m.rekinek
23.6K

ZGONÓW, KTÓRE NASTĄPIĄ PO SZCZEPIENIACH NIGDY NIE BĘDZIE MOŻNA PRZYPISAĆ TEJ TRUCIŹNIE. BĘDĄ ZBYT RÓŻNORODNE I ROZCIĄGNIĘTE W CZASIE - dr Shankara Chetty.

„Zgonów, które mają nastąpić po szczepieniach, nigdy nie będzie można przypisać truciźnie. Będą zbyt zróżnicowane, będzie ich zbyt wiele, a ich ramy czasowe będą zbyt szerokie, abyśmy mogli zrozumieć, że zostaliśmy otruci - powiedział dr Shankara Chetty.

Port Edward, Republika Południowej Afryki (LifeSiteNews ) Dr Shankara Chetty, lekarz rodzinny z RPA, który według swojej strony internetowej „leczył 7000 pacjentów z Covid-19 bez jednej hospitalizacji lub śmierci”, połączył spostrzeżenia ze swojej wiedzy medycznej z obserwacjami dyktatu rządu i cenzury mediów na poparcie jego wniosków.

Uczestnicząc w spotkaniu Zoom ludzi, którzy wyglądali na lekarzy, Chetty poprzedził swoje uwagi pytaniem: „Myślę, że perspektywa wokół tego, co się dzieje, jest niezwykle ważna. Musimy zrozumieć, jaki jest cel . Wszyscy wiedzą, że są niespójności, że jest przymus, ale musimy zrozumieć, dlaczego . Dlaczego tak jest?

Następnie zidentyfikował, jako „najważniejszy” aspekt odpowiedzi na te pytania, „patogen, który powodował całą śmierć w chorobie COVID”, białko kolczaste, które jest przenoszone przez wirus i do którego ma wytwarzać szczepionkę w ciele odbiorcy.

„Gdybym miał wyrazić swoją opinię na temat tego, co dzieje się na skalę globalną”, powiedział, „białko kolce jest jedną z najbardziej wymyślonych toksyn lub trucizn, jakie człowiek kiedykolwiek wyprodukował. A celem tej toksyny jest zabicie miliardów bez zauważenia tego przez nikogo. A więc to trucizna z agendą”.

Lekarz, szeroko uznane za opracowanie „8 th Day Therapy dla COVID-19” dla pacjentów, którzy weszli do bardziej niebezpieczną fazę zapalną choroby, a następnie stwierdził, że „to, co wygląda na jaw tutaj, [jest] oni skonstruowali wirusa i umieść na nim ten pakiet klasy broni, zwany „białkiem kolczastym”.

Wraz z początkowym uwolnieniem tej „najdokładniej opracowanej toksyny” spodziewane reakcje alergiczne występują u niewielkiego odsetka ludzi, powodując, że wiele osób poważnie zachoruje i umrze, gdy wystąpi reakcja.

Według Chetty'ego jest to zwykle ósmy dzień objawów.

Lekarz powiedział, że z powodu początkowych 14-dniowych globalnych blokad osoby zakażone COVID-19, które miały reakcje alergiczne, przybyły do szpitali późno, a instytucje te wdrażają obowiązkowe protokoły „w celu zaprojektowania śmierci i szkód [w celu] poruszenia wszystkich strach."

„Ale gra, w którą grali z tym zmodyfikowanym wirusem, miała uzasadnić szczepienie planety” – kontynuował.

Chetty dodał, że te zastrzyki mają na celu „wystawić nas na działanie wysokobiałkowego białka przez dłuższy czas”.

18-letni weteran, z którym często przeprowadzali wywiady za pośrednictwem Internetu inni lekarze i występował z innymi znanymi innowatorami wczesnego leczenia, takimi jak dr. Pierre Kory , Ryan Cole i Richard Urso wyjaśnili, jak po zgonach spowodowanych reakcją alergiczną w pierwszych dwóch tygodniach pojawia się więcej dalekosiężnych zagrożeń dla zdrowia.

„[Zaczynamy] widzieć uszkodzenia śródbłonka [wyściółki naczyń krwionośnych], które ta szczepionka powoduje za pomocą białka kolczastego, z jego wpływem na receptory ACE2. Są to zgony, które są przeznaczone do naśladowania. I nigdy nie zostaną przypięte do białka kolczastego, bardzo dobrze opracowanej toksyny” – powiedział.

„Teraz białko kolczaste jest również białkiem błonowym. Tak więc mRNA rozprowadzi to po całym naszym ciele. Powstanie w różnych tkankach naszego ciała. Zostanie on włączony do tych błon wokół naszego ciała i tych konkretnych tkanek”.


„Tkanki te zostaną rozpoznane jako obce i wywołają wiele odpowiedzi autoimmunologicznych. Tak więc zgonów, które mają nastąpić po szczepieniach, nigdy nie będzie można przypisać trucizny! Będą zbyt różnorodne, będzie ich zbyt wiele i będą w zbyt szerokim przedziale czasowym, abyśmy mogli zrozumieć, że zostaliśmy otruci” – kontynuował.

„Teraz ta toksyna na dłuższą metę sprawi, że osoby z wcześniej istniejącą chorobą będą miały te choroby nasilone” – wyjaśnił lekarz.

W przypadku niektórych toksycznych substancji, w tym „kawałków białka HIV” w tym „zdecydowanie zmodyfikowanym” białku kolczastym, Chetty stwierdza, że „ludzie z rakiem będą mieli zaostrzenie raka i powiedzą, że zmarli na raka”.

„Ludzie z urazami naczyń lub predyspozycjami, tacy jak nasi diabetycy i [ci z nadciśnieniem], będą mieli udary i zawały serca, a reszta w różnym czasie, i przypiszemy to ich wcześniejszym schorzeniom” – powiedział.

„Z biegiem czasu ludzie rozwiną choroby autoimmunologiczne, których różnorodność nigdy nie zostanie rozwiązana przez żadną interwencję farmaceutyczną, ponieważ są one zbyt ukierunkowane”.


„Ale myślę, że jeśli ludzie zrozumieją, jakie są intencje, zrozumieją, dlaczego to, co się stało, się stało. Zła logika, przymus, tłumienie są uzasadnione, jeśli rozumiesz, że istnieje większy plan. Ten plan ma na celu upewnienie się, że możemy kontrolować i zabijać dużą część naszej populacji, tak aby nikt nie podejrzewał, że zostaliśmy otruci” – powiedział lekarz COVID.

„Myślę więc, że uzasadnienie wszystkiego, co widzimy, jest uzasadnione zrozumieniem końcówki” – podsumował.

„Myślę, że w grę wchodzi ogromny obraz; [w przeciwnym razie] szczepionki nie mają żadnego sensu. Od początku sprzedano nam szczepionkę jako naszego zbawiciela, a jeśli spojrzymy na naukę, nauka się nie rozgrywa”.

lifesitenews.com/news/jab-will-poison/
ľubica
ÚMRTIA PO OČKOVANÍ NEMOŽNO NIKDY PRIPÍSAŤ TOMUTO JEDU. V ČASE BUDÚ RÔZNE A ROZŠÍRENÉ - Dr. Shankara Chetty.
"Úmrtia, ktoré sa očakávajú po očkovaní, nikdy nebudú spôsobené jedom. Budú príliš rôznorodé, bude ich príliš veľa a ich časový rámec bude príliš široký na to, aby sme pochopili, že sme boli otrávení," povedal doktor Shankara Chetty.
Port Edward, Južná Afrika (LifeSiteNews ) Dr. …More
ÚMRTIA PO OČKOVANÍ NEMOŽNO NIKDY PRIPÍSAŤ TOMUTO JEDU. V ČASE BUDÚ RÔZNE A ROZŠÍRENÉ - Dr. Shankara Chetty.

"Úmrtia, ktoré sa očakávajú po očkovaní, nikdy nebudú spôsobené jedom. Budú príliš rôznorodé, bude ich príliš veľa a ich časový rámec bude príliš široký na to, aby sme pochopili, že sme boli otrávení," povedal doktor Shankara Chetty.

Port Edward, Južná Afrika (LifeSiteNews ) Dr. Shankara Chetty, juhoafrický rodinný lekár, ktorý podľa svojej webovej stránky "liečil 7 000 pacientov s Covid-19 bez jedinej hospitalizácie alebo úmrtia", spojil poznatky zo svojich lekárskych znalostí s pozorovaním vládneho diktátu a cenzúry médií, aby podporil svoje závery.

Chetty sa zúčastnil na stretnutí ľudí, ktorí vyzerali ako lekári, a svoje poznámky predniesol otázkou: "Myslím si, že pohľad na to, čo sa deje, je mimoriadne dôležitý. Musíme pochopiť, aký je účel. Každý vie, že existujú nezrovnalosti, že existuje nátlak, ale musíme pochopiť prečo. Prečo je to tak?

Ako "najdôležitejší" aspekt odpovede na tieto otázky ďalej označil "patogén, ktorý spôsobil všetky úmrtia pri ochorení COVID", proteín spike, ktorý vírus prenáša a na ktorý sa má v tele príjemcu vytvoriť vakcína.

"Ak by som mal vyjadriť svoj názor na to, čo sa deje v celosvetovom meradle," povedal, "proteín z bodliakov je jedným z najvykonštruovanejších toxínov alebo jedov, aké kedy človek vyrobil. A účelom tohto toxínu je zabiť miliardy ľudí bez toho, aby si to niekto všimol. Takže je to jed s programom."

Lekár, ktorý sa zaslúžil o vývoj "8-dňovej terapie COVID-19" pre pacientov, ktorí sa dostali do nebezpečnejšej zápalovej fázy ochorenia, potom uviedol, že "zdá sa, že sa tu deje to, že vytvorili vírus a dali naň tento zbraňový obal, ktorý sa nazýva 'spike protein'".

Pri prvotnom uvoľnení tohto "starostlivo pripraveného toxínu" sa očakávané alergické reakcie vyskytujú u malého percenta ľudí, pričom mnohí z nich vážne ochorejú a pri reakcii zomrú.

Podľa Chettyho je to zvyčajne ôsmy deň príznakov.

Lekár uviedol, že kvôli počiatočnej 14-dňovej celosvetovej uzávere sa ľudia nakazení COVID-19, ktorí mali alergické reakcie, dostali do nemocníc neskoro a tieto inštitúcie zavádzajú povinné protokoly "s cieľom vyvolať smrť a poškodenie [s cieľom] presunúť obavy všetkých".

"Ale hra, ktorú hrali s týmto modifikovaným vírusom, mala ospravedlniť očkovanie planéty," pokračoval.

Chetty dodal, že tieto injekcie sú navrhnuté tak, aby "nás vystavili bielkovinám s vysokým obsahom bielkovín na dlhší čas".

Osemnásťročný veterán, s ktorým často robili rozhovory iní lekári prostredníctvom internetu a ktorý sa objavil v spoločnosti ďalších známych inovátorov včasnej liečby, ako sú doktori Pierre Kory, Ryan Cole a Richard Urso, vysvetlil, že po úmrtí spôsobenom alergickou reakciou v prvých dvoch týždňoch sa objavujú ďalekosiahlejšie zdravotné riziká.

"[Začíname] pozorovať poškodenie endotelu [výstelky ciev], ktoré táto vakcína spôsobuje proteínom spike s jeho účinkom na receptory ACE2. Ide o úmrtia, ktoré sú určené na napodobňovanie. A nikdy sa ich nepodarí priradiť k proteínu spike, ktorý je veľmi dobre navrhnutým toxínom," povedal.

"Proteín hrotu je tiež membránový proteín. Takže mRNA sa bude distribuovať do celého tela. Tvorí sa v rôznych tkanivách nášho tela. Vstúpi do týchto membrán okolo nášho tela a do týchto špecifických tkanív."


"Tieto tkanivá budú rozpoznané ako cudzie a vyvolajú množstvo autoimunitných reakcií. Takže úmrtia, ku ktorým dôjde po očkovaní, nikdy nebudú spôsobené jedom! Budú príliš rôznorodé, bude ich príliš veľa a budú mať príliš široký časový rozsah na to, aby sme pochopili, že sme boli otrávení," pokračoval.

"Z dlhodobého hľadiska tento toxín spôsobí, že u ľudí s už existujúcim ochorením sa tieto choroby zhoršia," vysvetlil lekár.

V prípade niektorých toxických látok, vrátane "kúskov HIV proteínu" v tomto "definitívne modifikovanom" špikovanom proteíne, Chetty uvádza, že "ľudia s rakovinou budú mať zhoršenie rakoviny a povedia, že zomreli na rakovinu".

"Ľudia s cievnym poškodením alebo predispozíciami, ako sú naši diabetici a [ľudia s hypertenziou], budú mať mŕtvicu, infarkt a ostatné v rôznom čase a my to budeme pripisovať ich predchádzajúcim podmienkam," - povedal.

"Časom sa u ľudí vyvinú autoimunitné ochorenia, ktorých rôznorodosť nikdy nebude možné riešiť žiadnym farmaceutickým zásahom, pretože sú príliš cielené."


"Ale myslím si, že ak ľudia pochopia, aké sú zámery, pochopia, prečo sa stalo to, čo sa stalo. Zlá logika, nátlak, potláčanie sú ospravedlniteľné, ak chápete, že existuje väčší plán. Tento plán má zabezpečiť, aby sme mohli kontrolovať a zabiť veľkú časť našej populácie, aby nikto nemal podozrenie, že sme boli otrávení," povedal lekár COVID.

"Preto si myslím, že všetko, čo vidíme, je odôvodnené tým, že chápeme koniec," uzavrel.

"Myslím si, že v hre je obrovský obraz; [inak] vakcíny nemajú zmysel. Od začiatku nám vakcínu predávali ako nášho spasiteľa, a keď sa pozriete na vedecké poznatky, zistíte, že sa to nepotvrdilo."

lifesitenews.com/news/jab-will-poison/
grafix
Stadia obłędu:
1 dawka ROZPOCZYNAJĄCA
2 dawka KONTYNUUJĄCA
3 dawka PRZYPOMINAJĄCA
4 dawka KONSERWUJĄCA
5 dawka UZUPEŁNIAJĄCA
6 dawka DOPEŁNIAJĄCA
7 dawka UTRWALAJĄCA
8 dawka POKRZEPIAJĄCA
9 dawka PODNIECAJĄCA
10 dawka RELAKSUJĄCA
11 dawak POCIESZAJĄCA
12 dawka MOTYWYJĄCA
13 dawka UPIĘKSZAJĄCA
14 dawka DOBIJAJĄCA
15 dawka MUMIFIKUJĄCA
16 dawka CEMENTUJĄCA
AMEN