pl.news
113.4K

Schneider: Papież jest głównym autorem niedoli Kościoła

Masoneria zinfiltrowała Kościół, ale to duchowni, począwszy od Papieża i na biskupach skończywszy, odpowiadają za obecną niedolę.

Stwierdza powyższe Biskup Schneider w rozmowie z @cjm-media oraz Gloria.tv, nagranej 17 listopada (film poniżej).

Schneider nawiązuje do krótkiego pontyfikatu poczciwego Hadriana VI (1522-1523), który sprawował papieskie rządy w czasie Reformacji (Schneider: "Protestanckiej Deformacji").

W 1523 Hadrian wysłał legata do Zgromadzenia Ustawodawczego Norymbergi, który, jak wszyscy przewidywali, potępi Marcina Lutra. Jednakże legat stwierdził, że to Stolica Apostolska ponosi odpowiedzialność za taki stan rzeczy.

"To był pierwszy raz w historii Kościoła (i jak do tej pory ostatni), kiedy Papież przyznał: My, papierze, Kuria Rzymska, jesteśmy głównymi sprawcami kryzysu w Kościele. Pozwoliliśmy, aby do tego doszło, niedbale broniliśmy Kościoła" - podkreśla Schneider.

Biskup żywi nadzieję, że w przyszłości papież przyzna: "Dopuściliśmy niewłaściwych ludzi do wysokich stanowisk kościelnych, czyniąc kompromisy, a ci ludzie spustoszyli winiarnię i rzucili wiernych na pożarcie wilkom".

Wolnomularze objęli wiele ważnych stanowisk, ale ostateczna odpowiedzialność spoczywa na Papieżu i jego najbliższych doradcach, dodaje Schneider.

Scheider skarży się, że szczerzy katoliccy biskupi atakowani przez oligarchiczne media "z reguły nie otrzymują żadnego wsparcia od Stolicy Apostolskiej". W efekcie biskupi czują się zastraszeni, ponieważ wiedzą, że w razie czego Rzym wystawi ich do wiatru.

#newsUoduxrjbxx

16:10
Jan Kanty Lipski
Wiemy, wiemy
peccator ecc shares this
270