TerezaK
562

HODINA MILOSTI PRO SVĚT Dnes: od 12 do 13 hodin

💗 💗 💗 🙏 🙏 🙏 💗 💗 💗 🙏 🙏 🙏 💗 💗 💗 🙏 🙏 🙏

Výňatek z časopisu SVĚTLO 48/2010:

HODINA MILOSTI PRO SVĚT

8. prosince 1947 při zjevení v dómě v Montichiari vyslovila Panna Maria toto přání:

„ Přeji si, aby se každoročně 8. prosince od 12 do 13 hodin konala hodina modliteb za svět.

Tato pobožnost zajistí mnoho duchovních i tělesných milostí. Náš Pán, můj Božský Syn, chce lidem darovat přemíru svého slitování, když se dobří budou modlit za své hříšné bratry.

Sdělte Svatému otci, že si přeji, aby tato hodina milosti byla známá celému světu a po celém světě se rozšířila.
Ten, kdo nemůže navštívit svůj farní kostel, ať se modlí doma v poledne a také obdrží mnoho milostí.

Brzy poznáte velikost této hodiny milostí. Pro všechny děti, které dopřejí této prosbě sluchu a vezmou si ji k srdci, mám připravenu plnost milostí.

Stále existují tiší a skrytí prosebníci a oběti za hříšné duše, kteří svolávají milosrdenství našeho Pána na tuto zem. Nyní je hodina modliteb, hodina dobrého příkladu, hodina oběti a věrnosti a odvážného přičinění. Modlitba, oběti a pokání tak mnoha duší zabraňují tomu, aby na lidstvo dopadl soud Boží spravedlnosti. Hořím láskou a žádám modlitby za záchranu světa!

Kdybyste věděli, jak mnoho mých dětí jde cestou záhuby! I Církev je ve velkém nebezpečí. Doba je stále více zlověstná. Nesu ve svém srdci utrpení mnoha nemocných a trpících, abych je přivedla k větší svatosti. Jsem Matka plná lásky ke svým dětem!

Bude to 8. prosince, kdy Neposkvrněné Početí rozdrtí Hadovu hlavu.”

děti z Fatimy

Buona festa dell'Immacolata a tutti ❤️ 🙏 ❤️

Šťastný svátek Neposkvrněného početí všem ❤️ 🙏 ❤️


Obr.:Maria Madre mia
TerezaK
Ave Maria Balduzzi Někdy ani nevíme; modlit, jak? Jenom vložit své srdce, se svými starostmi, prosbami, lidmi, atd., do toho Mateřské a Božího. S. Messa 08/12/22 Immacolata Concezione (1006)
Světlana ranní rosa
Ano od 12.hod do 13. nemýlim - li se.
Díky za připomenutí.
TerezaK
❤️ Universal Love ❤️
❤️ La recita del Santo Rosario è un mantra potentissimo contro le entità di bassa vibrazione (ombre)_Amorevolmente consigliato dai Fratelli Maggiori ❤️
❤️ Univerzální láska ❤️
❤️ Svatý růženec je velmi silná mantra proti entitám s nízkými vibracemi (stíny)_S láskou doporučují starší bratři ❤️
Zdroj:
Sabrina SabbaMore
❤️ Universal Love ❤️

❤️ La recita del Santo Rosario è un mantra potentissimo contro le entità di bassa vibrazione (ombre)_Amorevolmente consigliato dai Fratelli Maggiori ❤️

❤️ Univerzální láska ❤️

❤️ Svatý růženec je velmi silná mantra proti entitám s nízkými vibracemi (stíny)_S láskou doporučují starší bratři ❤️

Zdroj:

Sabrina Sabba
TerezaK
Sabrina Sabba
·
❤️ DAL CIELO ALLA TERRA ❤️
❤ "CONSOLAZIONE" ❤
❤ "Nella Luce del Mio Cuore Immacolato, nel Mio Seno, nella parte creativa del Mio Spirito di Luce, operano i miei figli perseverando la Mia Vita fisica e preparando il Ritorno del Mio Figliuolo
❤ Gesù Cristo ❤ .
Io rappresento l' ❤ Intelligenza Divina ❤ della Madre Terra, Saras, il vostro pianeta, espressione della Mia Luce. La parte …More
Sabrina Sabba

·

❤️ DAL CIELO ALLA TERRA ❤️

❤ "CONSOLAZIONE" ❤

❤ "Nella Luce del Mio Cuore Immacolato, nel Mio Seno, nella parte creativa del Mio Spirito di Luce, operano i miei figli perseverando la Mia Vita fisica e preparando il Ritorno del Mio Figliuolo
❤ Gesù Cristo ❤ .
Io rappresento l' ❤ Intelligenza Divina ❤ della Madre Terra, Saras, il vostro pianeta, espressione della Mia Luce. La parte fisica ed astrale dei corpi degli uomini é legata a Me mentre lo spirito degli uomini proviene da ❤ Dio ❤ che si manifesta con la Luce Solare.
Sulla Terra, in questo tempo, vi sono parti rese buie dai miei figli maledetti che operano per la distruzione e la morte.
Per loro molto presto ci sarà la purificazione con la morte seconda e non ci saranno più parti buie sul Mio Corpo.
Il Ritorno del Mio Figliuolo ❤ Gesù Cristo ❤ coinciderà o seguirà il grande contatto, quando tutti prenderanno conoscenza e coscienza di non essere mai stati soli, che l'Universo pullula di intelligenza, di vita, di Esseri di Luce, tutti i figli del ❤ Padre Glorioso ❤ , della Creazione.
Il tempo è venuto. Tutto ciò che ho predetto a Fatima si compirà.
Siatene certi" ❤

❤ Dal Cielo Alla Terra ❤
❤ La Madre Celeste Myriam ❤
❤ Tramite il Suo Devoto Servo Giorgio Bongiovanni ❤
❤ Castelfranco Veneto, 1 Novembre 1997, Ore 08:30 ❤