Nemo potest duobus dominis servire !
modli się, by Duch Święty pomógł papieżowi Franciszkowi wrócić do wiary katolickiej lub pozwolił mu szybko otrzymać nagrodę wieczności.
Nemo potest duobus dominis servire !
Franciszek "odsuwa się od Jezusa" w swoim nauczaniu.

Jednym z przykładów ma być pomysł Franciszka, by udzielać Komunii cudzołożnikom:

"dopuszczanie grzeszników do świętości w Kościele jest profanacją sakramentów" – zauważył duchowny.
elieli
Módlmy się za metropolitę Krakowa