Inka
31.8K

♥ Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny / 31 maja 2013 ♥

ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Święto Nawiedzenia obchodzimy 31 maja, tj. między świętem Zwiastowania Pańskiego a Narodzeniem Jana Chrzciciela.

Święto powstało z rozważań pięknej tajemnicy życia Maryi, mianowicie Jej spotkania ze św. Elżbietą przed narodzeniem św. Jana Chrzciciela.
W ten sposób wspominamy przede wszystkim spotkanie Mesjasza z Janem Chrzcicielem.
Jest to także spotkanie dwóch matek.

Teksty liturgiczne przybliżają nam to zbawcze wydarzenie.
W kolekcie mszalnej wspomina się, że za natchnieniem Ducha Świętego Maryja w swoim łonie nosiła Bożego Syna i nawiedziła św. Elżbietę

Uroczystość tę wprowadził do zakonu franciszkańskiego św. Bonawentura w roku 1263.

Kiedy zaś powstała wielka schizma na Zachodzie,
wtedy święto to rozszerzył na cały Kościół papież Bonifacy IX w roku 1389,
aby uprosić za przyczyną Maryi jedność w Kościele Chrystusowym.
Sobór w Bazylei (1441) to święto zatwierdził.

Pod nazwa Wizytek, czyli Sióstr Nawiedzenia powstały także zakony żeńskie, które za główną patronkę obrały sobie Matkę Bożą w tej tajemnicy.
Założył je w roku 1610 św. Franciszek,wspólnie ze św. Joanną de Chantal.


Dokładny opis wydarzenia Nawiedzenia zostawił nam św. Łukasz w swojej Ewangelii (Łk 1, 39-56).
Św. Łukasz opisuje scenę spotkania Maryi z Elżbietą, następnie podaje hymn
UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA,
w którym Maryja wysławia Boga za wielkie Jego miłosierdzie i za wybranie Jej
do wielkich rzeczy w dziele zbawienia.

Ewangelista przy końcu swojej relacji informuje, że Maryja około trzech miesięcy pozostała u św. Elżbiety, pomagając jej, jak można przypuszczać, w domowych zajęciach.
Zadziwiająca jest pokora Maryi.
Przychodzi z pomocą do swojej starszej krewnej, gdy ta będzie rodzić syna.

Zdarzenie to, tradycji miało ono miejsce w Ain Karim, około 7 km na zachód od Jerozolimy, gdzie dwa kościoły upamiętniają dwa wydarzenia - radosne spotkanie matek (kościół nawiedzenia św. Elżbiety, położony na zboczu wzgórza za miastem) i narodzenie Jana Chrzciciela (kościół położony w samym mieście).

Maryja prawdopodobnie odbywała całą drogę (ok. 150 kilometrów) z Nazaretu do Ain Karim - czy jak chcą niektórzy bibliści może nawet do Hebronu -pieszo.
Pragnęła podzielić się ze swoją krewną wiadomością o Zwiastowaniu, jednocześnie gratulując jej tak długo oczekiwanego potomstwa.

Maryja po przybyciu dowiaduje się ze zdziwieniem, że Elżbieta już wszystko wie
- tak dalece, że nawet powtarza do niej część słów anioła:
"Błogosławiona jesteś między niewiastami".
Elżbieta wyraża równocześnie uznanie dla Maryi, że zawierzyła słowom posłańca Bożego. Zbawiciela.

Specjalna prefacja o Nawiedzeniu przypomina, że sam Bóg przez prorocze słowa św Elżbiety, wypowiedziane pod natchnieniem Ducha Świętego, ukazuje nam wielkość Maryi, ponieważ Ona uwierzyła w obiecane zbawienie

Matka św. Jana jako pierwsza nazwała Maryję błogosławioną i Matką Pana, Matką Bożą, która przybyła do domu Zachariasza, aby pełnić posługę miłości.

Elżbieta zdobywa się na wielki akt pokory, kiedy Matkę Chrystusa wita słowami:
"A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?"

Elżbieta stwierdza równocześnie, że
na dźwięk słowa Maryi poruszyło się w łonie jej dziecię.

Pisarze kościelni są przekonani, że był to akt powitania Chrystusa przez św. Jana
i że w tym właśnie momencie św. Jan został uwolniony od grzechu pierworodnego
i napełniony Duchem Świętym.

Słowa Elżbiety przywołujemy zawsze, ilekroć odmawiamy Pozdrowienie Anielskie (Zdrowaś Maryjo.)
Krewna Maryi powtórzyła część pozdrowienia Gabriela:
"Błogosławiona jesteś między niewiastami",
wyraźnie czyniąc aluzję, że za sprawą Ducha Świętego została we wszystko wtajemniczona.
Potem zaraz dodała własne słowa:
"i błogosławiony jest owoc Twojego łona".

Wydarzenie to rozważamy takżę jako jedną z radosnych tajemnic Różańca.

Niech to piękne święto skłoni nas do uwielbienia Boga za dar Maryi i Jej Syna,
naszego Zbawiciela.
Dziękujmy też za łaskę wiary i prośmy o jej umocnienie.

Za przykładem Maryi spieszmy z pomocą potrzebującym.
Zanośmy też do Pana nasze gorące prośby:

"(...) Ty, coś do domu Elżbiety
Przyniosła radość bezmierną.
Przyjdź, opiekunko ludzkości,
I obmyj z brudu sumienia (...)
Ukaż nam drogę właściwą
I życiem obdarz niewinnym."
(LG, t. II)
BAH
www.youtube.com/user/vatican/featured
Różaniec z papieżem Franciszkiem
Dziś wieczorem Ojciec Święty będzie przewodniczył modlitwie różańcowej na placu św. Piotra, w związku z kończącym maj świętem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
Na zakończenie różańca papież Franciszek wygłosi medytację, tłumacząc dlaczego Matka Boża jest ważna nie tylko dla całego Kościoła, ale także dla niego osobiście …More
www.youtube.com/user/vatican/featured

Różaniec z papieżem Franciszkiem
Dziś wieczorem Ojciec Święty będzie przewodniczył modlitwie różańcowej na placu św. Piotra, w związku z kończącym maj świętem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Na zakończenie różańca papież Franciszek wygłosi medytację, tłumacząc dlaczego Matka Boża jest ważna nie tylko dla całego Kościoła, ale także dla niego osobiście.

....
www.tv-trwam.pl/index.php
Engel44
😇 👍
Inka
♥ "(...) Ty, coś do domu Elżbiety
Przyniosła radość bezmierną.
Przyjdź, opiekunko ludzkości,
I obmyj z brudu sumienia (...)
Ukaż nam drogę właściwą
I życiem obdarz niewinnym."
(LG, t. II)