Clicks5
ms.news

Sembahyang Di Luar Chapel

Penganut Katholik yang muda telah mengadakan sembahyang Eukharis di luar chapel di Edinburgh, Scotland,pada 7hb Februari.

The Sisters of Mercy meletakkan monstrance di tingkap chapel convent mereka, dan menjemput mereka supaya berdoa di luar.

Usaha sembahyang akan diteruskan setiap Ahad, antara 1:00pm hingga 3:45pm.

#newsUlexijctir