Clicks40
vi.news

Nội thất phụng vụ kết hợp: Bên trái một giáo sĩ Hồi giáo, bên phải một chủ tế Novus Ordo

Trong khi người Ailen vẫn bị nhốt khỏi nhà thờ của họ, Tổng giáo phận Tuam, Ireland, cho phép hai người Hồi giáo tổ chức buổi cầu nguyện thứ Sáu trên giảng tòa, đồng thời, một linh mục chủ tế Thánh Thể trước mặt không một ai.

Sự kiện ngày 3 tháng 4 đã được đưa tin bởi CathArena.com (video dưới đây). Người chủ tế là Cha Stephen Farragher của Nhà thờ St Patrick ở Ballyhaunis, người được hai người Hồi giáo giúp đỡ tụng kinh cầu nguyện Adhan.

Farragher gọi điều này khi nói với MidWestRadio.ie là "lời cầu nguyện đoàn kết" chống lại coronavirus.

#newsPlrrkonxex