Žiadny vtip: Vatikán chváli tradičné učenie a obrady

Vatikánske dikastérium pre medzináboženský dialóg pod vedením kardinála Miguela Ayusa Guixota poslalo 6. mája posolstvo budhistom, ktorí oslavujú Vesak, sviatok pripomínajúci Budhovo narodenie, …More
Vatikánske dikastérium pre medzináboženský dialóg pod vedením kardinála Miguela Ayusa Guixota poslalo 6. mája posolstvo budhistom, ktorí oslavujú Vesak, sviatok pripomínajúci Budhovo narodenie, osvietenie a odchod [t. j. zostúpenie do pekla].
Posolstvo vyjadruje presvedčenie, že kresťania a budhisti môžu spolupracovať na podpore mieru, zmierenia a odolnosti, "hodnôt hlboko zakorenených v našich náboženských tradíciách". V skutočnom živote neexistuje cesta k pokoju bez Krista, Kniežaťa pokoja.
Hovorí dokonca o "vznešených učeniach našich príslušných tradícií" a verí, že "rituály a uctievanie vhodné pre naše príslušné náboženské tradície" podporujú zmierenie a odolnosť.
V skutočnosti sú budhistické myšlienky nesprávne a ich rituály sú uctievaním démonov, zatiaľ čo Vatikán bojuje proti "rituálom a uctievaniu" podľa rímskeho obradu, ktorý pochádza od Krista a apoštolov.
Posolstvo cituje Pavla VI, Desmonda Tutu, Budhu, svätého Pavla a svätého Františka (Fratelli Tutti) ako rovnako múdrych. …More
Haleluja Amen
V pedofilii si katolíci a budhisté rozumí. Tam se shodnou. 🤮
David Petr Dvořák
buddhismus něco takového zakazuje. katolicismus též.
Haleluja Amen
V tom hraje roli přitažlivost zakázaného ovoce. 🤮
Trepifajksl
Základem budhismu je budha, který pohlavně prznil svého 13-letého učedníka.
gvendolina
Áno,je to tak
David Petr Dvořák
Tak samozřejmě, že mohou.. Protože základem buddhismu je methá, milující laskavost