CÓRKA MARYI
3935

JEZUS: Czy nie wiecie, że przekazuję Swoje Słowo zaledwie kilku duszom?

JESUS: Don’t you know that I only convey My Word to, but, just a few souls?

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

piątek, 18 stycznia 2013 roku, godz. 20.15

Moja szczerze umiłowana córko, jak łatwo zagłuszyć Mój Głos przez wrzaski fałszywych proroków, którzy w tym czasie przeniknęli do świata. Jakże niemądrzy są ci spośród was, włącznie z Moimi wiernymi wyznawcami, którzy są tak głodni Mojej Miłości, że z łatwością pochłaniają fałszywe słowa przedstawiane wam przez kłamców.

Czy nie wiecie, że przekazuję Swoje Słowo zaledwie kilku duszom? Czy nie powiedziałem wam, że Moje Słowa, które teraz wam przekazuję, są ostatnimi tego rodzaju? Dlaczego więc z niecierpliwością szukacie słów nowo ogłaszających się proroków, którzy twierdzą, że mówią w Moim imieniu? Ich pragnieniem jest szukanie chwały i zwrócenie uwagi. To, co robią, to karmienie Moich owiec słabą namiastką pełną słów bez treści. Wiele z tych biednych dusz nie ma złych zamiarów, bo wielu podąża za swoją pobożnością względem Mnie, aby przekazywać Miłość Bożą. Jednak Ja nie zalecam im takiego działania, ponieważ nie objawiam im Mojego świętego Słowa ani szczegółów Mojego Najświętszego Planu. Inni, niestety, są pod wpływem złego ducha, aby odciągać od Mojego świętego Słowa.

Gdy tak wiele głosów z ust fałszywych proroków przyciąga uwagę wielu, Mój prawdziwy Głos jest odrzucany. Wy, którzy szukacie Mojego Głosu i którzy słuchaliście słów wielu samozwańczych proroków, musicie Mnie teraz słuchać.

Istnieją wybrane dusze, z którymi kontaktuję się od dziesięcioleci. I nadal z nimi rozmawiam. Od początku tej Misji* nie dałem zgody ani jednej duszy do publicznego głoszenia Mojego Słowa w tym czasie, z wyjątkiem tych umiłowanych wybranych dusz, które pracują dla Mnie od lat.


Jak mam wzmocnić Mój Głos, abyście Mnie usłyszeli? Czego szukacie? Czy prawdy? Czy sensacji? Czy poezji – która wywołuje w was wrażenie, jak Moje Słowo powinno być spisane na papierze? Dlaczego więc ze wszystkich proroków, którzy twierdzą, że mówią z Mojego upoważnienia, odrzucacie Mnie w tych Orędziach? O, jak bardzo jesteście oszukiwani. Jak bardzo jesteście odciągani od Moich kochających Ramion. Jak bardzo jesteście zwodzeni, że słuchacie słodkich dźwięków, które nie przypominają Mojego prawdziwego Słowa.

Nadejdzie czas, kiedy będziecie się wstydzić swojego okrucieństwa, waszego gorzkiego odrzucenia Mojego świętego Słowa, waszej upartej odmowy, zrodzonej z grzechu pychy, aby w tym czasie przyjąć Moje święte Słowo. Bo to jest czas na objawienie Prawdy ludzkości dla dobra waszych dusz, duszy każdego mężczyzny, kobiety i dziecka.

Obiecałem światu, że Prawda będzie mu objawiona w tym czasie,
ale tak wielu z was jest ślepych i głuchych na Słowo Boga. Proszę was o refleksję nad waszym poszukiwaniem Mojego Miłosierdzia, Mojego Słowa i Mojej obietnicy. Następnie musicie Mnie błagać, abym was poprowadził i dał wam jasność umysłu, żebyście Mnie zobaczyli, usłyszeli, zaufali Mi i w końcu w pełni poddali się Mojemu pragnieniu ratowania waszych dusz.

Nie wolno wam tracić czasu na zastanawianie się ani też nie dajcie się zwieść, bo Ja was potrzebuję.

Wasz Jezus

* (8.11.2010r.)

_______________

za: jezusdoludzkosci.pl/…cie-falszywe-slowa-przedstawiane-wam-przez-klamcow

__________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Módlcie się do Ducha Świętego o prowadzenie w odróżnianiu Moich prawdziwych proroków, wizjonerów i widzących od reszty, która was zwodzi

JEZUS: Muszę ostrzec świat przed wielką liczbą fałszywych proroków, którzy w tym czasie usiłują zagłuszyć Mój Głos

JEZUS: Nikt, kto oświadcza, że mówi w Moje Imię od czasu rozpoczęcia tej Misji w listopadzie 2010 ro…

JEZUS: Tak wiele biednych, zwiedzionych dusz, które uważają, że otrzymują boskie orędzia, zostało wyprowadzonych na manowce przez złego ducha

JEZUS: Odrzucajcie Orędzia, które w jakikolwiek sposób są sprzeczne z Moim Nauczaniem, bo możecie mieć pewność, że są fałszywe

JEZUS: Wszyscy Moi prawdziwi posłańcy przygotowują dzieci Boże do Mojego Powtórnego Przyjścia

JEZUS: Sprawdzianem autentyczności proroka są modlitwy dawane mu dla ludzkości

JEZUS: Księga Prawdy jest objawiana tobie, siódmy posłańcu na koniec czasów

JEZUS: Módlcie się…

__________________________________________________________________
CÓRKA MARYI
MOŻE TO WYDAĆ SIĘ WAM ŚMIESZNE, WIEM, ŻE SŁUŻBY ZAJMUJĄ SIĘ PISANIEM FAŁSZYWYCH ORĘDZI. PO CO? PO TO, ABY NAMI MANIPULOWAĆ, OŚMIESZAĆ I NISZCZYĆ NASZE WSPÓLNOTY ...
CÓRKA MARYI
"Od początku tej Misji (8.11.2010r.) nie dałem zgody ani jednej duszy do publicznego głoszenia Mojego Słowa w tym czasie, z wyjątkiem tych umiłowanych wybranych dusz, które pracują dla Mnie od lat."
One more comment from CÓRKA MARYI
CÓRKA MARYI
"Jakże niemądrzy są ci spośród was, włącznie z Moimi wiernymi wyznawcami, którzy są tak głodni Mojej Miłości, że z łatwością pochłaniają fałszywe słowa przedstawiane wam przez kłamców."