Sedevakantistický kanál
Je stav sedevacante, Rím okupuje nainfiltrované nové falošné náboženstvo v podobe novej proticirkvi (Smilnice babylonskej). Toto veľké odpadnutie od viery bolo prorokované. Pozrite si stránku vatikankatolicky.com