vi.news
55

Khi Francis đến gặp ứng cử viên này, chiếc nhẫn Hồng y rơi xuống sàn

Frnaics đã tổ chức tuần lễ thứ 7, phong thêm 13 vị hồng y mới vào ngày 28 tháng 11. Tất cả mọi người ngoại trừ Francis đều đeo khẩu trang. Ông cảnh …