Clicks33
vi.news

Viganò: Đây không phải là một cử chỉ của sự khiêm nhường

Không thể quy các thay đổi trong Niên giám Giáo hoàng về "cử chỉ khiêm nhường", vì điều này không phù hợp với việc tên của Bergoglio được đưa lên một cách nổi bật, Tổng Giám mục Viganò viết trên Patreon.com (ngày 4 tháng 4).

Đối với Viganó, điều này "có thể" được coi là khi thừa nhận của việc "soán ngôi", điều cho thấy rằng Bergoglio đã từ chối các tước hiệu Giáo hoàng và hiện đang trị vì Giáo hội với tư cách một cá nhân.

Viganò coi đây là một hành động mà Bergoglio trở thành một "bạo chúa", người được quyền "tự do phá hủy Giáo hội từ bên trong, mà không phải trả lời bất cứ ai."

Ông tự hỏi liệu các nỗ lực của Bergoglio trong việc phục quyền cho Judas "không phải là một nỗ lực vụng về để tự miễn tội cho bản thân".

#newsRwsnzwtpjl