Inka
41.1K

♥ Uroczystość Święta Bożego Ciała - Historia ustanowienia ♥

♥ UROCZYSTOŚCI ŚWIETA BOŻEGO CIAŁA ♥

♥
OBJAWIENIA ŚW. JULIANNY Z CORNILLION
Uroczystość Bożego Ciała jest uczczeniem Boskiego Ciała i Krwi Chrystusa.
Pomysłodawczynią tej Uroczystości jest ŚW. JULIANNA Z CORNILLION (1193-1258).

Była ona przełożoną sióstr augustianek w Mont Cornillion koło Liege.
W 1245 roku św. Julianna doznała objawień
w których Chrystus zapragnął aby ustanowiono dzień w którym
cały Kościół obchodziłby Uroczystość Jego Ciała i Krwi.
Zażyczył sobie także aby był to czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej.
Dlaczego Czwartek? Otóż dlatego iż to właśnie podczas ostatniej wieczerzy w wieczerniku, która odbyła się jak wszyscy dobrze wiemy w Wielki Czwartek Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii,ofiarując swoje mistyczne Ciało i Krew.

♥ PIERWSZA PROCESJA EUCHARYSTYCZNA
Biskup Liege Robert po dokładniejszym zbadaniu objawień św. Julianny postanowił spełnić życzenie Jezusa.
W 1246 roku odbyła się pierwsza procesja Teoforyczna (Eucharystyczna).
Jednakże w tym samym roku umiera biskup Robert
a wyższe duchowieństwo i teolodzy Liege potępili ten typ okazywania Chrystusowi czci i niemal nie oskarżyli Julianny o herezje oraz przenieśli ją karnie na inną placówkę na prowincji.
Jednak na skutek interwencji archidiakona katedry w Liegne, Jakuba który przedstawił sprawę kardynałowi Hugo, z powrotem zatwierdzono ten zwyczaj.
Ten sam archidiakon, Jakub leodyjski,w 1251 roku poprowadził po raz drugi uroczystą procesję ulicami Liegne.
Co ciekawsze, archidiakon ten został za niedługo papieżem i przyjął imię Urbana IV. On też zatwierdził i wprowadził do Rzymu to święto, po cudzue Eucharystycznym w Bolsenie (Włochy)
♥CUD EUCHARYSTYCZNY
W 1263 pielgrzymujący do Rzymu ksiądz Piotr z Pragi zatrzymał się w Bolsenie
W czasie odprawiania Mszy św. Hostia w jego rękach zaczęła krwawić.
Natychmiast pokazał to przebywającemu w Orvieto papieżowi Urbanowi IV,
który wziął korporał, umieścił go w relikwiarzu w katedrze w Orvieto i ogłosił, iż miał miejsce cud eucharystyczny.
Cud ten wpłynał na ogłoszenie w 1264 nowego święta: Święta Ciała i Krwi Pańskiej ("Bożego Ciała").
Urbana IV korzystając z obecności św. Tomasza z Akwinu na dworze papieskim polecił mu opracowanie tekstów liturgicznych na tą uroczystość.
Stąd się też wzięła pieśń, którą znamy do dzisiaj: "Przed tak Wielkim Sakramentem...".

♥ BOŻE CIAŁO NA ZIEMIACH POLSKICH
W Polsce z procesją Bożego Ciała spotykamy się już w XIV wieku w Płocku i Wrocławiu.
W wieku XVI do Polski przychodzi zwyczaj który notabene przybył z Niemiec, a chodzi dokładniej o tradycję czterech ołtarzy przy których są czytane cztery ewangelie.
Od dawna jest znany też zwyczaj, że do kościoła na czas Oktawy Bożego Ciała przynoszono wianki z ziół i ziemię z pól.
Po zakończonej oktawie brano ziemię i kładziono na polach prosząc Boga o dobre plony a wianki wieszano na ścianach domostw.
Wianki te miały ciekawe zastosowanie.
Otóż gdy zmarł jakiś domownik wianki te kładziono mu pod głowę.
Zmielone także zioła z tychże wianków podawano z wodą chorym zwierzętom aby przywrócić je do zdrowia.
♥ WIELKI DAR
Jak widać Uroczystość Bożego Ciała i Krwi Chrystusa ma dużo szerszą tradycję niż nam się może zdawać. Jest to jedno z najważniejszych świąt w Kościele.
Jest to podziękowanie Jezusowi za dar Eucharystii, za to że dał nam się cały!

Kochajmy Eucharystię tak jak ŚW. TARSYCJUSZ *,
który nie zawahał się oddać życia za Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.


Dlatego prośmy właśnie podczas tej Uroczystości, Pana Jezusa o dobrych i gorliwych kapłanów, polecając Mu całe Duszpasterstwo Kosciola.

* św. Tarsycjusz meczennik Eucharistii : ♥ MĘCZENNIK EUCHARYSTII - ŚW.TARSYCJUSZ ♥

-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----
♥ TEKST PIESNI ŚW. TOMASZA Z AKWINU
ulozona na dworze papieskim Urbana IV
w natchnieniu po Cudzie Eucharystycznym w w Bolsenie
.
„PRZED TAK WIELKIM SAKRAMENTEM”.

Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz
Niech przed Nowym Testamentem starych prawd ustąpi czas
Co dla zmysłów niepojęte niech dopełni wiara w nas.
Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni
Niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu, dzięki, czci
A równemu Im Duchowi niechaj wieczna chwała brzm.


♥ CUDA EUCHARYSTYCZNE
maranciaki.pl/cuda_eucharystyczne.htm

♥ CUD EUCHARYSTYCZNY Z LANCIANO
www.voxdomini.com.pl/vox_art/lanciano.html

CUD EUCHARYSTYCZNY W NAJU
www.ourlady.ca/…/najuPolish.htm

♥ O cudach eucharystycznych
Ks. Aleksander Posacki SJ
www.katolik.pl/index1.php
Slawek
👍 Bóg zapłać, a od siebie dodaję pieśń z Cudem z Sokółki w tle. 😇
Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa
Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa
Engel44
Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz
Niech przed Nowym Testamentem starych prawd ustąpi czas
Co dla zmysłów niepojęte niech dopełni wiara w nas.
Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni
Niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu, dzięki, czci
A równemu Im Duchowi niechaj wieczna chwała brzmi
.Amen
Tekst piesni św. Tomasza z Akwinu
ulozona na dworze papieskim Urbana IVMore
Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz
Niech przed Nowym Testamentem starych prawd ustąpi czas
Co dla zmysłów niepojęte niech dopełni wiara w nas.
Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni
Niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu, dzięki, czci

A równemu Im Duchowi niechaj wieczna chwała brzmi
.Amen
Tekst piesni św. Tomasza z Akwinu
ulozona na dworze papieskim Urbana IV
Engel44
Sacerdos Hyacinthus: Klękam z radością! Klękam z radością!
„Tam, gdzie ktoś próbuje ograniczyć adorację do sfery czysto duchowej, nie ucieleśniając jej, tam akt adoracji gaśnie, bo czysta duchowość nie odpowiada istocie człowieka. Adoracja jest jednym z tych zasadniczych aktów, które dotyczą całego człowieka. Stąd w obecności Boga żywego nie wolno porzucić gestu ugięcia kolan” (Kard. J. Ratzinger …More
Sacerdos Hyacinthus: Klękam z radością! Klękam z radością!
„Tam, gdzie ktoś próbuje ograniczyć adorację do sfery czysto duchowej, nie ucieleśniając jej, tam akt adoracji gaśnie, bo czysta duchowość nie odpowiada istocie człowieka. Adoracja jest jednym z tych zasadniczych aktów, które dotyczą całego człowieka. Stąd w obecności Boga żywego nie wolno porzucić gestu ugięcia kolan” (Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii).
Inka
♥ WIELKI DAR
Uroczystość Bożego Ciała i Krwi Chrystusa ma dużo szerszą tradycję niż nam się może zdawać. Jest to jedno z najważniejszych świąt w Kościele.
Jest to podziękowanie Jezusowi za dar Eucharystii, za to że dał nam się cały!