Clicks858
Anton Čulen
4
Extrémistickí zástancovia bojového ateizmu zaútočili na slobodu Cirkvi: Vzbúrencom proti Bohu sa nepáči, že sa v učebnici náboženstva informuje o kultúre smrti. Extrémistický zástancovia bojového …More
Extrémistickí zástancovia bojového ateizmu zaútočili na slobodu Cirkvi: Vzbúrencom proti Bohu sa nepáči, že sa v učebnici náboženstva informuje o kultúre smrti.

Extrémistický zástancovia bojového ateizmu zaútočili na slobodu Cirkvi: Vzbúrencom proti Bohu sa nepáči, že sa v učebnici náboženstva informuje o kultúre smrti.

Liberálom sa nepáči, že sa v učebnici náboženstva informuje o kultúre smrti

Branislav Gröhling (SaS) a Ondrej Prostredník (PS/Spolu) kritizujú učebnicu náboženstva, ktorá žiakov učí, že potrat, eutanázia a podpora gender ideológie sú kultúrou smrti. Podľa Prostredníka je výučba, ktorá hovorí, že treba chrániť života nenarodených a dať rovnaké možnosti starým a postihnutým populistická a obmedzuje ľudské práva

Gröhling hovorí, že náboženstvo a etika, ktoré sú súčasťou škôl, by mali vštepovať mladému človeku isté hodnoty. Ale na druhej strany by sa nemali uchýliť k takémuto “šíreniu nezmyslov”, ktoré vraj rozoštváva ľudí.

“Povedať, že niekto zastáva akúsi „kultúru smrti“ je silná káva. Zabraňuje to akejkoľvek diskusii medzi veriacim a neveriacim človekom. Odhliadnem od toho, že bojovať naraz proti potratom aj antikoncepcii a nezdôrazniť pritom iné spôsoby ochrany pred nechceným tehotenstvom (aby sme sa tým potratom naozaj vyhli), je trochu protirečenie. Ale prilepiť k tomuto všetkému ešte aj rovnosť mužov a žien a označiť to za „kultúru smrti“ je hodné konšpiračného plátku, nie učebnice,” píše v príspevku na sociálnej sieti.

Gröhling si tiež myslí, že ak budú iné názory označené za „kultúru smrti“, len ťažko príde k nejakému porozumeniu. “Naša spoločnosť je už dosť polarizovaná a rozhnevaná. Školy ani učebnice by to nemali podporovať. Naopak, radšej by mali hľadať cesty k vzájomnému pochopeniu.” Cirkev pritom pochopenie pre hriešnikov má, nemôže však prestať brániť a šíriť pravdu, na ktorej je postavená a upozorňovať na hriech a jeho dôsledky.

Ondrej Prostredník z PS, zas hovorí o nezmyselnom “kastovaní ľudí na tých za život a za smrť”. Prekáža mu, že súčasný právny stav cirkvám umožňuje, aby sa katolícke náboženstvo vyučovalo podľa učebných plánov a učebných osnov, ktoré schvaľuje Konferencia biskupov Slovenska po vyjadrení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. A tiež to, že inšpekciu takýchto hodín vykonávajú osoby poverené hlavným školským inšpektorom po dohode s príslušnou vrchnosťou Katolíckej cirkvi.

“Obsah vyučovania náboženstva na verejných školách je v rukách cirkví. Zo súčasného právneho stavu vyplýva, že ak cirkev chcela zaradiť do osnov stať o „kultúre smrti“, ministerstvo školstva s k tomu mohlo vyjadriť hoc aj negatívne, ale do učebníc sa to napokon dostalo tak či onak.

Toto je nezdravý vzťah štátu a cirkvi, ktorý umožňuje, aby cirkvi zneužívali právo výučby na verejných školách na šírenie fundamentalistickej teológie a démonizovali existujúce ľudskoprávne štandardy v našej spoločnosti,” myslí si.

Na záver dodáva, že nemáme dovoliť populistickým a extrémistickým politikom, aby vytvárali takýto priestor na akési obmedzovanie ľudských práv.

Tatiana Stará
alianciazanedelu.sk/archiv/4486
Anton Čulen
Video: Počas francúzskej revolúcie postavili na oltár v Notre Dame prostitútku Candeilliu. Počas synody o Amazónii sa vo vnútri kostola Santa Maria in Traspontina udial podobný pohanský rituál