Clicks539

Historička Emília Hrabovec: Výstava Ján Pavol II. a Slováci

Historička Emília Hrabovec: Výstava Ján Pavol II. a Slováci Milí všetci, dovoľujem si Vás informovať, že poľské veľvyslanectvo práve online spustilo výstavu Ján Pavol II. a Slováci, ktorej som …More
Historička Emília Hrabovec: Výstava Ján Pavol II. a Slováci
Milí všetci,

dovoľujem si Vás informovať, že poľské veľvyslanectvo práve online spustilo výstavu Ján Pavol II. a Slováci, ktorej som autorkou TU:
Výstava Ján Pavol II. a Slováci
alianciazanedelu.sk/archiv/6157
Teším sa, že sa mi do nej v rámci daných možností a mantinelov podarilo včleniť témy, ktoré sú na Slovensku dnes málo známe alebo vedome marginalizované (napríklad slovenský exil), vyjadriť základné črty magistéria Jána Pavla II. vrátane tých, ktoré dnes mnohí aj medzi katolíkmi ignorujú (napríklad úctu k hodnote národa) a predstaviť vzťahy pápeža k Slovensku a Slovákom v kontexte slovenských dejín.

Viaceré úryvky z historických prameňov, ktoré som do výstavy začlenila, sú neznáme, napríklad list mladých Slovákov prezidentovi Gustávovi Husákovi z augusta 1984, v ktorom ho žiadali, aby bol slovenskému národu prinavrátený národný symbol – dvojkríž. Aj mnohé fotografie sú na Slovensku neznáme – fotografie z pápežovej návštevy v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme v roku 1981 či v slovenskej katedrále pri Toronte v roku 1984, z prijatia slovenskej mládeže v Castel Gandolfe po prvom svetovom festivale slovenskej mládeže vo Waldkraiburgu, ktorý organizoval Svetový kongres Slovákov v lete 1980, fotografie z návštevy (arci)biskupa Júliusa Gábriša vo Vatikáne či z jeho pohrebu, či vyobrazenie medaily sv. Gorazda od majsterky Cvengrošovej, ktorú veľvyslanec Servátka daroval pápežovi pri svojej nástupnej audiencii.

Iné zábery sú známe, ale zostávajú vyjadrením hodnôt, ktoré som chcela aj výstavou sprostredkovať – predovšetkým nezabudnuteľný pápežov bozk slovenskej zeme z 22. apríla 1990 ako prejav úcty k slovenskému národu a jeho právu na štátnu i duchovnú nezávislosť.

Výstava mala byť podľa pôvodného plánu oficiálne inaugurovaná v Bratislave, potom putovať po celom Slovensku (so začiatkom v Nitre) a nakoniec prísť do Krakova. Za momentálnych obmedzení však bola predbežne zverejnená iba elektronicky s tým, že keď sa situácia uvoľní, bude ju možné aj fyzicky nainštalovať.

Srdečne
Emília Hrabovec
alianciazanedelu.sk/archiv/6157
apredsasatoci
Istvano, Áno vrchnosť slovenskej rkc majú v hrsti. Ale keby ovce - kresťania boli skutočnými kresťanmi, nepozerali by sa na ich hriechy a neodsudzovala by ich. Vtedy by slobodom. zrazu nemali v rukách tromfy a rkc je zachranena. Takto Bohužiaľ!!!
ekans
líbá pachamamu a Bergolio to uvádí do prakse
ekans
dobrý posing, na mě ale nezabral
Kallistratos
Tehdy jsi nosil ještě aktovku a nudle a měl jiné starosti, než nadávat na Církev.⛪
ekans
napsal kmet 😂 😂 😂 😂 😂 😂
Ladislav Bajza
Kalisrátos- ty si už vtedy bol zapriahnutý do služby vášmu veľkému architektovi ,či až neskôr?