Eva Dominika
určite je to v Božej réžií, ak sa skvapalňuje krv vzácneho rannokresťanského mučeníka takýmto zázrakom. Zistite si o sv. Januáriovi viac.
Martina Bohumila Lutherová
Pro přišelo Boží Slovo na tuto zemi?
Je toto v Jeho režii?
Martina Bohumila Lutherová
mágové