Katolícka škola vystrelí učiteľa matematiky za volanie falošného proroka Falošného proroka

London St Aloysius College (arcidiecéza Westminster) vyhodila Joshua Sutcliffe, 30 rokov, protestantského učiteľa matematiky za to, že sa priznal, že „verím, že Mohamed je falošný prorok“ (YouTube.…
Joske
Klíč k pochopení současné situace.
1„Amen, amen, pravím vám, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam odjinud, to je zloděj a lupič. 2Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. 3Tomu hlídač otevírá a ovce slyší jeho hlas; své ovce volá jménem a vyvádí je. 4Když všechny své vlastní vyžene ven, kráčí před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. 5Za cizím však jistě nepůjdou, ale …More
Klíč k pochopení současné situace.
1„Amen, amen, pravím vám, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam odjinud, to je zloděj a lupič. 2Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. 3Tomu hlídač otevírá a ovce slyší jeho hlas; své ovce volá jménem a vyvádí je. 4Když všechny své vlastní vyžene ven, kráčí před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. 5Za cizím však jistě nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“
6Ježíš jim pověděl toto přirovnání, ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci.
7Ježíš tedy opět řekl: „Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. 8Všichni, kteří přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlechly. 9Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn; bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu
. J 10:1-9
Před Kristem zloději a lupiči, po Kristu Antikrist.
Joshua Sutcliffe by si měl najít takové zaměstnání, kde nebude nucen proti zdravému rozumu oslovovat dívku, jako by byla chlapcem.
Theodorá-Máriá
Joshua Sutcliffe, 30 rokov, protestantského učiteľa matematiky za to, že sa priznal, že „verím, že Mohamed je falošný prorok

😍 Bůh žehnej tomu úžasnému protestantovi.
Jedině několik desítek protestantů a BKP
jsou schopni nebát se vyslovit Pravdu jak
se patří a ukázat na hřích .ČILI býalá řkc
leží ve lži, hoví si na jakémsi hovadu zpitá
krví všech mučedníků./Zj 17 kap./
p.s. ...xy 😇
Theodorá-Máriá
😇 Protestanti mají jednu velkou "výhodu"
která leží v tom, že věří jen Písmu svatému
/původnímu překladu které je v mnohém
v rozporu s překladem 😤 jezovitů/
a nevěří v římským nesmyslům zjevní na
každém kopci či v jeskyni.
Jsou svobodni jen v Kristu.
Tím také v plnosti naplňují Bohorodičky
příkaz: "Učiňte všechno co vám přikáže".
Proto jsou dnes/stejně jako mniši BKP/
schopni v Kristu uzdravov…More
😇 Protestanti mají jednu velkou "výhodu"
která leží v tom, že věří jen Písmu svatému
/původnímu překladu které je v mnohém
v rozporu s překladem 😤 jezovitů/
a nevěří v římským nesmyslům zjevní na
každém kopci či v jeskyni.
Jsou svobodni jen v Kristu.
Tím také v plnosti naplňují Bohorodičky
příkaz: "Učiňte všechno co vám přikáže".
Proto jsou dnes/stejně jako mniši BKP/
schopni v Kristu uzdravovat, vymítat,
křísit/
Svatý DUch skrze ně působí svou Mocí! 😍
Dana22
ceskapozice.lidovky.cz/recenze/fasisticky-puvo…

Fašistický původ západního liberalismu
I fašismus s lidskou tváří chce všechno řídit, ale politické odpůrce nezabíjí, nezavírá, pouze diskredituje a omezuje jim svobodu projevu.
Benjamin Kuras

Dnešní politicky korektní západní liberalismus má fašistický původ, tvrdí konzervativní americký novinář Jonah Goldberg. Ten se poprvé proslavil spoluprací…More
ceskapozice.lidovky.cz/recenze/fasisticky-puvo…

Fašistický původ západního liberalismu
I fašismus s lidskou tváří chce všechno řídit, ale politické odpůrce nezabíjí, nezavírá, pouze diskredituje a omezuje jim svobodu projevu.
Benjamin Kuras

Dnešní politicky korektní západní liberalismus má fašistický původ, tvrdí konzervativní americký novinář Jonah Goldberg. Ten se poprvé proslavil spoluprací na obhajobě Moniky Lewinské proti bývalému americkému prezidentu Billu Clintonovi. Bojoval za ni, jak rád říká, „v zákopech Clintonových kalhot“. Není tedy divu, že Clintona – ale především Hillary Clintonovou – považuje za hlavní aktéry současného „liberálního fašismu“.
Ten bychom možná nazvali fašismem s lidskou tváří. Takovým, co sice také chce všechno řídit, ale politické odpůrce nezabíjí ani nezavírá, pouze diskredituje jako osobnosti a omezuje jim svobodu projevu. Jak v západních demokraciích – konkrétně v USA – vznikl, je námětem Goldbergovy pozoruhodné knihy Liberal Fascism: The Secret History of the Left from Mussolini to the Politics of Meaning (Liberální fašismus. Tajné dějiny levice od Mussoliniho po politiku smyslu).
Zdroj inspirace
„Politika smyslu“ je módní termín, který už několik desetiletí razí manželský pár Clintonů. Dávání „smyslu“ politice je moderní levicová metoda sjednocování pod praporem nadšeného „progresivismu“ a vylučování „neprogresivních“ osobností na okraj společnosti. Taková ta umírněná forma totalitního „kdo nejde s námi, je proti nám“.
Clintonovi ji převzali od Johna Fitzgeralda Kennedyho, ten od Franklina Delano Roosevelta a ten od Woodrowa Wilsona. A ten od Benita Mussoliniho, autora pojmu „totalitarismus“, jímž tento levicový socialista tělem i duší, mínil totální zapojení všech pro společný cíl. Veškeré hlásání a prosazování „společných cílů“ je podle Goldberga stěžejním prvkem fašismu, i kdyby byl benevolentních metod. Jeho hlubší kořeny sahají zpět do Francouzské revoluce a k romantickým idejím Rousseauovým.
Mussolini svoje metody vládnutí odvodil od amerického filozofického pragmatismu, jehož základním heslem bylo „co je užitečné, to je pravdivé“
Americký liberalismus, tehdy si říkající progresivismus, se ve svých počátcích a v základních principech podobal Mussoliniho fašismu, od nějž převzal i několik zásadních idejí a metod. Ten, připomíná Goldberg, byl neskonale benevolentnější a méně krutý než německý nacismus, spoluprací s nímž se nakonec u amerických liberálů zdiskreditoval. Do té doby však byl pro ně obdivovaným zdrojem inspirace. Byl také (stejně jako komunismus) stoprocentně levicový, antikapitalistický a protináboženský, připomíná Goldberg těm, kdo rádi označují fašismus za extrémní pravici.
Vliv pragmatismu
Mussolini se nikdy nepřestal označovat za socialistu a hlásil se k třídnímu boji, vůli lidu, podřízenosti jednotlivce národu a státu a ke státní regulaci průmyslu. Jako první v Evropě zrušil šlechtické tituly, zavedl osmihodinový pracovní týden a zaručenou minimální mzdu, dělnické výbory v podnicích a vládních institucích, progresivní daň znamenající jednorázové částečné vyvlastnění kapitálu a pozemků, znárodnění církevních majetků a podobné socialistické výdobytky.
Jako někdejší člen Socialistické internacionály (spolu s Leninem) Mussolini přesunul svou verzi socialismu nazvanou fašismus nikoli doprava (jak se domnívají mnozí historici), nýbrž do populismu, vysvětluje Goldberg. Mussolini byl také autorem dnes na levici opět populární teorie „třetí cesty“ mezi kapitalismem a socialismem.
Svoje metody vládnutí odvodil od amerického filozofického pragmatismu, jehož základním heslem bylo „co je užitečné, to je pravdivé“. Za „proroka pragmatické éry v politice“ Mussoliniho označovaly vlivné americké publikace dvacátých let 20. století.
Fašistické prvky
Goldberg definuje fašismus jako „názor, že každý koutek a každá skulina společnosti by měly pracovat společně v duchovní jednotě na společných cílech, na něž dozírá stát“. Čili jak jej definoval Mussolini, „vše ve státě, nic mimo stát“. Na tomto principu Wilson budoval USA po první světové válce. S mnoha znatelně fašistickými prvky zavedenými za války, jichž Goldberg vypočítává dlouhou řadu.
Fascinace mocí, s vírou, že moc je vždy pozitivní a její růst, upevňování a rozšiřování přirozeným evolučním vývojem řízeným Bohem, v němž ústavní demokracie je jen mezistupněm a ústava dočasným nástrojem, který bude překonán.
Kult vlastní osobnosti označující sebe za „přirozený projev vůle lidu“ a zároveň „ruku Boží“ a svou politiku za „Boží vůli“.
Hledání „vědeckých“ metod řízení státu, jako je efektivní ministerstvo propagandy, sociální inženýrství všelijakých komitétů a komisí ukázňujících podnikatele do služeb pro stát, statisíce státem placených a odznaky vybavených špehů polofašistickou organizací American Protective League.
Nátlak na média, ekonomickou likvidaci nejméně 75 publikací znemožněním distribuce.
Zatčení odhadovaných 175 tisíc Američanů za „nedostatečné vlastenectví“.
Povýšení ideologie na náboženství vírou, že progresivismus je „aplikované křesťanství“.
Fašistické prvky měl i Rooseveltův oslavovaný progresivistický Nový úděl podepřený vírou většiny politiků, že krize si vyžaduje diktátorské a kolektivistické řešení, ekonomické a politické experimentování, v němž státu se musí dovolit vše, pokud je to z „dobrých důvodů“. Vyhlašování „nových nástrojů moci“, jako byla National Recovery Administration stanovující řemeslníkům a obchodníkům „spravedlivé“ ceny, pořádající organizované vlastenecké průvody, organizující jednotlivce do „komunit“, či „nového světového řádu“.
Kult mládí a činu
V šedesátých letech progresivismus přejmenovaný na liberalismus vtrhl fašistickým stylem na americké univerzity a do ulic. Studentské bouře zahájily poloozbrojené organizace černošských studentů dožadující se výhod a zakládající „černošskou ideologii“ jako předmět výuky. Vzniká „politika identity“, oslavování rasové odlišnosti, dehonestace západní společnosti jako „bělošského imperialismu“ a „buržoazního přežitku“. A nového rasismu, tentokrát protibělošského.
Z žactva Herberta Marcuseho vyrůstají na amerických univerzitách revoluční ideologové, jako je Saul Alinsky, jehož Pravidla pro radikály se stávají návodem pro Novou levici, jak pokrokově organizovat „komunitu“. Podle vzorů, jako je Che Guevara, Fidel Castro, Mao Ce-tung, Ho Či Min. Maova rudá knížka se stává univerzitním bestsellerem. Mezi nejpilnějšími žáky Alinského je radikální studentka Clintonová.
V šedesátých letech progresivismus přejmenovaný na liberalismus vtrhl fašistickým stylem na americké univerzity a do ulic
Opět nastupuje jeden z nejvýraznějších prvků fašismu – kult mládí a činu. Ten vynáší do Bílého domu mytického superhrdinu Kennedyho. Přeměňuje pouliční demonstrace ve státní politiku naléhavosti, společenských změn a národních cílů. K tomu potřebuje vytvářet naléhavosti a krize, jimiž se Kennedyho prezidentství hemží, podle jeho sloganu Velké krize produkují velké muže. Těch Kennedy v prvním roce svého prezidentství vytváří 16 a na jejich řešení zakládá „krizové týmy“ sestávající z „akčních intelektuálů“. Jejich úkolem je vypracovávat změny obcházením demokratického procesu, rekrutovat média do oslavování státu, vytvářet národní jednotu.
USA se staly, Kennedyho slovy, „agentem Božím“ s posláním „vykonávat Boží vůli na zemi“. A Kennedyho období pro Goldberga znamenalo „konečnou evoluci progresivismu do plného náboženství a celonárodního kultu státu“. Jejím nositelem se staly americké univerzity, kde se zrodila dnešní politická korektnost.
Stát vše zařídí
Následný americký prezident Lyndon B. Johnson povýšil Kennedyho mýtus na novou utopickou éru „velkolepé společnosti“, která „spočívá na dostatku a svobodě pro všechny“, vyžaduje „konec chudoby a rasové nespravedlnosti, jimž jsme zavázáni v naší době“. Bude to společnost „sloužící nejen potřebám těla a požadavkům obchodu, nýbrž i touhám po kráse a hladu po komunitě“. Stát vše zařídí, na všechno dohlédne a zaručí každému legitimní štěstí. Na definování a vytváření velkolepé společnosti Johnson zakládá 15 státních výborů.
Mezi konzervativními pauzami Richarda Nixona a Ronalda Reagana propuká progresivismus plnou parou za Jimmyho Cartera a Clintonových. Posiluje splývání velkého státu s velkým byznysem, vede všelijaké pofiderní kampaně za životní prostředí, proti kouření a „sexuálnímu harašení“, za „reindustrializaci“, „národní ekonomickou strategii“, „korporační sociální odpovědnost“, proti zaměstnanecké sexuální, věkové a rasové diskriminaci – všemu, co škodí „společnému dobru“.
Goldbergův „liberální fašismu“ spíš může připomínat pozvolnou cestu ke komunismu
Podle náruživé sociální reformátorky Clintonové USA procházejí „hlubokou duchovní krizí vyžadující konstrukci nového člověka jako součásti celospolečenské obnovy a přestavby vedoucí k nové národní komunitě, která poskytne smysl a autentičnost každému jednotlivci. Kdyby v tomto cíli nenacházela uplatnění, celý její život by byl zbaven smyslu, přiznává Clintonová.
Pozvolná cesta ke komunismu
Goldberg knihu vydal v roce 2008, takže si ještě nedokázal představit, jak budou USA vypadat pod vládou Alinského nejpilnějšího žáka Baracka Obamy. Jeho soud nad Wilsonovou, Rooseveltovou a Kennedyho politikou může připadat trochu přísný a možná i přitažený za vlasy. Pomůže však možná pochopit, jak se USA dostaly do dnešní pasti politické korektnosti, masivní zadluženosti a ekonomického úpadku.
Goldbergův „liberální fašismu“ spíš může připomínat pozvolnou cestu ke komunismu. Tím se mu však daří děličům totalitarismu na levicový a pravicový dokázat, že oba mají stejnou levicovou podstatu a stejné levicové výsledky. I když jsou, jako ten americký, laskavější než ty druhé. Zda takové zůstanou, se však už nedá stoprocentně zaručit, můžeme se spolu s Goldbergem obávat.
Liberal Fascism: The Secret History of the Left from Mussolini to the Politics of Meaning
(Liberální fašismus. Tajné dějiny levice od Mussoliniho po politiku smyslu)
AUTOR: Jonah Goldberg
VYDAL: Doubleday 2008
Dana22
Aktivisti marxistického hnutia BLM sa skoro "vyfarbili".
Pod zámienkou boja proti rasizmu bojujú proti kresťanom.

www.lifenews.sk/31883/kristova-socha-…

www.ncregister.com/daily-news/christ-statue-b…

Kristova socha nájdená bez hlavy po najnovších útokoch na katolícke sochy

V reakcii na posledný útok sa miamský arcibiskup pre políciu vyjadril, že znesvätenie Kristovej sochy by sa malo považova…More
Aktivisti marxistického hnutia BLM sa skoro "vyfarbili".
Pod zámienkou boja proti rasizmu bojujú proti kresťanom.

www.lifenews.sk/31883/kristova-socha-…

www.ncregister.com/daily-news/christ-statue-b…

Kristova socha nájdená bez hlavy po najnovších útokoch na katolícke sochy

V reakcii na posledný útok sa miamský arcibiskup pre políciu vyjadril, že znesvätenie Kristovej sochy by sa malo považovať za akt nenávisti voči Cirkvi a viere.
Nedávne série útokov na cirkevné budovy a majetok pokračujú. Vo farnosti v štáte Miami bola nájdená zvrhnutá socha Krista bez hlavy. V meste Colorado Springs zase našli sochu Panny Márie natretú červenou farbou.
V posledných týždňoch sme boli svedkami pokračujúcej série činov vandalizmu a ničenia katolíckych kostolov naprieč Spojenými štátmi vrátane podpaľačstva, dekapitácie a graffiti. Ale zatiaľ čo niektoré incidenty boli zachytené na kameru, vo väčšine prípadov je ešte potrebné odhaliť páchateľov a ich motív.
V reakcii na posledný útok sa miamský arcibiskup pre políciu vyjadril, že znesvätenie Kristovej sochy by sa malo považovať za akt nenávisti voči Cirkvi a viere.
"Neskorý utorkový večer 14. júla alebo skoro v stredu ráno 15. júla bola znesvätená socha Ježiša Krista: Dobrého pastiera; Ježišova hlava bola oddelená od tela," uviedla pre redakciu CNA Mary Ross Agosta, riaditeľka pre komunikáciu Miamskej arcidiecézy.
"Socha sa nachádzala pred kostolom nesúcim rovnaké meno v okrsku Miami-Dade. Polícia bola upovedomená a arcibiskup Thomas Wenski žiada, aby sa prípad vyšetroval ako zločin z nenávisti," dodala riaditeľka pre komunikáciu.
V stredu ráno bola socha nájdená prevrátená a bez hlavy. Otec Edvaldo DaSilva, farský vikár kostola, povedal miestnym médiám, že neverí, že by mohlo ísť o náhodu, pretože so skrutkami podstavca bolo manipulované.
"Museli mať silné ruky, aby ich odstránili," uviedol otec DaSilva pre médiá. "Keď vidím, čo sa deje v našej krajine, predpokladám (že to bolo úmyselné), ale nemáme 100% istotu."
Otec DaSilva povedal, že sa modlí za toho, kto znesvätil sochu.
"Ako kresťanské spoločenstvo sa modlíme za tých, ktorí to urobili, aby im Pán mohol odpustiť a daroval im obrátenie," uviedol DaSilva.
V súčasnosti sa preverujú kamery z farnosti, či je vandalizmus zachytený na páske.
Pri bývalom podstavci sochy je dnes transparent umiestnený farníkmi, na ktorom je uvedené: "BOH vyhrá nad zlom".
Počas utorkovej noci bola posprejovaná červenou farbou aj socha Panny Márie v Katedrále sv. Márie v Colorado Springs. Vandal alebo vandali zafarbili kríž sochy a zrejme aj nechty na nohách.
Otec David Price, rektor katedrály, miestnym médiám odkázal, že škoda "vyzerá skôr ako graffiti než čokoľvek iné" a dodal, že vandal napísal slovo "redrum" na podstavec sochy.
"Redrum", čo odzadu znamená "murder" (vražda), je odkazom na román Stephena Kinga z roku 1977 "Žiarenie".
Otec Price uviedol, že socha už bola predtým poškodená a mesto ju očistilo.
Utorkové incidenty nadväzujú na víkend, kedy sa odohrali podobné činy.
V skorých ranných hodinách v sobotu bola v Tennessee nájdená socha Blahoslavenej matky bez hlavy. V Bostone bola zasa podpálená socha Márie a v Brooklyne bola jej socha posprejovaná slovom "IDOL" (modla).
V ten istý víkend bola podpálená farnosť Ocala na Floride a aj 249-ročná kalifornská misia založená sv. Juniperom Serrom. Z floridského požiaru bol obvinený jeden muž a oheň v Kalifornii je vyšetrovaný ako podpaľačstvo.
V posledných týždňoch protestanti strhli alebo poškodili katolícke náboženské sochy v Kalifornii, Missouri a na ďalších miestach, vrátane niekoľkých sôch sv. Junipera Serru.
Zatiaľ čo niektoré útoky na sochy, najmä v Kalifornii, boli spáchané na verejnosti veľkými skupinami s jasnou politickou príslušnosťou, páchatelia iných činov, vrátané tých na obrazy Panny Márie a Krista, neboli identifikovaní.
Dana22
preklad textu bol robený cez translator

www.lifenews.com/…/satanic-temple-…

Satanic Temple Raffles Off Free Abortion to Promote Killing Babies as Religious Rituals
Ako keby zabíjanie nenarodeného dieťaťa bolo nejakou vytúženou cenou, satanský chrám čerpá bezplatný potrat, aby získal peniaze na svoju novú kampaň za potrat.

CBN News uvádza, že satanský chrám (TST) spustil kampaň na podporu …More
preklad textu bol robený cez translator

www.lifenews.com/…/satanic-temple-…

Satanic Temple Raffles Off Free Abortion to Promote Killing Babies as Religious Rituals
Ako keby zabíjanie nenarodeného dieťaťa bolo nejakou vytúženou cenou, satanský chrám čerpá bezplatný potrat, aby získal peniaze na svoju novú kampaň za potrat.

CBN News uvádza, že satanský chrám (TST) spustil kampaň na podporu svojho „rituálu náboženských potratov“, ktorý porovnáva s krstom alebo spoločenstvom pre kresťanov.

„Rituál“ oslavuje zabitie nevinného nenarodeného dieťaťa potratom. TST tvrdí, že smrtiaca prax sa riadi dvoma jej zásadami: telesná autonómia a dodržiavanie najlepších vedeckých postupov.

TST v stredu oznámila plány na napadnutie zákonov o potratoch na základe tvrdenia, že porušujú náboženskú slobodu svojich členov. S cieľom financovať svoje úsilie v oblasti potratov získava peniaze prostredníctvom tomboly. „Veľkou cenou“ pre tých, ktorí venujú najmenej 200 dolárov, je potrat.

„Vyhrajte potrat zadarmo. Satanský chrám pokryje liečebné náklady spojené s ukončením tehotenstva až do 2 500 dolárov, “uvádza fundraiser.

Medzi ďalšie ceny patrí „súprava na náboženské potraty pozostávajúce z kompaktného zrkadla TST a listu s rituálnymi inštrukciami“ a náramok „Sami je tvojim pánom“.

„Satanský chrám je hrdý na to, že oznamuje svoj náboženský potratový rituál, slávnostný ceremoniál zakorenený v našich hlboko presvedčených presvedčeniach,“ uviedla skupina vo videu na YouTube. „Sám je tvoj pán. Zdravas Satan! “

Tvrdí, že jeho rituál potratov je „duchovný zážitok určený na vzbudenie dôvery a vlastnej hodnoty v súlade s náboženským presvedčením TST“ a porovnal „rituál“ zabíjania nenarodených detí s krstom alebo spoločenstvom pre kresťanov.

Podľa blogu Friendly ateista satanský chrám opísal svoj „rituál“ pre potraty takto:

Predtým, ako dostanete akékoľvek anestetikum alebo sedáciu, pozrite sa na svoje úvahy, aby ste si pripomenuli svoju osobnosť a zodpovednosť za seba. Zamerajte sa na svoj zámer. Zhlboka sa nadýchnite a urobte si pohodlie. Až budete pripravení, nahlas vyslovte tretí princíp a piaty princíp. Teraz môžete podstúpiť operáciu. Po ukončení chirurgického zákroku a prípadnom opotrebovaní anestetika sa vráťte k svojmu rozmýšľaniu a recitujte svoje osobné potvrdenie. Pociťujte pochybnosti, ktoré rozptyľujú vašu dôveru, keď ste práve prijali rozhodnutie, ktoré potvrdzuje vašu autonómiu a slobodnú vôľu. Rituál náboženských potratov je teraz kompletný.

LifeNews závisí od podpory čitateľov, ako ste vy, v boji proti potratovým médiám. Darujte teraz.

Satanisti tvrdia, že v prvom trimestri veria v „potraty na požiadanie“ - čo znamená, bez predpisov, obmedzení alebo informovaného súhlasu.

Sú v rozpore so zákonmi, ktoré vyžadujú, aby potratové zariadenia ukázali matkám ultrazvuk ich nenarodených detí alebo aby im umožnili počúvať srdcový rytmus svojho nenarodeného dieťaťa. Sú proti čakacím lehotám, ktoré matkám poskytujú čas na zváženie informácií o informovanom súhlase pred tým, ako sa potrat prerušia. A chcú byť vyňatí zo zákonov, ktoré vyžadujú, aby zariadenia na prerušenie tehotenstva pochovávali alebo spopolňovali zvyšky potratených detí.

Ich plánom je napadnúť zákony založené na zákone o obnovení náboženskej slobody (RFRA), ktorý zabezpečuje, že vláda zbytočne nezasahuje do náboženskej slobody ľudí.

Podľa Friendly Ateistu: „Potraty v prvom trimestri sú náboženským rituálom pre svojich členov, všetky štáty, ktoré majú svoje vlastné zákony RFRA - a väčšina štátov proti potratom ich má - by teoreticky museli preukázať, prečo by ich obmedzenia mali potlačiť náboženskú slobodu satanistov. ““

Doteraz všetky súdne spory satanského chrámu proti pro-životným zákonom zlyhali. V júni federálny odvolací súd zamietol posledný pokus o napadnutie Missouriho zákona o informovanom súhlase. V roku 2019 Najvyšší súd v Missouri zamietol ďalší súdny proces v satanskom chráme. Ale zakaždým, keď prehrajú, skúsia to znova s novým prístupom.

Satanský chrám sa intenzívne zapája do potratového aktivizmu v USA. Breitbart kedysi opísal svoju prácu ako „predčasnú krížovú výpravu, ktorá má pomôcť najväčšiemu americkému poskytovateľovi potratov“, plánované rodičovstvo.

Niektorí z ich členov sa tiež snažia zastrašovať pokojných prozatímných poradcov pre chodcov prostredníctvom príšerných protestov. V roku 2016 obhajcovia pro-life mimo Detroitu čelili plánovanému rodičovstvu v Michigane rušivej scéne, keď skupina zo satanského chrámu dorazila na protest proti noseniu detských masiek a noseniu bičov. Podobné protesty sa konali aj na Veľký piatok v roku 2017.

Pred rokmi bývalý satanista Zachary King povedal Lepantovmu inštitútu, že kult vykonáva satanské rituály v interupčných zariadeniach. King povedal, že účasť na potratoch je zvlášť dôležitá pre satanistov, pretože sa považuje za najlepší spôsob, ako dať satanovi obetu.

Vysvetlil: „V satanizme je zabitie niečoho alebo smrť niečoho najúčinnejším spôsobom, ako dosiahnuť svoje kúzlo. Pokiaľ ide o pokus o získanie Satanovho súhlasu, dať vám niečo, čo chcete, zabiť niečo je najlepší spôsob, ako ísť. Zabíjanie niečoho je konečná ponuka pre Satana, a ak c
Svätý Malachiáš(prorok)
F.L.VEK

Máš skúseností aj theodora-maria lebo obidvaja z vás chrlí neustále satan a diabol veľkú špinu z vaších myšlienok,slov ( aj písaním na klávesnicu komentáre všade ) a skutkov neustále šírením ohavných slov hlavne z teba f.l.vek na RKC, Pannu Máriu,svätcov a jediné sväté náboženstvo kresťanský - katolicizmus ( kresťanstvo ). :)
Kto nemá nebeskú Matku nemá ani nebeského Otca.
Posadnutý …More
F.L.VEK

Máš skúseností aj theodora-maria lebo obidvaja z vás chrlí neustále satan a diabol veľkú špinu z vaších myšlienok,slov ( aj písaním na klávesnicu komentáre všade ) a skutkov neustále šírením ohavných slov hlavne z teba f.l.vek na RKC, Pannu Máriu,svätcov a jediné sväté náboženstvo kresťanský - katolicizmus ( kresťanstvo ). :)
Kto nemá nebeskú Matku nemá ani nebeského Otca.
Posadnutý magor a vypatlanec. :))
Kallistratos
Věkovi nevěřím že byl 25 let katolíkem. Považuji to za totální výmysl. Tobě Malachiáši také nevěřím, že jsi katolík. Výrazivo je hrubé, posměšné, slovně zhýralé, vyčpělé, bez lásky... Kde jste se hoši na té cestě ztratili? Dejte si radši zákusek v dobré cukrárně.🍰☕
Svätý Malachiáš(prorok)
Mňe je jedno či mi veríš alebo nie mňa to netrápi a nezaujíma.
Svätý Malachiáš(prorok)
To by som mohol povedať a teda napísať tu za tie 10 roky čo si tu povystrajal a širil,že ty už vôbec nie si kresťan a katolik. 😉
Kallistratos
Tak deset let to není "proroku" zdaleka, primární registraci miros mám na profilu uvedenou dost dlouho... Kdo jsi ty nevím. Bývalý jehovista? Vážně netuším, překvap mne.😁
Svätý Malachiáš(prorok)
Klamať už nevieš lebo to každý vie,že pravdu nikdy nepovieš. 😃
Kallistratos
Každý už to ví, viď svatý Matýsku 😁
Svätý Malachiáš(prorok)
Tak pomaly z 8 miliárd ľudí na tomto svete asi ťažko,ale ty aspoň čo tu chodia na tuto stránku zo Slovenska a z Česka určite. 😁🙃
F.L.Věk
Satan kope a zuří. Kálím na ty jeho nesmysly. Lucifer má jasně v Písmu Bohem napsané parte. To satan nevobkecá, nevylže se.
F.L.Věk
Nemluv na mně, MALACHJÁÁŠ, BLOKUJEŠ MNĚ, nemáš žádný nárok si o mně otírat ty tvé náboženské modloslužebnické sople. Pokud chceš diskutovat, odblokuj, nechovej se jako zbabělec. Konečně v systému papežství ses ani nic jiného naučit nemohl:)))))))))))
Theodorá-Máriá
😇 Jistě jediná Norma všeholidského díla je Písmo Svaté.
A on satan svádí lidi na zjevení, katechismy, buly, spojení se světem ect.
Kristus Ježíš je VÍtěz-když zvítězil v našich srdcích potom
pro Něho v nás není nic nemožné 😇
Svätý Malachiáš(prorok)
Viem falošný kresťania sa budete vysmievať. :))) Boží súd zato vás neminie vo veľkej miere a sile,keď sa nezmeníte. Diabol sa vždycky bál aj cez ľudí,keď sa vždy hovorila pravda a hlavne sa bojí svätej Panny Márie matky našej Bohorodičky,Orodovničky,
Spoluvykupiteľky u Ježiša Krista,ktorá sa prihovára u neho za nás. :)))) Za podvodníkov ako ty asi veľmi ťažko. :)
F.L.Věk
Hele KALLISTRATOS - nehledě taky na tvou BLOKACI vůči mně jsi zde bohužel pouze předvedl jakousi mdlou hru na inteligenta s jakýmsi šťouravým vhledem. Protože mně BLOKUJEŠ jako srab, nemluv na mně a tvé domněnky si řeš ve vlastní rodině. Nebo tě taky mají dost?:)))))))))) Nemluv ne mně, srabe. Dokud blokuješ, nekomunikuju.
F.L.Věk
Malachjááš - měl bys jet na nějaké zjevovací místo panenky marie- satana a tam si otlouct hlavu o kámen, máš nějaký nábožný přetlak obecně:)))))))))))))))
Svätý Malachiáš(prorok)
Pozrime sa jaky nervák veľký je ten f.l.vek musí to tajiť lebo je menejcenny a ma veľké komplexy a žeby aj psychické problémy,keď sa vždy hovorí a píše pravda ? Hmmmm zaujímavá vec. :)))) Boli ste varovaní to už je vaša vec,ale potom neplačte kde bude veľký plač a škrípanie zubov. :)
F.L.Věk
Víš co se říká MALACHJÁÁŠ i zde i na slovači, že?.)) Podle sebe soudím tebe:))) Tak neškrípej zubami a hlavu hore!!.)))))) Soudruzi bratří, máte to za potřebí tak se bít za satana??:)))))))))))
Kallistratos
Na své nastavení jsem minimálně měsíc nesahal, takže ani nevím že tě mám blokovaného. Zřejmě to bylo kvůli naprostým kravinám, vulgaritam a hloupostem které jsi generoval zcela nesmyslně. Jsi poměrně velmi inteligentní člověk a neshledávám důvod tvé zášti vůči Církvi, ale tvá volba... V poslední době jsem zaznamenal pouze od henty/Theodory, že jsi mne odblokovala a pak záhy zase zablokovala pro …More
Na své nastavení jsem minimálně měsíc nesahal, takže ani nevím že tě mám blokovaného. Zřejmě to bylo kvůli naprostým kravinám, vulgaritam a hloupostem které jsi generoval zcela nesmyslně. Jsi poměrně velmi inteligentní člověk a neshledávám důvod tvé zášti vůči Církvi, ale tvá volba... V poslední době jsem zaznamenal pouze od henty/Theodory, že jsi mne odblokovala a pak záhy zase zablokovala pro komentáře. Ovšem od ctitele, ctitelky plackozemě to chápu jako opět jednu z verzí ambivalentniho přístupu. Jedna ruka netleská takže musí být dvě že.🧐 Jinak v poslední době jsi mě pobavil s těmi dohnalovci, jak vyznávají Krista... Přitom jsou to teatrální lapkové ducha a doslova nevzdělaní kašpaři, kteří míchají politiku a víru dohromady dle vzoru nedostižného manipulátora a zhyralce Rasputina. Oni to dotáhli pouze do pózy jakési vnějškové zbožnosti a jsou samozřejmě odsouzení k tomu, aby prohlubovaly svou neposlušnost, demagogii, a zbožné herectví. Jak daleko mají do moudrých osobnosti do hodnoty světců, do skutečné velkodušnost těch, kteří v duchu a pravdě ctí Boží slovo... Každá kuchyně má svůj odpad a stejně tomu tak je i ve víře....🙄
F.L.Věk
Zkus Kalli své příspěvky koncipovat bez zhodnocujících žalozpěvů na osobní bázi. Uvidíš, že věcný dialog o meritu věci prospěje všem:)))
Svätý Malachiáš(prorok)
Daj si lieky na nervy a psychiku a chod spať lebo vidím,že to už nevladzeš vydržať a máš výčitky svedomia, ktoré sa ti prejavujú neustálym prejavovaním a šírením ohavných slov na sväté veci aj na svätcov a vrátane Pannu Máriu atď. :))))
F.L.Věk
:)))))))))))))))))) Ach Malachjááš, díky za každé dobré ráno:)))) Pobavil jsem se, ty taky?:)) Jsme přece nakonec bratři v Kristu, ne?.))
Svätý Malachiáš(prorok)
Ako Ježiš Kristus povedal ( teraz už svätému ) Petrovi počas jeho života ,,chod mi z cesty satan,, lebo nachvíľu z neho vyšlo bez myslenia,,to sa ti nesmie stať,, to aby sa obetoval za nás na kríži za naše hriechy.
Ty budeš judaš iškariotský podobný jemu. :))

Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho …More
Ako Ježiš Kristus povedal ( teraz už svätému ) Petrovi počas jeho života ,,chod mi z cesty satan,, lebo nachvíľu z neho vyšlo bez myslenia,,to sa ti nesmie stať,, to aby sa obetoval za nás na kríži za naše hriechy.
Ty budeš judaš iškariotský podobný jemu. :))

Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“ On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“
Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve.“ (Mt 16,21-28)
F.L.Věk
Tak ty mně bratře v Kristu vyháníš?? .)) Tvoje volba, ať nad vašim hněvem nezapadá slunce:))
Kallistratos
Problém je v tom věku že ty žádné merito nemáš. Máš svou vlastní osobnost, a pak ty žalozpěvy o kterých mluvíš předvádíš ty jako svá komická vystoupení se smajlíky či performance ve stylu - jsem Věk, jsem inteligentní a budu se dnes ráno bavit... Znovu mi prosím zopakuj že jsi byl 25let katolíkem podle kterého bylo možné nařizovat katolické hodiny.😁 Tím prohlášením jsi mne velice pobavil a možná …More
Problém je v tom věku že ty žádné merito nemáš. Máš svou vlastní osobnost, a pak ty žalozpěvy o kterých mluvíš předvádíš ty jako svá komická vystoupení se smajlíky či performance ve stylu - jsem Věk, jsem inteligentní a budu se dnes ráno bavit... Znovu mi prosím zopakuj že jsi byl 25let katolíkem podle kterého bylo možné nařizovat katolické hodiny.😁 Tím prohlášením jsi mne velice pobavil a možná i sebe. V tomto směru ti ani náhodou nevěřím a omlouvám se za chyby protože ležím v posteli a tyto komentáře diktuji foneticky. Nyní zcela bez žalozpěvů sděluji že si jdu zaběhnout 10 km za město a pak s krumpáčem a lopatou budu hloubit nekonečný příkop neboť Ora et labora má stále své místo. Ovšem nejvíce se těším po tom delším běhu na jídlo - dva krásné párečky s kremžskou hořčicí a výborný 🍞. Krásný den!
F.L.Věk
Mně je především úplně jedno co si o mně myslíš:)) Pokud ti to nestačí napsat jednou, nestačí to ani stokrát. Tak to je. Máš prostě své myšlenkové obvody a já ti je nikterak nevyvracím, nechci je dávat do "správných" kolejí. Jsi svobodná bytost jako každý a jak zvolíš svůj pohled do okolí, tak to budeš vidět. Nic víc, nic míň. Možná si přečti po sobě ještě jednou nedávný příspěvek sáhodlouhý …More
Mně je především úplně jedno co si o mně myslíš:)) Pokud ti to nestačí napsat jednou, nestačí to ani stokrát. Tak to je. Máš prostě své myšlenkové obvody a já ti je nikterak nevyvracím, nechci je dávat do "správných" kolejí. Jsi svobodná bytost jako každý a jak zvolíš svůj pohled do okolí, tak to budeš vidět. Nic víc, nic míň. Možná si přečti po sobě ještě jednou nedávný příspěvek sáhodlouhý Theodoře. Nic jiného, než zhodnocování její osoby podle tebe tam nenajdeš:)) Pak to arci můžeme považovat za toliko kratochvíli, opět nic víc:)))) Ať se nevyzdobíš krompáčem jako Jasáněk:))))))))))
Svätý Malachiáš(prorok)
Aj najväčší hriešnik iba na tomto svete sa môže obrátiť a urobiť všetko preto aby bol spasení a zachránil si svoji dušu je to o človeku nie mimo tohto sveta a anjeli nemajú takú možnosť. Keď raz zhrešia aj najmenší hriech idú do pekla zatratenia,ale človek môže mať nespočetné množstvo hriechov,keď sa neobrati tak isto ide do pekla,ale keď si uvedomí, spamäta sa, zanechá svoj ťažký hriešní život …More
Aj najväčší hriešnik iba na tomto svete sa môže obrátiť a urobiť všetko preto aby bol spasení a zachránil si svoji dušu je to o človeku nie mimo tohto sveta a anjeli nemajú takú možnosť. Keď raz zhrešia aj najmenší hriech idú do pekla zatratenia,ale človek môže mať nespočetné množstvo hriechov,keď sa neobrati tak isto ide do pekla,ale keď si uvedomí, spamäta sa, zanechá svoj ťažký hriešní život a samozrejme obratí tak milosrdenstvo a milosť od Boha ( Svätej Trojice - Otca nebeského, syna Božieho Ježiša Krista a Duch Svätý ) príde na takých ľudí. Samozrejme preto sa ma modliť k matke Božej aj našej Panny Márie a najlepší je ruženec a je to dobrá zbraň proti samotnému peklu a zlých duchov atď. aby sa prihovarala za nás aby sme mali väčšiu šancu na spásu. :) Mame mať rád hriešnikov a nenávidieť hriech u ľudí aj nenávidieť zlých duchov a všetko od samotného pekla,ktorí klamú alebo ovládajú ľudí a cez nich šíria zlo,temnotu,hriech a ničenie posvätných veci a Božie veci vratane svätcov,nebeských anjelov,Pannu Mariu, dôležitosť aj archanjelov vrátane Michaela a Gabriela atď. ;)
apredsasatoci
Svätý Malachiáš(prorok), Pán Ježiš: BDEJTE!
Ty predsa vieš ako dopadli farizeji. Dávaj si pozor, aby si ich nenasledoval. Prečo? Blahoslaveni milujúci Pravdu.
Evidentne máš vo veciach jasno a napriek tomu ta tvoje ústa prezrádzajú.
Svätý Malachiáš(prorok)
Napíš konkrétne v čom. Ty ich nenasleduješ náhodou,keď podporuješ napríklad dohnalovcov ? :)
F.L.Věk
Gospa je satan.
Svätý Malachiáš(prorok)
Keď myslíš v medžugorie,garabandal a ešte niektoré ktoré sa tu šíria teraz neviem na rýchlo lebo nemám času aj vrátane vasulla a Írska vizionarka tak máš pravdu ináč v iných nemáš pravdu.
F.L.Věk
Člověk nikdy nerozhoduje o tom, který jiný člověk má nebo nemá pravdu. Pravda s velkým P je pouze Bůh. My na své cestě tříbíme, poznáváme, máme s něčím zkušenosti. Pokud by debata měla mít smysl, šli bychom hovořit o tom, proč Medjg, Vassula apod jsou satanovým divadlem. Proč ne vše další? Pro mně je směrodatné co píše Písmo. Maria jako každý smrtelník potřebovala Mesiáše. Ano, blahoslavíme ji …More
Člověk nikdy nerozhoduje o tom, který jiný člověk má nebo nemá pravdu. Pravda s velkým P je pouze Bůh. My na své cestě tříbíme, poznáváme, máme s něčím zkušenosti. Pokud by debata měla mít smysl, šli bychom hovořit o tom, proč Medjg, Vassula apod jsou satanovým divadlem. Proč ne vše další? Pro mně je směrodatné co píše Písmo. Maria jako každý smrtelník potřebovala Mesiáše. Ano, blahoslavíme ji pro její ANO. Ale blahoslavených je v Písmu mnoho, není to nic ojedinělého. Samozřejmě ti tvůj pohled neberu, ale z Písma není patrné, že by se ona dívka Maria stala "královnou nebes"," spoluvykupitelkou" atp. To jsou jen lidské představy. Biblická Maria potřebovala Mesiáše jako každý jiný člověk. To je pro mně směrodatné.
Svätý Malachiáš(prorok)
Ja viem a je to dokázané a samozrejme verím tomu,že jedine Panna Mária a Ježiš Kristus bol čistý a bez hriechu na tomto svete iný ostatní ľudia sú chybný a hriešní tak isto ako ja aj ty. Ježiš Kristus sa musel obetovať na kríži za nas a za naše hriechy z lásky ku nám. Lebo nebeský Otec poslal svojho jediného syna Ježiša Krista,ktorý je zároveň Bohočlovek ( kráľ a pán neba a zeme a je aj Spasiteľ …More
Ja viem a je to dokázané a samozrejme verím tomu,že jedine Panna Mária a Ježiš Kristus bol čistý a bez hriechu na tomto svete iný ostatní ľudia sú chybný a hriešní tak isto ako ja aj ty. Ježiš Kristus sa musel obetovať na kríži za nas a za naše hriechy z lásky ku nám. Lebo nebeský Otec poslal svojho jediného syna Ježiša Krista,ktorý je zároveň Bohočlovek ( kráľ a pán neba a zeme a je aj Spasiteľ a Vykupiteľ ),že kto v ňom verí ma život večný a kto neuverí je už odsudení,ale samozrejme musí prijať všetku pravdu a chovať sa podľa toho atď. Pannu Mária nezomrela po Ježišovom zmŕtvychvstaní ešte žila určitý čas a potom bola vzata s telom a dušou do nebeskej slávy Božieho Kráľovstva na večnosť a je kráľovná nebies. Podľa tvojích predstav Panna Mária bola hriešna a zomrela na tomto svete fyzicky a možno aj duchovne. Keby to tak bolo Ježiš Kristus by nebol syn nebeského Otca a Bohočlovek,ale to sú mylné predstavy mnohých sektarov a aj chorých moslimov,ktorý sa klaňajú satanovi a šíria,že aj Ježiš Kristus je iba obyčajní človek prorok hriešní a nie sú tým padom Božie deti a na seba vyvolávajú Boží hnev aj všetci ostatní,ktorí veria iným bôžikom a sú v rôznych falošných sektách,organizaciach atď. a nemajú tým padom pravu vieru a práve Božie slovo v sebe,ale satanové. Človek je stvorený jediným pravým svätým Bohom,ale nie všetci sú deti Božie a dal nám slobodnú vôľu a voľbu ako nebeským anjelom na jaku stranu sa postavia a čo príjmu skutočné a tým padom dostanú odmenu alebo trest.
Kallistratos
Věku, Theodoru hodnotit mohu vidím ji tu již cca 9 let. 😁 Mám k tobě tři otázky. – jak se ti líbí film Peklo v Pacifiku rok 1968 2. Proč píšeš tak nevyváženě. 3. Myslíš si, že jako domácí zvíře je vhodnější pes a nebo kočka? Pak mě ještě zajímalo, zda jsi přesvědčen, že Země rotuje kolem své osy ale tou to banální otázku bych tě asi zneklidnil.😁
apredsasatoci
Svätý Malachiáš(prorok), Píšem to stykrat - Nápis mi 3 herezy dohnalovcov. Samozrejme Hus má nezaujíma. Opakujem herezy! Hereza je ruhanie sa Bohu.
Svätý Malachiáš(prorok)
Mňa tvoji dohnalovci nezaujímajú,ktorý sú heretici a schizmatici charizmatický.
apredsasatoci
Svätý Malachiáš(prorok), Chovas sa ako malé decko s dudkou v ústach. 😂
Buď konečne chlap a daj herezy dohnalovcov. Ak nie sú herezy, krivo obvinujes nevinných. Ani ty sa už Boha nebojis?
F.L.Věk
Malachjáš - Píšeš: "Ja viem a je to dokázané a samozrejme verím tomu,že jedine Panna Mária a Ježiš Kristus bol čistý a bez hriechu". Ježíš je přece bez debat, Ježíš je Bůh, ale jak je dokázané, že Bůh je i Maria??.))) To je právě to, co Písmo jasně vyvrací:) Tak nevím, kde bereš za dokázané, že Maria byla čistá a bez hříchu? Ona nebyla obyčejný člověk?.)
Svätý Malachiáš(prorok)
Ty furt budeš slepá a hlucha ľutujem ťa. Každý normálny si vie vyhľadať rôzne veci. Dokým sa to sama nenaučíš niet tebe pomoci.
F.L.Věk
Kalli, už kopeš??.)) Nezlob se nebo se zlob, ale já se tvými kratochvílemi prostě zabývat nebudu:)) Vůbec mně neznejišťují, ale nudí. Ohledně Země jsem ti už někde psal kontraotázku, kde na kouli najdeš vodorovnou plochu vodní hladiny:)) Nebo dvě shodné svislice na různých místech:) Máme přece VODO-VÁHU, nebo SVISLICI OLOVNICE:) Každý zedník ví, že bez roviny a svislice nic nepostaví:)) Ale tím …More
Kalli, už kopeš??.)) Nezlob se nebo se zlob, ale já se tvými kratochvílemi prostě zabývat nebudu:)) Vůbec mně neznejišťují, ale nudí. Ohledně Země jsem ti už někde psal kontraotázku, kde na kouli najdeš vodorovnou plochu vodní hladiny:)) Nebo dvě shodné svislice na různých místech:) Máme přece VODO-VÁHU, nebo SVISLICI OLOVNICE:) Každý zedník ví, že bez roviny a svislice nic nepostaví:)) Ale tím netvrdím, že je Země taková nebo maková. Bůh v Genesis odděluje vody od vod. Od vod moře a vod NAD KLENBOU:)) Kde je kupříkladu klenba nad koulí??.))
apredsasatoci
Svätý Malachiáš(prorok), Tak mi pomôž a napíš mi 3 dohnalove herezy. Prečo mi nechceš pomôcť? Nechceš, či žiadne herezy nie sú? 🥱
Zrovnaj ich so zemou! Usvec ich, ty rozmaznané decko.
Kallistratos
Jasně Věku, zednáři jsou prevíti a ty jsi soustružnícký zedník, který hledá bublinku do vodováhy, že?😄 Prostá otázka, prostá odpověď, ale my řešíme svislice, že? Rotuje nebo ne? Možná, snad, nevím, občas, maková, taková.. Běž za Theodorou, můžete si podat tlapku se svým "ano, ano, ne,ne" Dík za pobavení! Takový chytrý člověk a takový tlampač.😎
Svätý Malachiáš(prorok)
No vidíš,keď nechceš pravdu vedieť tak sa ty zachováš jak vyplašené a urazené decko, ktoré nevie čo chce a nevie nájsť skutočnú pravdu. Ver si čo chceš bola si tiež varovaná a daj si ich ako za " svätcov " mňa to netrápi,ale ja podporovať a počúvať ich nebudem. S týmto sa nikdy nezhodneme a píš si čo chceš,že neviem aký dobrý pre teba,ale pre mňa sú totálne heretici a bludari a definitívne …More
No vidíš,keď nechceš pravdu vedieť tak sa ty zachováš jak vyplašené a urazené decko, ktoré nevie čo chce a nevie nájsť skutočnú pravdu. Ver si čo chceš bola si tiež varovaná a daj si ich ako za " svätcov " mňa to netrápi,ale ja podporovať a počúvať ich nebudem. S týmto sa nikdy nezhodneme a píš si čo chceš,že neviem aký dobrý pre teba,ale pre mňa sú totálne heretici a bludari a definitívne skončili. V minulosti som ich čítal počúval a lajkoval,ale konečne stále viac a viac pravdy spoznávam vo všetkom a u rôznych veciach a potom to zo svojho života vylúčim. Ja už konečne spoznávam čo je pravda a klamstvo a už nikdy do toho sa už nenechám nahovoriť a ani surovo vtlačiť do falošnosti.
apredsasatoci
Takze nemáš žiadne herezy. 🤫
Ako by to asi fungovalo tu na Zemi, keby niekto prišiel na políciu a povedal im, Mates je 10 nasobny vrah. A polícia začala proti Matesovi konať...
Choď sa prebalit a keď dospejes, prijd medzi nás dospelých. Predtým si samozrejme výber z pusy dudu. 🤭
Svätý Malachiáš(prorok)
Totálny trapas s tvojimi komentármi čo sa týka niektorých veci. Nič nemám proti tebe,ale vidím,že o pravde vieš dosť málo na určité okolností.
apredsasatoci
Súhlasím! A preto ťa žiadam o dôkazy. Nie kôli sebe, ale kôli tebe. Evidentne dôkazy nemáš. Žiadam tá o ne v mene Pravdy, Spravodlivosti.
Naozaj nechápeš, že za svoje myšlienky a slová ponesies zodpovednosť. Nie predo mnou, ale pred naším Pánom!!!
Svätý Malachiáš(prorok)
Každý sa musí báť a bude pred Svätou stolicou aj Trojicou zodpovedať za svoje chyby a hriechy,ktoré vykonal svojími myšlienkami,slovami a skutkami. Nikto nieje čistý a dokonalý a bez hriechu iba Panna Mária a Ježiš Kristus. Uvidíš,že dohnalovci sa budú zodpovedať viac než ja lebo oni šíria a klamú ľudí neustále a oblbujú mozgy rôznymi blbostami a očividne aj tebe.
apredsasatoci
Lavirujes? Prečo? Daj dôkazy! Ani to nie je smutné, že žiadne dôkazy nemáš, ale to, že sa za to ani NEHANBIS!
Svätý Malachiáš(prorok)
Určite nehanbím ani nebudem lebo vidno,že pravde ešte sa musíš veľmi veľa učiť.
apredsasatoci
A prečo sa bojíš Pravdu napísať ty?
Choď sa prebaliť!😂
Svätý Malachiáš(prorok)
Ty sa nikdy nepoučíš a budeš furt po svojom a budeš stále dokolečka dokola to iste pisať a v tom istom ostavať ako stále. Budeš tvrdohlavá neustále a už zrazu som pre teba a iny ľudia nepriatelia,ked tebe napíšu pravdu. To je pre teba typické.
apredsasatoci
Akí nepriatelia/priatelia? Si schizo? Daj dokazy!
Svätý Malachiáš(prorok)
Strata času s tebou o takých veciach písať skončil som.
apredsasatoci
Samozrejme! Od samého začiatku tvrdím, že dôkazy nemáš. A tak to je! Nieže nemáš dôkazy, nehanbíš sa, ale ty sa ani necítiš. A v takomto duchovnom stave si si ustlal na svojom tróne a mastis si svoje brucho. 😉
F.L.Věk
KALLISTRATOS - vidíš jak komunikuješ??.)) Jako buran, co chceš pak po druhých?.))
F.L.Věk
Soudruzi bratři!.)) O co se tu pořád hádáte?.)) Znáte Krista? Co víc potřebujete řešit?.))))
Kallistratos
Nevím co máš myslí Věku, ptám se zda umíš odpovědět, zdá Země rotuje kolem své osy. A také povzdech nad tím, že takový chytrý člověk (to jako ty)😄 a takový tlampač... Každé jednání má svůj důvod, důvod má i to, proč někdo záměrně popírá fyzikální i sociální pravidla a nenalezne odpověď na prosté otázky.🤠 (Všimni si například, kam se poděl Joske, Barbarin, Segal, Strážce, Burnstein, b8111.. …More
Nevím co máš myslí Věku, ptám se zda umíš odpovědět, zdá Země rotuje kolem své osy. A také povzdech nad tím, že takový chytrý člověk (to jako ty)😄 a takový tlampač... Každé jednání má svůj důvod, důvod má i to, proč někdo záměrně popírá fyzikální i sociální pravidla a nenalezne odpověď na prosté otázky.🤠 (Všimni si například, kam se poděl Joske, Barbarin, Segal, Strážce, Burnstein, b8111.. všichni mají nečekaně dovolenou, že? :) Ale nepochybuji, že se s nějakým moudrým poznatkem ozvou... stejně jako tehdy s placatou Zemí, kde kolem 10 registrací najednou objevilo že je Země placka...😄To by tu ve skutečnosti muselo být magorů, že?😁 Takže neptám se tě na teorii plazmatu, ale na prostou věc - otáčí se Země kolem své osy? Děkuji za srozumitelnou a jednoznačnou odpověď.🧐
b8111
Kallistratos: Zasíláme Ti srdečný pozdrav z úžasné dovolené v Chorvatsku, kde se všichni, Tebou jmenovaní a dalších 20 lidí radíme, jak dál proti Tobě.....
Synku, Paranoida v plném proudu, jak vyšitá... všichni se spikli proti mě.... vzali si dovolenou..., 10 registrací najednou objevilo, že země je placka...., a spousta dalších totálně zmatených dedukcí napříč celou glorií.....
Nestřečkuj, odpo…More
Kallistratos: Zasíláme Ti srdečný pozdrav z úžasné dovolené v Chorvatsku, kde se všichni, Tebou jmenovaní a dalších 20 lidí radíme, jak dál proti Tobě.....
Synku, Paranoida v plném proudu, jak vyšitá... všichni se spikli proti mě.... vzali si dovolenou..., 10 registrací najednou objevilo, že země je placka...., a spousta dalších totálně zmatených dedukcí napříč celou glorií.....
Nestřečkuj, odpověď je jednoduchá: Každý Tě má pouze plné zuby rýpale, nechceme si kazit neděli. Nic víc, nic míň, takže doufám, že nebudeš sebou v noci házet....
F.L.Věk
b8111 Jsem tu krátce, vydatně blokován, ale ten dojem mám totožný:)
b8111
Věku, neztrácej čas s Kallistrátem, protože po mnoha hodinách strávených zbytečnou diskuzí s ním, zjistíš, že jste tam, kde jste začali, protože to má asi, takto v sobě nastavené: Já kallistratos I. mohu kohokoliv beztrestně napadat, skákat mu do diskuze, za každou cenu mít poslední slovo, zesměšňovat druhé, jejich názory, neboť pouze Já, Já, Já mohu určovat druhým co je pravda a co lež, a vy na …More
Věku, neztrácej čas s Kallistrátem, protože po mnoha hodinách strávených zbytečnou diskuzí s ním, zjistíš, že jste tam, kde jste začali, protože to má asi, takto v sobě nastavené: Já kallistratos I. mohu kohokoliv beztrestně napadat, skákat mu do diskuze, za každou cenu mít poslední slovo, zesměšňovat druhé, jejich názory, neboť pouze Já, Já, Já mohu určovat druhým co je pravda a co lež, a vy na oplátku musíte respektovat moje, rádoby sluníčkářské moudra. Protože jen já, já, já jsem Ten nejvíce chytrý, myslící a vidící, rovněž milující nejvíce sebe. Pardon, chtěl jsem napsat milující vás, ale nějak mi to nejde, hernajs ta pravda je nějak silnější......
Kallistratos
Zábavné ale nulová odpověď na banální otázku.😁 A ohledně plackozemě se ptej jiných co zde ve své době byli a jsou...