Clicks639
Stylita
5

Boží slovo na den 30.7. A.D.2020

Ježíš řekl zástupům: „Nebeské království je podobné síti, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je plná, (rybáři) ji vytáhnou na břeh, posadí se, co je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí. Tak to bude při skonání věku: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Rozuměli jste tomu všemu?“ Odpověděli: „Ano.“ A on jim řekl: „Proto každý učitel Zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré.“ Když Ježíš skončil tato podobenství, vzdálil se jinam.
Mt 13,47-53
Dana22
Súrne!

preposlané
Date: št 30. 7. 2020 o 3:01
Subject: Súrne: podporte pripomienky k novele ústavy

Dobrý deň,

ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predložila návrh novely ústavy, ktorej navrhuje aj niekoľko problémových zmien. Ide najmä o posilnenie prezidenta (prezidentky) na úkor parlamentu pri výbere ústavných sudcov, posilnenie ombudsmanky pred ústavným súdom a vytvorenie nového …More
Súrne!

preposlané
Date: št 30. 7. 2020 o 3:01
Subject: Súrne: podporte pripomienky k novele ústavy

Dobrý deň,

ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predložila návrh novely ústavy, ktorej navrhuje aj niekoľko problémových zmien. Ide najmä o posilnenie prezidenta (prezidentky) na úkor parlamentu pri výbere ústavných sudcov, posilnenie ombudsmanky pred ústavným súdom a vytvorenie nového súdu, ktorý bude koncetrovať veľkú politickú moc, pričom nie je jasné, ako budú na tento súd sudcovia vyberaní. Voči týmto zmenám podávame zásadné pripomienky.

Problém vnímame v dvoch rovinách – v politickej a právnej.

Politická rovina spočíva v tom, že ministerka spravodlivosti, prezidentka i ombudsmanka sú si ideologicky blízke, presadzujú LGBTI politickú agendu, umelé potraty a gender ideológiu. Ich vzájomné posilňovanie kompetencií môže mať negatívny vplyv na justíciu a ústavný súd.

Právna rovina spočíva v tom, že v parlamentnej forme vlády (akú máme na Slovensku) by mal byť výber ústavných sudcov primárne v kompetencii parlamentu, ktorý je hlavný a najlepší reprezentant vôle ľudu. Predložená novela výrazne oslabuje pozíciu parlamentu a protežuje postavenie prezidenta, a to až do tej miery, že prezident by za istých okolností mohol vybrať ústavných sudcov sám, bez protiváhy parlamentu.

Text pripomienok nájdete tu: www.citizengo.org/sk/181375-hromadne…

Na to, aby nás ministerstvo spravodlivosti muselo prizvať na rokovanie, potrebujeme vyzbierať aspoň 500 podpisov. Pripomienky je potrebné zaslať do piatka, avšak podpis môžete pridať aj po tomto termíne.

Prosím, podporte pripomienky tu: www.citizengo.org/sk/181375-hromadne…

S pozdravom,
Patrik Daniška

PS: Ak sa Vám naše aktivity páčia, podporte ich prosím aj finančne na čísle účtu IBAN: SK80 8330 0000 0026 0019 1129.

PS2: Prosím, pošlite túto petíciu aj Vašim priateľom.

(c) Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.

Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z. je občianske združenie, ktorého cieľom je najmä:
- podpora a ochrana základných ľudských práv a slobôd,
- podpora a ochrana rodiny založenej na manželstve jedného muža a jednej ženy,
- ochrana náboženskej slobody, slobody svedomia a práv rodičov na výchovu svojich detí.
johanika
Milí priatelia,
keď konzervatívci predložia drobučkú a slabú úpravu potratového zákona, médiá a liberáli hulákajú o zmene charakteru štátu ako keby sme išli pozabíjať deti! (narodené samozrejme).
Ale keď idú liberáli rovno meniť Ústavu, nepočuť nič! A že je to radikálna zmena o tom nepochybujte! Pani ministerka spravodlivosti sa vytiahla. Vladimír Palko hovorí, že pre liberálne elity nie sú ani …More
Milí priatelia,
keď konzervatívci predložia drobučkú a slabú úpravu potratového zákona, médiá a liberáli hulákajú o zmene charakteru štátu ako keby sme išli pozabíjať deti! (narodené samozrejme).
Ale keď idú liberáli rovno meniť Ústavu, nepočuť nič! A že je to radikálna zmena o tom nepochybujte! Pani ministerka spravodlivosti sa vytiahla. Vladimír Palko hovorí, že pre liberálne elity nie sú ani tak dôležití poslanci v parlamentoch ako tí „správni“ ľudia na sudcovských pozíciách. Má úplnú pravdu.
Presne to sa dnes deje!
Parlamentu sa okliešťuje právo voliť sudcov Ústavného súdu v prospech prezidentky. Ak nestihne lehotu sudcov si má vybrať prezidentka sama.
Ombudsmanka má mať právo podávať návrhy na zrušenie zákonov Ústavnému súdu aj vtedy, ak nemá žiadny skutočný prípad.
Sudcovia majú stratiť trestnoprávnu imunitu za rozhodnutia a vyzliekať ich z talárov budú už len sudcovia „nového“ Najvyššieho správneho súdu, ktorých si vyberie... hádajte kto!
Keby takéto zmeny navrhli v Poľsku, média a EÚ by začali hovoriť o demontáži právneho štátu a strate nezávislosti justície.
Práve preto, aby sme neboli prekvapení aké „nové“ práva nám zavedú rozsudkami tí starostlivo vybraní sudcovia Aliancia za rodinu pripravila hromadné pripomienky. Je v nich 12 bodov s ktorými nesúhlasíme a chceme, aby v Ústave vyriešili aj nerešpektovanie parlamentu prezidentkou pri Istanbulskom dohovore.
Hromadné pripomienky môžete podpísať na tomto linku: www.podpisem.sk/…/neberte-parlame…

S úctou

Anton Chromík

predseda

Aliancia za rodinu

PS: Viete, že Aliancia za rodinu nemá vo zvyku posielať maily často a zbytočne Vás zaťažovať. Nikdy nepýtame peniaze a vždy Vás prosíme len o Váš čas a o konkrétny malý skutok, ktorým ukážeme, že šírenia dobra sa nevzdáme!
Podpíšte hromadné pripomienky
Aliancia za rodinu, Chorvátska 199, 900 81 Šenkvice IČO: 42357934, bankové spojenie: FIO Banka a.s., IBAN: SK6583300000002701685603
Ak si už neželáte dostávať správy, odhlásiť sa môžete tu.
Stylita
Církevní kalendář:
sv. Petr Chryzolog
Petrus Chrysologus, ep. Ravennaten. et doctor Eccl
30. července, nezávazná památka
Postavení: biskup a učitel církve
Úmrtí: asi 450
Atributy: biskup, kalich nebo patena s hostií, oltář
Narodil se v Imole a jako mladý jáhen byl od papeže Sixta III. ustanoven arcibiskupem v Ravenně. Hlubokou moudrostí, apoštolskou horlivostí i svatým životem získal věhlas v …More
Církevní kalendář:
sv. Petr Chryzolog
Petrus Chrysologus, ep. Ravennaten. et doctor Eccl
30. července, nezávazná památka
Postavení: biskup a učitel církve
Úmrtí: asi 450
Atributy: biskup, kalich nebo patena s hostií, oltář
Narodil se v Imole a jako mladý jáhen byl od papeže Sixta III. ustanoven arcibiskupem v Ravenně. Hlubokou moudrostí, apoštolskou horlivostí i svatým životem získal věhlas v celé Církvi. Čestné jméno Chryzologus obdržel pro svou výmluvnost, při níž se řídil zásadou: "K lidu je třeba mluvit jazykem lidu."
více: catholica.cz
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/17_04.htm

Vstupní antifona
Bůh zjednává opuštěným domov, on dává sílu a statečnost svému lidu.
Žl 68,7.36

Vstupní modlitba
Bože, od tebe je všechna síla a svatost,
ty jsi ochránce všech, kdo v tebe doufají;
skloň se k nám, dej nám správné poznání
a veď nás, ať věcí stvořených užíváme tak,
aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné.
More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/17_04.htm

Vstupní antifona
Bůh zjednává opuštěným domov, on dává sílu a statečnost svému lidu.
Žl 68,7.36

Vstupní modlitba
Bože, od tebe je všechna síla a svatost,
ty jsi ochránce všech, kdo v tebe doufají;
skloň se k nám, dej nám správné poznání
a veď nás, ať věcí stvořených užíváme tak,
aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Řeč, kterou promluvil Hospodin k Jeremiášovi: „Vstaň a sejdi do hrnčířova domu a tam uslyšíš má slova.“ I sešel jsem do hrnčířova domu, a hle – (hrnčíř) pracoval u kruhu. Když se nádoba, kterou dělal rukama z hlíny, nepodařila, uhnětl z ní zase jinou nádobu podle toho, jak se mu zachtělo. Tu mě Hospodin oslovil: „Copak s vámi, izraelský dome, nemohu naložit jako ten hrnčíř? – praví Hospodin. Jako je hlína v ruce hrnčířově, tak jste vy v ruce mé, izraelský dome!“
Jer 18,1-6

Žalm:
Šťastný je, komu pomáhá Bůh Jakubův.
Nebo: Aleluja.

Duše má, chval Hospodina!
Pokud žiji, chci chválit Hospodina,
pokud budu, chci opěvovat svého Boha.

Nespoléhejte na knížata,
na člověka, u něho není spásy.
Vrací se do své půdy, když vyjde jeho dech,
tehdy se zhatí všechny jeho plány.

Šťastný, komu pomáhá Bůh Jakubův,
kdo doufá v Hospodina, svého Boha.
On učinil nebe i zemi,
moře a vše, co je v nich.
Zl 146

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Otevři, Pane, naše srdce, abychom naslouchali slovům tvého Syna. Aleluja.
srov. Sk 16,14b

Evangelium:
Mt 13,47-53

Modlitba nad dary
Z toho, co jsme od tebe dostali, Bože,
přinášíme ti tyto dary;
přijmi je od nás a dej,
ať naše trvalá spolupráce s milostí,
kterou přijímáme od tebe,
posvěcuje naše jednání
a přivede nás do věčné radosti.
Skrze Krista, našeho Pána.

Antifona k přijímání
Veleb, duše má, Hospodina a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
Žl 103,2

Nebo:
Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.
Mt 5,7-8

Modlitba po přijímání
Bože, přijali jsme svátost,
která je trvalou památkou utrpení tvého Syna,
Ježíše Krista;
dej, ať nám tento dar jeho nevýslovné lásky přináší spásu.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
Kallistratos
Šťastný, komu pomáhá Bůh Jakubův,
kdo doufá v Hospodina, svého Boha.
On učinil nebe i zemi,
moře a vše, co je v nich.
Zl 146 🙏❤️