Clicks1.4K
Libor Halik
17

Otevřený dopis arcibiskupu Janu Graubnerovi ohledně jeho výzvy k očkování proti COVID-19

22.11.2021

Vaše Excelence, vážený pane arcibiskupe,
ve svém prohlášení ze 17. 11. uvádíte: „Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro.“
Vzal jste před tím, než jste tuto výzvu napsal a zveřejnil, v úvahu i tyto skutečnosti?
1) Všechny u nás používané vakcíny proti COVID-19 mají vazbu na potratový průmysl, tedy – slovy Jana Pavla II. – na kulturu smrti. Buněčná linie HEK 293 (v případě vakcíny Janssen PER C6) získaná z ledviny potratem usmrceného dítěte slouží buď k jejich výrobě, kultivaci či testování. Nešlo přitom o jen tak „obyčejný“ potrat. Dítě muselo být dostatečně vyvinuté a muselo při odebrání biologického materiálu žít. Proto bylo v pozdním stádiu těhotenství vyjmuto matce císařským řezem z těla a vivisekcí mu byla odstraněna ledvina pro pozdější zisky farmaceutického průmyslu. Tento usmrcený život však není jediný – k zahájení výroby vakcín musely touto cestou zemřít minimálně desítky, ale spíše stovky nevinných dětí. Opravdu máme „z lásky k druhým“ přestat vnímat skutečnost, že na počátku řetězce končícího vpichem do naší paže stojí chladnokrevné vraždy?
2) Cítíte se být vázán stanoviskem Papežské rady pro život Morální úvahy ohledně vakcín připravených z buněk získaných z potracených lidských plodů z roku 2005, v němž se mimo jiné praví: „Je na věřících a občanech se správně formovaným svědomím, aby se postavili na odpor, například i formou výhrady svědomí, stále častějším útokům proti životu a „kultuře smrti“, jež za nimi stojí. Z tohoto hlediska používání vakcín, jejichž výroba je spojená s umělým potratem, představuje přinejmenším nepřímou vzdálenou pasivní materiální spoluúčast na potratu a přímou pasivní materiální spolupráci na jejich prodeji“… Lékaři a otcové rodin mají navíc povinnost zvolit alternativní vakcíny (pokud existují) a vytvářet tlak na politické autority a zdravotnické systémy, aby se jiné, morálně nezávadné vakcíny staly dostupnými. Co se týče vakcín vyrobených s pomocí buněčných linií z lidských potracených plodů, pokud je to nevyhnutelné, mají se uchýlit k uplatnění výhrady svědomí“?
3) Vakcíny proti COVID-19 jsou jakožto produkty genetického inženýrství experimentální povahy. Na lidech nebyly dříve testovány, a proto nikdo neví, jaké vedlejší zdravotní účinky mohou, zvláště ve střednědobém a dlouhodobém výhledu, mít. Kdo tvrdí opak, lže. Moralizující výzva k plošnému očkování tedy není ničím jiným než výzvou k podrobení se potenciálně nebezpečnému experimentu s nedozírnými důsledky. Jsme lidé, nikoli pokusní králíci!
4) Oficiální systémy evidující hlášené negativní účinky a úmrtí po vakcinaci (v USA VAERS a v Evropské unii EudraVigilance) jsou nám svědky, že jejich počet je dnes větší, než je součet negativních účinků všech ostatních vakcín a to za celou dobu jejich používání! Vyzýváte k vakcinaci i mladé ženy toužící po rodině, když i samotní výrobci vakcín výslovně přiznávají, že nemohou vyloučit komplikace při početí či v průběhu prenatálního vývoje dítěte? Všímáte si mimo jiné i bezprecedentního nárůstu zánětu srdečního svalu u mladých očkovaných mužů, včetně aktivních sportovců?
5) Proč si výrobci vakcín vyjednali u politických orgánů, nadnárodních i národních, indemnitu, tedy právní nepostižitelnost, pro případ vážných negativních účinků? Proč nejsou smlouvy mezi těmito firmami a státy, na rozdíl od jiných, veřejné?
6) COVID-19 je jistě, zvlášť pro rizikové skupiny, nepříjemnou nemocí, rozhodně se však nejedná o nemoc srovnatelnou se španělskou chřipkou či jinými infekčními chorobami s vysokou mírou smrtnosti. Dnes již víme, že je léčitelná a to i běžně dostupnými léky. Proč tedy ta čím dál tím agresivnější provakcinační kampaň směřující k nastolení režimu zdravotně-sociálního apartheidu?
7) Není pravda, že vakcinace představuje, jak tvrdí oficiální propaganda, TEČKU. Přestože nám bylo tvrzeno, že vakcína proti COVID-19 poskytuje dostatečnou imunitu před onemocněním i přenosem, není tomu tak. Mnozí imunologové a virologové také varují, že plošná vakcinace uprostřed epidemie pomůže vytvořit podstatně nakažlivější a letálnější mutace či varianty viru.
Svoji výzvu jste vydal v den, kdy si naše společnost připomínala výročí listopadových událostí z roku 1989. Byla to vhodná příležitost k tomu vyjádřit se kriticky na adresu nespravedlivých segregačních opatření vlády stavících „neotečkované“ na úroveň občanů druhé kategorie. Namísto toho jste morální autoritu církve, již reprezentujete, dal do služeb farmaceutického průmyslu a všech nečistých zájmů, které jsou na „boji proti neviditelnému nepříteli“ zainteresovány.
Považujeme to za velikou chybu a žádáme Vás, abyste ve světle výše uvedených skutečností svoje stanovisko přehodnotil.
Mgr. Michal Semín
MUDr. Soňa Peková, PhD.
MUDr. Xenie Preiningerová
MUDr. Alice Tomková
MUDr. Ilona Burdová
Mgr. Lucie Cekotová
Martin R. Čejka
Ing. Petr Onuca
Ing. Michal Dovrtěl
MUDr. Marek Obrtel
PhDr. Radomír Malý
Jan Hofírek
David Rejl
Mgr. Stanislav Novotný
MUDr. Karolína Kykalová
JUDr. Michael Mann
František Červenka
Mgr. Libor Rösner
Mgr. Jan Šobáň
Helena Šobáňová
Petr Hájek
Iva Rejlová
Petr Stehlík
Ing. Mgr. Radek Vala
Jiří Fuchs
Ing. Ludmila Mayerl
David Hibsch
Josef Halama
Vladimír Cenker
Marek Cigánek
Ing. Jan Staněk
Diac. Vilém Jordán Matausch, III. OP
Mgr. Ing. Petr Lepeška
Zuzana Bartušková
Ing. František Sentenský
Ing. Aleš Nejedlý
Sylva Bernardová
Libor Hlaváček
David Mastík
Eduard Bernard
Ondřej Karták
JUDr. Patrik Matyášek
Barbora Černá
Petr Sypták
Iva Marie Syptáková
Anna Syptáková
David Sypták
Petr Sypták ml.
Terezie Jakubcová
Ing. Petr Jakubec
Klára Schmellerová
Marek Schmeller
Mgr. Marie Tejklová
Přemysl Kosowski
Jiří Forbelský st.
JUDr. Petr Markvart
Tomáš Navrátil
Mgr. Michaela Auerová
MgA. Karel Chudý
Dorothea Chudá
Stefania Pascucci
Kateřina Skardová
Marcela Zapletalová
Josef Košař ml.
MDDr. Jiljí Matějíček
Ing. Václav Křižan
Ing. Martin Bětík
Bc. Veronika Bětíková
Marek Kubrický
Ivana Cenkerová
Markéta J. Malcová
Ing. Michal Blaško, Ph.D.
Marcela Groulová
Mgr. Martin Hasoň
Martin Pelka
Lukáš Nastoupil
Václav Cenker
Růžena Häuslerová
Miroslav Häusler
Ing. Tomáš Chlubna
Ing. Hana Chlubnová
Jiří Hrádek
Jan Kalenda
Rudolf Gábriš
Miroslava Čejková
Dr. (Theol.) Jana Vendelinová
MUDr. Marie Křečanová
Ing. Jan Trunečka
Mgr. Lenka Trunečková
Jan Hlaváč
Lucie Švejdová
Antonín Januška
Terezie Janušková
Miroslav Šiška
Tereza Šišková
Mgr. Hana Dušková
Aleš Sedláček
Lenka Sedláčková
Šárka Sedláčková
Petr Hlaváč
Zdenka Hlaváčová
Petr Jáchim
Kristýna Chmelová
Mgr. Lenka Hofírková
František Nedvěd
Zuzana Nedvědová
Marek Winogrodzki
Bohuslava Winogrodzka Hofirek
ing. Eva Nejedlá
Monika Pokorová
Marie Horáková
Eva Fryčová
Jan Kaňovský
Bc. Kristýna Kaňovská, DiS
Petr Červenka
Jaroslava Trajerová
Pavel Krpálek
Milada Terezie Teturová
Bc. Lukáš Harcuba DiS.
Marie Harcubová
Vladimír Harcuba
Ing. Dagmar Halíková
Mgr. Libor Halík PhD.
Mgr. Peter Kohút
Dana Málková
Bc. Kateřina Pokorová
Přemysl Pokora
Thaddeus Rejl
Sára Herberová
Laura Rejl
Petr Trajer
Ondřej Nečas
Marta Šimková
Ing. Jan Jakubec
Ing. arch. Helena Jakubcová
Anika Kláriková
Petr Novák
Václav Skoupý
David Klopacz
Vladimír Němec
Miroslav Kaleja
Ing. Miloš Drlík
Jaroslav Jána
Jiří Staněk
Mgr. Vladimíra Mikle
Klára Petrášková
Halina Pondušová
Eva Čápová
Ing. Marie Korejsová
Ing. Pavel Tesař
Ing. Martin Kmošek
Ing. Josef Dušek
Ilona Kmošková
Zdislava Vaňousová
Miroslav Vasko
Damián Brhel
Jitka Karásková
Daniel Juřena
Danuše Dvořáková
Lucia Rajčániová
Martin Navrátil
Petra Navrátilová
Petra Bézová
Jakub Valenta
Petr Vorba
Pavel Rejl
Vít Pělucha
Šárka Janečková
Petr Tinka
Dagmar Tinková
Dominik Bobek
David Navrátil, MBA
Jana Vošická
Hana Křížková
Marek Bělohoubek
Mgr. Jan Prchalová
Petr Fousek
Anna Brychtová
Kateřina Šilarová
Mgr. Ivo Křižka
Oldřich Kučera
Ing. Kateřina Siudová
Ing. Jaroslav Kavalec
Jiřina Kavalcová
Jan Vorka
Mgr. Šárka Vorková
Michaela Semínová
Ludmila Krůtová
Irena Kubrická
Eva Puttich
Mgr. Vladimíra Šebelová
Ludmila Kindlerová
Dana Urbánková
Bc. Kateřina Hasoňová
PhDr. Adam Prentis
Bc. Monika Tomečková
Mgr. Magdaléna Dařbujanová, DiS.
Mgr. Vojtěch Dařbujan, DiS
Mgr. Benjamin J. Vail, M.Sc., Ph.D.
Anna Hlaváčková
MUDr. Blanka Šaňková
Barbora Kubrická
Mgr. Michal Tesař, PhD.
Jiří Řehák
Vojtěch Polák
Lucie Šobáňová
Jana Rothová
Ferdinand Überall
Mgr. Milan Macák
Ludmila Hyánková
Jana Malíková
MUDr. Anna Hanušová
Jiří Hanuš
Zdislava Filipiová
Ing. Marie Rumlová
Magdalena Rumlová
Daniel Ruffr
Ing. Markéta Ruffrová
Jakub Moravčík
P. Jan Piler
Jiří Novák
Helena Switalská
Helena Pacholová
Jana Šilarová
Antonín Minarský
Leonarda Minarská
Jaroslav Šilar
Ing. Miroslav Klus
Lubomír Štula
Bc. Kristýna Dostálová
Jakub Sekanina
Mgr. Petr Tobola, PhD.
Iveta Loharová
Martina Lokšíková
Mgr. Marta Luzarová
Eva Červenková
Jana Hyklová
Mgr. Igor Volný
Bc. Jakub Ondráček
Petra Ondráčková
František Ondráček
Anna Šebestíková
Simona Kajtmanová
Mgr. František Mrtvý
Mgr. Lucie Mrtvá
Marie Pacalová
Martin Soukup
Josefa Soukupová
Markéta Holbová
Lukáš Holba
Markéta Fojtíková
Zbyšek Dudzik
Magdalena Knorková
Kateřina Rozbrojová
Ing. Milan Slezák
Michaela Slezáková
Věra Petrová
Libor Zavadil
Renata Zavadilová
Mgr. Jana Machová
Vítězslav Nováček
Marie Kubrická
Mgr. Antonín Pavlas
Adam Guliš, DiS.
Gabriela Gulišová, DiS.
Jana Kubrická
Ing. Milena Štefková
Mgr. Pavel Kindl
Jana Čverhová
Marie Pučová
Vladimír Puč
MUDr. Jana Tomanová
Mgr. Ing. Pavla Lacinová
Stanislav Rudinec
Janka Rudincová
Irena Rudincová
Miroslav Rudinec
Alena Rudincová
Ing. Monika Kohútová
Marie Doležalová
Zdenka Holmanová
Anna Nejedlá
Jana Brabencová
Anna Vodáková
Miroslav Baumruk
Marie Filová
Roman Duba
Blanka Rzehulková
Ing. Martin Ivan
Ing. Jindřich Rzehulka
Karel Oliva
Josef Balada
Kateřina Baladová
Jarmila Všetulová
MgA. Vojtěch Marada
Bc. Terezie Maradová
Bc. Andrea Kalejová
Petr Adamec
Jiří Adamec
Alena Adamcová
Eva Jašová
Lenka Všetulová
Zuzana Bazíková
P. Mgr. Dobromil Zifčák, PhD.
Boris Šulan
Zdeněk Beránek, DiS.
Mgr. Pavel Krška
Mgr. Josef Vrána
Ing. Mgr. Petr Maria Lutka
Mgr. Martin Lexa, PhD.
Šárka Melanie Sedláčková
Doc. MgA Vladimír Hollý
Mgr. Martin Kazík
Jiří Mrázek
Milan Černý
Michaela Tesařová
MgA. Stanislava Blažíčková
Luděk Prokop
Martina Plocková
Simona Kolmanová
Josef Bouček
Milena Míčová
Ing. Radim Prokop
Pavel Novotný
Ing. Luboš Herz
Jiří Tulach
Peter S. Endrych
Marie Endrychová
K tomuto otevřenému dopisu se lze připojit zasláním souhlasného stanoviska na semin@stjoseph.cz. Seznam signatářů bude průběžně aktualizován.
Zdroj: tedeum.cz/…rovi-ohledne-jeho-vyzvy-k-ockovani-proti-covid-19/
Public domain
U.S.C.A.E.
30. června 2021

Autor: Cristiana de Magistris

Jaký je věčný osud dětí, které zemřou bez křtu, a tedy i těch, které jsou potraceny? Běžná doktrína (ještě před 50 lety) odpovídá, že jejich osudem je Limbo. Podle učení svatého Tomáše je Limbo stavem přirozeného štěstí, který se liší od ráje, kde je nadpřirozené štěstí. Je tedy bez utrpení a trestu. Svatý Pius X. ve svém katechismu napsal:

"Děti, …More
30. června 2021

Autor: Cristiana de Magistris

Jaký je věčný osud dětí, které zemřou bez křtu, a tedy i těch, které jsou potraceny? Běžná doktrína (ještě před 50 lety) odpovídá, že jejich osudem je Limbo. Podle učení svatého Tomáše je Limbo stavem přirozeného štěstí, který se liší od ráje, kde je nadpřirozené štěstí. Je tedy bez utrpení a trestu. Svatý Pius X. ve svém katechismu napsal:

"Děti, které zemřou bez křtu, jdou do Limbu, kde je nečeká žádná nadpřirozená odměna ani trest, protože mají prvotní hřích, a ten jediný, nezaslouží si ráj, ale ani peklo nebo očistec."[1].

To je stálé učení církve, které potvrdil Pius XII. ve svém slavném projevu k porodním asistentkám (29. října 1951), v němž mimo jiné řekl:

"... stav milosti je v okamžiku smrti naprosto nezbytný; bez něj není možná spása a nadpřirozené štěstí - blažené vidění Boha. Dospělému člověku stačí k získání posvěcující milosti a k doplnění chybějícího křtu úkon lásky; ještě nenarozeným nebo nově narozeným tato cesta otevřena není."

Myšlenka věčné spásy dětí, které zemřely bez křtu, se však již v katolickém světě šířila, a teologická komise II. vatikánského koncilu proto připravila návrh, který jasně potvrzoval tradiční učení církve:

"Koncil prohlašuje za neplatné a nepodložené všechny rozsudky, které připouštějí jiný způsob [spásy] pro děti než křest, který skutečně přijaly. Přesto nechybí důvody věřit, že se jim na věčnosti dostane určitého štěstí odpovídajícího jejich stavu."

Tento text - proti němuž se bohužel na koncilu postavili modernisté, a proto nebyl zahrnut do závěrečných dokumentů - dokazuje, že učení o limbu bylo až do posledního koncilu nesporným vlastnictvím církve. Stálá praxe církve odpovídá těmto dokumentům Magisteria, které nikdy za dva tisíce let nedaly rodičům sebemenší naději, že by jejich přání nebo přání církve mohlo nahradit absenci křtu.

Nový katechismus k vyjasnění této otázky nepřispěl, když uvádí, že je dovoleno (nikoliv však povinné) doufat, že pro děti, které zemřou bez křtu, může existovat prostředek spásy. V tomto tvrzení není nic jistého ani závazného, čemu by se mělo věřit. Dva tisíce let staré učení církve tedy zůstává v platnosti, a to navzdory opačným názorům, které se šíří a které se pravděpodobně stanou základem skandálního pojetí milosrdenství, jež by nemalá část církevníků ráda využila pro ty, kdo podporují potraty. Koneckonců i ve zlu je vnitřní konzistence. Pokud všechny potracené děti šťastně odejdou do nebe, třeba s mučednickou korunou, měli bychom se radovat z každého nového potratu, stejně jako se první křesťané radovali z mučednické smrti svých bratří ve víře! A v takovém případě by prvním nepřítelem potratů měl být ďábel. Ale věčné učení církve je zcela jiné.

S rozšířením a rozmachem potratů a potratových zákonů se zvyšuje počet lidských bytostí, které se nebudou těšit z Božího pohledu. To je největší zločin, kterého se člověk může dopustit. Mezi (spravedlivým a zákonným) právem nenarozeného dítěte na pozemský život a (nespravedlivým a nezákonným) pseudoprávem matky na zabití svého dítěte se nachází právo Boha těšit se ze svého stvoření, které se tyčí výše než cokoli, co si dokážeme představit. V okamžiku početí vlévá Bůh duši do nekonečně malého těla, ale tato mikroskopická bytost byla stvořena k Boží slávě: Bůh se v ní chce oslavit (ať už je její osud jakýkoli) a tato nepatrná bytost se bude moci těšit (pokud bude věrná milosti) z největšího dobra, které si lze pro lidského tvora představit: z vidění svého Boha. Toto nejvyšší dobro není bledým stínem ve srovnání s pozemským životem, který, ať je jakkoli dlouhý, stejně jednou skončí, a ať už člověk zažije jakékoliv štěstí, bude vždy omezené a dočasné.

Závažnost potratů spočívá právě v tom, že brání Bohu, aby se chlubil svým stvořením tím, že mu sděluje svou vizi, a navždy připravuje potracené děti o blaženou vizi Boha, která je nejvyšším štěstím lidské bytosti. Horší zločin si nelze představit, protože žádný jiný zločin nemá takový následek.

Představa, že matka zabije dítě, které nosí v sobě, je jistě odporná nejen z křesťanského, ale i z prostého lidského hlediska: protože jde o vraždu, navíc s přitěžující okolností, že je spáchána na někom, kdo se nemůže bránit. Ale to - opakujme - není to nejhorší zlo. To dítě je odsouzeno k nevyhnutelnému osudu: zůstává bez nejvyššího dobra, bez vidiny Boha. Dříve než vylidnění země vylidňuje potrat nebe, a to je jistě nekonečně větší zlo.

Vakcíny proti Kovidu oživily debatu o zločinu potratu. To je správné, pokud si uvědomíme, že použití fetálních buněk k výrobě vakcín nebo jakéhokoli léku není pro plod tím nejhorším osudem. Ztráta Božího zraku je ztrátou dobra, které je nesrovnatelně větší.

Musíme vytvořit společnou frontu v boji proti tomuto odpornému zločinu potratů a těm, kdo je podporují, a znovu potvrdit nadřazenost milosti nad přirozeností, věčného života nad životem pozemským, a především mít na paměti, že před obranou práva dětí na pozemský život je třeba bránit jejich právo na život věčný; a že ještě před těmito nezadatelnými právy je třeba bránit nejvyšší práva Boží.

[1] Pio X., Compendio della dottrina cristiana (Catechismo Maggiore)

voiceofthefamily.com/why-is-abortion-the-worst-of-crimes/
Libor Halik
Nemilosrdným vražděním pacientů starších 45 let je znemožnit léčbu Covidu za pomoci kombinace léků Ivermectin, Isoprinosin, Azitromycin, Acylpyrin a vysokých dávek vitaminu C a D3 i zinku v Selzink Plus. Toto je vraždění. Mladší lidé obvykle přežijí i bez léků, ale vykašlat se na podání léků starším, je genocida od současných Covid esesáků v bílých pláštích na ministerstvu zdravotnictví.
Jan Pavel
Zdráhám se věřit, že to myslíte vážně. Pokud ano, tak bych Vám doporučil psychiatrické vyšetření.
Libor Halik
U mě už komentovat nebudete, můžete si zajít na psychiatrické vyšetření místo toho.
Jan Pavel
Dnešní doba přeje kverulantům, novodobým spasitelům, šiřitelům fake news a všemožných konspiračních bludů, no prostě tmářům a bláznům nejrůznějšího formátu. Takže bylo jen logickou nutností, že Covid-19 a vše, co s tím souvisí, se stal živnou půdou pro jejich bludné produkce. Tomu, kdo ignoruje fakta, nemá smysl vyvracet všechny nesmysly, kterých je v otevřeném dopise více než dost. K tomu malá …More
Dnešní doba přeje kverulantům, novodobým spasitelům, šiřitelům fake news a všemožných konspiračních bludů, no prostě tmářům a bláznům nejrůznějšího formátu. Takže bylo jen logickou nutností, že Covid-19 a vše, co s tím souvisí, se stal živnou půdou pro jejich bludné produkce. Tomu, kdo ignoruje fakta, nemá smysl vyvracet všechny nesmysly, kterých je v otevřeném dopise více než dost. K tomu malá osobní zkušenost - předminulou sobotu jsem byl na rodinném pohřbu tety, která 18.11. zemřela na covid. Ač s ohledem na svůj věk a zdravotní stav patřila do rizikové skupiny, pod vlivem lidí, kteří šíří nesmysly (jako např. signatáři tohoto otevřeného dopisu arcibiskupovi Graubnerovi), se nenechala očkovat a o dodržování jiných opatření ani nemluvím. Její zeť a jeden ze signatářů otevřeného dopisu, (patrně s pocitem, že mu je upíráno právo svobodně šířit covid), se dne 17.11., zatímco mu umírala tchýně (a tchán byl s covidem v těžkém stavu v nemocnici) účastnil demonstrace za "svobodu" na Staroměstském náměstí a pak si ještě na pohřbu nad ztrátou svobody poplakal, postěžoval si, jaká je u nás morální krize, co globalisti, co Gates, o lékařích mluvil jako o polovzďělancích, atd. S takovou mírou hloupostí, sobectví a ignorance se člověk potkává jen zřídka. Rozhodně si nemyslím, že vakcína proti Covid-19 je všespásná, ale ptám se, kolik lidí ještě musí zemřít nebo přijít o zdraví, aby se jiní začali chovat odpovědně. S vyjádřením arcibiskupa Graubnera, proti kterému se signálu otevřeného dopisu ohrazují, pochopitelně souhlasím.
Libor Halik
Nemilosrdným vražděním pacientů starších 45 let je znemožnit léčbu Covidu za pomoci kombinace léků Ivermectin, Isoprinosin, Azitromycin, Acylpyrin a vysokých dávek vitaminu C a D3 i zinku v Selzink Plus. Toto je vraždění. Mladší lidé obvykle přežijí i bez léků, ale vykašlat se na podání léků starším, je genocida od současných Covid esesáků v bílých pláštích na ministerstvu zdravotnictví.
Trepifajksl
Dříve byly Hovory z Lán. Ovšem Hovory z Lanškrouna jsou mnohem vtipnější.
Josef Arimati
Chce se mi z něj zvracet.
Libor Halik
A vy, milí bratři a sestry, kteří se na základě výzvy pana Graubnera chystáte do očkovacích center „udělat tečku za covidem“, uvědomte si jedno: Až se po smrti ocitnete v pekle, bude vám snad útěchou, že tam spolu s vámi trpí věčnými tresty i „otec arcibiskup“?

Jan Hofírek kniznirecenzeetc.blogspot.com/2021/11/otevreny-dopis-v-praci-22.html
Martina Bohumila Lutherová
Báťuško Libore už jste viděl to fiasko
na Athosu? zde: čas 13 minuta pořadu ceskatelevize.cz/porady/10316155327-horizont-ct24/221411058051123/
Josef Arimati
Páter Halík není žáden báťuška. Na rozdíl od jiných má své zásluhy. Ovšem ta reportáž z Atosu je otřesná. Těm zaočkovaným asi chybí opravdovost, že se jim nedostalo Boží milosti prozření :-(
Martina Bohumila Lutherová
Je báťuška, stále je ještě pravoslavný kněz.
Ti mniši dle mého neměli potřebné inf.
A tak nějaký agent z venku způsobil zmatek.
Je to smutné.
Martina Bohumila Lutherová
Kněz tam není žádný......
Možná jen Lubomír Štola, ale ten
je mimo působnost Honzy G.
Martina Bohumila Lutherová
Co asi míval v tom kalichu, když zmagořil....
Boží slovo na den 24.11. A.D. 2021
U.S.C.A.E.
Kristovu Krv v Pravovernom zmysle celého Krista pod spôsobom vína tak ako je celý pod spôsobom chleba náš Pán Bohočlovek Ježiš Kristus nebudeme predsa novodonátistami všakže
David Michael Emeth
Ti co se nechali naočkovat svatí prostě nejsou! Jen herci, nic víc. 😬
Martina Bohumila Lutherová
podle ovoce