Čo katolíci môžu a čo by mali robiť počas súčasného odpadnutia

Po prvé, ak nie ste katolíkom, musíte sa čo najskôr stať tradičným katolíkom, keďže niet spásy mimo jedinej Cirkvi, ktorú zriadil Kristus …