Orędzia
695

27 lutego 2021 r. Trevignano Romano Moje dzieci- kochajcie Jezusa i krzyż, a będziecie mieli zbawienie.

Maria: Drogie dzieci, dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie w swoich sercach.

Błogosławione dzieci, moje łzy są liczne, które wylewam za tych, którzy wciąż Mnie nie słuchają, którzy nie żyją orędziami, które towarzyszyły wam od lat, aby wasze życie mogło się zmienić, a wasze serca były otwarte na łaskę.

Moje dzieci, w tej chwili świat znajduje się pod panowaniem zła, które już się nie ukrywa i chce otwarcie uczynić was swoimi poddanymi; demokracja się skończyła i pojawiła się dyktatura.

Moje dzieci, proszę was, abyście byli mocni w wierze, w przeciwnym razie ryzykujecie utratę całej drogi, którą przebyliście do dnia dzisiejszego: kochajcie Jezusa i krzyż, a będziecie mieli zbawienie.

Moje dzieci, to jest czas wielkich prób i oczyszczenia. Proszę was, abyście nie byli śpiący, ale patrzcie, módlcie się, moje dzieci, módlcie się dużo, więc mimo wszystko macie radość w sercu i pokój, czyli wiarę.

Kocham was wszystkich, ponieważ wszyscy jesteście Moimi dziećmi. Teraz zostawiam was z moim macierzyńskim błogosławieństwem w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.