19:07
FSSPX - Jak NAJLEPIEJ przyjmować Komunię świętą?! - Ks. ŚWIERCZEK Jak NAJLEPIEJ przyjmować Komunię świętą?!More
FSSPX - Jak NAJLEPIEJ przyjmować Komunię świętą?! - Ks. ŚWIERCZEK
Jak NAJLEPIEJ przyjmować Komunię świętą?!
Izabela Sylwia
Tylko na klęcząco i do ust i bez grzechu śmiertelnego w duszy i z uczuciem uwielbienia dla przyjmowanego Ciała Pańskiego.