Laco Bajzo
Tento Max Kašparú ako liek a riešenie odporúča všetko možné ,okrem Krista.
Reprák
Možno to nevyslovil priamo,ale už v uvode odporuča poradiť sa so svojim svedomím.

"Svedomie je najskrytejším jadrom a svätyňou človeka, kde je sám s Bohom, ktorého hlas sa ozýva v jeho vnútri.
Označujeme ho tiež ako "vnútorný hlas". Odkiaľ pochádza? Na čo reaguje? Vnútorný hlas, ktorý ma upokojuje, alebo naopak - robí mi výčitky, reaguje na nejaký zákon, ktorý v sebe človek má. Tento zákon si …More
Možno to nevyslovil priamo,ale už v uvode odporuča poradiť sa so svojim svedomím.

"Svedomie je najskrytejším jadrom a svätyňou človeka, kde je sám s Bohom, ktorého hlas sa ozýva v jeho vnútri.
Označujeme ho tiež ako "vnútorný hlas". Odkiaľ pochádza? Na čo reaguje? Vnútorný hlas, ktorý ma upokojuje, alebo naopak - robí mi výčitky, reaguje na nejaký zákon, ktorý v sebe človek má. Tento zákon si nedal sám človek, pochádza od Boha a hovoríme mu PRIRODZENÝ ZÁKON, ktorý Boh "vpísal" človeku do srdca. Na základe tohto zákona, vie človek rozlíšiť dobro a zlo. Sv. Pavol to potvrdzuje v Rim 2, 14-16: "A keď pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon požaduje, hoci taký zákon nemajú, sami sebe sú zákonom. Tým ukazujú, že majú požiadavky zákona vpísané vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie, aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú, ale i bránia...

Veľmi dôležitou skutočnosťou je FORMOVANIE SVEDOMIA. Je to celoživotná úloha. Už od prvých rokov je potrebné viesť dieťa k poznávaniu a zachovávaniu vnútorného zákona - prirodzeného zákona. Rozumná výchova učí čnostiam, ochraňuje a oslobodzuje od strachu, sebectva a pýchy, od nezdravých pocitov viny. Výchova svedomia prináša slobodu a pokoj srdca. Pri formovaní svedomia je dôležitým prostriedkom SP a pravidelné spytovanie svedomia.

Na osobnosť človeka vplývajú niektoré druhy svedomia:

- JEMNÉ SVEDOMIE – je to najideálnejší stav mysle, v ktorom človek už pred skutkom presne vie, čo je dobré a čo zlé, čo osoží alebo škodí duchovnému životu. Po zlom skutku vzbudzuje ľútosť nad hriechom a snahu napraviť hriech. Získava sa modlitbu, prijímaním sviatostí.
- OTUPENÉ SVEDOMIE – je to stav duchovnej bezcitnosti, v ktorom si človek ospravedlňuje hriechy, zakrýva vinu. Taký človek už nevidí hriech tam, kde v skutočnosti je.
- ÚZKOSTLIVE - ŠKRUPULÓZNE svedomie – je to stav, keď človek vidí hriech aj tam, kde nie je. Človek s úzkostlivým svedomím robí nešťastným seba i druhých. Chýba mu čnosť múdrosti, upadá do zúfalstva alebo do druhého extrému – do mravnej neviazanosti.
"

Ak človek žije v milosti Božej,ak príjima sviatosti a žije s Kristom ,hlas jeho svedomia je čistý a jasný,nedeformovaný a vie lepšie čeliť pokušeniu,hriechu.
Na záver chcem povedať že si nemyslím že Max Kašparu zle radil.
Ak sa mýlim ,môžeš ma opraviť.
Laco Bajzo
To je dobré pre vás -nasledovníkov a uctievačov takýchto Kašparov. Kresťania sa majú skúmať vo svetle Božieho Slova ako v zrkadle ,lebo "zo všetkého najklamlivejšie je ľudské srdce". To ľudské srdce - svedomie si ospravedlní hocičo a u každého inak.
Hermenegild
Max Kašparů je psychiater, lekár a vidí do duše, ako ju svet ničí. Tak stále neposudzujte a nezatracujte, keď nepoznáte súvislosti.
Hermenegild
Väčšinou píše pre ateistov, ktorí Krista nepoznajú, ale upriamuje na ťažisko, zdravé svedomie, v ktorom sídli Boh ako svetlo každého človeka.
Reprák
S tým súhlasím ,ale mnoho ludí číta,čítalo Božie slovo,počulo a predsa im nič nepovedalo,zostali rovnaký,lebo uspaným,zdeformovaným svedomím stratili schopnosť ,ho vnímať.Ak prevláda hriech v človeku,tak Boží duch od neho ujde,.
V knihe Múdrosti sa píše:
Múd 1, 1-16
4 pretože múdrosť nevstúpi do zlomyseľnej duše a nebude prebývať v tele podrobenom hriechu.

5 Svätý duch výchovy totiž uteká pred …More
S tým súhlasím ,ale mnoho ludí číta,čítalo Božie slovo,počulo a predsa im nič nepovedalo,zostali rovnaký,lebo uspaným,zdeformovaným svedomím stratili schopnosť ,ho vnímať.Ak prevláda hriech v človeku,tak Boží duch od neho ujde,.
V knihe Múdrosti sa píše:
Múd 1, 1-16
4 pretože múdrosť nevstúpi do zlomyseľnej duše a nebude prebývať v tele podrobenom hriechu.

5 Svätý duch výchovy totiž uteká pred ľstivosťou, vzdiali sa od nerozumných myšlienok a odchádza ďaleko, keď nastúpi nespravodlivosť.

Proste si to taký človek ospravedlní sám pred sebou.

Píšeš že ,"ľudské srdce - svedomie si ospravedlní hocičo a u každého inak".
Namiesto toho čo som chcel napísať sa ťa opýtam.Tak potom kto,čo ,ake srdce,..si zlo neospravedlní sam pred sebou ,alebo inými??
Hermenegild
Pokazené svedomie, ktoré hreší proti Duchu Svätému, teda zatvrdilo, napr. satanisti.
A za obrátenie hriešnikov sa modlíme, aby dostali milosť zachytiť Božieho Ducha a vzdali sa satana.
Reprák
Ale dakujem Laco Bajza že si napísal svoj názor.Viac krát ma konfrontácia rozdielnosti názorov,priviedla viac sa zamyslieť ,hladať pravdu,odpovede,...na predostrete veci ,situacie,problémy.
Reprák
Ešte k svedomiu,chcem dodať že to nie je stabilná vec.O svedomie sa treba starať.Spovedou ho očisťujeme,duchom sv,posvecujeme,oživujeme,..
Laco Bajzo
Reprák - "Tak potom kto,čo ,ake srdce,..si zlo neospravedlní sam pred sebou ,alebo inými?
"dám vám nové srdce" hovorí Pán. Len toto nové srdce dokáže spievať tú novú pieseň. Preto máme prosiť a klopať a dostaneme a otvoria nám.To je prísľub o poznaní Božej vôle.
Bez toho prosenia je to s ľuďmi tak ako si napísal: "...mnoho ludí číta,čítalo Božie slovo,počulo a predsa im nič nepovedalo"
Treba …More
Reprák - "Tak potom kto,čo ,ake srdce,..si zlo neospravedlní sam pred sebou ,alebo inými?
"dám vám nové srdce" hovorí Pán. Len toto nové srdce dokáže spievať tú novú pieseň. Preto máme prosiť a klopať a dostaneme a otvoria nám.To je prísľub o poznaní Božej vôle.
Bez toho prosenia je to s ľuďmi tak ako si napísal: "...mnoho ludí číta,čítalo Božie slovo,počulo a predsa im nič nepovedalo"
Treba mať túžbu po pravde a prosiť o múdrosť Boha,o Jeho Ducha. Kto nemá ,nech prosí -L. ap. Jakuba. A nie hľadať pravdu vo svojom svedomí-vnútri ,ako budhisti. Tam nájdeme len hriešnu prirodzenosť.U Boha máme hľadať všetko ,čo potrebujeme.