Quas Primas
Z pewnością Szatan jest pełen diabelskiej uciechy z czarnej komedii, w którą bawi się w Kościele w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat, i której ostatni akt, — jak się wydaje – rozpoczął się wraz z wyborem Franciszka.
Gdyby nie obietnica Chrystusowa, — że bramy piekielne nie przemogą Jego Kościoła, — nie jeden mógłby odczuwać pokusę poddania się rozpaczy.
Zamiast tego jednakże — paradoksalnie, — …
More
Z pewnością Szatan jest pełen diabelskiej uciechy z czarnej komedii, w którą bawi się w Kościele w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat, i której ostatni akt, — jak się wydaje – rozpoczął się wraz z wyborem Franciszka.
Gdyby nie obietnica Chrystusowa, — że bramy piekielne nie przemogą Jego Kościoła, — nie jeden mógłby odczuwać pokusę poddania się rozpaczy.
Zamiast tego jednakże — paradoksalnie, — znajdujemy nadzieję, w właśnie stale pogłębiającej się absurdalności naszej sytuacji, która z pewnością sygnalizuje, że jej cudowne Odwrócenie nie może być daleko.

Pytanie tylko, — jak wielką karę — świat i my, — będziemy musieli wcześniej znieść, z powodu tylu zła w Kościele.
(Christopher A. Ferrara )
Quas Primas
Mądry Papież potrafi przewidzieć katastroficzne skutki podstępnych ruchów.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Papież Piusa XI , w ogłoszonej w 1928 roku encyklice Mortalium animos, dotyczącej powstającego „ruchu ekumenicznego”, słusznie potępił ruch, ponieważ uznał, — że za jego „kuszącymi” …More
Mądry Papież potrafi przewidzieć katastroficzne skutki podstępnych ruchów.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Papież Piusa XI , w ogłoszonej w 1928 roku encyklice Mortalium animos, dotyczącej powstającego „ruchu ekumenicznego”, słusznie potępił ruch, ponieważ uznał, — że za jego „kuszącymi” słowami i pochlebstwami mówiącymi o jedności chrześcijan, „leżą ukryte największe śmiertelne kłamstwa, poprzez które fundamenty wiary katolickiej zostaną całkowicie zniszczone.”
Agata.B and one more user link to this post
Classicvs_Romanvs_Latinvs
Quas Primas
Oczywiście w filmiku widać nieodłączną postać pana Kiko. Jakże by inaczej...

Papież Franciszek "Jezus jest Panem"
Quas Primas
Podobna sytuacja była z Bratem Rogerem i wspólnotą Taize. Też władze watykańskie nie chciały konwersji, tylko pragnęli, by ci stali się mostem między katolikami i protestantami. Brat Roger zmarł, a wspólnota Taize rozrasta się w modernistycznym kościele. Mało tego, jest nadzwyczajnie akceptowana. Katolicy wręcz jej usługują....
TAIZ'E - CAŁA PRAWDA O WSPÓLNOCIE

-------------------------------…More
Podobna sytuacja była z Bratem Rogerem i wspólnotą Taize. Też władze watykańskie nie chciały konwersji, tylko pragnęli, by ci stali się mostem między katolikami i protestantami. Brat Roger zmarł, a wspólnota Taize rozrasta się w modernistycznym kościele. Mało tego, jest nadzwyczajnie akceptowana. Katolicy wręcz jej usługują....
TAIZ'E - CAŁA PRAWDA O WSPÓLNOCIE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
stanislawp 12:10

bp Tony Palmer chciał powrotu do KK i wyraził taka chęć do swego przyjaciela biskupa Bergolio, kiedy ten nieoczekiwanie został Papieżem.
Papież Franciszek odradził mu ten krok... za kilka tygodni Biskup Palmer już nie żył,,,
Tylko Bóg może rozsądzić co tutaj się dzieje...
One more comment from Quas Primas
Quas Primas
Powinniśmy stale pamiętać, jak daleko i jak szybko ludzki „humanizm” soborowy odpadł od Kościoła.
Wystarczy przypomnieć słowa Papieża Piusa XI , w ogłoszonej w 1928 roku encyklice Mortalium animos, dotyczące powstającego „ruchu ekumenicznego.”
Pius słusznie potępił ruch, ponieważ uznał, — że za jego „kuszącymi” słowami i pochlebstwami mówiącymi o jedności chrześcijan,
„leżą ukryte największe …More
Powinniśmy stale pamiętać, jak daleko i jak szybko ludzki „humanizm” soborowy odpadł od Kościoła.
Wystarczy przypomnieć słowa Papieża Piusa XI , w ogłoszonej w 1928 roku encyklice Mortalium animos, dotyczące powstającego „ruchu ekumenicznego.”
Pius słusznie potępił ruch, ponieważ uznał, — że za jego „kuszącymi” słowami i pochlebstwami mówiącymi o jedności chrześcijan,
„leżą ukryte największe śmiertelne kłamstwa, poprzez które fundamenty wiary katolickiej zostaną całkowicie zniszczone.”
The Last CATHOLIC
Franciszek po raz kolejny wielokrotnie w swoich wypowiedziach dawał do zrozumienia, że nie ma znaczenia, czy protestanci nawrócą się do Kościoła katolickiego.
-----------------------------------------------------------------------
a do czego to niby ci protestanci mieli by wrócić jak KK w połowie przejęły żydy wiarołomne .........to jak wpaść z deszczu pod rynna
Quas Primas
To zdjęcie mówi o wiele więcej o klęsce Kościoła, niż tysiące słów… ( zdjęcie w artykule)

O klęsce Kościoła, który od katastroficznego Soboru Watykańskiego II uległ duchowi ludzkiego humanizmu, który spowodował niekończące się osławione „otwarcie na świat” — i zainicjował działalność „ekumenicznego przedsiębiorstwa”, którego produktem jest całkowite załamanie działalności misyjnej Kościoła, …
More
To zdjęcie mówi o wiele więcej o klęsce Kościoła, niż tysiące słów… ( zdjęcie w artykule)

O klęsce Kościoła, który od katastroficznego Soboru Watykańskiego II uległ duchowi ludzkiego humanizmu, który spowodował niekończące się osławione „otwarcie na świat” — i zainicjował działalność „ekumenicznego przedsiębiorstwa”, którego produktem jest całkowite załamanie działalności misyjnej Kościoła, prowadzące do upokarzających — takich, jak ta ( na zdjęciu) — scen.

Wikariusz Chrystusa, — zapominając o godności i supremacji jego Urzędu, który nie ma nic wspólnego z jego osobą, — radośnie zniża się do poziomu protestanta, który potraktował go niczym dobrego znajomego, na którego przypadkowo natknął się w barze sportowym.
Quas Primas
Latem ubiegłego roku w Rzymie, Franciszek wziął udział w posiedzeniu protestanckich „teleewangelistów” zorganizowanym przez „bpa” Tony Palmera, który należał do separatystycznej sekty anglikańskiej wyświęcającej kobiety. — Wkrótce po tym spotkaniu, Palmer zginął w wypadku motocyklowym.
Na spotkaniu, które trwało ponad trzy godziny — zakończonym wspólnym obiademe z Franciszkiem — wśród „teleewa…
More
Latem ubiegłego roku w Rzymie, Franciszek wziął udział w posiedzeniu protestanckich „teleewangelistów” zorganizowanym przez „bpa” Tony Palmera, który należał do separatystycznej sekty anglikańskiej wyświęcającej kobiety. — Wkrótce po tym spotkaniu, Palmer zginął w wypadku motocyklowym.
Na spotkaniu, które trwało ponad trzy godziny — zakończonym wspólnym obiademe z Franciszkiem — wśród „teleewangelistów” obecni byli James i Betty Robison i Kenneth Copeland.
Podczas spotkania, według pana Robison, — Franciszek po raz kolejny wielokrotnie w swoich wypowiedziach dawał do zrozumienia, że nie ma znaczenia, czy protestanci nawrócą się do Kościoła katolickiego.
Jak relacjonuje Robison, Franciszek mówił, że
— „to, co wszystkim jest potrzebne – protestantom i katolikom, — to mieć osobiste spotkanie z Chrystusem”.

W odpowiedzi, Robinson powiedział do Wikariusza Chrystusa:

„Sir, jako ewangelista, zasługuje pan na piątkę.”

A potem Robinson i Wikariusz Chrystusa wspólne przybili piątkę: ( zdjęcie w artykule)
Quas Primas
"Wikariusz Chrystusa, — zapominając o godności i supremacji jego Urzędu, który nie ma nic wspólnego z jego osobą, — radośnie zniża się do poziomu protestanta, który potraktował go niczym dobrego znajomego, na którego przypadkowo natknął się w barze sportowym."
Quas Primas
"O klęsce Kościoła, który od katastroficznego Soboru Watykańskiego II uległ duchowi ludzkiego humanizmu, który spowodował niekończące się osławione „otwarcie na świat” — i zainicjował działalność „ekumenicznego przedsiębiorstwa”, którego produktem jest całkowite załamanie działalności misyjnej Kościoła, prowadzące do upokarzających — takich, jak ta — scen. ( zdjęcie w artykule).
One more comment from Quas Primas
Quas Primas
"Podczas spotkania, według pana Robison, — Franciszek po raz kolejny wielokrotnie w swoich wypowiedziach dawał do zrozumienia, że nie ma znaczenia, czy protestanci nawrócą się do Kościoła katolickiego.
Jak relacjonuje Robison, Franciszek mówił, że
— „to, co wszystkim jest potrzebne – protestantom i katolikom, — to mieć osobiste spotkanie z Chrystusem”.

W odpowiedzi, Robinson powiedział do Wikar…More
"Podczas spotkania, według pana Robison, — Franciszek po raz kolejny wielokrotnie w swoich wypowiedziach dawał do zrozumienia, że nie ma znaczenia, czy protestanci nawrócą się do Kościoła katolickiego.
Jak relacjonuje Robison, Franciszek mówił, że
— „to, co wszystkim jest potrzebne – protestantom i katolikom, — to mieć osobiste spotkanie z Chrystusem”.

W odpowiedzi, Robinson powiedział do Wikariusza Chrystusa:

„Sir, jako ewangelista, zasługuje pan na piątkę.”

A potem Robinson i Wikariusz Chrystusa wspólne przybili piątkę:" ( widać to na załączonym zdjęciu)