ŽIVOTOSPRÁVA - Zdravie - Odev.

PôST, ODEV, Zdravá a nevhodná strava...