Je vyhlásenie exkomunikácie nevyhnutné k odsúdeniu heretikov?

Odpoveď: Nie je to tak. Deklaratívny rozsudok, ktorý nasleduje automatickej exkomunikácii, je iba právnym uznaním niečoho, čo už existuje …