Základný Katechizmus (vreckový katechizmus) - Katolícka Cirkev

Základný katechizmus – Vreckový katechizmus KATECHIZMUS KRESŤANSKEJ DOKTRÍNY (Pre Anglicko a Wales) Preložené z Penny Catechism (for …