CÓRKA MARYI
CÓRKA MARYI
Proszę o przekazywanie tej prośby wszystkim prawdziwie zaangażowanym w tę Misję.