Clicks2.4K
Libor Halik
19

Koronavir v Itálii od migrantů, poté přenášen eurobankovkami

Ale nezapomínejme, že když je nouze nejvyšší, pomoc Boží je nejbližší!
Nejvyšší vůdci ví, že tento koronavir (i nejnovější verze pro bělochy, Peršany, Araby) je normálně neléčitelný a šíří se rychlostí blesku. Avšak jako křesťané máme naději - viz Zázračně uzdraven z koronaviru katolický biskup ve věku 98 let
Opakuji: Je potřeba objednat mnoho mší a sloužit je VEŘEJNĚ i jako svědectví víry za zastavení koronaviru. Já mše (sv. liturgie) za to už odsloužil 4x a pokračuji každý den - ač nemám k dispozici veřejný kostel. Nejspíš bude potřebné sloužit i pouliční mše svaté na náměstích, dokud to jde.
Připomínám, že to není jen a pouze o svatém přijímání, což je dnes módou, ač většina přijímajících nyní přijímá svatokrádežně v nějakém smrtelném hříchu - např. v hříchu neochoty mít víc než 1 až 3 vlastní manželské děti.
Připomínám zapomenuté, že mše (liturgie) sv. je PŘEDEVŠÍM OBĚTÍ Pána Ježíše Krista. Obětníkem i obětí je On sám Pán Ježíš Kristus, Syn Boží a obětuje se při mši sv. neviditelně (na Gogotě to bylo viditelně) Bohu Otci na odpuštění všech těch našich hříchů, které ještě nejsou neodpustitelným rouháním Duchu Svatému. Platně katolicky či pravoslavně vysvěcený biskup (episkopos), či kněz (presbyteros) zastupuje ústa a ruce Pána Ježíše. Současně neviditelná přítomnost Pána Ježíše Krista může uzdravovat tomu věřící nemocné ze všech typů nemocí včetně uměle vojensky někde vyrobeného nejnovějšího koronaviru i nemocí z elektormagnetického ozařování 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G apod.

Více o koronaviru v Itálii od migrantů, a poté přenášení eurobankovkami na: aeronet.cz a aeronet.cz/…/cina-zahajila-s…

(eurobankovky papírové)
Public domain
Samson1
Libor Halik
Na ČT 6.3.2020 oznámili, že centrální banka Jižní Koreje spálí všechny bankovky nakažené koronavirem.
Libor Halik
Pomůže jen svatost a živá víra, protože Zázračně uzdraven z koronaviru katolický biskup ve věku 98 let Proto 27.2.2020 Prezidentův mluvčí ke koronaviru citoval z Bible, zval k pokání a modlitbě víry Pak jako tento katolík z Milána musíme na koronavirus ZAÚTOČIT www.lumendelumine.cz/index.php Podporou nám budou KAŽDODENNÍ mše svaté obětované na tento úmysl. Příklady víry z minulosti nás …More
Pomůže jen svatost a živá víra, protože Zázračně uzdraven z koronaviru katolický biskup ve věku 98 let Proto 27.2.2020 Prezidentův mluvčí ke koronaviru citoval z Bible, zval k pokání a modlitbě víry Pak jako tento katolík z Milána musíme na koronavirus ZAÚTOČIT www.lumendelumine.cz/index.php Podporou nám budou KAŽDODENNÍ mše svaté obětované na tento úmysl. Příklady víry z minulosti nás potáhnou: www.lumendelumine.cz/index.php Je potřeba objednat mnoho mší a sloužit je VEŘEJNĚ i jako svědectví víry za zastavení koronaviru. Já mše (sv. liturgie) za to už odsloužil 5x a pokračuji každý den - ač nemám k dispozici veřejný kostel. Nejspíš bude potřebné sloužit i pouliční mše svaté na náměstích, dokud to jde.
Připomínám, že to není jen a pouze o svatém přijímání, což je dnes módou, ač většina přijímajících nyní přijímá svatokrádežně v nějakém smrtelném hříchu - např. v hříchu neochoty mít víc než 1 až 3 vlastní manželské děti.
Připomínám zapomenuté, že mše (liturgie) sv. je PŘEDEVŠÍM OBĚTÍ Pána Ježíše Krista. Obětníkem i obětí je On sám Pán Ježíš Kristus, Syn Boží a obětuje se při mši sv. neviditelně (na Gogotě to bylo viditelně) Bohu Otci na odpuštění všech těch našich hříchů, které ještě nejsou neodpustitelným rouháním Duchu Svatému. Platně katolicky či pravoslavně vysvěcený biskup (episkopos), či kněz (presbyteros) zastupuje ústa a ruce Pána Ježíše. Současně neviditelná přítomnost Pána Ježíše Krista může uzdravovat tomu věřící nemocné ze všech typů nemocí včetně uměle vojensky někde vyrobeného nejnovějšího koronaviru i nemocí z elektormagnetického ozařování 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G apod.
Hledač
Kde teď prosím Mše (Liturgie) sloužíte?
Libor Halik
V bytě. Pro @Hledač
Hledač
Pokud by to bylo v okolí HK, Prahy a přístupné verejnosti - rád bych se zůčastnil.
Hledač
Segal: víš, když se člověk o něco zajímá (v tomto případě o Bohoslužby za odvrácení koronaviru, které by se případně i rád zúčastnil), tak se obvykle zeptá :-)
Libor Halik
V současné postní a koronavirové i válečné době sloužím mši (liturgii) sv. každodenně ve svém bytě v Brně. Sv. liturgii služím nezávisle na tom, zda kdokoliv přijde, či nepřijde. Mše sv. je obětí Pána Ježíše, kde On je obětníkem i obětí, což dnes málokdo chápe. Má proto největší odpouštějící význam pro místní i celosvětové dění, pokud ji kněz či biskup slouží ne jako řezník.
Hledač
Libor Halík: děkuji za informace i za každodenní liturgie (které sloužíte).
Brno je pro mě dost z ruky.
Strážce
Tady to máš blíž:
S. Čecha 358, 563 01 Lanškroun 😀
Hledač
Strážce: díky, ale pro mě je blíž Hradec Králové, Pardubice, Kolín a Praha.
Strážce
To už tak bývá, že si lidé neváží toho, co mají doma. Vyčistil sis už klávesnici? 😀
Hledač
Strážce: nevím, jak jsi přišel na to, že si nevážím toho, co mám doma...?!
Nerozumím Tvým dedukcím a nemám na to náladu.
Takže příště prosím - Jen k tématu!
Hledač
Barbarin: prosím Tě, pokud máš nedořešené záležitosti s nějakým Hoki- hooki, obrať se prosím na něj.
Pokud mě snad za něj považuješ (jak se po Tvých útocích zdá) - tak se fakt pleteš.
Jsem tu jen pod nickem - Hledač, jinej nick tu nemám a nikdy jsem neměl.
Takhle to prostě je. Respektuj to prosím.