nl.news
178

Afrika: De armen staan op tegen Bergaylio

Na Malawi, Zambia en Nigeria heeft ook de bisschoppenconferentie van Ghana de homoseksuele propaganda van Franciscus zoals verwoord in "Fiducia supplicans" afgewezen. De verklaring werd op 21 december …More
Na Malawi, Zambia en Nigeria heeft ook de bisschoppenconferentie van Ghana de homoseksuele propaganda van Franciscus zoals verwoord in "Fiducia supplicans" afgewezen.
De verklaring werd op 21 december ondertekend door bisschop Matthew Kwasi Gyamfi, 66, van Sunyani, de voorzitter van de bisschoppenconferentie.
Bisschop Kwasi merkt op dat de kerk niet bevoegd is om een "zegen" te geven als dat op de een of andere manier een vorm van morele legitimiteit zou geven aan homoseksuele relaties of buitenechtelijke seksuele praktijken.
De belangrijkste paragraaf: "De zegen die volgens de Verklaring aan iedereen gegeven kan worden, verwijst naar gebeden waar mensen om kunnen vragen. Voor mensen in een staat van zonde zijn de gebeden bedoeld om hen tot bekering te leiden. Daarom zijn gebeden voor personen in relaties van hetzelfde geslacht niet bedoeld om hun manier van leven te legitimeren, maar om hen op het pad van bekering te leiden".
De conclusie is dat "priesters geen verbintenissen tussen …More
Jan Joseph
Geweldig dit is de nieuwe Rooms Katholieke kerk met een Tridentijnse liturgie en het Universele Rooms Katholieke geloof van voor het Tweede Vaticaanse Concilie.