Clicks2.5K
danutadubiel
125

PIUS XI - O STROJACH NIEWIAST - Instrukcja Św. Kongregacji Soboru

Instrukcja Św. Kongregacji Soboru

do Ordynariuszy diecezjalnych
o skutecznym zwalczaniu nieskromnej mody u kobiet

Jego Świątobliwość Papież Pius XI mocą najwyższego urzędu apostolskiego, który wypełnia w całym Kościele, nigdy nie przestał żywym słowem i pismem przypominać powiedzenia św. Pawła (I Tym. II, 9. 10):
„Niewiasty w ubiorze ochędożnym, ze wstydem i miernością ubierając się… jako przystoi niewiastom, obiecującym pobożność przez uczynki dobre”.

Bardzo często też ganił Ojciec Święty przy każdej nadarzającej się sposobności
i z największą siłą potępiał nieskromny sposób ubierania się, który dzisiaj stał się już zwyczajem powszechnym nawet u kobiet i dziewcząt katolickich, a nie tylko obraża ciężko godność i wdzięk niewieści lecz na nieszczęście powoduje doczesne szkody samej kobiety, i co jest jeszcze gorszym, prowadzi do jej własnej i innych zguby wiecznej.

Nic więc w tym dziwnego, że biskupi i inni ordynariusze, jak przystoi na sługi Chrystusa, każdy w swej własnej diecezji przeciwstawiali się na wszelki sposób i jednomyślnie tej niezdrowej samowoli i bezwstydowi, znosząc w spokoju i męstwie ducha naśmiewania się i drwiny tych, którzy z tego powodu niejednokrotnie dali poznać swe niezadowolenie.

Dlatego też Św. Kongregacja, której zadaniem jest czuwanie nad karnością duchowieństwa i wiernych, zatwierdza, pochwala i uznaje tego rodzaju czujność i działalność świętych pasterzy i gorąco zachęca ich, by w dalszym ciągu nie przestawali o tym myśleć i wprowadzać odpowiednie normy, stosując je z jak największą gorliwością i ze wszystkich sił, dopóki ta zaraźliwa śmiertelna choroba nie zostanie całkowicie usunięta z uczciwego ludzkiego pożycia.

By zaś te zarządzenia łatwiej, pewniej i skuteczniej mogły być wprowadzone w czyn, Św. Kongregacja z polecenia Jego Świątobliwości postanowiła ustalić, co następuje:

1. Proboszczowie przede wszystkim i kaznodzieje przy każdej sposobności, według słów Apostoła (II Tym. IV, 2), niech przepowiadają, nalegają, proszą, karzą, by niewiasty nosiły ubiór, który by tchnął wstydliwością i był ozdobą i ochroną cnoty i niech upominają rodziców, aby nie pozwalali córkom ubierać się nieskromnie.

2. Rodzice, pamiętając na ciężki obowiązek, który na nich ciąży, to jest wychowania przede wszystkim religijnego i moralnego swych dzieci, niechaj dokładają szczególnych starań, by dziewczęta od zarania życia były uświadomione w nauce chrześcijańskiej i niechaj z wszelką gorliwością słowem i przykładem rozwijają w ich sercach umiłowanie cnoty skromności i czystości. Idąc za wzorem Świętej Rodziny, niech starają się w ten sposób ukształtować i kierować swoją rodziną, by wszyscy, którzy do niej należą, znaleźli przy domowym ognisku sposób i zachętę do umiłowania i zachowania cnoty skromności.

3. Również niechaj rodzice nie pozwalają córkom na publiczne ćwiczenia i występy gimnastyczne, a jeżeli byłyby do tego zmuszane, niechaj starają się, by były ubrane przyzwoicie; niech nie pozwalają nigdy, by miały się ubierać w kostiumy nieprzyzwoite.

4. Przełożone pensjonatów i nauczycielki szkolne niechaj dokładają starań, by wyrobić w duszach dziewczęcych umiłowanie skromności i w ten sposób skutecznie nakłonić je do przyzwoitego ubierania się.

5. Niechaj również przełożone i nauczycielki nie przyjmują do pensjonatów i szkół dziewcząt, które się nieskromnie ubierają, nie czyniąc żadnego wyjątku nawet dla ich matek; jeżeli zaś po przyjęciu nie poprawią się, niech je wydalą.

6. Zakonnice, stosownie do postanowień Św. Kongregacji Zakonnej z 23 sierpnia 1928 r., niech nie przyjmują do swych pensjonatów, szkół, oratoriów i świetlic dziewcząt, które nie zachowują chrześcijańskiej poprawności w ubraniu; jeżeliby zaś po przyjęciu nie zachowały tego – nie należy ich trzymać.

Co więcej, w pracy wychowawczej nad swymi uczennicami niechaj dołożą specjalnych starań, by w ich sercach głęboko zakorzenić umiłowanie świętej czystości i skromności.


7. Należy zakładać i rozwijać stowarzyszenia żeńskie, które by radą, przykładem i czynem dążyły do powstrzymania nadużyć, jakie się dzieją w noszeniu ubrań, przeciwnych skromności chrześcijańskiej, i do popierania skromności i przyzwoitości w ubraniu.

8. Do religijnych stowarzyszeń żeńskich nie należy przyjmować dziewcząt i kobiet, które by się nieskromnie ubierały, a jeżeliby po przyjęciu wykroczyły przeciwko temu i upomniane, nie poprawiły się, należy je usunąć.

9. Dziewczęta i kobiety, które się nieprzyzwoicie ubierają, winny być niedopuszczone do Stołu Pańskiego i do godności chrzestnych matek przy Sakramentach Chrztu i Bierzmowania. W niektórych wypadkach nie należy im nawet pozwolić na wejście do kościoła.

10. Gdy w ciągu roku wypadnie święto, szczególnie odpowiednie do zachęty do cnoty skromności, szczególnie w uroczystości Najświętszej Maryi Panny, proboszczowie i kapłani, kierujący pobożnymi związkami i stowarzyszeniami katolickimi, winni w odpowiednich słowach zachęcać i pobudzać kobiety do chrześcijańskiej skromności w ubiorze.

W dniu zaś uroczystości Niepokalanego Poczęcia we wszystkich kościołach katedralnych i parafiach należy odmawiać specjalne modlitwy, nie opuszczając, o ile to możliwe, odpowiednich wskazówek w uroczystych kazaniach do wiernych.

11. W diecezjalnym Consilium a vigilantia (Komisja czuwania nad moralnością), o którym jest mowa w postanowieniu Św. Officium z dnia 22 marca 1928 r., co najmniej raz w roku winny być omawiane sposoby i środki najlepsze do skutecznego zachowania skromności kobiecej.

Ażeby ta zbawienna akcja mogła się skutecznie i z większą pewnością rozwijać, Biskupi i inni Ordynariusze każdego trzeciego roku, jednocześnie ze sprawozdaniem o nauczaniu religijnym, o którym jest mowa w Motu Proprio „Orbem Catholicum” z 29 czerwca 1923 r., poinformują również dokładnie Św. Kongregację o warunkach ubiorów kobiecych i o odpowiednich środkach w myśl tej Instrukcji.

Dan w Rzymie w pałacu Św. Kongregacji Soboru, dnia 6 stycznia w uroczystość Świętej Rodziny r. 1930.

† Kard. Sbarretti, bisk. Sabin, i Mandelen., Prefekt.

† Juliusz, bisk. Lampsac., Sekretarz
Radek33
"Jezu, naucz mnie patrzeć na świat okiem dobroci. Czy nie należę do tych, którzy wszędzie potrafią znaleźć coś złego, wszędzie widzą niedoskonałości, braki - i tym sobie i innym psują życie? Nie ma nic doskonałego na ziemi. Wszędzie znaleźć można coś do zarzucenia, bo doskonałość nie ma swej siedziby na ziemi, ale tylko i jedynie w niebie. Ale źle jest, gdy znajdujemy przyjemność w wynajdywaniu, …More
"Jezu, naucz mnie patrzeć na świat okiem dobroci. Czy nie należę do tych, którzy wszędzie potrafią znaleźć coś złego, wszędzie widzą niedoskonałości, braki - i tym sobie i innym psują życie? Nie ma nic doskonałego na ziemi. Wszędzie znaleźć można coś do zarzucenia, bo doskonałość nie ma swej siedziby na ziemi, ale tylko i jedynie w niebie. Ale źle jest, gdy znajdujemy przyjemność w wynajdywaniu, w tropieniu wszędzie słabych stron; źle, gdy chcemy wszystko skrytykować i zganić. Więcej zachęcimy do dobrego dobrym słowem, delikatną pochwałą aniżeli ciągłym gderaniem, niezadowoleniem.
Miłości nam potrzeba - dużo miłości, która wszystko widzi w jasnym świetle, z wszystkiego jest zadowolona, a nawet gdy trzeba zwrócić na zło uwagę, umie to czynić łagodnie, słodko, by nie ranić, nie zniechęcać nikogo.
Miłości mi daj, Panie, dobroci coraz więcej!
" (św.Urszula Ledóchowska)
Convertius
O, jest Parvusik. Czas zatem znów wywołać u niego słowotok artykułowy po przez przesłanie artykułu, mówiącego prawdę o posoborowych Papieżach. To oczywiście mały wycinek.
danutadubiel
"W postawie jaką należy zachować względem mody, cnota znajduje się zawsze pośrodku. To czego Bóg od was żąda to stała pamięć, że moda nie jest i nie może być nadrzędną regułą waszego postępowania, że ponad modą i jej wymogami, są prawa wyższe i nakazujące, zasady nadrzędne i niezmienne, których nie można się wyrzec kosztem przyjemności czy kaprysu i przed którymi bożek mody winien umieć …More
"W postawie jaką należy zachować względem mody, cnota znajduje się zawsze pośrodku. To czego Bóg od was żąda to stała pamięć, że moda nie jest i nie może być nadrzędną regułą waszego postępowania, że ponad modą i jej wymogami, są prawa wyższe i nakazujące, zasady nadrzędne i niezmienne, których nie można się wyrzec kosztem przyjemności czy kaprysu i przed którymi bożek mody winien umieć pochylić swą przemijającą wszechpotęgę. Zasady te zostały ogłoszone przez Boga, przez Kościół, przez świętych i święte, przez rozum i moralność chrześcijańską."
( św. Pius XII )
Anja39
To jest wielka dojrzałość duchowa jeśli człowiek potrafi powiedzieć „nie” swojemu koledze, czy koleżance, jeśli potrafi powiedzieć „nie” mediom, jeśli potrafi powiedzieć „nie” kanałom telewizyjnym, gazetom, które sieją zło, Jesli potrafi pomimo okolicznosci trwać w moralności i w kulcie wartosci.(abp.W)
Radek33
Dawniej kobieta ubrana w halkę wstydziła się i chowała gdy zobaczył je obcy mężczyzna,nawet kawałek uda czy brzucha wstydziła się pokazać, a dziś normą jest publiczne odsłanianie prawie w całości piersi i pośladków.Wytatuowane,wulgarne kobiety na plaży i nie tylko wyrozbierane, z piwem w ręku.Polska niewiasto,delikatna,wstydliwa i niewinna,co się z Tobą stało!!!
Radek33
Gloria Polo:"Naraz ukazano mi, że za każdym razem, gdy odkrywałam brzuch i pokazywałam ciało w seksownym bikini, sprawiałam, że obcy mężczyźni gapili się na mnie, mieli sprośnie fantazje i przez to nakłaniałam ich do grzechu. W ten prosty sposób dopuściłam się cudzołóstwa…

W czasie tego przeglądu mojego życia zdałam sobie sprawę, że tak zwane grzechy „pożądliwości” są ohydne. Prowadzą bezpośredn…More
Gloria Polo:"Naraz ukazano mi, że za każdym razem, gdy odkrywałam brzuch i pokazywałam ciało w seksownym bikini, sprawiałam, że obcy mężczyźni gapili się na mnie, mieli sprośnie fantazje i przez to nakłaniałam ich do grzechu. W ten prosty sposób dopuściłam się cudzołóstwa…

W czasie tego przeglądu mojego życia zdałam sobie sprawę, że tak zwane grzechy „pożądliwości” są ohydne. Prowadzą bezpośrednio do potępienia, ale da się je całkowicie odrzucić, nawet jeśli wielu ludzi uważa je dziś za normalne i mówi, że wspaniale jest samemu doświadczyć tego czy tamtego; że trzeba spróbować, by dowiedzieć się, czy czerpie się z tego przyjemność albo dochodzi do szczytu…"
danutadubiel
Polki - od najmłodszej do najstarszej były przez 1000 lat wzorem dla wszystkich katoliczek na świecie.
Nienaganny strój w Kościele,
był ( i jest ) także wyrazem Uwielbienia Boga.
Dziś, po 5 dekadach zniszczenia, większość Polek w Kościele, niczym nie różni się od protestantek, Niemek, Szwedek, Holenderek...
Większość przychodzi ubrana na Mszę Świętą jak do Supermarketu, na plażę czy spotkan…More
Polki - od najmłodszej do najstarszej były przez 1000 lat wzorem dla wszystkich katoliczek na świecie.
Nienaganny strój w Kościele,
był ( i jest ) także wyrazem Uwielbienia Boga.
Dziś, po 5 dekadach zniszczenia, większość Polek w Kościele, niczym nie różni się od protestantek, Niemek, Szwedek, Holenderek...
Większość przychodzi ubrana na Mszę Świętą jak do Supermarketu, na plażę czy spotkanie u znajomych.
Modernizm doprowadził również do zaniku wdzięku, umiarkowania i skromności na Nabożeństwach.
Dawniej skromność kobiet w Kościele, rodziła silne i wierne powołania do Służby Bożej.
Ale... powoli odradza się kultura ubioru Polek do Kościoła.
Bo Polki, to prawdziwe szlachcianki!!!
Radek33
Dlatego trzeba codziennie modlić się o czystość np do św.Józefa ,prosić św.Michała o ochronę i zawierzać swe życie Matce Bożej i się pilnować,bo bez tego nawet łaska uświęcająca nie wystarczy.Diabeł tylko czeka aż nasza czujność spadnie i zadaje cios często nokautujący.Ale po jego chwili triumfu ogarnia go wściekłość bo wie że zaraz się wyspowiadamy i znów ten łajdak jest przegrany,a my …More
Dlatego trzeba codziennie modlić się o czystość np do św.Józefa ,prosić św.Michała o ochronę i zawierzać swe życie Matce Bożej i się pilnować,bo bez tego nawet łaska uświęcająca nie wystarczy.Diabeł tylko czeka aż nasza czujność spadnie i zadaje cios często nokautujący.Ale po jego chwili triumfu ogarnia go wściekłość bo wie że zaraz się wyspowiadamy i znów ten łajdak jest przegrany,a my szczęśliwi z Panem Jezusem złączeni
Radek33
👍 🤗
Anja39
dobrze powiedziane 👍 silny czlowiek w slabosci sie doskonali
Radek33
Anja takim parasolem jest Łaska uświęcająca i dobre życie,ale pełnej gwarancji nie ma,że nie "przemokniesz".Ale skoro Pa Bóg nakłada na nas takie krzyże to na pewno musimy je nieść z godnością i cierpieć dla Niego
Anja39
Ja myslę, ze skromnosc najpierw musi mieć zródło w nas samych a potem naturalnie ubiór to juz nastepstwo naszego myslenia czy naszych wartosci.
najwiekszą wartoscią kobiety jest godność i nic tego nie zmieni.
Czy mezczyzni sa męczennikami ?czy kobiet dotyczy to męczennstwo?
Myslę ze odpowiedz jest jedna, gdy ludzie chodza podczas deszczu, to na kałuże wiekszego wpływu nie maja, ale zawsze mogą …More
Ja myslę, ze skromnosc najpierw musi mieć zródło w nas samych a potem naturalnie ubiór to juz nastepstwo naszego myslenia czy naszych wartosci.
najwiekszą wartoscią kobiety jest godność i nic tego nie zmieni.
Czy mezczyzni sa męczennikami ?czy kobiet dotyczy to męczennstwo?
Myslę ze odpowiedz jest jedna, gdy ludzie chodza podczas deszczu, to na kałuże wiekszego wpływu nie maja, ale zawsze mogą zadbać o to aby mieć przy sobie parasol 😌
Radek33
może przesadziłem z tym określeniem,ale na pewno jest to krzyż i cierpienie dla wszystkich męźczyzn,którzy pragną mieć czyste serce i żyć w czystości.Problem ten kobiet chyba nie dotyczy,ale może się mylę
Anja39
prawdziwymi meczennikami 😁
Radek33
Szatan na egzorcyzmach powiedział,że obecna moda jeszcze go nie zadowala do końca,jeszcze jest za mało rozebrana kobieta,ale on się o to postara by ją rozebrać jeszcze bardziej.Męźczyźni w obecnych czasach a szczególnie ci co mają problemy w sferze seksualności są prawdziwymi męczennikami,chyba że nie widzą nic w złego w bezwstydzie ubioru który już zaraził więszość kobiet i sięnajkręcają coraz …More
Szatan na egzorcyzmach powiedział,że obecna moda jeszcze go nie zadowala do końca,jeszcze jest za mało rozebrana kobieta,ale on się o to postara by ją rozebrać jeszcze bardziej.Męźczyźni w obecnych czasach a szczególnie ci co mają problemy w sferze seksualności są prawdziwymi męczennikami,chyba że nie widzą nic w złego w bezwstydzie ubioru który już zaraził więszość kobiet i sięnajkręcają coraz bardziej.Diabeł postarał się aby to co jest najbardziej święte czyli czystość upodlić jak najbardziej.Jeśli ktoś jeździ nad wod wypocząc czy na basen to sam widzi do czego doszło,ale i na ulicy jest nie lepiej.No bo cóż jest złego w odkrytej piersi czy pośladku u kobiety,jeśli jest łądny,to ma się czym pochwalić.A ty chłopie patrz w ziemię tylko się nie przewróć,a jeśłi masz z tym problem to chyba jesteś chory,bo przecież zdrowy chłop wie na co się patrzyć i oko pocieszyć...
Convertius
fr_parvus 2014-08-05 12:24:11
Publiczne krytykowanie, oskarżanie i osądzanie Zastępcy Jezusa Chrystusa na ziemi jest objawem szalonej pychy i nieprawdopodobnie wielkiego faryzeizmu. Uważanie samego siebie za mądrzejszego od Papieża jest objawem już nie tylko szalonej pychy, ale wręcz niewyobrażalnej głupoty.

«Każdy człowiek ma swobodę wyboru i wyznawania religii, którą przy pomocy światła rozumu…
More
fr_parvus 2014-08-05 12:24:11
Publiczne krytykowanie, oskarżanie i osądzanie Zastępcy Jezusa Chrystusa na ziemi jest objawem szalonej pychy i nieprawdopodobnie wielkiego faryzeizmu. Uważanie samego siebie za mądrzejszego od Papieża jest objawem już nie tylko szalonej pychy, ale wręcz niewyobrażalnej głupoty.

«Każdy człowiek ma swobodę wyboru i wyznawania religii, którą przy pomocy światła rozumu uzna za prawdziwą»[
Papież Pius IX - Syllabus Błędów, 15].
-----------------------------------------------------------------------------
Potwierdza się to, co napisał VRS:

VRS 2014-08-05 11:52:40
Najfajniejsze że modernistyczni hunwejbini tego forum cytują (i to z lubością) nauczanie przedsoborowe zazwyczaj wyjątkowo to jest w kwestii posłuszeństwa - jako argument za posłuszeństwem "nauczaniu" posoborowemu, które w kwestii posłuszeństwa jest akurat, co najmniej dwuznaczne. Że wspomnę ostatni dokument o sensusie fidei.
Convertius
Jakie zmiany w kontekście Papiestwa poczynili Papieże posoborowi?
Jan XXIII - rozpoczął II Sobór Watykański, czyli uruchomił maszynę, służącą do obniżenia znaczenia Namiestnika Apostolskiego w Kościele.
Paweł VI - zmienił Dwór Papieski w Dom Papieski, a co za tym idzie - usunął wiele monarszych ceremoniałów, co spowodowało, że Papież nie jest już odbierany jako najwyższy hierarcha monarszy w …More
Jakie zmiany w kontekście Papiestwa poczynili Papieże posoborowi?
Jan XXIII - rozpoczął II Sobór Watykański, czyli uruchomił maszynę, służącą do obniżenia znaczenia Namiestnika Apostolskiego w Kościele.
Paweł VI - zmienił Dwór Papieski w Dom Papieski, a co za tym idzie - usunął wiele monarszych ceremoniałów, co spowodowało, że Papież nie jest już odbierany jako najwyższy hierarcha monarszy w Kościele.
Jan Paweł II - wcielał dalej posoborowe zmiany, zwłaszcza kolegializm. Owocem tego było to, że Benedykta XVI biskupi nie słuchali w kwestii np. przyjmowania Komunii Świętej na kolana, uniemożliwiali kapłanom odprawiania Mszy Wszechczasów, mimo, że Summorum Pontificum zniósł wymóg zgody biskupa miejsca, na odprawianie takiej Mszy.
Franciszek - zdaje się, że kończy po prostu robotę swoich poprzedników. Sam uważa się tylko za biskupa Rzymu, nie za Papieża Kościoła Powszechnego.
One more comment from Convertius
Convertius
Zaiste, parvusowy słowotok.
tahamata
Zaiste modernistyczne hordy na żer wyruszyły... Nawet piekło uruchomią, by "schizmatyków" mieć gdzie włożyć.