CÓRKA MARYI
11.7K

JEZUS: Nikt, kto oświadcza, że mówi w Moje Imię od czasu rozpoczęcia tej Misji w listopadzie 2010 roku, nie jest do tego upoważniony, ponieważ nie pochodzi ode Mnie

JESUS: Anyone who proclaims to speak in My Name, since this Mission commenced in November, 2010, does not have the authority to do so, for they do not come from Me

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

poniedziałek, 13 maja 2013 roku, godz. 16.38

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Armia Reszty będzie w tym czasie bardzo szybko rosła i rozprzestrzeni się na pięćdziesiąt osiem narodów. Będą wśród was przywódcy i musicie się zjednoczyć, gdziekolwiek jesteście, poprzez tworzenie grup modlitewnych „Jezus do ludzkości”.

Najpierw przyprowadźcie do swojej owczarni wszystkich, którzy idą za Mną, a potem wyruszcie, aby przyciągnąć tych wszystkich, którzy podążają za każdym rodzajem doktryny. Nigdy nie faworyzuję jednej duszy kosztem drugiej. Pragnę, abyście powiedzieli wszystkim, którzy nie wierzą we Mnie, że obiecuję im, iż Prawda zostanie im ukazana podczas Ostrzeżenia. Trudno im będzie Mnie odrzucić, ponieważ ogarnę ich dusze w taki sposób, który będzie dla nich zaskoczeniem i wstrząsem. Mój Duch Święty zstąpi na każdy naród, w którym założone są Moje grupy modlitewne.

Pomnożę liczbę cudów, których już doświadczacie, kiedy uzdrawiam umysły, ducha i ciała nieszczęsnych i chorych spośród was.
Poznacie Mnie po Mojej Obecności, którą zaszczepię tym z was, którzy proszą o Moje Łaski. Naprawdę jesteście błogosławieni – wy, dzieci tego pokolenia, którzy zostaliście wybrani z takich tłumów, aby cieszyć się Życiem Wiecznym w Moim Królestwie, które nie ma końca. Śmierć zostanie przez was pokonana. Zło zostanie pochłonięte przez waszą siłę i wytrwałość, a grzech nie będzie już więcej nękał waszych dusz.

Moje dzieci, jest wiele pracy do wykonania. Pozwólcie Mi was prowadzić poprzez Moje Modlitwy Krucjaty, bo one otworzą wam oczy na Prawdę. Kiedy ujrzycie Prawdę, będziecie w swoich sercach wiedzieli, co robić. Jedno słowo rady – kiedy jesteście odtrącani, gdy mówicie Prawdę, musicie zachować milczenie. Módlcie się za te dusze, aby one również otrzymały Łaskę przyjęcia Księgi Prawdy.

Moje Słowo jest końcowe. Ono jest ostateczne. Nie ma innego słowa. Nikt, kto oświadcza, że mówi w Moje Imię od czasu rozpoczęcia tej Misji w listopadzie 2010 roku, nie jest do tego upoważniony, ponieważ nie pochodzi ode Mnie. Ci prorocy, którzy przyszli wcześniej, a którzy również mówią w Moje Imię, są błogosławieni i nadal będę ich chronił. Mój Głos mówi do świata przez te Orędzia. Moja umiłowana Matka, Niepokalana Dziewica Maryja, także mówi do swoich wizjonerów, a Jej Misja jest nieustannie błogosławiona przeze Mnie.

Wiedzcie, że armia szatana ma wielu fałszywych proroków, którzy mówią słodkim głosem. Kojący, kochający i zamaskowani pustymi obietnicami, będą mówili dokładne przeciwieństwa tego, co Ja wam mówię. Bądźcie tego świadomi, że tylko Mój Głos powie wam Prawdę. Tylko Mój Głos powie wam o nadchodzących wydarzeniach, które rzeczywiście nastąpią. Nikt inny nie może ani nie będzie miał prawa mówić za Mnie, Jezusa Chrystusa, ani za Mojego umiłowanego Ojca.

Pocieszajcie się tymi objawieniami i wiedzcie, że tylko Trójca Święta przekazuje przesłanie w ten sposób – Ogniem, który ogarnie wszystkie dusze pozbawione pychy i pełne pokornej miłości do Mnie.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl
My Word is the end. It is final. There can be no other word

_________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Po tym, jak otrzymaliście Prawdę, ważne jest, abyście dalej rozpowszechniali Słowo Boga

Matka Zbawienia: Potrzebna będzie silna wiara i przyjęcie prawdy zawartej w tych Orędziach z Nieba, aby pozostać na właściwej drodze do Życia Wiecznego


JEZUS: Przygotowania na Moje Powtórne Przyjście są już bardzo zaawansowane

JEZUS: Pomóżcie Mi i przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście

JEZUS: Księga Prawdy jest objawiana tobie, siódmy posłańcu na koniec czasów

JEZUS: Módlcie się…

_________________________________________________________________