Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
mk2017
1197
Jedyne kapłaństwo. Jedyne kapłaństwo Być kapłanem to stawać się pomostem, który prowadzi ludzi do prawdziwej jedności z Bogiem. Przez sakrament kapłaństwa człowiek uczestniczy w jedynym kapłaństwie …More
Jedyne kapłaństwo.

Jedyne kapłaństwo
Być kapłanem to stawać się pomostem, który prowadzi ludzi do prawdziwej jedności z Bogiem. Przez sakrament kapłaństwa człowiek uczestniczy w jedynym kapłaństwie Chrystusa. Jezus jest Najwyższym i Wiecznym Kapłanem. Dał samego siebie, aby każdy miał pełnię życia. Każda chwila Jego życia była składaniem Ojcu ofiary z samego siebie. Teraz daje nam możliwość włączenia swojego życia w Jego Ofiarę. Przez chrzest mamy udział w kapłaństwie Chrystusa. Możemy razem z Nim poświęcać siebie samych na chwałę Boga, dla pożytku innych i własnego uświęcenia. Oczyszczaj swoją jedność z Chrystusem. Żyj w Prawdzie.
Jezu Chryste, Wieczny Kapłanie, proszę, pozwól mi swoim życiem składać razem z Tobą ofiarę miłą Bogu Ojcu.
mk2017
Jezu Chryste, Wieczny Kapłanie, proszę, pozwól mi swoim życiem składać razem z Tobą ofiarę miłą Bogu Ojcu.