Clicks1K
csk.news
14

Otec mŕtveho syna stratil svoju vieru: František - „Rozumiem; je to normálne, aby sa to stalo"

František pokračoval minulú nedeľu vo svojom apoštoláte, keď zavolal do Ríma Cinzia Desiati, Garbatellu, ktorá prišla o svojho jediného syna Fabrizia Di Bitetta (21), v októbri 2019, kedy sa Chevrolet Matiz s Fabriziom a štyrmi jeho priateľmi niekoľkokrát prevrátil.

"Už niekoľko dní som dostávala číslo zo zakázaného čísla, ale nikdy som včas neodpovedala," povedala Desiati pre InTerris.it (28. júla). Pred nejakým časom som napísala Františkovi.

Najprv si myslela, že to bol vtip. „Každý si myslí, že je to vtip, keď volám,“ odpovedal František.

Cinzia Františkovi povedala, že jej manžel stratil po nehode vieru, na čo František odpovedal: „Rozumiem. Je to normálne, aby sa to stalo. “

Opakovane opakoval, že rozumie postoju jej manžela a jeho postoj ospravedlňuje silnou bolesťou, ktorú cítil.

#newsObjjcpawxz

Kallistratos
Joske má opakovaně v každém druhém komentáři řeči o satanovi, žaláři, údajném vládci tohoto světa a veskrze špatnou interpretaci křesťanství... Není třeba zmiňovat, že Joske má souběh nepřiznaných registrací a píše sem již dávno. Registrace Joske má být jen "kazatelna" zdánlivě očištěná od komunikačních konfliktů a cíleně depersonalizovaná. Ve skutečnosti se výklad míjí s křesťanstvím, je ryze …More
Joske má opakovaně v každém druhém komentáři řeči o satanovi, žaláři, údajném vládci tohoto světa a veskrze špatnou interpretaci křesťanství... Není třeba zmiňovat, že Joske má souběh nepřiznaných registrací a píše sem již dávno. Registrace Joske má být jen "kazatelna" zdánlivě očištěná od komunikačních konfliktů a cíleně depersonalizovaná. Ve skutečnosti se výklad míjí s křesťanstvím, je ryze sterilní a komplexně vybočuje z něčeho reálného. Podobně například jako Theodora se svou placatou Zemí a nebo údajným adorováním P. Dohnala. Jsou to jen nastrčené zástěrky. Pokus o elitářství, které prezentuje ve svých výkladech Joske je vzdáleno výkladu Písma, které je zanořeno do jiné sféry a prezentuje hřejivý vztah, pospolitost s lidmi i Bohem a toto v komentářích Joske zcela absentuje. Sterilnost, konstrukt, žonglování se slovy, šíření apatie, strachu, nedůvěry, negace.... To není Evangelium.
Segal
To píšeš o sobě, Mirečku.🙈🙉🙊

Člověk se čertí a mentoruje a nebo napadá jiné z několika důvodů. Pokud vyloučíme otevřené psychické problémy, tak pak nám zbývají jen traumata, stesky, zloba, nevraživost, závist či snaha o osobní konfrontaci a někdy a to velmi často jen BOJ proti jinému co nám čmárá po našich představách a tím nás jakoby "ohrožuje". Říkejme to názorová "teritoriálnost". …More
To píšeš o sobě, Mirečku.🙈🙉🙊

Člověk se čertí a mentoruje a nebo napadá jiné z několika důvodů. Pokud vyloučíme otevřené psychické problémy, tak pak nám zbývají jen traumata, stesky, zloba, nevraživost, závist či snaha o osobní konfrontaci a někdy a to velmi často jen BOJ proti jinému co nám čmárá po našich představách a tím nás jakoby "ohrožuje". Říkejme to názorová "teritoriálnost". Zapamatujme si to :)
Z této pozice se dopouštíme čistě evolučního a obranářského jednání
Segal
Tak už si to přiznej, Mirečku. Špatně vidíš a k tomu jsi ještě debil. 😈👿👹👺💀☠️👻👽👾💩
Kallistratos
Joske je lidový vypravěč? Tentokrát pohádka o satanově matraci 🛏️ a vládci tohoto světa. 💀
Joske
@Přítel napsal správně, že neměl víru. Neměl skutečnou víru, jen hlavu naplněnou zlým výkladem Písma od úředníků a strážců Satanovy matrice. Kdyby skutečně věřil Bohu, řekl by po smrti svého syna spolu s Jóbem: „Nahý jsem vyšel z nitra své matky a nahý se tam navrátím; Hospodin dal a Hospodin vzal. Budiž požehnáno Hospodinovo jméno."
18Zatímco mluvil, přišel jiný a řekl: Tvoji synové a dcery jedl…More
@Přítel napsal správně, že neměl víru. Neměl skutečnou víru, jen hlavu naplněnou zlým výkladem Písma od úředníků a strážců Satanovy matrice. Kdyby skutečně věřil Bohu, řekl by po smrti svého syna spolu s Jóbem: „Nahý jsem vyšel z nitra své matky a nahý se tam navrátím; Hospodin dal a Hospodin vzal. Budiž požehnáno Hospodinovo jméno."
18Zatímco mluvil, přišel jiný a řekl: Tvoji synové a dcery jedli a pili víno v domě svého prvorozeného bratra 19a hle, silný vítr se přihnal přes pustinu a opřel se do čtyř rohů domu; ten se zřítil na ty mladé a zemřeli. Unikl jsem pouze já sám, abych ti to oznámil. 20Nato Jób vstal, roztrhl své roucho a ostříhal si hlavu; pak padl na zem a klaněl se. 21Řekl: Nahý jsem vyšel z nitra své matky a nahý se tam navrátím; Hospodin dal a Hospodin vzal. Budiž požehnáno Hospodinovo jméno. 22V tom všem Jób nezhřešil a nepřiřkl Bohu nic bláhového. Jób 1:18-22
Každý povolaný učedník ví, komu slouží, kdo je jeho Pán.
Budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly! Mk 12:30
b8111
Joske: Velmi tvrdé, unáhlené, řekl bych až "farizejské" vyhodnocení, této tragické situace. Ano, tento muž ztratil víru, ale to neznamená, že ji znovu nenajde. Bůh mu zajisté, ještě několikrát, silně vstoupí do života. Pak se teprve uvidí. Víra nemusí být problémem pravé a nepravé církve, vždyť i Petr, který chodil přímo s Kristem, "selhal". Víra je milost Ducha svatého a na nás pouze je, zda …More
Joske: Velmi tvrdé, unáhlené, řekl bych až "farizejské" vyhodnocení, této tragické situace. Ano, tento muž ztratil víru, ale to neznamená, že ji znovu nenajde. Bůh mu zajisté, ještě několikrát, silně vstoupí do života. Pak se teprve uvidí. Víra nemusí být problémem pravé a nepravé církve, vždyť i Petr, který chodil přímo s Kristem, "selhal". Víra je milost Ducha svatého a na nás pouze je, zda se mu chceme otevřít ve svém životě /samozřejmě, že i duchovní život má svoje pravidla/. Kdo z nás se může rovnat s Jobem? A pokud ano, tak je to pouze naše pýcha a vnitřní, nezralá hloupost. Joske, jsi asi ještě mladý člověk, který "nastudoval, je upevněn", ale ještě chybí realita žitého. Avšak, jsi - li, "zkušený a starší", pak jsi nedozrál, nebo jsi něco ztratil z Kristova Ducha. Ježíš "nečíhal", jako farizeové, až někdo udělá chybu, neodsuzoval. Nalomenou třtinu, On nikdy nedolomil, ba naopak milý bratře...
Tyto krizové situace nás povětšinou vždycky položí, dovedou na "dno", kde je tma a my skrze bolest, nevidíme, jak dál. A proto mnozí věřící ztratí víru, mnozí ateisté ba naopak uvěří, mnohým povrchním křesťanům se víra prohloubí... Až později pochopíme, proč jsme prošli, těmito zkouškami. Čím hlubší zásah, tím delší čas na zhojení. Když už nemůžeme nijak pomoci, tak se aspoň vyvarujme " dobře míněných rad Jobových přátel", či odsuzování.
Osobně si myslím, že ani papež, jehož scestné učení odmítám / soud však nad člověkem nechme Bohu /, neřekl nic špatného. Mluvil pouze o realitě ztráty víry, ke které opravdu následkem takových těžkých situacích/úmrtí, války, atd.../ dochází. Spíše by mě zajímalo, co říkal dál.
Ps: Povětšinou Ty, co si mysleli, že stojí pevně a vynášeli tvrdé soudy, jsem viděl, že časem padli...…
Přeji Ti hezký zbytek dne a zrání v pokoře, která je základem moudrosti.
Jinak v mnoha názorech s tebou souhlasím, příteli.
Joske
Satan si vyžádal učedníky Pána Ježíše Krista, aby je tříbil jako pšenici. Nemůže uškodit evangeliu Božího království, ale má v moci úředníky a strážce matrice, kteří přizpůsobují výklad Písma svatého požadavkům vládce tohoto světa. A tak se stalo, že slovu víra byl dán jiný obsah. O tom, co je skutečná víra, pojednává List Židům svatého apoštola Pavla, 11. kapitola. V této kapitole se píše i o …More
Satan si vyžádal učedníky Pána Ježíše Krista, aby je tříbil jako pšenici. Nemůže uškodit evangeliu Božího království, ale má v moci úředníky a strážce matrice, kteří přizpůsobují výklad Písma svatého požadavkům vládce tohoto světa. A tak se stalo, že slovu víra byl dán jiný obsah. O tom, co je skutečná víra, pojednává List Židům svatého apoštola Pavla, 11. kapitola. V této kapitole se píše i o Abrahamovi, který věřil Bohu a šel obětovat svého syna bez reptání. Neztratil víru, protože nebyl poután tímto světem. 17Vírou Abraham obětoval Izáka, když byl zkoušen; ten, který přijal ta zaslíbení, obětoval jediného syna, 18o kterém bylo řečeno: ‚ Z Izáka bude povoláno tvé símě.‘ 19Usoudil, že Bůh je mocen křísit i z mrtvých. Proto ho dostal zpět jako předobraz. Zd 11:17-19
Pán Ježíš Kristus vysvobozuje povolané učedníky ze Satanovy matrice, vkládá do jejich srdcí jiný způsob myšlení, než mají děti tohoto světa. Pán nepřinesl pokoj, ale meč, který od sebe odděluje světské a duchovní. 34„Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. 35Neboť jsem přišel postavit člověka ‚proti jeho otci, dceru proti její matce a snachu proti její tchyni 36a nepřáteli člověka budou členové jeho domácnosti‘. 37Kdo má rád otce nebo matku víc než mne, není mne hoden; a kdo má rád syna nebo dceru víc než mne, není mne hoden. 38A kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není mne hoden. 39Kdo nalezne svou duši, ztratí ji; a kdo ztratí svou duši kvůli mně, nalezne ji.“ Mt 10:34-39
Kallistratos
Teoretiků je na světě plno. Náboženských i politických... Mají své teorie a luští je jako křížovky... úzce zahledění do svého problému. Skutečný život počítá i s pády... Protože jsme zkrátka lidé, hříšní a omylní. 🙂A toto vědomí nás učí pokoře i růstu...
Joske
Pán Ježíš Kristus nás od duchovně nezdravých vazeb osvobozuje. V Písmu svatém je několik příběhů, kdy je otec ztrácí syna. Namátkou připomenu Abrahama, Jákoba, Jóba. Máme tu podobenství o marnotratném synu. Přede všemi příběhy však stojí oběť Ježíše na kříži, kdy slovy svatého apoštola Pavla: 32On (Bůh) neušetřil vlastního Syna, ale za nás za všecky ho vydal. R 8:32a
Pro duchovně myslící přidám …More
Pán Ježíš Kristus nás od duchovně nezdravých vazeb osvobozuje. V Písmu svatém je několik příběhů, kdy je otec ztrácí syna. Namátkou připomenu Abrahama, Jákoba, Jóba. Máme tu podobenství o marnotratném synu. Přede všemi příběhy však stojí oběť Ježíše na kříži, kdy slovy svatého apoštola Pavla: 32On (Bůh) neušetřil vlastního Syna, ale za nás za všecky ho vydal. R 8:32a
Pro duchovně myslící přidám ještě dvě citace, aby světlo vystřídalo tmu.
Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. Mt 10:37
21A jiný, jeden z jeho učedníků, mu řekl: »Pane, dovol mi, abych napřed šel a pochoval svého otce.« 22Ale Ježíš mu odpověděl: »Pojď za mnou a nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé.« Mt 8: 21-22
Kallistratos
Člověk se čertí a mentoruje a nebo napadá jiné z několika důvodů. Pokud vyloučíme otevřené psychické problémy, tak pak nám zbývají jen traumata, stesky, zloba, nevraživost, závist či snaha o osobní konfrontaci a někdy a to velmi často jen BOJ proti jinému co nám čmárá po našich představách a tím nás jakoby "ohrožuje". Říkejme to názorová "teritoriálnost". Zapamatujme si to :)
Z této pozice se …More
Člověk se čertí a mentoruje a nebo napadá jiné z několika důvodů. Pokud vyloučíme otevřené psychické problémy, tak pak nám zbývají jen traumata, stesky, zloba, nevraživost, závist či snaha o osobní konfrontaci a někdy a to velmi často jen BOJ proti jinému co nám čmárá po našich představách a tím nás jakoby "ohrožuje". Říkejme to názorová "teritoriálnost". Zapamatujme si to :)
Z této pozice se dopouštíme čistě evolučního a obranářského jednání.

A nebo je tu skutečnost - patříme ke konkrétní církvi, věřili jsme ji, věřili farářům, doktríně, prostě všemu, vazalsky na 100%, protože to tak přece má být..... Nu a pak se začalo něco sypat, třeba v osobním životě, třeba v Církvi... A ouha.... Nějak nevíme kam položit nohu, nohu na dlaždičky které se občas propadají do neznáma jako ve filmu s Larou Croft :) A nastává utrpení, nedokážeme přece pochybovat a rozlišovat na podstatné a nepodstatné, možná ani není ta kapacita v hlavě a srdci, cítíme se zrazování... věříme jen záchytným bodům a hledáme nové jistoty, obranu, vzdor, nový řád .... a nebo otáčíme zcela kormidlo, rekapitulujeme a zcela restartujeme přístup k životu i lidem, cítíme se zrazeni, žijeme z protestu, poturčenec horší turka .... nastává vnitřní zmatek, souboj, agrese a bezcílnost nebo naopak fanatická zábava vzdoru.... Morálka a svědomí drtí vnímavé..... Cítí se vykořisťěni či vytěženi apelem víry a církve na morální hodnoty a přitom shlížejí na přestupky těch, kteří by měli tyto morální hodnoty reprezentovat.... Děsný boj srdce a touha po ideálu, který nenašli a nevidí..... Smysly se ideálu nedotýkají, nenasytí a všude cítí chybující lidi.... Přichází deziluze.... Kolik takových variant může být... Přesto je zcela nejčastější ve světě spíše apatie, nezájem, ignorace, odchod a případně jen okrajová záchytná blikající žárovička a to když jde o nemoc či smrt.... A v době luxusu a zajištěnosti se člověk nadutý a bohatý a plný všech těch podnětů svobody, míru a plného břicha po Bohu moc neohlíží, a to ani ten co s těmito atributy navštěvuje kostel či sbor...

Mít pochopení.... mít lásku, mít nezištnost.... Kolik lidí soudí... Kloučku, chlapečku, blbečku, pitomečku, trumpetko..... Snaha se povýšit nad jiné, dehonestovat, trestat jiné co šlapou zrovna po mých bábovičkách..... A nebo satanáši, satanisto, zednáři, sluho satana, modernisto, liberále, infiltráte, krypto XY vole a prase či jiné zvířátko..... :) Ponížit, ztrestat, umlčet.... Jen ubohost, nemoudrost a někdy i výkřik duše, která si zoufá.... A může to být marš agrese, smutku, bídy a nebo sociální či zdravotní slabosti co rozežene jazyk škodit a klevetit.... Srdce pak je rozděleno a bije na dvě strany a při zlobě tak málo pro Boha.... Ano, tak málo.... Připustit ne souboj výčitek, ale vědomí bezcennosti v mumraji světa, bezcennosti a ztracenosti života ze svých sil znamená umět klesnout dolů, klesat v hluboké jeskyni až na práh sedimentů a tam v přetlaku hlubiny nalézt světlo a průchozí tunel k němu, jakýsi sifon, který právě v okamžiku bejistoty dává Naději. Propluješ ke Světlu................. kdo to neudělá, tak vždy se jen tak pseudohrdinsky plácá mezi hladinou a dnem z vlastních tužeb a sil a nikdy nenajde hladinu, ale ani a to je důležité, ten průchod u dna..... ten je klíčový, tam se můžeme teprve bít do prsou v pokoře a odevzdání, ale ten pohyb nám může udělit pro průchod dál jen jediné heslo - LÁSKA a TOUHA

Byl opravdu bídný den roku 1955, sychravý a jen pár přátel, umřel Teilhard de Chardin, který hledal zrcadlení Boha v jiném rozměru stvoření, než bylo obvyklé. Vnímal jeho velebnost komplexněji a majestátně a možná sáhl příliš hluboko a daleko, podobně jako Einstein, jehož teorii relativity samozřejmě nechápeme a nikdo ji zde vysvětlit neumí, ale jen skenovat Einsteinův portrét a nebo známou rovnici. A tato obecná a speciální teorie vznikla před a v průběhu 1. světové války.... Inteligence nás nikdy neochrání před ničením a barbarstvím.....

Teilhard umírá v osamění..... jeho pohled na svět nebyl zrovna kreacionistický, vymykal se formám zaběhlým.... Nu a a o dva roky později roku 1957 vycházejí zfilmované líbezné kresbičky o stvoření světa od Jeana Effela,. francouzského komunisty...... Komunista tu vyšvihne kreacionismus jako malovaný a pohádkově zábavný..... Všichni se tomu líbezně smějí, pan Effel čile komunikuje s tehdejším Československem..... Staré ročníky VTM mi dokladují, jak se i pan Werich ne příliš hezky a pohádkově vyjadřoval, prostě příběhy na pokračování co banalizovaly stvoření světa..... Církev měl stárnout, být k smíchu, udělat z ní bájesloví a bandu vyšňořených trumpetů, kteří vedou "stádo" tupých..... Tak to bylo.... V roce 2019 umírá Prof. Vladimír Král, člen CSAD pochopil a lnul ke kreaci..... Působivý objevovač a badatel, biochemik. Kniha Hledání počátku a cíle....... Krásně se zamýšlejí o tom, kdo je hybatelem a kdo tvořil a byl to TEN ..... Sám ale cítím, jak každý z těchto pánů co již odešli k Pánu byli muži své doby a každý vnesl do mozaiky díl něčeho hezkého..... Ale ne každý má sílu, potenciál a touhu pochopit či naslouchat.... Příliš mnoho lidí chce jen VLASTNIT a mít 100% jasno. Ale tak to na tomto světě není..... Mnoho rovnic je otevřených...... A my můžeme zatím jen žasnout nad Božím stvořením a Jeho nesmírností..... V moudrosti, lásce a touze po setkání s Ním. Navzdory všemu... Pokojný den.....😊
johanika
Áno, to je prvá reakcia mnohých ľudí, ktorí za takúto tragédiu vinia, minimálne zo spoluúčasti , Boha, keď nezasiahol a dopustil... Trvá to nejaký čas, kým sa s takouto tragickou stratou blízkeho, resp. smrteľnou chorobou vysporiada každý človek, to je psychologicky overené., človek takýto údel pokladá za "zradu" Boha. Výnimkou takého spracovania reality nie sú ani kňazi...
Kallistratos
Můj kamarád a spolužák co před lety začal chodit do jednoho sboru CB v nedalekém městě a nechal se tam pokřtít mi vyprávěl, že tam byli aktivní mladí lidé co se starali o jiné děti a pořádali pro ně různé programy atd. Jednoho dne se stalo neštěstí, vypadlo jim jejich vlastní dítě z okna a smrt... Nešťastná náhoda, nepozornost, prostě děti... Předstoupili před sbor a vysvětlili, že končí, že už …More
Můj kamarád a spolužák co před lety začal chodit do jednoho sboru CB v nedalekém městě a nechal se tam pokřtít mi vyprávěl, že tam byli aktivní mladí lidé co se starali o jiné děti a pořádali pro ně různé programy atd. Jednoho dne se stalo neštěstí, vypadlo jim jejich vlastní dítě z okna a smrt... Nešťastná náhoda, nepozornost, prostě děti... Předstoupili před sbor a vysvětlili, že končí, že už nebudou chodit atd. Konec, finito.... Ano, můžeme nad tím mudrovat jak libo a vystavět konstrukce, jak jakoby v radosti a pohodě se žije v klidu a dělají se dobré věci snadno a když neštěstí a nepohoda, tak najednou rezignace a odklon, pocit zmaru, pocit Boží ignorace... a útěk... Ano, jsou různé věci a různě bolestné... A my se jich můžeme jen citlivě dotýkat... Nedávno jsem zde psal, jak po 1. světové válce šli někteří blázínci do Sovětského Svazu budovat komunismus a jak se tvrdě střetli s realitou.... Snažili se obydlit nehostinný kraj a ten kdo to psal uváděl, že mamince zemřeli v 1, sv. válce dva synové a tak se stala ateistkou a šla budovat "ráj"... Není třeba dodávat jak to dopadlo v hrubých a nehostinných krajích.... A nebo tento příběh: hlidacipes.org/chtela-budovat-…

Myslím si, že mnoho zloby je v lidech, že jsou životem "postiženi" nebo zlomeni a svůj hněv dávají najevo jakkoli i vůči nejbližším a nebo si jako fackovacího panáka vezmou Církev. Je to běžný jev. Žal a hněv má různé podoby. Od rezignace, apatie přes aktivní odpor a mstu.... Svět není cesta rajským, ale stále slzavým údolím, které má mnoho krás, ale i mnoho bolestí...