Wskazania na Wielki Post

Św. Jan od Krzyża Doktor Kościoła:

Kto nie kocha bliźniego, tym Bóg pogardza” (Pisma mniejsze, Słowa światła i miłości - Podstawy doskonałości, 178; źródło: zwola-old.karmelicibosi.pl/p/z/formacja/jan-od-krzyza.pdf).

***

Księga Izajasza 1, 10-18:

Co Mi po mnóstwie waszych ofiar? -
mówi Pan.
Syt jestem całopalenia kozłów
i łoju tłustych cielców.
Krew wołów i baranów
i kozłów Mi obrzydła.
Gdy przychodzicie, by stanąć przede Mną,
kto tego żądał od was,
żebyście wydeptywali Me dziedzińce?
Przestańcie składania czczych ofiar!
Obrzydłe Mi jest wznoszenie dymu;
święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych
zebrań...
Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości,
nienawidzę całą duszą
waszych świąt nowiu i obchodów;
stały Mi się ciężarem;
sprzykrzyło Mi się je znosić!
Gdy wyciągniecie ręce,
odwrócę od was Me oczy.
Choćbyście nawet mnożyli modlitwy,
Ja nie wysłucham.
Bo wasze ręce są pełne krwi.
Obmyjcie się, czyści bądźcie!
Usuńcie zło uczynków waszych
sprzed Moich oczu!
Przestańcie czynić zło!
Zaprawiajcie się w dobrem!
Troszczcie się o sprawiedliwość,
wspomagajcie uciśnionego,
oddajcie słuszność sierocie,
w obronie wdowy stawajcie
.

Źródło tekstu: biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=473

***

Św. Jan od Krzyża Doktor Kościoła:

Lepsze jest opanowanie języka, niż post o chlebie i wodzie” (Pisma mniejsze, Słowa światła i miłości - Podstawy doskonałości, 181; źródło: zwola-old.karmelicibosi.pl/p/z/formacja/jan-od-krzyza.pdf).

***

Księga Izajasza 58, 1-10:

Krzycz na całe gardło, nie przestawaj!
Podnoś głos twój jak trąba!
Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa
i domowi Jakuba jego grzechy!
Szukają Mnie dzień za dniem,
pragną poznać moje drogi,
jak naród, który kocha sprawiedliwość
i nie opuszcza Prawa swego Boga.
Proszą Mnie o sprawiedliwe prawa,
pragną bliskości Boga:
"Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś?
Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał?"
Otóż w dzień waszego postu
wy znajdujecie sobie zajęcie
i uciskacie wszystkich waszych robotników.
Otóż pościcie wśród waśni i sporów,
i wśród bicia niegodziwą pięścią.
Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie,
żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości.
Czyż to jest post, jaki Ja uznaję,
dzień, w którym się człowiek umartwia?
Czy zwieszanie głowy jak sitowie
i użycie woru z popiołem za posłanie -
czyż to nazwiesz postem
i dniem miłym Panu?
Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram:
rozerwać kajdany zła,
rozwiązać więzy niewoli,
wypuścić wolno uciśnionych
i wszelkie jarzmo połamać;
dzielić swój chleb z głodnym,
wprowadzić w dom biednych tułaczy,
nagiego, którego ujrzysz, przyodziać
i nie odwrócić się od współziomków.
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza
i szybko rozkwitnie twe zdrowie.
Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie,
chwała Pańska iść będzie za tobą.
Wtedy zawołasz, a Pan odpowie,
wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]: "Oto jestem!"
Jeśli u siebie usuniesz jarzmo,
przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie,
jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu
i nakarmisz duszę przygnębioną,
wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach,
a twoja ciemność stanie się południem
.

Źródło tekstu: biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=530

***

Źródło grafiki: swpawel.com/…ak-dobrze-przezyc-wielki-post/
Magdalena Magdalia
Odnośnie nauczania św. Jana od Krzyża na temat prywatnych objawień: Jest przeto zawsze rzeczą stosowną, by dusza odrzucała te zjawiska z zamkniętymi oczami, od kogokolwiek by pochodziły. Jeżeli tego nie uczyni, da miejsce zjawom diabelskim i taką moc szatanowi, że nie tylko jedne zjawy będzie przyjmować za drugie, lecz tym sposobem mnożyć się będą te od złego ducha, a ustawać te od Boga i dojdzie …More
Odnośnie nauczania św. Jana od Krzyża na temat prywatnych objawień: Jest przeto zawsze rzeczą stosowną, by dusza odrzucała te zjawiska z zamkniętymi oczami, od kogokolwiek by pochodziły. Jeżeli tego nie uczyni, da miejsce zjawom diabelskim i taką moc szatanowi, że nie tylko jedne zjawy będzie przyjmować za drugie, lecz tym sposobem mnożyć się będą te od złego ducha, a ustawać te od Boga i dojdzie do tego, że pozostaną same diabelskie.

Jak to się ma do orędzi pani Agusi z Grzechyni? Ów święty pisze wyraźnie, że nie należy dążyć do posiadania objawień i pragnąć ich. A ksiądz niejako "wymusza" na pani Agnieszce, żeby prosiła o kolejne dyktanda. Na przykład jak brakuje mu materiału do kazań. Jak w przypadku kazań o Duchu Świętym.
Zwyczajny Katolik
Lepsze, aczkolwiek trzeba i jednego i drugiego we właściwej mierze. Z Panem Bogiem! Bardzo trudna dla współczesnych jest nauka św. Jana od Krzyża. Lepiej czytać jego Pisma powolutku, w całości. To nauczy pokory.