Uznávaná toxikologička volá po okamžitom zastavení očkovania proti covidu

(Dr. Lindsayová, lifesitenews.com) – Uznávaná toxikologička Dr. Janci Chunn Lindsayová, PhD., vyzvala vládu USA na zastavenie distribúcie vakcín proti ochoreniu COVID-19.

Koncom apríla 2021 povedala Lindsayová na stretnutí Poradného výboru CDC pre očkovacie postupy (ACIP) v Atlante, že „kvôli bezpečnostným obavám na niekoľkých frontoch treba vakcíny okamžite zastaviť“.

ACIP sa zišiel kvôli tomu, aby prediskutoval krvné poruchy súvisiace s vakcínou proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Johnson & Johnson.

Dr. Lindsayová, ktorá má doktorát z Texaskej univerzity a viac než tridsaťročné vedecké skúsenosti, uviedla v súvislosti s očkovaním potenciálne problémy s krvnými zrazeninami, plodnosťou a imunitou. Celé jej svedectvo sa dá nájsť na YouTube, s prepisom tu.

„To nie je náhoda“

„V polovici deväťdesiatych rokov som pomáhala pri vývoji dočasnej ľudskej vakcíny proti počatiu, ktorá u pokusných zvierat skončila vyvolaním nezamýšľanej deštrukcie vaječníkov a sterility, napriek snahám tomu zabrániť a sekvenčným analýzam, ktoré to nepredpovedali,“ povedala pre ACIP Lindsayová.

„Mám silný pocit, že všetky tieto vakcíny génovej terapie [COVID-19] musia byť kvôli obavám o bezpečnosť na niekoľkých frontoch okamžite zastavené,“ dodala.

Dr. Lindsayová varovala, že vakcíny by mohli brániť produkcii syncytínu, dôležitého proteínu pre plodnosť a tehotenstvo a v dôsledku toho negatívne ovplyvňovať výsledky tehotenstva.

„V prvom rade je tu dôveryhodný dôvod veriť, že vakcíny proti ochoreniu COVID budú krížovo reagovať zo syncytínom a s reprodukčnými proteínmi v spermiách, vajíčkach a placente, vedúc tak k zhoršenej plodnosti a zhoršeným reprodukčným a tehotenským výsledkom ,“ tvrdila.

„Uznávaný virológ Dr. Bill Gallaher, PhD., uviedol skvelé argumenty ohľadom toho, prečo by ste mali očakávať krížovú reakciu z dôvodu podobností štruktúry beta skladaného listu medzi hrotovými proteínmi a syncytínom-1 a syncytínom-2,“ povedala Lindsayová.

Ďalej uvádza:

„Nevidela som zatiaľ jedinú imunologickú štúdiu, ktorá toto vyvracia. Napriek faktu, že urobiť tieto štúdie na syncytín, aby to zistili, by výrobcom trvalo doslova jediný deň. Od vyslovenia prvých tvrdení, že by k tomuo mohlo dôjsť, už ubehol viac než rok.“

V systéme VAERS (sledovacom systéme vlády USA pre poškodenia vakcínami) máme k 9. aprílu nahlásených 100 tehotenských strát (samovoľných potratov).

A objavili sa správy o zhoršenej spermatogenéze a placentálnych nálezoch tak u prirodzene infikovaných, ako aj zaočkovaných a syncytínom knockoutovaných pokusných zvierat, ktoré majú podobnú placentálnu patológiu, čo naznačuje syncytínom sprostredkovanú rolu v týchto výsledkoch.“


Očkovanie detí je šialenstvo

Lindsayová tiež poukázala na správy o nepravidelných menštruačných cykloch po očkovaní proti COVID-19 a nezmyselnosť očkovania detí.

„Jednoducho ich [vakcíny proti koronavírusu] nemôžeme pichnúť našim deťom, ktoré majú po nakazení riziko úmrtia na COVID 0,002% (pozn.: riziko úmrtia na vakcínu je vyššie), ani ďalšej populácii vo fertilnom veku, bez dôkladného preskúmania tejto záležitosti,“ povedala.

„Inak by sme mohli potenciálne sterilizovať celú generáciu“.

„Špekulácia, že toto nenastane a niekoľko neoficiálnych správ o tehotenstvách počas pokusu nie sú dostatočným dôkazom, že to nemá vplyv na populáciu v širokej miere,“
uviedla Lindsayová.

Dr. Lindsayová uviedla, že všetky génové terapie [vakcíny na COVID] spôsobujú aj kvrné zrazeniny. Toto sa neobmedzuje len na jedného výrobcu a neobmedzje sa to na jednu vekovú skupinu.

“Sme svedkami úmrtí na koagulopatiu u zdravých mladých dospelých bez akýchkoľvek pridružených komorbiditíd. K 9. aprílu bolo v nahlasovacom systéme VAERS 795 správ súvisiacich s poruchami zrážania krvi, z ktorých 338 bolo z dôvodu trombocytopénie,“ dodala.

„Existujú mechanistické princípy, prečo sa toto deje. Je známe, že prirodzená infekcia spôsobuje koagulopatiu kvôli hrotovému proteínu. Všetky vakcíny génovej terapie prikazujú telu vyrábať hrotový proteín,“ povedala.

Krvné zrazeniny z vakcín odolávajú prirodzeným procesom brániacim ich tvorbe

Lindsayová citovala štúdiu, publikovanú v roku 2020 v časopise Journal of Hematology & Oncology, ktorá dokázala, že zavedenie hrotových proteínov viedo u myší ku krvným poruchám.

Hrotový proteín udržiavaný in vitro s ľudskou krvou tiež spôsoboval vznik krvnej zrazeniny, ktorá bola rezistentná voči fibrinolýze – procesu zastavujúcemu rast zrazenín.

„Hrotový proteín spôsobuje trombocytické udalosti, ktoré sa nedajú riešiť prírodnými prostriedkami,“ povedala. „A všetky vakcíny musia byť zastavené v nádeji, že sa môžu dať upraviť tak, aby pred týmto nepriaznivým účinkom chránili.“

Lindsayovej komentáre boli na stretnutí ACIP zastavené skôr, ako sa mohla zmieniť o svojej tretej obave, hoci ten záverečný bod bol publikovaný na webovej stránke Dr. Jennifer Margulisovej.

Vakcíny zrejme podporujú vznik nebezpečných mutantov

„Po tretie, existujú silné dôkazy imunitného úniku a toho, že očkovanie pod tlakom pandémie týmito nedokonalými vakcínami poháňa tvorbu smrtiacejších mutantov, ktoré nielen nanovo infikujú demograficky mladšiu vekovú skupinu, ale v celkovej populácii spôsobujú aj viac s Covidom súvisiacich úmrtí, než by ich nastalo bez intervencie,“ povedala Lindsayová.

„Máme teraz dostatok dôkazov na to, aby sme videli jasnú koreláciu so zvýšeným počtom úmrtí na Covid vakcín a očkovacími kampaňami,“ pokračovala. „Toto nie je náhoda. Ide o nešťastný, nezamýšľaný účinok vakcín.“

Jej záver:

Podávanie všetkých vakcín proti ochoreniu COVID musíme okamžite zastaviť, skôr ako vytvoríme ozajstnú pandémiu, ktorú nedokážeme zvládnuť.

Expertka na syntézu proteínov a výskumná vedkyňa na MIT Dr. Stephanie Seneffová, PhD., sa v e-maile adresovanom Margulisovej vyjadrila, „že absolútne zdieľa tieto obavy“.

„Potenciál porúch zrážania krvi a potenciál sterilizácie sú iba časťou príbehu,“ skonštatovala Dr. Seneffová.

„Existujú aj iné potenciálne dlhodobé účinky týchto vakcín, ako sú autoimunitné ochorenie a imunitný únik, pri ktorom vakcíny podané ľuďom s narušenou imunitou zrýchľujú rýchlosť mutácie vírusu, čím spôsobia, že ani prirodzene získané, ani vakcínou vytvorené protilátky už nie sú účinné.“

Záver

Napriek tomu CDC minulý mesiac znovu začala s očkovaním vakcínou Johnson & Johnson, hoci nórska vládna komisia obnovila rozhovory o odložení očkovania.

K pondelku 10.5.2021 zaznamenal systém VAERS viac ako 4 400 úmrtí po očkovaní vakcínami proti ochoreniu COVID-19. Miera prežitia u vírusu sa odhaduje až na 99,8%.

Autor: Dr. Lindsayová, Zdroj: lifesitenews.com
Public domain