Clicks15
vi.news

PiusX đầu hàng

Khu vực Đức và Hoa Kỳ thuộc Hiệp hội Thánh Pius X là những người đầu tiên tuyên bố đình chỉ tất cả các Thánh lễ. Nhiều khu vực khác sẽ làm theo.

Cha Jürgen Wegner, thượng cấp của khu vực Hoa Kỳ, nói rằng "chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể" và theo những cách khác thường để giữ cho các hoạt động tông đồ công cộng.

Tuy nhiên, ông nói thêm, "các lệnh cách ly tại nhà, hạn chế quy mô các nhóm và khoảng cách tiếp xúc xã hội bắt buộc khiến hầu hết các nơi không thể phục vụ tín hữu và cùng lúc đảm bảo sức khỏe của họ, ngay cả khi chúng tôi tăng số lượng Thánh lễ."

Với lý do là "người bảo vệ giáo dân, đặc biệt là người già," thì Wegner hủy bỏ các bí tích công cộng vì ông "phải" hợp tác "với tất cả các cơ quan có thẩm quyền hợp pháp."

Người ta tự hỏi tại sao họ không thể cử hành Thánh lễ bãi đậu xe.

#newsZnijnsedhy