Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego zrównuje P.J. Chrystusa i buddę w depeszy gratulacyjnej

100% dowód że "Ekumenizm" i "Dialog między religijny" prowadzą do apostazji, czyli do odrzucenia Jezusa Chrystusa Boga - czyli do odrzucenia Pierwszego Przykazania ...

"Szlachetne prawdy Buddy wyjaśniają pochodzenie i przyczyny cierpienia" - mówi Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego z okazji głównego święta buddyjskiego ..... A ja przez całe życie wierzyłem, że cierpienie jest spowodowane grzechem pierworodnym i grzechem człowieka....

"SZLACHETNE PRAWDY BUDDY WYJAŚNIAJĄ POCHODZENIE I PRZYCZYNY CIERPIENIA".

"Budda i Jezus Chrystus, choć w różny sposób, ukierunkowują swoich wyznawców na wartości transcendentne". To ni mniej, ni więcej, tylko jedno ze zdań, które pojawia się w przesłaniu kard. Miguela Angela Ayuso Guixota i bpa Kodithuwakku K.Indunila, przewodniczącego i sekretarza Papieskiej Rady ds. Indunil, przewodniczący i sekretarz Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, opublikowali to z okazji Vesak, głównego święta buddyjskiego.

A ja, całe życie wierzę, że źródłem cierpienia jest grzech pierworodny i grzechy ludzi... i że jedynym Zbawicielem jest Jezus Chrystus. A teraz okazuje się, że to budda wyjaśnił pochodzenie i przyczynę cierpienia?

Asia News -
W czasach kryzysu, takiego jak ten, który przeżywamy, ważniejsze niż kiedykolwiek jest to, by nadal czerpać ze skarbów życia duchowego z "odpornością", aby siać nadzieję - mówi kard. Miguel Angel Ayuso Guixot i bp Kodithuwakku K.Indunil do "przyjaciół buddystów". Indunil do "przyjaciół buddystów" na całym świecie, w przesłaniu wydanym przez Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego z okazji święta Vesak, upamiętniającego narodziny, śmierć i oświecenie buddy.

W orędziu wymieniono "liczne kryzysy", przed którymi stoi ludzkość. "Już trzeci rok z rzędu ludzie na całym świecie stają się zakładnikami utrzymującego się kryzysu zdrowotnego "spowodowanego przez Covid-19"". "Częste klęski żywiołowe związane z kryzysem ekologicznym ujawniły naszą kruchość jako mieszkańców wspólnej Ziemi". "Konflikty nadal prowadzą do przelewu niewinnej krwi i powodują powszechne cierpienie. Niestety, wciąż są ludzie, którzy wykorzystują religię do usprawiedliwiania przemocy"... Franciszek powiedział, że "ludzkość jest dumna ze swojego postępu w nauce i myśli, w wielu pięknych rzeczach, ale cofa się w budowaniu pokoju". "I to powinno nas wszystkich zawstydzić".

Choć w odpowiedzi na tragedie pojawiają się oznaki solidarności, do trwałych rozwiązań jest jeszcze bardzo daleko. Gorliwa pogoń za bogactwem materialnym i zaniedbywanie wartości duchowych doprowadziły do powszechnego upadku moralnego społeczeństwa. Jako buddyści i chrześcijanie, nasze poczucie religijnej i moralnej odpowiedzialności powinno nas motywować do wspierania ludzkości w jej dążeniu do pojednania i odporności. Ludzie religijni, wspierani przez swoje szlachetne zasady, powinni starać się być lampami nadziei, które - choć małe - mogą oświetlać drogę ludzkości do zwycięstwa nad duchową pustką, będącą przyczyną tak wielkiego zła i cierpienia.


Piszą; "W tym zakresie buddyści i chrześcijanie mogą zrobić wiele: budda i Jezus Chrystus, choć w różny sposób, ukierunkowują swoich wyznawców na wartości transcendentne. Szlachetne prawdy Buddy wyjaśniają pochodzenie i przyczyny cierpienia oraz wskazują ośmioraką ścieżkę, która prowadzi do ustania cierpienia".

Porównują święty tekst buddyjski z Błogosławieństwami; W tym kontekście tekst cytuje werset z" Dhammacakkappavattanasutty" i komentuje, że jeśli ta nauka jest praktykowana, to "jest lekarstwem na nieustanne przywiązanie, które prowadzi do chciwości i sporów o władzę". Porównuje je do Błogosławieństw głoszonych przez P.Jezusa, które "pokazują nam, jak być odpornym, uprzywilejowując wartości duchowe w środku świata, który się rozpada".

"Chrześcijanie i buddyści mogą więc pomóc ludzkości, ukazując światu ukryte skarby własnych tradycji duchowych, a zwłaszcza wymiar nadziei. Drodzy przyjaciele - kończy się tekst - mamy nadzieję, że obchody Nieszporów podtrzymają żywą nadzieję i przyczynią się do powstania nowych inicjatyw, które będą odpowiedzią na trudności spowodowane przez obecne kryzysy".


InfoCatólica/El Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso equipara a Cristo y Buda en un mensaje de felicitación

Benedyktyni z Tyńca już dawno porzucili Chrystusa na rzecz buddy - gdyż wyrzucili tabernakulum za które dali suche/martwe drzewko - (drzewo poznania dobra i zła - mówią przez to że; są oświeceni przez lucyfera) - w książce na swojej stronie piszą - "Jezus – żyjące narzędzie wybaczenia i budda– lustro nieodgadnionej mądrości mistycznej unii z Nieskończonym, spotykają się w swoich ślubowaniach ubóstwa, w swojej prawdziwej mądrości, wyrzeczeniu i współczuciu...."
olek19801
Benedyktyni z Tyńca już dawno porzucili Chrystusa na rzecz buddy - gdyż wyrzucili tabernakulum za które dali suche/martwe drzewko - (drzewo poznania dobra i zła - mówią przez to że; są oświeceni przez lucyfera) - w książce na swojej stronie piszą - "Jezus – żyjące narzędzie wybaczenia i budda– lustro nieodgadnionej mądrości mistycznej unii z Nieskończonym, spotykają się w swoich ślubowaniach …More
Benedyktyni z Tyńca już dawno porzucili Chrystusa na rzecz buddy - gdyż wyrzucili tabernakulum za które dali suche/martwe drzewko - (drzewo poznania dobra i zła - mówią przez to że; są oświeceni przez lucyfera) - w książce na swojej stronie piszą - "Jezus – żyjące narzędzie wybaczenia i budda– lustro nieodgadnionej mądrości mistycznej unii z Nieskończonym, spotykają się w swoich ślubowaniach ubóstwa, w swojej prawdziwej mądrości, wyrzeczeniu i współczuciu...."

------------------------------------

byłem i niestety prawda !