CÓRKA MARYI
111.4K

JEZUS: Odrzucajcie Orędzia, które w jakikolwiek sposób są sprzeczne z Moim Nauczaniem, bo możecie mieć pewność, że są fałszywe

JESUS: Denounce messages, which contradict My Teachings in any way, for you can then be sure that they are false

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

sobota, 8 października 2011 roku, godz. 16.20

Moja szczerze umiłowana córko, tak jak Moi prawdziwi wizjonerzy idą w świat, tak samo uczynią fałszywi wizjonerzy. Poznacie ich przez staranne analizowanie ich orędzi dla świata. Gdzieś w głębi będziecie mieć przekonanie, że Moje Nauczanie i Prawda zawarta w najświętszej Biblii zostały sfałszowane. Tak subtelne są te przekłamania, że będą w stanie je dostrzec tylko osoby z prawdziwą znajomością Pisma Świętego.

Uważajcie na każdą nienawiść, którą tacy wizjonerzy wywołują wśród swoich zwolenników, kiedy oni walczą, rozbijają i dzielą rodziny. Sekty, które pojawiają się na skutek pracy takich wizjonerów, będą teraz zalewały świat, aby spowodować zamieszanie i niepokój wśród wiernych.

Gdziekolwiek obecne jest Moje święte Słowo, tam znajdziecie Miłość. Moje Orędzia rodzą miłość i harmonię i poruszą wasze dusze. Moje Orędzia będą zawsze mówić prawdę i, chociaż czasami są surowe i przerażające, one są wam dawane, Moje dzieci, z Miłości.

Fałszywi wizjonerzy będą przekazywać orędzia, które nie są łatwe do odczytania i zrozumienia. Na pierwszy rzut oka będzie można wyczuć emanujący autorytet, a one będą wytwarzać odczucie miłości. Nie przyniosą wam jednak pokoju duszy.

Tacy wizjonerzy, z których wielu nie pochodzi od Boga, najpierw uwodzą, potem kontrolują, aż w końcu wciągają was w łoże kłamstw i oszustw. Szatan ze swoją armią będzie wpływał na takich fałszywych wizjonerów i widzących. Może nawet zaatakować prawdziwych wizjonerów, zachęcając ich do odejścia ode Mnie w zamęcie.

Wzywam was, dzieci, miejcie się cały czas na baczności. Odrzucajcie Orędzia, które w jakikolwiek sposób są sprzeczne z Moim Nauczaniem, bo możecie mieć pewność, że są fałszywe.

Mówię dzisiaj na świecie jedynie poprzez wybraną liczbę prawdziwych wizjonerów i widzących. Jest ich mniej niż dwudziestu i mniej niż myślicie. Każdemu z nich dano inną rolę, ale Mój Głos i Moje wskazania będą miały znamię zrozumienia, które odczujecie. Ich orędzia będą miały pewien cel – wszystkie z nich są przeznaczone, aby zachęcić was do działania dla przygotowania waszych dusz.

Odrzućcie akcje popierane przez tych, którzy sami siebie nazywają wizjonerami i widzącymi, a które wydają się dziwne lub które zachęcają ich zwolenników do podejmowania działań niemających związku z miłością do bliźniego.

Uważajcie teraz, bo to jest era fałszywego proroka, który wkrótce da się poznać światu. Jest to także era dla rozlicznych fałszywych proroków wysłanych przez zwodziciela w świat, aby powodowali zamieszanie i ciemność w duszach.

Wasz umiłowany Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl

_________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Módlcie się…

JEZUS: Księga Prawdy jest objawiana tobie, siódmy posłańcu na koniec czasów

JEZUS: Czy nie wiecie, że przekazuję Swoje Słowo zaledwie kilku duszom?

MATKA ZBAWIENIA: Tak wielu nie słucha teraz tych Orędzi, Moje dziecko, ale po tym, jak będzie miało miejsce Ostrzeżenie, będą słuchać

Matka Zbawienia: Obrażacie Mojego Syna, kiedy przyjmujecie Najświętszą Eucharystię na rękę

__________________________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Odrzućcie akcje popierane przez tych, którzy sami siebie nazywają wizjonerami i widzącymi, a które wydają się dziwne lub które zachęcają ich zwolenników do podejmowania działań niemających związku z miłością do bliźniego."