Clicks766
Edward7
116

W szczepionkach mRNA znajdują się cytotoksyczne nanorurki węglowe, powodujące zakrzepice

We wszystkim co jest związane z covid-19; szczepionki, maski testy, znajduje się substancja powodująca zakrzepice; " prowadząca do ryzyka niewyrównanej kwasicy we wszystkich badanych przeze mnie płynach lub roztworach organizmu, w tym w naczyniowych i śródmiąższowych płynach śródmiąższowych, prowadząc do patologicznego krzepnięcia krwi , niedotlenienia i śmierci przez uduszenie ludzi i zwierząt".

Video - rumble.com/…rbon-nanotube-or-nano-worm-doing-in-a-vaccine.html
rumble.com/…rbon-nanotube-or-nano-worm-doing-in-a-vaccine.html

W powyższym filmie z mikroskopii z kontrastem fazowym , analiza szczepionki mRNA
To, co widzicie, to nanorurka o wielu ściankach węglowych (MWCNT), która, jak wykazałem, wywołuje toksyczne działanie podobne do azbestu na błony komórkowe i genetykę komórkową.

Nymark i wsp .: Zmiatanie i tworzenie wolnych rodników przez wielościenne nanorurki węglowe w warunkach bezkomórkowych oraz w ludzkich komórkach nabłonka oskrzeli. Toksykologia cząstek i włókien 2014 11: 4.

Aby zmniejszyć ryzyko dla ludzi i zwierząt, sugerowałbym, aby do przewidywania poważnego zagrożenia dla zdrowia wykorzystać właściwości fizykochemiczne lub reaktywność nanomateriałów.

Kształt włókien i zdolność do generowania reaktywnych form tlenu (RFT) są ważnymi wskaźnikami występowania silnie kwasowych materiałów niebezpiecznych. Azbest jest jednym z tych znanych, toksycznych, kwaśnych generatorów ROS, podczas gdy MWCNT mogą wytwarzać lub usuwać RFT.

Jednak niektóre biocząsteczki, takie jak albumina - stosowane jako środki dyspergujące w nanomateriałach lub preparatach w postaci cząstek do badań toksykologicznych in vivo i in vitro - mogą zmniejszać reaktywność powierzchni tych nanomateriałów.
Testowanie materiałów MWCNT wywoływało bardzo zmienne efekty cytotoksyczne, które na ogół są związane z liczebnością i charakterystyką aglomeratów / agregatów oraz z szybkością sedymentacji.

Odkryłem, że wszystkie nanomateriały węglowe - MWCNT, podobnie jak ten, o który pytasz w powyższym filmie, zmiatają rodniki hydroksylowe, które są głównym buforem alkalicznym (OH-) uwalnianym przez limfocyty w celu ochrony alkalicznego projektu płynów ustrojowych przed celem obniżenia stężeń protonów / wodoru w płynach ustrojowych, co prowadzi do ryzyka niewyrównanej kwasicy we wszystkich badanych przeze mnie płynach lub roztworach organizmu, w tym w naczyniowych i śródmiąższowych płynach śródmiąższowych, prowadząc do patologicznego krzepnięcia krwi , niedotlenienie i śmierć przez uduszenie ludzi i zwierząt.

Wykazano wpływ albuminy surowicy bydlęcej (BSA) w pożywce do hodowli komórek z komórkami BEAS 2B i bez nich na tworzenie / zmiatanie rodników przez pięć MWCNT, sadzę Printex 90, azbest krokidolitowy i wełnę szklaną, przy użyciu spektroskopii elektronowego rezonansu spinowego (ESR),efekty cytotoksyczne mierzone testem wykluczenia błękitu trypanowego wśród badanych materiałów. Dwa typy długich, igłopodobnych MWCNT (średnia średnica odpowiednio> 74 i 64,2 nm, średnia długość odpowiednio 5,7 i 4,0 μm) oprócz efektu zmiatania wywołały zależne od dawki tworzenie się unikalnego, ale niezidentyfikowanego rodnika lub przeciwutleniacza uwalnianie zarówno pod nieobecność, jak i w obecności komórek, co również zbiega się z cytotoksycznością tych nanorurek lub, mówiąc prościej, MWCNT są czynnikiem przyczyniającym się do powstania stanu rakowego.

Przedstawione w dwóch powiększeniach (pasek pomiaru wynosi 0,5 μm na górnych obrazach i 50 nm na dolnych obrazach) . Zmiatanie i tworzenie wolnych rodników przez wielościenne nanorurki węglowe w warunkach bezkomórkowych oraz w ludzkich komórkach nabłonka oskrzeli . Toksykologia cząstek i włókien 2014 11: 4.

Opierając się na ocenie mikroskopowej przedstawionej na powyższym filmie,(jestem profesjonalistą), że to, co jest oglądane, to MWCNT lub nanorurka węglowa, która jest wysoce cytotoksyczna lub zakwaszająca krew, przedziały płynów śródmiąższowych i płyny wewnątrzkomórkowe, co może prowadzić do błony komórkowej zwyrodnienia i mutacje genetyczne komórek organizmu, zagrażające zdrowiu wszystkich gruczołów, narządów i tkanek u ludzi i zwierząt.

Oglądaj, słuchaj, ucz się, dbaj i udostępniaj wszystkim, których kochasz i na których Ci zależy - drrobertyoung.com/blog

Bibliografia

1. De Volder MFL, Tawfick SH, Baughman RH, Hart AJ: Nanorurki węglowe: obecne i przyszłe zastosowania komercyjne. Science 2013, 339: 535–539.
2. Liu Y, Zhao Y, Sun B, Chen C: Zrozumienie toksyczności nanorurek węglowych. Acc Chem Res 2012, 46: 702–713.
3. Fenoglio I, Aldieri E, Gazzano E, Cesano F, Colonna M, Scarano D, Mazzucco G, Attanasio A, Yakoub Y, Lison D, Fubini B: Grubość wielowarstwowych nanorurek węglowych wpływa na ich toksyczność w płucach. Chem Res Toxicol 2011, 25: 74–82.
4. Serwis RF: Nanorurki: następny azbest? Science 1998, 281: 941.
5. Lam CW, James JT, McCluskey R, Hunter RL: Toksyczność płucna jednościennych nanorurek węglowych u myszy 7 i 90 dni po wkropleniu dotchawiczym. Toxicol Sci 2004, 77: 126–134.
6. Shvedova A, Castranova V, Kisin E, Schwegler-Berry D, Murray A, Gandelsman V, Maynard A, Baron P: Ekspozycja na materiał nanorurek węglowych: ocena cytotoksyczności nanorurek przy użyciu ludzkich komórek keratynocytów. J Toxicol Environ Health A 2003, 66: 1909–1926.
7. Kim J, Song K, Lee J, Choi Y, Bang I, Kang C, Yu I: Toksykogenomiczne porównanie wielościennych nanorurek węglowych (MWCNT) i azbestu. Arch Toxicol 2012, 86: 553–562.
8. Palomäki J, Välimäki E, Sund J, Vippola M, Clausen PA, Jensen KA, Savolainen K, Matikainen S, Alenius H: Długie, igłowe nanorurki węglowe i azbest aktywują inflamasom NLRP3 poprzez podobny mechanizm. ACS Nano 2011, 5: 6861–6870.
9. Polska CA, Duffin R, Kinloch I, Maynard A, Wallace WAH, Seaton A, Stone V, Brown S, MacNee W, Donaldson K: Nanorurki węglowe wprowadzone do jamy brzusznej myszy wykazują patogeniczność podobną do azbestu w badaniu pilotażowym . Nat Nano 2008, 3: 423–428.
10. Sakamoto Y, Nakae D, Fukumori N, Tayama K, Maekawa A, Imai K, Hirose A, Nishimura T, Ohashi N, Ogata A: Indukcja międzybłoniaka przez pojedyncze śródmiąższowe podanie wielościennej nanorurki węglowej w nienaruszonym męskim Fischerze 344 szczury. J Toxicol Sci 2009, 34: 65–76.
11. Takagi A, Hirose A, Futakuchi M, Tsuda H, Kanno J: Indukcja międzybłoniaka zależna od dawki przez podanie dootrzewnowe wielościennych nanorurek węglowych u myszy heterozygotycznych p53. Cancer Sci 2012, 103: 1440–1444.
12. Takagi A, Hirose A, Nishimura T, Fukumori N, Ogata A, Ohashi N, Kitajima S, Kanno J: Indukcja międzybłoniaka u myszy p53 +/- przez dootrzewnowe zastosowanie wielościennej nanorurki węglowej. J Toxicol Sci 2008, 33: 105–116.
13. Xu J, Futakuchi M, Shimizu H, Alexander DB, Yanagihara K, Fukamachi K, Suzui M, Kanno J, Hirose A, Ogata A, et al: Wielościenne nanorurki węglowe przemieszczają się do jamy opłucnej i wywołują proliferację trzewną międzybłonka u szczurów. Cancer Sci 2012, 103: 2045–2050.
14. Murphy FA, Polska CA, Duffin R, Al-Jamal KT, Ali-Boucetta H, Nunes A, Byrne F, Prina-Mello A, Volkov Y, Li S, et al. przestrzeń opłucnowa myszy inicjuje utrzymujący się stan zapalny i postępujące zwłóknienie opłucnej ciemieniowej. Am J Pathol 2011, 178: 2587–2600.
15. Murphy F, Polska C, Duffin R, Donaldson K: Zależne od długości zapalenie opłucnej i ciemieniowe reakcje opłucnowe po osadzaniu nanorurek węglowych w przestrzeni powietrznej płuc myszy. Nanotoxicology 2012, 1:11.
16. Nagai H, Okazaki Y, Chew SH, Misawa N, Yamashita Y, Akatsuka S, Ishihara T, Yamashita K, Yoshikawa Y, Yasui H, et al: Średnica i sztywność wielowarstwowych nanorurek węglowych są krytycznymi czynnikami powodującymi uszkodzenie mezotelium i rakotwórczość . Proc Natl Acad Sci 2011, 108: E1330 – E1338.
17. Nagai H, Toyokuni S: Różnice i podobieństwa między nanorurkami węglowymi a włóknami azbestu podczas rakotwórczości mezotelialnej: rzucanie światła na mechanizm wprowadzania włókien. Cancer Sci 2012, 103: 1378–1390.
18. Sargent L, Reynolds S, Castranova V: Potencjalne skutki płucne inżynierii nanorurek węglowych: efekty genotoksyczne in vitro. Nanotoxicology 2010, 4: 396–408.
19. Shvedova AA, Pietroiusti A, Fadeel B, Kagan VE: Mechanizmy toksyczności wywołanej nanorurkami węglowymi: Focus on oxydative stress. Toxicol Appl Pharmacol 2012, 261: 121–133.
20. Sund J, Alenius H, Vippola M, Savolainen K, Puustinen A: Proteomic characterization of engineered nanomaterial-protein interactions a surface reaktywność. ACS Nano 2011, 5: 4300–4309.
21. Jaurand MC, Renier A, Daubriac J: Mesothelioma: Czy azbest i nanorurki węglowe stanowią takie samo zagrożenie dla zdrowia? Part Fibre Toxicol 2009, 6: 1–14.
22. Kamp DW, Graceffa P, Pryor WA, Weitzman SA: Rola wolnych rodników w chorobach wywoływanych przez azbest. Free Radic Biol Med 1992, 12: 293–315.
23. Fenoglio I, Greco G, Tomatis M, Muller J, Raymundo-Piñero E, Béguin F, Fonseca A, Nagy JB, Lison D, Fubini B: Wady strukturalne odgrywają główną rolę w ostrej toksyczności wielowarstwowych nanorurek węglowych w płucach: aspekty fizykochemiczne. Chem Res Toxicol 2008, 21: 1690–1697.
24. Jacobsen NR, Pojana G, White P, Møller P, Cohn CA, Smith Korsholm K, Vogel U, Marcomini A, Loft S, Wallin H: Genotoxicity, cytotoxicity, and reactive oxygen species induced by single-walled carbon nanotubes and C60 fulereny w komórkach nabłonka płuc myszy FE1-Muta
™. Environ Mol Mutagen 2008, 49: 476–487.
25. Bihari P, Vippola M, Schultes S, Praetner M, Khandoga A, Reichel C, Coester C, Tuomi T, Rehberg M, Krombach F: Zoptymalizowana dyspersja nanocząstek do biologicznych badań in vitro i in vivo. Part Fibre Toxicol 2008, 5: 1–14.
26. Elgrabli D, Abella-Gallart S, Aguerre-Chariol O, Robidel F, Rogerieux F, Boczkowski J, Lacroix G: Effect of BSA on carbon nanotube dispersion for in vivo and in vitro studies. Nanotoxicology 2007, 1: 266–278.
27. Vippola M, Falck G, Lindberg H, Suhonen S, Vanhala E, Norppa H, Savolainen K, Tossavainen A, Tuomi T: Przygotowanie dyspersji nanocząstek do badania toksyczności in vitro. Hum Exp Toxicol 2009, 28: 377–385.
28. NANOGENOTOX: Ułatwianie oceny bezpieczeństwa wytworzonych nanomateriałów poprzez scharakteryzowanie ich potencjalnego zagrożenia genotoksycznego. Nancy: Bialec; 2013.
29. Foucaud L, Wilson MR, Brown DM, Stone V: Pomiar produkcji form reaktywnych przez nanocząstki przygotowane w biologicznie odpowiednich mediach. Toxicol Lett 2007, 174: 1–9.
30. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem: Sztuczne włókna szkliste. Lyon: Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem; 2002 [IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, vol 81.].
31. Jacobsen NR, White PA, Gingerich J, Møller P, Sabre AT, Douglas GR, Vogel U, Wallin H: Widmo mutacji w FE1-MUTATM Myszy komórki nabłonka płuc narażone na nanocząsteczkową sadzę. Environ Mol Mutagen 2011, 52: 331–337.
32. Ellinger-Ziegelbauer H, Pauluhn J: Toksyczność płucna wielościennych nanorurek węglowych (Baytubes®) w stosunku do α-kwarcu po jednorazowym 6-godzinnym narażeniu szczurów na inhalację i po 3 miesiącach od ekspozycji. Toxicology 2009, 266: 16–29.
33. Jensen KA: Raport podsumowujący na temat podstawowych właściwości fizykochemicznych wytworzonych nanomateriałów stosowanych w NANOGENOTOX. Raport końcowy NANOGENOTOX 2013: [anses.fr/en/content/nanogenotox-project d4.1_summary% 20report.pdf].
34. Murray A, Kisin E, Tkach A, Yanamala N, Mercer R, Young S-H, Fadeel B, Kagan V, Shvedova A: Factoring-in agglomeration of carbon nanotubes and nanofibers for better prediction of their toxicity versus asbestos. Part Fibre Toxicol 2012, 9:10.
35. Searl A, Buchanan D, Cullen RT, Jones AD, Miller BG, Soutar CA: Biopersistence and durability of nine mineral fibre types in rat lungs over 12 months. Ann Occup Hyg 1999, 43:143–153.
36. Saber A, Jensen K, Jacobsen N, Birkedal R, Mikkelsen L, Møller P, Loft S, Wallin H, Vogel U: Inflammatory and genotoxic effects of nanoparticles designed for inclusion in paints and lacquers. Nanotoxicology 2012, 6:453–471.
37. Roche M, Rondeau P, Singh NR, Tarnus E, Bourdon E: The antioxidant properties of serum albumin. FEBS Lett 2008, 582:1783–1787.
38. Pacurari M, Yin X, Zhao J, Ding M, Leonard S, Schwegler-Berry D, Ducatman B, Sbarra D, Hoover M, Castranova V, Vallyathan V: Raw single-wall carbon nanotubes induce oxidative stress and activate MAPKs, AP-1, NF-kappaB, and Akt in normal and malignant human mesothelial cells. Environ Health Perspect 2008, 116:1211–1217.
39. Bennett SW, Adeleye A, Ji Z, Keller AA: Stability, metal leaching, photoactivity and toxicity in freshwater systems of commercial single wall carbon nanotubes. Water Res 2013, 47:4074–4085.
40. Carella E, Ghiazza M, Alfè M, Gazzano E, Ghigo D, Gargiulo V, Ciajolo A, Fubini B, Fenoglio I: Graphenic nanoparticles from combustion sources scavenge hydroxyl radicals depending upon their structure. Bio Nano Sciences 2013, 3:112–122.
41. Kagan VE, Tyurina YY, Tyurin VA, Konduru NV, Potapovich AI, Osipov AN, Kisin ER, Schwegler-Berry D, Mercer R, Castranova V, Shvedova AA: Direct and indirect effects of single walled carbon nanotubes on RAW 264.7 macrophages: Role of iron. Toxicol Lett 2006, 165:88–100.
42. Mercer R, Hubbs A, Scabilloni J, Wang L, Battelli L, Schwegler-Berry D, Castranova V, Porter D: Distribution and persistence of pleural penetrations by multi-walled carbon nanotubes. Part Fibre Toxicol 2010, 7:28.
43. Henstridge MC, Shao L, Wildgoose GG, Compton RG, Tobias G, Green MLH: The electrocatalytic properties of Arc-MWCNTs and Associated ‘Carbon Onions’. Electroanalysis 2008, 20:498–506.
44. Ambrosi A, Pumera M: Amorphous Carbon Impurities Play an Active Role in Redox Processes of Carbon Nanotubes. J hys Chem C 2011, 115:25281–25284.
45. He H-y, Pan B-c: Studies on structural defects in carbon nanotubes. Front Phys China 2009, 4:297–306.
46. van Berlo D, Clift M, Albrecht C, Schins R: Carbon nanotubes: an insight into the mechanisms of their potential genotoxicity. Swiss Med Wkly 2012, 142:w13698.
47. Tsuruoka S, Takeuchi K, Koyama K, Noguchi T, Endo M, Tristan F, Terrones M, Matsumoto H, Saito N, Usui Y, et al: ROS evaluation for a series of CNTs and their derivatives using an ESR method with DMPO. J Phys: Conference Series 2013, 429:012029.
48. Srivastava R, Pant A, Kashyap M, Kumar V, Lohani M, Jonas L, Rahman Q: Multi-walled carbon nanotubes induce oxidative stress and apoptosis in human lung cancer cell line-A549. Nanotoxicology 2010, 5:195–207.
49. Reddy ARN, Reddy YN, Krishna DR, Himabindu V: Multi wall carbon nanotubes induce oxidative stress and cytotoxicity in human embryonic kidney (HEK293) cells. Toxicology 2010, 272:11–16.
50. Lindberg HK, Falck GCM, Singh R, Suhonen S, Järventaus H, Vanhala E, Catalán J, Farmer PB, Savolainen KM, Norppa H: Genotoxicity of short single-wall and multi-wall carbon nanotubes in human bronchial epithelial and mesothelial cells in vitro. Toxicology 2013, 313:24–37.
51. Miserocchi G: Physiology and pathophysiology of pleural fluid turnover. European Respiratory Journal 1997, 10:219–225.
52. Porter D, Hubbs A, Chen B, McKinney W, Mercer R, Wolfarth M, Battelli L, Wu N, Sriram K, Leonard S, et al: Acute pulmonary dose–responses to inhaled multi-walled carbon nanotubes. Nanotoxicology 2012, 7:1179–1194.
53. Shen J-W, Wu T, Wang Q, Kang Y: Induced stepwise conformational change of human serum albumin on carbon nanotube surfaces. Biomaterials 2008, 29:3847–3855.
54. Yang M, Meng J, Mao X, Yang Y, Cheng X, Yuan H, Wang C, Xu H: Carbon Nanotubes Induce Secondary Structure Changes of Bovine Albumin in Aqueous Phase. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 2010, 10:7550–7553.
55. Salvador-Morales C, Townsend P, Flahaut E, Vénien-Bryan C, Vlandas A, Green MLH, Sim RB: Binding of pulmonary surfactant proteins to carbon nanotubes; potential for damage to lung immune defense mechanisms. Carbon 2007, 45:607–617.
56. Wang F, Yu L, Monopoli MP, Sandin P, Mahon E, Salvati A, Dawson KA: The biomolecular corona is retained during nanoparticle uptake and protects the cells from the damage induced by cationic nanoparticles until degraded in the lysosomes. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine 2013, 9:1159–1168.
57. Reddel RR, Ke Y, Gerwin BI, McMenamin MG, Lechner JF, Su RT, Brash DE, Park JB, Rhim JS, Harris CC: Transformation of human bronchial epithelial cells by infection with SV40 or adenovirus-12 SV40 hybrid virus, or transfection via strontium phosphate coprecipitation with a plasmid containing SV40 early region genes. Cancer Res 1988, 48:1904–1909.
58. Park MVDZ, Neigh AM, Vermeulen JP, de la Fonteyne LJJ, Verharen HW, Briedé JJ, van Loveren H, de Jong WH: Wpływ wielkości cząstek na cytotoksyczność, stan zapalny, toksyczność rozwojową i genotoksyczność nanocząstek srebra. Biomaterials 2011, 32: 9810–9817. doi: 10,1186 / 1743-8977-11-4
59. Nymark i wsp .: Zmiatanie i tworzenie wolnych rodników przez wielościenne nanorurki węglowe w warunkach bezkomórkowych oraz w ludzkich komórkach nabłonka oskrzeli. Toksykologia cząstek i włókien 2014 11: 4.

drrobertyoung.com/…rbon-nanotubes-or-nanoworms-found-in-mrna-vaccines

Wymazy i maski Covid wydają się zawierać „haczyki” i dziwne włókna, które mogą być wdychane bezpośrednio do płuc

Mike Adams ( Natural News ) W weekend opublikowaliśmy serię prawie 40 zdjęć mikroskopowych ukazujących dziwne punkty , struktury, a nawet „haczyki” zatopione we włóknach covidowych wymazów z nosa, i masek. Wydaje się, że wiele z tych testów ma opcje, że przylegają one do tkanek miękkich, takie jak tkanka płuc. Ich obecność w maskach covid jest bardzo dziwna, biorąc pod uwagę, że PT są bardzo łatwe do wdychania i mogą osadzać się w tkance płucnej.

Obecnie nie ma żadnych standardów skuteczności lub kontroli jakości wymuszanych w stosunku do masek covid. Żadne znane nam badania nie przyglądały się bliżej zanieczyszczeniom masek i temu, jak mogą one zakłócać zdrowe oddychanie u ludzi. Pomimo całkowitego braku kontroli jakości, testów bezpieczeństwa i skuteczności, maski są obecnie narzucane nawet niemowlętom w wieku dwóch lat.

Ci, którzy twierdzą, że maski zapobiegają przenoszeniu koronawirusa, kłamią. Nie ma dowodów na poparcie tej propagandy i , tak jak w przypadku dystansowania się społecznego, „maskowanie” jest zakorzenione w znachorstwie i oszustwach, a nie w legalnej nauce.

W dzisiejszym podcastie o aktualnej sytuacji opowiadam o zdjęciach mikroskopowych, które pokazują dziwne struktury w maskach i wacikach. Oto tylko kilka zdjęć, które pokazują, co znaleźliśmy.

Jaka jest struktura podobna do woreczka jajowego na pierwszym zdjęciu z tworzywa z węglowego?

Dlaczego czerwone i wybrane elementy są rozrzucone po wszystkich materiałach maski?

I dlaczego niektóre czarne lub szare przypominają haczyki?

Dlaczego wymazy z nosa odprowadzają na zewnątrz „kolce” oglądane w świetle ultrafioletowym?

A czym jest kolczasty „chwytakowy” koniec tego niebieskiego czegoś, które znaleziono w masce z Chin?

Te nieedytowane zdjęcia mikroskopowe, nasuwają się pytania dotyczące bezpieczeństwa, i masek i wymazów z nosa. Oczywiste jest, że maski i waciki przenoszą , te materiały do organizmu , a nie tylko pobór próbki lub materiały filtrujące. Innymi słowy, maski i waciki same w sobie są interwencjami medycznymi o nieznanych konsekwencjach zdrowotnych.

W oficjalnej wersji wyjaśniam wszystkie zdjęcia i sposób ich wykonania, używając w niektórych przypadkach plam jodowych i światła ultrafioletowego, (video na stronie)... naturalnews.com/index.html

Im więcej szczepień , tym więcej śmierci .

Szczepionki a zakrzepica w żyłach płucnych
olek19801 shares this
766
W szczepionkach mRNA znajdują się cytotoksyczne nanorurki węglowe, powodujące zakrzepice
Krystian N.
Przełomowy artykuł wyjaśniający praktycznie całą plandemię.
Wieczne Odpoczywanie Amen
darek104
Pinokio aż się prosi o laczka i z liścia
wacula25wp.pl
Bardzo miło się to czyta. Bardzo chciałoby się w to wierzyć .Tym niemniej jeśli mi ktokolwiek mówi, zatrzymanie kropelek aerozolu na maseczce nie jest skuteczną metodą zapobiegania zakażeniom roznoszonym drogą kropelkową, to po prostu wzruszam ramionami .Bo to od strony czysto fizycznej - bzdura i tyle .A bez szczepień wymarło by pół POLSKI z nanorurkami czy bez .
Krystian N.
Bez szczepień wymarłoby pół Polski - większej bzdury nie można wymyśleć. To w takim razie dlaczego od początku plandemii w marcu do listopada ilość zgonów w Polsce była na normalnym poziomie. Wystarczy prześledzić statystyki i nie bredzić. Zwiększenie statystyk śmierci od listopada można przypisać paraliżowi Służby Zdrowia.

A teraz ci powiem Wacula, że zgodnie z powyższym artykułem to po szczepi…More
Bez szczepień wymarłoby pół Polski - większej bzdury nie można wymyśleć. To w takim razie dlaczego od początku plandemii w marcu do listopada ilość zgonów w Polsce była na normalnym poziomie. Wystarczy prześledzić statystyki i nie bredzić. Zwiększenie statystyk śmierci od listopada można przypisać paraliżowi Służby Zdrowia.

A teraz ci powiem Wacula, że zgodnie z powyższym artykułem to po szczepionkach wymrze cała Polska.

JESTEŚ CEP TO SIĘ SZCZEP!
Edward7
Po prostu ludzie w Polsce mało się szczepili na grypę , w innych krajach gdzie szczepiło się większość seniorów (nawet 70 %) - były masowe zgony - np Włochy...

Obecnie w Polsce jest najwięcej zgonów w XXI wieku, jest to spowodowane zabójczymi szczepieniami i ograniczonym i złym leczeniem.

Na początku szczepienia na grypę - powodowały zakrzepice , a teraz szczepienia na covid.

"Covid lekki" to …More
Po prostu ludzie w Polsce mało się szczepili na grypę , w innych krajach gdzie szczepiło się większość seniorów (nawet 70 %) - były masowe zgony - np Włochy...

Obecnie w Polsce jest najwięcej zgonów w XXI wieku, jest to spowodowane zabójczymi szczepieniami i ograniczonym i złym leczeniem.

Na początku szczepienia na grypę - powodowały zakrzepice , a teraz szczepienia na covid.

"Covid lekki" to taka zwykła grypa - przeziębienie , a "ciężki" to zakrzepica po szczepionkach . Zarazić się można po szczepieniu...

Szczepienia zabijają seniorów, i nie tylko
SZCZEPIONKA PRZECIW GRYPIE ZIMOWEJ ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA W CELU WYWOŁANIA EPIDEMII?
Trumny z Bergamo i szczepienia przeciwgrypowe
Krystian N.
Już się satanista, opłacany pisowskim szmalem Elkam odezwał w odpowiedzi na mój post waculi. Niestety nie wpisze on swoich bredni tu pod postem a chyłkiem mnie podgryzie pod stołem. Ja jednak tu opublikuję co ten jegomość-tchórz do mnie napisał:

.... Bo od marca do lata, wszyscy pandemię traktowali poważnie . Był dystans , dezynfekcja, maseczki, kwarantanna, i brak zachorowań !
A brak zachorowa…
More
Już się satanista, opłacany pisowskim szmalem Elkam odezwał w odpowiedzi na mój post waculi. Niestety nie wpisze on swoich bredni tu pod postem a chyłkiem mnie podgryzie pod stołem. Ja jednak tu opublikuję co ten jegomość-tchórz do mnie napisał:

.... Bo od marca do lata, wszyscy pandemię traktowali poważnie . Był dystans , dezynfekcja, maseczki, kwarantanna, i brak zachorowań !
A brak zachorowań spowodował że świry typu Braun wmówiły ludziom że żadnej pandemii nie ma ... .Wakacje, plaża , wczasy skupiska, i się we wrześniu zaczęło ! Dodatkowe szpitale, i dziesiątki tysiecy śmierci.! .....


Brednie Elkama pozostawiam bez komentarza.
Krystian N.
Edward7 Artykuł dr Roberta Younga sporo wyjaśnia skąd biorą się ciężkie przypadki oddechowe. To nie wirus to nanorurki węglowe.
wacula25wp.pl
Krystian N.-+Edward7-No tak czytam te wasze pseudo-porady to mi ręce opadają .A tymczasem --Naukowcy Public Health England (PHE) ustalili, że osoby, które otrzymały pojedynczą dawkę szczepionki Pfizer i które zostały zarażone. Wyniki badań wskazały, że ograniczona transmisja była widoczna od około 14 dni po szczepieniu, niezależnie od wieku. Wcześniejsze badania wykazały już, że obie szczepionki…More
Krystian N.-+Edward7-No tak czytam te wasze pseudo-porady to mi ręce opadają .A tymczasem --Naukowcy Public Health England (PHE) ustalili, że osoby, które otrzymały pojedynczą dawkę szczepionki Pfizer i które zostały zarażone. Wyniki badań wskazały, że ograniczona transmisja była widoczna od około 14 dni po szczepieniu, niezależnie od wieku. Wcześniejsze badania wykazały już, że obie szczepionki są bardzo skuteczne w zapobieganiu ciężkiego przebiegu COVID-19.To wspaniała wiadomość. Już wiemy, że szczepionki ratują życie, a niniejsze badanie to najbardziej obszerne dane ze świata rzeczywistego, które pokazują, że szczepionki ograniczają również przenoszenie tego śmiertelnego wirusa - powiedział brytyjski minister zdrowia Matt Hancock.
Nagle się okazuje, że szczepionki potrafią leczyć chorych. Mało tego każdy może je przyjąć, nawet chorzy na wszystko i w każdym momencie! Nie ma już żadnych przeciwskazań, a ewentualne działania niepożądane ludzie sobie sami wmawiają że to od szczepionki więcej lata się do toalety w łazience jeśli ją ma. Lekarze POZ przyjmują w przychodniach zdrowych do kwalifikacji szczepionkowych, ale chorzy leczą się sami bez nawet studiów medycznych np. z glorii od ANTY-SZCZEPIONKOWCÓW I FOLIARZY-5G.
Krystian N.
wacula25wp.pl Przyczytaj sobie w takim razie jeszcze raz co tu nabazgrałeś. Przecież to bełkot do kwardratu, z którego nie wynika NIC.

Np takie zdanie: ...Naukowcy Public Health England (PHE) ustalili, że osoby, które otrzymały pojedynczą dawkę szczepionki Pfizer i które zostały zarażone. ..... - sensu w tym brak. Ręce opadają.
starski
No właśnie - szczepionki są dobre, tylko ludzie nie potrafią ich przyjmować i umierają... Czy fizer, ten środek idealny na wszystko, pomoże też na katar?
wacula25wp.pl
Krystian N. Piszesz -[ otrzymały pojedynczą dawkę szczepionki Pfizer i które zostały zarażone.]==Przepraszam za zaszybkie moje myślenie naprzód i to bez sprawdzenia mego tekstu.-[ a ma być tak osoby które otrzymały pojedyńczą dawkę szczepionki Pfizer i które zostały WCZEŚNIEJ zarażone. Wyniki badań wskazały, że ograniczona transmisja była widoczna od około 14 dni po szczepieniu, niezależnie od …More
Krystian N. Piszesz -[ otrzymały pojedynczą dawkę szczepionki Pfizer i które zostały zarażone.]==Przepraszam za zaszybkie moje myślenie naprzód i to bez sprawdzenia mego tekstu.-[ a ma być tak osoby które otrzymały pojedyńczą dawkę szczepionki Pfizer i które zostały WCZEŚNIEJ zarażone. Wyniki badań wskazały, że ograniczona transmisja była widoczna od około 14 dni po szczepieniu, niezależnie od wieku. Wcześniejsze badania wykazały już, że obie szczepionki są bardzo skuteczne w zapobieganiu ciężkiego przebiegu COVID-19.To wspaniała wiadomość.itd. 😉 😉 😉 😊 😊 🤗 🤗 😎 🤭
wacula25wp.pl
starski Piszesz -[ Czy fizer, ten środek idealny na wszystko, pomoże też na katar?]==NIE TYLKO ta szczepionka ochroni przed katarem ale i grypą każdą .Dlatego jest cisza w Polsce gdzie co roku ludzie chorowali na zwykłą grypę .A dziś brak grypy.?
Wieczne Odpoczywanie Amen
Im więcej szczepień , tym więcej śmierci .

Szczepionki a zakrzepica w żyłach płucnych